Giáo án Lịch sử 10 bài 15: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Từ thế kỷ II TCN đến đầu thế kỷ X)

3 30 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 15:30

- Bài 15 THỜI BẮC THUỘC VÀ CÁC CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC (Từ kỷ II TCN đến đầu kỷ X) A MỤC TIÊU Kiến thức: Giúp học sinh nắm nội dung sách hộ triều đại phong kiến phương Bắc nước ta chuyển biến kinh tế, văn hóa, xã hội nước ta thời Bắc thuộc Tư tưởng, tình cảm: Giáo dục tinh thần đấu tranh bền bỉ chống đồng hóa nhân dân ta Kỹ năng: Bồi dưỡng kỹ biết liên hệ nguyên nhân kết quả, trị với kinh tế, văn hóa, xã hội B ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Giáo viên - Lịch sử Việt Nam từ nguyên thủy đến kỷ X, sđd - Bản đồ Việt Nam thời Bắc thuộc (SGK, ban KHXH, trang 139, hình 41) - Bảng thống kê chuyển biến mặt KT, VH, XH nước ta thời Bắc thuộc Học sinh - Đọc kỹ SGK, 15, thử trả lời câu hỏi SGK C TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC I Ổn định lớp kiểm tra cũ Tóm tắt trình hình thành đời sống vật chất tinh thần quốc gia VLang – ÂLạc ? Trình bày tình hình kinh tế, xã hội Cham-pa từ kỷ II đến kỷ X Những nét tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội quốc gia Phù Nam II Giảng Mở bài: Quốc gia Âu Lạc thời Thục Phán với thành Cổ Loa sừng sững không ngăn chặn âm mưu thâm độc bước chân xâm lược Triệu Đà Từ sau bị Triệu Đà xâm chiếm đầu kỷ X, nước ta bị phong kiến phương Bắc đô hộ Sử ta thường gọi thời Bắc thuộc Trong học hơm tìm hiểu sách hộ triều đại phương Bắc chuyển biến kinh tế, văn hóa, xã hội nước ta thời kỳ Hoạt động dạy học HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ * Hoạt động 1: Toàn lớp cá nhân - GV nêu câu hỏi phát vấn kiến thức cũ: ?? Cuối thời kì Âu Lạc, nước ta xảy biến cố lớn gì? Biến cố gắn liền với truyền thuyết nào? (Truyền thuyết: “Mỵ Châu – Trọng Thủy”179 TCN, sau nước vào tay Triệu Đà, dân ta rơi vào ách thống trị phong kiến phương Bắc, Âu Lạc cũ bị chia thành quận, huyện, sáp nhập vào lãnh thổ Trung Quốc) NỘI DUNG BÀI I Chế độ cai trị triều đại phong kiến phương Bắc chuyển biến kinh tế, văn hóa, xã hội Việt Nam Chế độ cai trị a Tổ chức máy cai trị * Hoạt động 2: Hoạt động nhóm - GV đặt vấn đề hướng dẫn HS hoạt động nhóm, phân tích sách cai trị triều đại phong kiến phương Bắc để học sinh thấy âm mưu thâm độc chúng Nhóm Các triều đại phong kiến phương Bắc chia Âu Lạc cũ thành quận, huyện nhằm mục đích gì? (câu hỏi cho học sinh khá, giỏi HS trả lời, GV chốt ý cho em nắm kiến thức) Nhóm Vì quyền phương Bắc thi hành sách độc quyền muối sắt? (thâm độc, tàn ác, nhắm hạn chế dậy nhân dân ta) Nhóm Vì quyền phương Bắc truyền bá Nho giáo nước ta buộc dân ta theo phong tục Hán? (đồng hóa văn hóa) Nhóm Nêu nhận xét sách bóc lột quyền hộ?(chính sách tàn bạo, nặng nề) - Chuyển ý: Những sách cai trị phong kiến phương Bắc tác động đến xã hội Việt Nam ? * Hoạt động 3: Toàn lớp cá nhân - GV đề nghị học sinh đọc SGK, nêu biểu phát triển kinh tế nước ta giờ, chọn HS trung bình trả lời đề nghị HS giỏi bổ sung cho đủ ý để HS tự ghi ?? Vì sách cai trị tàn bạo phong kiến phương Bắc, kinh tế Âu Lạc cũ có phát triển? (câu hỏi dành cho học sinh giỏi Sau HS trả lời, GV phân tích giảng giải cho chọ sinh hiểu bài: dân ta tiếp thu tiến kĩ thuật sản xuất Trung Hoa; phong kiến phương Bắc phải cho phát triển kinh tế chừng mực định để thu tô thuế (thành cổ Luy Lâu-cái nơi Phật giáo hình thành) ?? Người dân Việt tiếp thu văn hóa Trung Hoa tiếp thu nào? (câu hỏi dành cho lớp) ?? Bọn đô hộ phương Bắc có đạt mục đích đồng hóa dân tộc Việt hay khơng? Vì sao? - Năm 179 TCN, Triệu Đà xâm lược nước ta Các triều đại Triệu, Hán, Tùy, Đường chia nước ta thành quận, châu, huyện để cai trị - Mục đích: xố bỏ đất nước Âu Lạc sát nhập vào lãnh thổ Trung Quốc b Chính sách bóc lột kinh tế đồng hóa văn hóa - Kinh tế: bóc lột, cống nạp nặng nề, cướp đất lập đồn điền, độc quyền muối sắt, quan lại người Hán tham ô, bạo ngược - Văn hóa: Truyền bá Nho giáo, bắt nhân dân ta phải theo phong tục tập quán người Hán -> Mục đích: muốn đồng hóa dân tộc VN - Áp dụng luật pháp hà khắc, thẳng tay đàn áp đấu tranh nhân dân ta Những chuyển biến kinh tế, văn hóa xã hội: a Kinh tế: - Nông nghiệp: công cụ sắt phổ biến, đẩy mạnh khai hoang, mở mang thủy lợi => suất tăng - TCN thương nghiệp có chuyển biến với nghề làm giấy, làm thủy tinh… - Hình thành đường giao thơng thủy, b Văn hóa – xã hội: - Văn hóa: tiếp thu văn hóa Trung Hoa (văn tự, ngơn ngữ) bảo tồn văn hóa dân tộc (tiếng Việt, phong tục, tập qn) -> khơng bị đồng hóa (khơng thực mục đích đồng hóa dân tộc Việt Nam đấu tranh kiên trì, bền bỉ mặt dân tộc Việt Nam) - GV phân tích thêm để học sinh hiểu quan hệ địa tơ phong kiến từ phương Bắc xâm nhập vào đất Âu Lạc dẫn đến biến đổi xã hội - Xã hội: + Mâu thuẫn sâu sắc nhân dân ta với bọn phong kiến phương Bắc + Một số nơi nơng dân bị nơng nơ hóa bị bóc lột theo kiểu địa tô phong kiến III Củng cố : Nhận xét sách bóc lột quyền hộ phương Bắc ? Vì sau 1000 năm Bắc thuộc, người Việt giữ tiếng nói, phong tục tập qn ? IV Ơn tập chuẩn bị : Học sinh học câu hỏi SGK, trang 71 Đọc trước 16, tập trả lời câu hỏi SGK Đại Ngãi, ngày ………… Sưu tập tư liệu, tranh ảnh có liên quan đến giảng ... hóa: Truyền bá Nho giáo, bắt nhân dân ta phải theo phong tục tập quán người Hán -> Mục đích: muốn đồng hóa dân tộc VN - Áp dụng luật pháp hà khắc, thẳng tay đàn áp đấu tranh nhân dân ta Những chuyển... ngôn ngữ) bảo tồn văn hóa dân tộc (tiếng Việt, phong tục, tập quán) -> khơng bị đồng hóa (khơng thực mục đích đồng hóa dân tộc Việt Nam đấu tranh kiên trì, bền bỉ mặt dân tộc Việt Nam) - GV phân... quyền phương Bắc thi hành sách độc quyền muối sắt? (thâm độc, tàn ác, nhắm hạn chế dậy nhân dân ta) Nhóm Vì quyền phương Bắc truyền bá Nho giáo nước ta buộc dân ta theo phong tục Hán? (đồng hóa
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 15: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Từ thế kỷ II TCN đến đầu thế kỷ X), Giáo án Lịch sử 10 bài 15: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Từ thế kỷ II TCN đến đầu thế kỷ X)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn