Giáo án Lịch sử 10 bài 12: Ôn tập Lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại

2 60 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 15:34

Bài 12: ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI THỜI NGUYÊN THỦY, CỔ ĐẠI VÀ TRUNG ĐẠI A Mục tiêu: Học sinh cần: - Ghi nhớ nét tiến triển xã hội nguyên thủy, giải thích mối quan hệ xã hội nguyên thủy; cắt nghĩa xã hội nguyên thủy bước dầu tiên loài người mà dân tộc phải trải qua - Ghi nhớ, giải thích điều kiện hình thành, cấu xã hội có giai cấp nhà nước, khác biệt phương Đông cổ đại với phương Tây cổ đại - Ghi nhớ nét khác biệt cấu giai cấp, tính chất nhà nước xã hội phương Đông phương Tây B Chuẩn bị: Bảng phụ C Lên lớp: Ổn định: Kiểm tra: - Nguyên nhân, hệ quả, phát kiến địa lí lớn? Bài mới: Nội dung Xã hội nguyên thủy: Sơ đồ tiến triển xã hội nguyên thủy: triệu năm Đá cũ sơ kì 40.000 năm Đá cũ hậu kì (hồn chỉnh) Rìu tay thơ sơ Dao, nạo, lao, cung Săn bắt, hái lượm tên hang Hái lượm, săn bắn nhà lều, có quần áo, trang sức Người tối cổNgười tinh khôn Bầy người nguyên Thị tộc- Bộ lạc thủy Cùng lao động, đẳng Kính trọng người già Xã hội cổ đại: 10.000 năm Đá Rìu, dao, liềm, hái Làm gốm dệt thủ Chăn nuôi, trồng trọt Địa điểm công trao đổi sản phẩm Gia đình phụ hệ Tư hữu hưởng thụ bình Xã hội cổ đại phương Đơng Thời gian 6.000 năm Kim khí Xã hội cổ đại phương Tây Bắt đầu từ khoảng 3500 năm TCN Bắt đầu từ khoảng 1000 năm TCN Kết thúc kỉ cuối TCN Kết thúc vào năm 476 Đồng dòng sông: Nin (Ai Núi cao nguyên vùng Địa cập); Hoàng hà (Trung quốc); Ơ-phơ-rát Ti-gơ-rơ (Lưỡng hà); ấn, Hằng (ấn Độ) Công cụ Đá, gỗ, đồng… Kinh tế Chủ yếu nông nghiệp, ngành thủ công nghiệp buôn bán bắt đầu phát triển Xã hội Vua chun chế Q tộc, nơng dân cơng xã, thợ thủ công Xã hội phong kiến - trung đại: Nội dung Thời gian hình thành Thời gian suy vong Xã hội phong kiến phương Đông Khoảng kỉ cuối TCN Trung Hải Sắt Chủ yếu thủ công nghiệp thương nghiệp Ban chấp Chủ nơ, thợ thủ công, nông dân tự do, nô lệ Xã hội phong kiến phương Tây Chậm phương Đông khoảng kỉ (năm 476) Khoảng kỉ XVII- XIX Khoảng kỉ XV- XVI ( chuẩn bị (trước chủ nghĩa tư phương cho đời chủ nghĩa tư ) Tây đặt chân đến) Cấu trúc xã hội Xã hội có hai giai cấp : Địa chủ Xã hội có hai giai cấp: Lãnh chúa nông dân nông nô Củng cố: Nhắc học sinh kẻ bảng vào Dặn dò: Học tiết sau kiểm tra tiết - Thị quốc Địa Trung Hải - Trung quốc phong kiến thời Đường - Nét đặc sắc văn hóa Ấn Độ - Lãnh địa, đặc điểm kinh tế lãnh địa - Phát kiến địa lí - Sự nảy sinh chủ nghĩa tư Tây âu ... cơng xã, thợ thủ công Xã hội phong kiến - trung đại: Nội dung Thời gian hình thành Thời gian suy vong Xã hội phong kiến phương Đông Khoảng kỉ cuối TCN Trung Hải Sắt Chủ yếu thủ công nghiệp thương...cập); Hoàng hà (Trung quốc); Ơ-phơ-rát Ti-gơ-rơ (Lưỡng hà); ấn, Hằng (ấn Độ) Công cụ Đá, gỗ, đồng… Kinh tế Chủ yếu nông nghiệp, ngành thủ công nghiệp buôn bán bắt đầu phát triển Xã hội... có hai giai cấp: Lãnh chúa nông dân nông nô Củng cố: Nhắc học sinh kẻ bảng vào Dặn dò: Học tiết sau kiểm tra tiết - Thị quốc Địa Trung Hải - Trung quốc phong kiến thời Đường - Nét đặc sắc văn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 12: Ôn tập Lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại, Giáo án Lịch sử 10 bài 12: Ôn tập Lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn