Giáo án Lịch sử 10 bài 14: Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam

2 46 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 15:31

Bài 14: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI TRÊN ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM A Mục tiêu: Học sinh cần: - Nắm nét sở điều kiện dẫn đến đời quốc gia Văn Lang- Âu Lạc; nét đời sống vật chất tinh thần cư dân Văn Lang- Âu Lạc - Quốc gia cổ Chăm- Pa hình thành nào? Nét văn hóa Chăm - Pa từ kỉ II- kỉ X - Quá trình hình thành quốc gia cổ Phù Nam - Nhận thức cội nguồn dân tộc, tự hào ý thức bảo vệ văn hóa đa dạng, phong phú dân tộc - Bồi dưỡng lòng yêu quê hương, tinh thần đồn kết, gắn bó dân tộc đất nước ta B Chuẩn bị: C Lên lớp: Ổn định: Kiểm tra: - Cuộc sống chủ nhân văn hóa Hòa Bình- Bắc Sơn? Bài mới: Hoạt động giáo viên- học sinh Nội dung Sự tiến cư dân Đông Sơn 1.Quốc gia Văn Lang- Âu Lạc: cư dân Phùng Nguyên: đồ đồng - Cơ sở đời: chuyển biến kinh tế (cơng cụ phổ biến, bắt đầu có đồ sắt đồng thau, sắt, nông nghiệp trồng lúa nước phát triển) dẫn đến chuyển biến xã hội (phân hóa giàu nghèo, công xã nông thôn đời, chế độ phụ hệ Vì nhà nước VL-AL đời? xuất hiện) => - Điều kiện: yêu cầu trị thủy đấu tranh Chống nhà Tần chống ngoại xâm - Tổ chức nhà nước: s Vua - Lạc hầu: giúp vua cai trị nước - Lạc tướng: đứng đầu 15 (nước) - Bồ chính: đứng đầu xóm, làng Lạc Hầu Lạc Tướng Bồ Chính - Cấu trúc xã hội gồm: vua, q tộc, dân tự do, nơ tì - Đời sống vật chất: Nét đời sống vật chất, + Thức ăn: lương thực thóc gạo, ngồi tinh thần cư dân VL-AL? có ngơ, khoai, sắn thịt, cá, rau, củ + Tập quán: nhà sàn, nhuộm đen, ăn trầu, xăm + Trang phục: nữ mặc váy, nam đóng khố - Đời sống tinh thần: + Sùng bái tự nhiên thờ cúng tổ tiên Tục lệ cưới xin, ma chay, lễ hội + Sùng kính vị anh hùng dần hình thành Quốc gia cổ Chăm - Pa: - Cuối kỉ II, Khu Liên lập nước Lâm ấp Cuối kỉ II, nhân lúc nhà Hán rối loạn, nhân dân huyện Tượng Lâm (quận Nhật Nam) lãnh đạo Khu Liên dậy - Thế kỉ VI đổi tên thành Chăm-Pa giành quyền tự chủ - Kinh tế: nông nghiệp trồng lúa, công cụ sắt, sức kéo trâu bò, làm nghề thủ công khai thác lâm sản - Xã hội: gồm q tộc, dân tự do, nơng dân lệ thuộc nô lệ Bắt nguồn từ chữ Phạn ấn Độ - Văn hóa: từ kỉ IV có chữ viết, theo đạo Hin-đu Quốc gia cổ Chăm-Pa phát triển Phật giáo; nhà sàn, ăn trầu cau, hỏa táng người kỉ X-XV=> sau chết suy thoái, hội nhập trở thành phận lãnh thổ, cư dân, văn hóa Việt Nam Cách ngày khoảng 15002000 năm cư dân sống châu thổ Quốc gia cổ Phù Nam: sông Cửu Long=> thời đại đồ - Trên sở văn hóa óc Eo, khoảng kỉ I, quốc gia đồng, sắt => hình thành văn cổ Phù Nam hình thành hóa óc eo => thuộc huyện - Kinh tế: làm nông nghiệp, nghề thủ công, đánh Thoại sơn (An giang) cá, buôn bán ngoại thương đường biển phát triển - Văn hóa: nhà sàn, tín ngưỡng Hin-đu giáo Phật giáo, nghệ thuật điêu khắc, ca múa nhạc phát triển độc đáo - Xã hội: gồm quí tộc, bình dân nơ lệ Củng cố: - Nét tương đồng quốc gia trên: + Kinh tế: công cụ, nông nghiệp trồng lúa, chăn nuôi, trồng loại cây, củ, + Văn hóa: nhà sàn, thích ca hát, nhảy múa, lễ hội, tín ngưỡng Dặn dò: - Học bài, xem tập 4- tr.79 - Xem trước 15 ... 15002000 năm cư dân sống châu thổ Quốc gia cổ Phù Nam: sông Cửu Long=> thời đại đồ - Trên sở văn hóa óc Eo, khoảng kỉ I, quốc gia đồng, sắt => hình thành văn cổ Phù Nam hình thành hóa óc eo => thuộc... đạo Hin-đu Quốc gia cổ Chăm-Pa phát triển Phật giáo; nhà sàn, ăn trầu cau, hỏa táng người kỉ X-XV=> sau chết suy thối, hội nhập trở thành phận lãnh thổ, cư dân, văn hóa Việt Nam Cách ngày khoảng... vị anh hùng dần hình thành Quốc gia cổ Chăm - Pa: - Cuối kỉ II, Khu Liên lập nước Lâm ấp Cuối kỉ II, nhân lúc nhà Hán rối loạn, nhân dân huyện Tượng Lâm (quận Nhật Nam) lãnh đạo Khu Liên dậy
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 14: Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam, Giáo án Lịch sử 10 bài 14: Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam

Từ khóa liên quan