Giáo án Lịch sử 10 bài 14: Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam

3 22 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 15:31

Bài 14 CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI TRÊN ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM I- MỤC TIÊU BÀI HỌC 1- Về kiến thức: Những nét khái quát quốc gia cổ đại đất nước Việt Nam: hình thành, cấu tổ chức nhà nước, đời sống văn hóa xã hội 2- Về thái độ Giáo dục tinh thần lao động sáng tạo , ý thức cội nguồn dân tộc, lòng yêu quê hương đất nước ý thức gìn giữ sắc văn hóa dân tộc cho HS 3- Về kĩ Rèn luyện cho HS kĩ tư duy, quan sát, so sánh kiện lịch sử II- Tư liệu, phương tiện dạy học Bản đồ hành Việt Nam III- Tiến trình học 1- Ổn định 2- Kiểm tra cũ Hỏi: Nêu vài nét đời kĩ thuật luyện kim nghề nông trồng lúa nước Việt Nam? 3-Giảng Hoạt động GV HS Hoạt động : Cả lớp cá nhân - GVH: Nhà nước Văn Lang – Âu Lạc hình Thành dựa sở nào? - HS: Tìm hiếu SGK+ suy nghĩ trả lời - GV: Nhận xét, bổ sung chốt ý: kĩ thuật, kinh tế, xã hội + sử dụng số tranh ảnh SGK tranh ảnh sưu tầm công cụ lđộng cho HS xem- đời sống vật chất tiến bộ, phát triển trình độ cao hơncư dân Phùng Nguyên Kiến thức 1- Quốc gia Văn Lang – Âu Lạc Cơ sở hình thành nhà nước - Kĩ thuật: Đầu TNK I TCN cư dân văn hóa Đơng Sơn sử dụng cơng cụ = đồng phổ biếnVà bắt đầu có cơng cụ = sắt - Kinh tế: + Nghề nông phát triển, kết hợp săn bắn,đánh cá , chăn nuôi nghề thủ cơng + Có phân cơng lao động nông nghiệp thủ công nghiệp - Xã hội - GVH: biến đổi kt,k tế,xh đặt + Sự phân hóa giàu nghèo ngày phổ yêu cầu ? biến - HS: suy nghĩ trả lời: yêu cầu rtij thủy để + Công xã thị tộc tan vỡ, công xã nông thôn đảm bảo nông nghiệp ven sơng, quản gia đình phụ hệ đời lý xh, chống lực ngoại xâm => Từ chuyển biến kingh tế xã hội - GVH: máy nhà nước Văn Lang – Âu Lạc tổ chức ntn? Xã hội phân hóa thành tầng lớp nào? - HS: đọc SGK trả lời - GV: nhận xét, bổ sung, cho HS xem sơ đồ máy nhà nước yêu cầu HS rút nhận xét - GVH: cư dân Văn Lang- Âu Lạc có đời sống vật chất tinh thần ntn? rút nhận xét? - HS: đọc SGK + suy nghĩ trả lời - GV: nhận xét,bổ sung chốt ý: phong phú đa dạng,hòa nhập với thiên nhiên * Hoạt động: Theo nhóm - GV: Chia lớp thành nhóm câu hỏi cho nhóm + Nhóm 1: Qúa trình hình thành phát triển quốc gia cổ Cham-Pa, kinh đống đâu? + Nhóm2: Tình hình kt Cpa từ tkIITKX? + Nhóm3: Tình hình trị-xã hội? + Nhốm 4: Tình hình văn hóa? - HS: thảo luận trả lời, hs nhóm khác bổSung -GV: nhận xét, bổ sung chốt ý Kinh tế + Hoạt động chủ yếu trồng lúa nước: sử dụng cơng cụ = sắt sức kéo trâu bò + Ngồi nghề thủ cơng , khai thác lâm thổ sản phát triển, kĩ thuật xây tháp đạt trình độ đặt yêu cầu trị thủy, quản lí xã hội, chống giặc ngoại xâm - Nhà nướ Văn Lang – Âu Lạc đời * Tổ chức máy nhà nước - Đứng đầu nhà nước Vua, giúp việc cho Vua có Lạc Hầu, Lạc Tướng - Cả nước chia 15 Lạc Tướng dứng đầu - Đứng đầu làng xã Bồ Chính - Kinh nước Văn Lang : Bạch Hạc ( Việt Trì-Phú Thọ) Kinh nước Âu Lạc: Cổ Loa ( Đông Anh-Hà Nội) * Xã hội: tầng lớp: Vua, quý tộc,dân tự , nô tì * Đời sống vật chất tinh thần - Đời sống vật chất + Ăn: Gạo nếp, gạo tẻ, cá, thịt, rau, củ, + Mặc: Nữ mặc áo, váy,Nam đóng khố + Ở: Nhà sàn - Đời sống tinh thần + Tín ngưỡng: Thờ cúng tổ tiên, vị thần linh , anh hùng dân tộc + Phong tục tập quán: nhuộm răng, ăn trầu, xăm 2- Quốc gia cổ Chăm- Pa - Qúa trình hình thành phát triển: Trên sở văn hóa Sa Huỳnhở miền Trung miền Nam Trung Bộ VN cuối TKII khu Liên thành lập quốcgia Lâm ẤP đến TKVI đổi thành Cpa , phát triểntừ tk X – XV sau suy thối hội nhập vào ĐạiViệt - Kinh đô: Lúc đầu Trà Kiệu – Qnam sau dờiđến Đồng Dương-QN, cuối đến Chà Bàn-Bình Định - Kinh tế: + Hoạt động chủ yếu trồng lúa nước: sử dụng công cụ = sắt sức kéo trâu bò + Ngồi nghề thủ cơng , khai thác lâm thổ sản phát triển, kĩ thuật xây tháp đạt Chính trị trình độ cao + Theo chế độ quân chủ chuyên chế: Vua - Chính trị - xã hội đứng đầu, giúp việc có tể tướng + Theo chế độ quân chủ chuyên chế: Vua đại thần đứng đầu, giúp việc có tể tướng đại thần + Chia nước châu, có huyện, làng + Xã hội: Gồm có tầng lớp quý tộc, nông dân tự do, nông dân lệ thuộc, nơ lệ - Văn hóa: + TK IV có chữ viết từ chữ phạn Ấn Độ * Hoạt động : Cả lớp - cá nhân + Tôn giáo: Theo Hin đu giáo phật giáo - GVH: Quốc gia Phù Nam hình + Phong tục: nhà sàn, ăn trầu, hỏa táng thành phát triển ntn? người chết - Tình hình văn hóa-xã hội ? 3- Quốc gia cổ Phù Nam - HS: Đọc sách giáo khoa rút ý - Qúa trình hình thành phát triển trả lời + Trên sở văn hóa Ĩc Eo ( An Giang) -GV nhận xét bổ sung, chốt ý vùng châu thổ sông cửu long hình thành quốc gia Phù Nam vào Khoảng kỉ I + Phát triển thịnh vượng từ kỉ III-V,đến cuối kỉ VI suy yếu bị Chân Lạp thôn tính - Kinh tế: Sản xuất nơng nghiệp, làm tcn, đánh cá , bn bán - Văn hóa: nhà sàn, theo phật giáo hin đu Giáo, nghệ thuật ca múa nhạc phát triển - Xã hội: Qúy tộc, bình dân,nơ lệ Củng cố - dặn dò - Khái quát lại kiến thức - Nhắc học sinh nhà làm cũ, làm tập sách giáo khoa ... Tôn giáo: Theo Hin đu giáo phật giáo - GVH: Quốc gia Phù Nam hình + Phong tục: nhà sàn, ăn trầu, hỏa táng thành phát triển ntn? người chết - Tình hình văn hóa-xã hội ? 3- Quốc gia cổ Phù Nam. .. triển: Trên sở văn hóa Sa Huỳnhở miền Trung miền Nam Trung Bộ VN cuối TKII khu Liên thành lập quốcgia Lâm ẤP đến TKVI đổi thành Cpa , phát triểntừ tk X – XV sau suy thối hội nhập vào ĐạiViệt -... Đọc sách giáo khoa rút ý - Qúa trình hình thành phát triển trả lời + Trên sở văn hóa Ĩc Eo ( An Giang) -GV nhận xét bổ sung, chốt ý vùng châu thổ sông cửu long hình thành quốc gia Phù Nam vào
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 14: Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam, Giáo án Lịch sử 10 bài 14: Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn