Giáo án Lịch sử 10 bài 12: Ôn tập Lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại

5 85 1
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 15:34

Bài 12 ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI THỜI NGUYÊN THỦY, CỔ ĐẠI VÀ TRUNG ĐẠI I- Mục tiêu học Kiến thức: - quy luật phát triển lịch sử XH lồi người vận động khơng ngừng từ thấp đến cao, kiện biến chuyển tách rời ĐKTN bước tiến phát triển kinh tế - Những chặng đường lịch sử ý nghĩa người Thái độ: Biết tôn trọng phấn đấu khơng mệt mỏi, kiên trì người, động lực thúc đẩy lồi người khơng ngừng phát triển Kĩ năng: Rèn luyện kĩ tổng hợp, phân tích, so sánh, đánh giá SKLS; sử dụng tốt biểu đồ, sơ đồ II Thiết bị, tài liệu: Bỉêu đồ, sơ đồ, tranh ảnh liên quan đến dạy III- Tiến trình học KTBC: Hỏi : -Nêu hiểu biết em phong trào văn hóa phục hưng? - Nêu nguyên nhân, diễn biến , ý nghĩa chiến tranh nông dân Đức? 2- Dẫn vào 3.Giảng Hoạt động GV HS Kiến thức * Hoạt động: Cả lớp cá nhân - GVH: thời nguyên thủy kĩ thuật kt có phát triển ntn? - HS: Đọc SGK + nhớ kiến thức cũ trả lời GV : Nhận xét, bổ sung chốt ý, - GVH: sống người nguyên thủy có thay đổi ? - HS: suy nghĩ + đọc sgk trả lời - GV: nhận xét,bổ sung kết luận: * Hoạt động: theo nhóm Nhóm 1: So sánh trình hình thành quốc gia cổ đại phương Đơng phương Tây? Nhóm 2: so sánh đặc điểm kinh tế quốc gia cổ đại phương Đơng phương Tây? Nhóm 3: trình bày đặc điểm trị- xã hội quốc gia cổ đại phương Đông phương Tây? (tồn CĐ gì? giải thích KN: CĐCCCĐ, CĐDCCN, đặc điểm giai cấp XH, QHXH ntn?) Nhóm 4: trình bày đặc điểm văn hoá quốc gia cổ đại phương Đông phương Tây? - HS: tiến hành thảo luận- đại diện nhóm lên bảng trình bày - GV: nhận xét sử dụng bảng phụ chuẩn bị Xã hội Quá trình hình thành Kinh tế trị - xã hội Văn hố Cở đại Phương Đông Cổ đại Phương Tây - thời gian: sớm:TNK IVTCN: đá đồng - ĐKTN: thuận lợi cho NN: lưu vực sơng lớn - muộn:đầu TNK I TCN: sắt - khó khăn cho NN( địa thế, thổ nhưỡng, khí hậu); thuận lợi cho TCN, hảI, TN - NN chủ yếu: biết thâm canh, làm thuỷ lợi - TCN xuất hiện: gốm, dệt, đúc đồng, giấy… - trao đổi SP vùngKT tự nhiên - TCN ptriển: nghề cá, đóng thuyền,… - TN đường biển ptriển lưu thơng tiền tệ sớm, thành thị x.hiện - NN khó khănthiếu lương thực - CĐDCCĐ(CĐDCCN) -XH:3 tầng lớp:chủ nô, công dân tự do, nô lệ - nô lệ LLSX chủ yếu - >< chính: CN >< chính: QT> Tập quyền trị Xã hội Nông dân lĩnh canh >< Địa Nông nô >< Lãnh chúa phong chủ kiến Kết thúc Muộn ( kỷ XVII – XIX ) Sớm ( kỷ XV – XVII ) Kết luận toàn : III Củng cố bài: dựa vào bảng sơ đồ bảng so sánh, học sinh ôn lại chương học, chuẩn bị làm kiểm tra tiết ... câu hỏi sgk , học chuẩn bị tiết sau kiểm tra học kì I Bài 12: ƠN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI THỜI NGUYÊN THỦY, CỔ ĐẠI VÀ TRUNG ĐẠI A MỤC TIÊU : - Bài tổng kết dịp để học sinh nắm lại khái quát điều khố... lịch sử lớn ? (Dự kiến học sinh trả lời: Xã hội nguyên thủy, xã hội cổ đại, xã hội phong kiến) Hoạt động dạy học : - GV nêu vấn đề vào bài: Thời kỳ lịch sử mà dân tộc phải trải qua I Thời kỳ nguyên. .. cách tôn giáo ? II Giảng : Mở : Trong thời gian vừa qua học trình hình thành phát triển lịch sử xã hội loài người, em cho biết từ có xã hội lồi người đến hết Tây Âu trung đại, học qua thời kỳ lịch
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 12: Ôn tập Lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại, Giáo án Lịch sử 10 bài 12: Ôn tập Lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn