Giáo án Lịch sử 10 bài 13: Việt Nam thời nguyên thủy

3 48 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 15:32

Phần hai: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX Chương I: VIỆT NAM TỪ THỜI NGUYÊN THỦY ĐẾN THẾ KỈ X Bài 13: VIỆT NAM THỜI NGUYÊN THỦY A Mục tiêu: Học sinh cần: - Chứng minh được: cách ngày 30- 40 vạn năm, đất nước ta có người Tối cổ sinh sống - Giải thích đơn giản ghi nhớ giai đoạn phát triển công xã nguyên thủy Việt Nam từ hình thành đến tan rã - Những điểm sống cư dân Phùng nguyên, Sa Huỳnh, Đồng Nai - Bồi dưỡng lòng yêu quê hương, đất nước Vai trò lao động B Chuẩn bị: C Lên lớp: Ổn định: Kiểm tra: - Không Bài mới: Hoạt động giáo viên- học Nội dung sinh ĐKTN nước ta có thuận Những dấu tích Người tối cổ Việt Nam: lợi cho Người tối - Địa hình miền Bắc có nhiều rừng rậm, nhiều hang, cổ sinh sống? động Có nhiều thức ăn, khí hậu ấm, nóng thuận lợi cho sống ban đầu Người tối cổ Công cụ người tối cổ tìm - Nhiều cơng cụ đá ghè đẽo thơ sơ Người tối cổ, có thấy đâu? niên đaị cách ngày khoảng 30- 40 vạn năm, tìm thấy Lạng Sơn, Đồng Nai, Bình Phước… - Người tối cổ sống thành bầy, họ săn bắt thú rừng hái lượm hoa để sống Cách ngày khoảng vạn Sự hình thành phát triển Công xã thị tộc: năm người tối cổ thành người a Cuộc sống chủ nhân văn hóa Sơn Vi: tinh khơn - Cách ngày khoảng từ vạn năm đến vạn Học sinh đọc sgk => dấu tích nghìn năm, hóa thạch nhiều công cụ đá người tinh khôn tìm thấy đâu? Người tinh khơn tìm thấy Thái Nguyên, Phú Thọ, Cuộc sống họ diễn ntn? Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị…=> nhà khảo cổ gọi văn hóa Sơn Vi - Chủ nhân nến văn hóa Sơn Vi cư trú hang, động, mái đá ngồi trời, ven bờ sơng, suối Họ sống Thị tộc? Dấu tích Người tinh khơn văn hóa Hòa Bình- Bắc Sơn tìm thấy đâu? Cuộc sống vật chất họ tiến cư dân văn hóa Sơn Vi điểm nào? Giai đoạn hậu kì đá Đặc điểm cơng cụ đá mới? ýnghĩa kim loại? Sơ kì đồng thau Học sinh nhà hoàn thành bảng thống kê vào thành thị tộc, sử dụng công cụ đá ghè đẽo, lấy săn bắt, hái lượm làm nguồn sống b Cuộc sống chủ nhân văn hóa Hòa Bình- Bắc Sơn: - Cách ngày khoảng 6000 – 12000 năm dấu tích Người tinh khơn tìm thấy Hòa Bình- Bắc Sơn => nhà khảo cổ gọi văn hóa Hòa Bình- Bắc Sơn - Cuộc sống chủ nhân văn hóa Hòa Bình- Bắc Sơn: + Vật chất: định cư lâu dài hang, động, mái đá gần nguồn nước, hợp thành thị tộc, lạc Lấy săn bắt, hái lượm làm nguồn sống Biết trồng loại rau, củ, quả…Một nông nghiệp sơ khai bắt đầu + Tinh thần: nảy sinh ý niệm tín ngưỡng vật tổ sơ khai, ý niệm giới bên kia, biết làm đồ trang sức + Những biểu “Cách mạng đá mới” nước ta: biết sử dụng kĩ thuật cưa, khoan đá, làm đồ gốm bàn xoay, dùng cuốc đá Dân số tăng, trao đổi sản phẩm đẩy mạnh lạc Sự đời thuật luyện kim nghề nông trồng lúa nước: - Cách ngày khoảng 3000- 4000 năm, nước ta biết khai thác, sử dụng nguyên liệu đồng thuật luyện kim để chế tạo công cụ vật dụng đời sống - Nhờ đời thuật luyện kim, nghề nông trồng lúa nước trở nên phổ biến; sống no đủ hơn, cư dân định cư lâu dài công xã thị tộc mẫu hệ - Cuộc sống cư dân văn hóa Phùng Nguyên, Sa Huỳnh, Đồng Nai: Cư dân Địa bàn cư Công cụ Hoạt động trú lao động kinh tế P/Nguyên Sa Huỳnh Đồng Nai Củng cố: Những chứng để khẳng định cách ngày khoảng 30 - 40 vạn năm đất nước ta có Người tối cổ sinh sống => Người tinh khôn… văn hóa lớn 5 Dặn dò: Hồn thành bảng thống kê vào ... luyện kim nghề nông trồng lúa nước: - Cách ngày khoảng 3000- 4000 năm, nước ta biết khai thác, sử dụng nguyên liệu đồng thuật luyện kim để chế tạo công cụ vật dụng đời sống - Nhờ đời thuật luyện... công xã thị tộc mẫu hệ - Cuộc sống cư dân văn hóa Phùng Nguyên, Sa Huỳnh, Đồng Nai: Cư dân Địa bàn cư Công cụ Hoạt động trú lao động kinh tế P /Nguyên Sa Huỳnh Đồng Nai Củng cố: Những chứng để khẳng... mới? ýnghĩa kim loại? Sơ kì đồng thau Học sinh nhà hoàn thành bảng thống kê vào thành thị tộc, sử dụng công cụ đá ghè đẽo, lấy săn bắt, hái lượm làm nguồn sống b Cuộc sống chủ nhân văn hóa Hòa
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 13: Việt Nam thời nguyên thủy, Giáo án Lịch sử 10 bài 13: Việt Nam thời nguyên thủy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn