Giáo án Lịch sử 10 bài 15: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Từ thế kỷ II TCN đến đầu thế kỷ X)

4 30 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 15:30

Bài 15, 16 THỜI BẮC THUỘC VÀ CÁC CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC (Từ kỷ II TCN đến đầu kỷ X) I- Mục tiêu học: Kiến thức : - Chính sách họ triều đại phong kiến phương Bắc nước ta Những chuyển biến kinh tế văn hóa, xã hội nước ta thời kỳ Bắc thuộc - Tính liên tục, rộng lớn quần chúng đấu tranh giành độc lập dân tộc nhân dân ta kỷ I- IX - Những nét diễn biến, kết quả, ý nghĩa số khởi nghia tiêu biểu: Hai Bà Trưng, Lý Bí, Bạch Đằng Thái độ: Giáo dục cho hs thấy tinh thần đấu tranh bền bỉ chống đồng hóa phong kiến phương Bắc giành độc lập dân tộc nd ta Kỉ năng: Rèn luyện cho hs kĩ nhận thức, phân tích, đánh giá kiện lịch sử II- Tài liệu, thiết bị dạy học - Lược đồ khởi nghĩa hai Bà Trưng, lược đồ chiến thắng Bạch Đằng - Bảng thống kê kn - Tranh , ảnh liên quan đến học III- Tiến trình học Ổn định 2.Kiểm tra cũ Hỏi: Nêu sở hình thành quốc gia Văn Lang-Âu Lạc? Giảng Hoạt động GV HS Kiến thức * Hoạt động: Cả lớp – cá nhân I- Chế độ cai trị triều đại phong kiến phương Bắc chuyển biến kinh tế, văn hóa, xã hội Việt Nam 1- Chế độ cai trị a- Tổ chức máy cai trị - GVH: Các triều đại pk TQ tổ chức cai trị nước ta ntn ? - HS: Đọc SGK trả lời - GV: nhận xét, bổ sung: 179 tcn Triệu Đà xâm lược Âu Lạc từ nước ta bị triều đại pk TQ đô hộ - GVH: Các triều đại pk TQ chia nước ta =Các quận, huyện nhằm mục đích gì? - HS: suy nghĩ trả lời- hs khác bổ sung - Các triều đại phong kiến phương Bắc từ nhà Triệu, Hán, Tùy, Đường chia nước ta thành quận, huyện, cử quan lại cai trị đến cấphuyện - Mục đích: Muốn sát nhập nước ta vào đồ - GV: nhận xét, bổ sung chốt ý - GVH: triều đại pk p Bắc thi hành sách để bóc lột kt, đồng hóa vă hóa nhân dân ta? - HS: Đọc SGK rút ý trả lời - GV: Nhận xét,bổ sung chốt ý + đưa số số liệu để chứng minh - GVH: Qua cs bốc lột quyền hộ m có nhận xét gì? - HS: Suy nghĩ + trao đổi trả lời: sách bóc lột triệt để tàn bạo, đặc biệt nặng nề * Hoạt động: theo nhóm - GV: Chia lớp thành nhóm, đặt câu hỏi cho nhóm thảo luận + Nhóm 1: sách thống trị triều đại pk p.Bắc làm cho kt nước tacó chuyển biến ntn? Do đâu kt - GV: Nhận xét, bổ sung chốt nước ta có chuyển biến? + Nhóm 2: Văn hóa, xã hội có thay đổi ? - HS: tiến hành thảo luận – đại diện nhóm trả lời – hs nhóm khác bổ sungý + Do giao lưu kt số thành tựu khkt TQ theo kẻ đô hộ vào nước ta: sử dụng phân bón nơng nghiệp, dùng kiến diệt sâu bọ, làm giấy, thủy tinh + Nhân dân ta vừa tiếp nhận Việt hóa yếu tố tích cực vh T.Hoa,vừa giữ phong tục tập quán: Nhuộm răng,ăn trầu, làm bánh chưng, bánh dày TQ b- Chính sách bốc lột kinh tế đồng hóa văn hóa - Chính sách bóc lột kinh tế + Thi hành sách bốc lột, cống nạp nặng nề cướp rđ, nắm độc quyền muối sắt + Quan lại đô hộ bạo ngược tham ô, sức bốc lột dân chúng để làm giàu - Chính sách đồng hóa văn hóa + Truyền bá Nho giáo, mở lớp dạy chữ Nho + Bắt nd ta phải thay đổi phong tục theo người Hán + Đưa người Hán vào sống người Việt - Chính quyền hộ áp dụng luật pháp hà khắc thẳng tay đàn áp đấu tranh nhân dân ta 2- Những chuyển biến kinh tế, văn hóa xã hội a- kinh tế - Nông nghiệp: sản xuất tăng trước, công cụ = sắt sử dụng phổ biến, công khai hoang đẩy mạnh, thủy lợi mở mang - Thủ cơng nghiệp thương nghiệp: có chuyển biến đáng kể + Nghề rèn sắt, khai thác vàng bạc, làm đồ trang sức phát triển + Một số nghề xuất hiện: làm giấy, làm bàn thủy tinh b- Văn hóa – xã hội - Về văn hóa + Một mặt nd ta tiếp thu yếu tố tích cực văn hóa T.Hoa thời Hán-Đường: ngơn * Hoạt động: Cả lớp ngữ,văn tự - GVH: Nêu khái quát phong trào đấu + Mặt khác nd ta giữ phong tục tập tranh nhân dân ta từ kỉ I – X ?,rútra quán dân tộc nhờ nd ta khơng bị đồng nhận xét? hóa - HS: Đọc SGK + suy nghĩ trả lời - Xã hội: mâu thuẫn nd ta với pk p.Bắc - GV: nhận xét, bổ sung chốt ý + sử gay gắt dẫn đến đấu tranh dụng bảng thống kê đấu tranh tiêu chống hộ bùng nổ biểu để trình bày sơ lược Hoạt động : Theo nhóm - GV: Chia lớp thành nhóm đặt câu hỏi cho nhóm thảo luận + Nhóm 1: Tìm hiểu khởi nghĩa Hai Bà Trưng về: nguyên nhân, diễn biến,kết quả, ý nghĩa + Nhóm 2: Tìm hiểu khởi nghĩa Lí Bí + Nhóm 3: Tìm hiểu khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ + Nhóm 4: Tìm hiểu chiến thắng BạchĐằng - HS: tiến hành thảo luận viết giấy rơ ki – đại diện nhóm lên trình bày – hs nhóm khác bổ sung - GV: nhận xét, bổ sung sử dụng bảng thống kê kn chuẩn bị Tên khởi nghĩa Khởi nghĩa Hai Bà Trưng Nguyên nhân Do áp bóc lột tàn bạo cq hộ làm cho mt nd ta với quyền hộ lên tới cực điểm II- Cuộc đấu tranh giành độc lập ( từ kỉ I-X ) 1- Khái quát phong trào đấu tranh từ kỉ I-X - Trong suốt 1000 năm Bắc thuộc nd Âu Lạc liên tếp vùng dậy đấu tranh giành độc lập - Các khởi nghĩa liên tiếp nổ ra, rộng lớn, nhiều khởi nghĩa có nd quận tham gia - Kết quả: Nhiều khởi nghĩa giành thắng lợi lập quyền độc lập tự chủ - Ý nghĩa: Thể tinh thần yêu nước chống giặc ngoại xâm , ý chí tự chủ tinh thần dân tộccủa nd Âu Lạc 2- Một số khởi nghĩa tiêu biểu Diễn biến kết - Mùa xuân năm 40 Hai Bà Trưng phất cờ kn, nd hưởng ứng, chiếmĐược Cổ Loa - Mùa hè 42 nhà Hán đưa quân xâm lược nướ ta HaiBà Trưng tổ chức k/c anh Dũng lực lượng chênh lệch k/c thất bại Hai Bà Trưng hy sinh Cuộc khởi Do thống trị hà khắc, - Mùa xn năm 542 Lý Bí nghĩa bóc lột nhà Lương liên kết với hào kiệt Lý Bí Và châu thuộc miền Bắc k/n lật thành đổ quyền lập nhà nước - Mùa xuân năm 544 Lý Bí Lên Vạn ngơi vua, lập nước Vạn Xn Xuân - Năm 545 nhà Lương đem Quân xâm lược Lý Bí trao Ý nghĩa Mở đầu cho cuộcđấu tranh chốngáp đô hộ nhân dân Âu Lạc,khẳng định khả vai trò củaphụ nữ đấu tranh chống ngoại xâm Thể tinh thần đấu ranh bền bỉcuả nd ta, khẳng định trưởng thành ý thức dân tộc, đánh dấu bước phát triển phong trào đấugiành độc lập dân tộc nd Cuộc khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ Ngô Quyền chiến thắng Bạch Đằng năm 938 binh Quyền cho Triệu Quang Phục t/c kháng chiến- 550 k/c thắng lợi Triệu Quang Phụclên vua - Năm 571 Lý Phật Tử cướp Ngôi - Năm 603 nhà Tùy đem Quân Xâm lược, nước Vạn XuânKết thúc Do nàh Đường suy sụp - Năm 905 Khúc Thừa Dụ nhân dấn dậy khởi lãnh đạo nhân dân dậy nghĩa khởi nghĩa đánh chiếm thành Tống Bình (Hà Nội)gành quyền tự chủ - Năm 907 Khúc Hạo lên thay xây dựng quyền độc lập tự chủ Do phản trắc Kiều - 10/938 Ngô Quyền đem Công Tiễn xâm quân đánh Kiều Công Tiễn, lược nước ta lần bắt giết Kiều Công Tiễn quân Nam Hán - Khi quân Nam Hán kéo vào xâm lược nước ta Ngô Quyền lãnh đạo nhân dân làm trận địa cọc cửa sông Bạch Đằng nhử quân Hán vào- Đã đập tan âm mưu xâm lược nhà Nam Hán ta thời Bắc thuộc Lật đổ ách đô hộ nhà Đường, đánh dấu thắng lợi đấu tranh giành lại độc lập nhân dân ta thời Bắc thộc, đặt sở cho độc lập lâu bền dân tộc Nêu lên ý chí tâm bảo vệ thành đấu tranh dân tộc ta, xác lập vững độc lập tổ uốc, kết thúc vĩnh viến ách đô hộ chế độ phong kiến Trung Quốc, mở thời đại mới- thời đại độc lập tự chủ lâu dài dân tộc ta 4- Củng cố- dặn dò - Khái qt lại kiến thức - Nhắc HS nhà học cũ, trả lời câu hỏi SGK, đọc chuẩn bị trước ... quân Hán vào- Đã đập tan âm mưu xâm lược nhà Nam Hán ta thời Bắc thuộc Lật đổ ách đô hộ nhà Đường, đánh dấu thắng lợi đấu tranh giành lại độc lập nhân dân ta thời Bắc thộc, đặt sở cho độc lập lâu... lâu bền dân tộc Nêu lên ý chí tâm bảo vệ thành đấu tranh dân tộc ta, xác lập vững độc lập tổ uốc, kết thúc vĩnh viến ách đô hộ chế độ phong kiến Trung Quốc, mở thời đại mới- thời đại độc lập tự... lập ( từ kỉ I-X ) 1- Khái quát phong trào đấu tranh từ kỉ I-X - Trong suốt 100 0 năm Bắc thuộc nd Âu Lạc liên tếp vùng dậy đấu tranh giành độc lập - Các khởi nghĩa liên tiếp nổ ra, rộng lớn, nhiều
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 15: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Từ thế kỷ II TCN đến đầu thế kỷ X), Giáo án Lịch sử 10 bài 15: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Từ thế kỷ II TCN đến đầu thế kỷ X)