Giáo án Lịch sử 10 bài 13: Việt Nam thời nguyên thủy

7 59 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 15:32

BÀI 13 VIỆT NAM THỜI NGUYÊN THỦY I MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau học xong HS cần nắm bắt được: Kiến thức - Cách ngày 30 - 40 vạn năm, đất nước ta có người sinh sống (Người tối cổ) Việt Nam quê hương loài người - Trải qua hàng chục vạn năm, Người tối cổ chuyển biến dần thành Người tinh khôn (Người đại) - Nắm giai đoạn phát triển xã hội nguyên thủy về: công cụ lao động, hoạt động kinh tế, tổ chức xã hội, đời sống vật chất tinh thần Tư tưởng, tình cảm - Giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước, tự hào lịch sử lâu đời dân tộc ta, ý thức vị trí lao động trách nhiệm lao động xây dựng quê hương đất nước Về kĩ - Biết so sánh giai đoạn lịch sử để rút biểu chuyển biến về: kinh tế, xã hội Biết quan sát hình ảnh vật học để rút nhận xét II.THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC - Bản đồ Việt Nam thể địa bàn liên quan đến nội dung học: Núi Đọ (Thanh Hóa), Thẩm Khuyên, Thẩm Hai (Lạng Sơn), Hang Gòn (Đồng Nai), An Lộc (Bình Phước), Ngườm (Thái Nguyên), Sơn Vi (Phú Thọ), Hòa Bình, Bắc Sơn - Một số tranh ảnh sống người nguyên thủy hay hình ảnh cơng cụ người núi Đọ, Sơn Vi, Hòa Bình III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC Kiểm tra cũ Tiết trước ôn tập không kiểm tra, kiểm tra q trình học Mở Khi học phần lịch sử giới nguyên thủy khẳng định: Thời kỳ nguyên thủy thời kỳ đầu tiên, kéo dài mà dân tộc nào, đất nước phải trải qua Đất nước Việt Nam nhiều nước khác trải qua thời kỳ nguyên thủy Bài học hơm ta tìm hiểu thời kỳ nguyên thủy đất nước Việt Nam Tổ chức dạy học Các hoạt động thầy trò Hoạt động 1: Cả lớp cá nhân Những kiến thức HS cần nắm vững Dấu tích Người tối cổ Việt - GV dẫn dắt: người Trung Quốc, nguyên nhân Inđônêxia thường tự hào đất nước họ nơi phát tích lồi người, nơi sinh người Còn Việt Nam hồn tồn tự hào đất nước Việt Nam chứng kiến bước chập chững loài người, trải qua thời kỳ nguyên thủy - GV đặt câu hỏi: Vậy có chứng để chứng minh Việt Nam trải qua thời kỳ nguyên thủy không? - HS theo dõi SGK phần để trả lời câu hỏi - GV bổ sung kết luận: Khảo cổ học chứng minh cách 30 - 40 vạn năm đất nước Việt Namd có Người tối cổ sinh sống - GV sử dụng đồ Việt Nam địa bàn cư trú Người tối cổ Thanh Hóa, Đồng Nai, Hòa Bình cho HS theo dõi gọi HS lên đồ địa danh có người tối cổ sinh sống - GV đặt câu hỏi: Em có nhận xét địa bàn sinh sống Người tối cổ Việt Nam? - HS suy nghĩ quan sát đồ để trả lời - GV kết luận: Địa bàn sinh sống trải dài ba miền đất nước nhiều địa phương có Người tối cổ sinh sống - GV đặt câu hỏi: Vậy Người tối cổ Việt Nam sinh sống nào? - HS theo dõi SGK, nhớ lại kiến thức học phần lịch sử giới, trả lời Nam - Các nhà khảo cổ học tìm thấy dấu tích Người tối cổ có niên đại cách 30 - 40 vạn năm nhiều công cụ đá ghè đẽo thô sơ Thanh Hóa, Đồng Nai, Bình Phước - GV kết luận: Cũng giống Người tối cổ nơi khác giới, Người tối cổ Việt Nam sống thành bầy săn bắt thú rừng hái lượm hoa - GV tiểu kết dẫn dắt sang phần 2: Như chứng minh Việt Nam trải qua giai đoạn bầy người nguyên thủy (giai đoạn Người tối cổ) Người tối cổ tiến hòa thành Người tinh khôn đưa Việt Nam bước vào giai đoạn hình thành cơng xã thị tộc ngun thủy nào, tìm hiểu phần Hoạt động 1: Cả lớp cá nhân - GV phát vấn: Khi người tinh khôn xuất hiện, công xã thị tộc hình thành, theo em Cơng xã thị tộc gì? - HS nhớ lại kiến thức học phần lịch sử giới để trả lời câu hỏi: Công xã thị tộc giai đoạn giai đoạn bầy người nguyên thủy Ở người sống thành thị tộc, lạc khơng sống thành bầy trước - GV giảng giải: Cũng nhiều nơi khác giới trải qua trình lao động lâu dài, dấu vết động vật dần Người tối cổ Việt Nam tiến hóa dần thành Người tinh khơn (Người đại) - HS theo dõi SGK phần (Trang 62) để thấy chứng dấu tích Người tinh khơn Việt Nam - GV kết luận: Các nhà khảo cổ học tìm thấy nhiều dịa phương nước ta hóa thạch nhiều cơng cụ đá ghè đẽo Người đại di tích thuộc văn hóa - Người tối cổ sống thành bầy săn bắt thú rừng hái lượm hoa Cơng xã thị tộc hình thành - Ở nhiều địa phương nước ta tìm thấy hóa thạch nhiều công cụ đá Người đại di tích văn hóa Ngườm, Sơn Vi, (Cách vạn năm) Ngườm, Sơn Vi GV giải thích khái niệm văn hóa Ngườm, Sơn Vi - Gọi theo di khảo cổ chính, tiêu biểu mà nhà khảo cổ khai quật - GV yêu cầu HS theo dõi SGK trả lời câu hỏi: Chủ nhân văn hóa Ngườm, Sơn Vi cư trú địa bàn nào? Họ sinh sống sao? (sống thành bầy săn bắt thú rừng hái lượm hoa quả) - HS theo dõi SGK trả lời câu hỏi - GV bổ sung kết luận: - Gv dùng đồ Việt Nam cho HS theo dõi địa bàn cư trú người Sơn Vi gọi HS lên đồ nhận xét địa bàn cư trú người Sơn Vi - GV: tiến sống người Sơn Vi so với Người tối cổ? - HS so sánh để trả lời câu hỏi - GV tiểu kết dẫn dắt sang phần 3: Ở giai đoạn văn hóa Sơn Vi cách vạn năm cơng xã thị tộc ngun thủy hình thành, tìm hiểu phần để thấy phát triển công xã thị tộc nguyên thủy Việt Nam Hoạt động 1: Theo nhóm - GV sử dụng lược đồ cung cấp kiến thức cho HS Cách khoảng 12.000 năm đến 6000 năm Hòa Bình, Bắc Sơn (Lạng Sơn) nhiều nơi khác như: Thái Ngun, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình tìm thấy dấu - Chủ nhân văn hóa Sơn Vi sống mái đá, hang động, ven bờ sông, suối địa bàn rộng từ Sơn La đến Quảng Trị - Người Sơn Vi sống thành thị tộc, sử dụng công cụ ghè đẽo, lấy săn bắt, hái lượm làm nguồn sống Sự phát triển công xã thị tộc - Cách khoảng 12.000 năm đến 6000 năm Hòa Bình, Bắc Sơn (Lạng Sơn) số nơi khác tìm thấy dấu tích văn hóa Sơ kỳ đá Gọi chung văn hóa Hòa Bình, Bắc Sơn tích văn hóa Sơ kì đá Gọi chung văn hóa Hòa Bình, Bắc Sơn (gọi theo tên di khảo cổ tiêu biểu) - GV chia HS làm nhóm yêu cầu nhóm theo dõi SGK, so sánh, thảo luận nhóm trả lời với câu hỏi nhóm + Nhóm 1: Sự tiến tổ chức xã hội cư dân Hòa Bình, Bắc Sơn + Nhóm 2: Tiến cách chế tạo cơng cụ? + Nhóm 3: Tiến phương thức kiếm sống? - Các nhóm hoạt động, cử đại diện trả lời - GV bổ sung, kết luận: - Đời sống cư dân Hòa Bình, Bắc Sơn: + Sống định cư lâu dài, hợp thành thị tộc, lạc + Ngoài săn bắt, hái lượm biết trồng trọt: rau, củ, ăn + Bước đầu biết mài lưỡi rìu, làm số công cụ khác xương, tre, gỗ, bắt đầu biết nặn đồ gốm  Đời sống vật chất, tinh thần nâng cao Cách ngày 6000 - 5000 năm - GV tiểu kết: Như đời sống vật (TCN), kỹ thuật chế tạo cơng cụ có chất tinh thần cư dân Hòa bước phát triển gọi "Cách Bình, Bắc Sơn nâng cao mạng đá mới" Hoạt động 2: Cả lớp, cá nhân - GV thông báo kiến thức: Cách ngày 6000 - 5000 năm (TCN), kỹ thuật chế tạo cơng cụ có bước phát triển mang tính đột phá, lịch sử thường gọi "Cách mạng đá mới" - GV yêu cầu cầu lớp đọc SGK để - Biểu tiến bộ, phát triển: trả lời câu hỏi: Những tiến + Sử dụng kỹ thuật khoan đá, làm việc chế tạo công cụ đời sống gốm bàn xoay cư dân? + Biết trồng lúa, dùng cuốc đá Biết - HS theo dõi SGK trả lời câu hỏi trao đổi sản phẩm thị tộc, - GV bổ sung, kết luận biểu lạc tiến bộ:  Đời sống cư dân ổn định cải thiện hơn, địa bàn cư trú mở rộng Sự đời thuật luyện kim Hoạt động 1: Nhóm nghề nông trồng lúa nước - GV: Trước hết GV thông báo kiến - Cách ngày khoảng 4000 - 3000 thức: năm (TCN) lạc đất nước ta Cách khoảng 4000 - 3000 năm biết đến đồng thuật luyện kim; lạc sống rải rác khắp đất nghề trồng lúa nước phổ biến nước ta đạt đến trình độp cao kỹ thuật chế tác đá, làm gốm đạc biệt biết sử dụng nguyên liệu đồng biết đến thuật luyện kim Nghề trồng lúa nước trở nên phổ biến Tiêu biểu có lạc Phùng Nguyên, Sa Huỳnh, Đồng Nai - GV sử dụng đồ xác định địa bàn - GV chia lớp thành nhóm yêu cầu trả lời câu hỏi theo nhóm: + Nhóm 1: Địa bàn cư trú, cơng cụ lao động, hoạt động kinh tế cư dân Phùng Nguyên? + Nhóm 2: Địa bàn cư trú, cơng cụ lao động, hoạt động kinh tế cư dân Sa Huỳnh? + Nhóm 3: Địa bàn cư trú, cơng cụ lao động, hoạt động kinh tế cư dân Đông Nai? - Các nhóm HS thảo luận, cử đại diện viết giấy nháp ý kiến trả lời nhóm, sau trình bày trước lớp - GV sau nhóm trình bày xong GV treo lên bảng thống kê kiến thức chuẩn bị sẵn theo mẫu: - HS theo dõi bảng thống kê kiến thức GV so sánh với phần tự tìm hiểu phần nhóm khác trình bày để bổ sung, điều chỉnh kiến thức cho chuẩn xác - GV phát vấn: Có thể đặt số câu hỏi: + Cư dân Phùng Ngun có điểm so với cư dân Hòa Bình, Bắc Son? + Cư dân văn hóa Sa Huỳnh, Đồng Nai có điểm giống so với cư dân Phùng Ngun? + Em có nhận xét thời gian đời thuật luyện kim lạc? + Sự đời thuật luyện kim có ý nghĩa với lạc đất nước ta? - HS theo dõi bảng thống kê kiến thức bảng so sánh, suy nghĩ trả lời câu hỏi - GV nhận xét, bổ sung, kết luận đời thuật kinh tế luyện kim nghề trồng lúa nước - Sự đời thuật luyện kim cách 4000 - 3000 năm đưa lạc vùng miền nước ta bước vào thời đại sơ kì đồng thau, hình thành nên khu vực khác làm tiền đề cho chuyển biến xã hội sau Củng cố - Các giai đoạn phát triển thời kỳ nguyên thủy Việt Nam - Sự đời thuật luyện kim ý nghĩa Dặn dò - HS học thuộc bài, trả lời câu hỏi tập SGK, đọc trước ... nguyên nhân Inđônêxia thường tự hào đất nước họ nơi phát tích lồi người, nơi sinh người Còn Việt Nam hồn tồn tự hào đất nước Việt Nam chứng kiến bước chập chững loài người, trải qua thời kỳ nguyên. .. Sơn Vi cách vạn năm công xã thị tộc nguyên thủy hình thành, tìm hiểu phần để thấy phát triển công xã thị tộc nguyên thủy Việt Nam Hoạt động 1: Theo nhóm - GV sử dụng lược đồ cung cấp kiến thức... khác giới, Người tối cổ Việt Nam sống thành bầy săn bắt thú rừng hái lượm hoa - GV tiểu kết dẫn dắt sang phần 2: Như chứng minh Việt Nam trải qua giai đoạn bầy người nguyên thủy (giai đoạn Người
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 13: Việt Nam thời nguyên thủy, Giáo án Lịch sử 10 bài 13: Việt Nam thời nguyên thủy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn