Giáo án Lịch sử 10 bài 15: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Từ thế kỷ II TCN đến đầu thế kỷ X)

6 50 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 15:30

BÀI 15 THỜI BẮC THUỘC VÀ CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC (TỪ THẾ KỶ I ĐẾN ĐẦU THẾ KỶ X) I MỤC TIÊU BÀI HỌC Về kiến thức - Giúp HS nắm nội dung sách hộ triều đại phong kiến phương Bắc nước ta chuyển biến kinh tế, văn hóa, xã hội nước ta thời Bắc thuộc Về tư tưởng, tình cảm - Giáo dục tinh thần đấu tranh bền bỉ chống đồng hóa giành dộc lập dân tộc nhân dân ta Về kĩ - Bồi dưỡng kĩ liên hệ nguyên nhân kết quả, trị với kinh tế, văn hóa, xã hội II THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC - Lược đồ SGK ban KHXH nhân văn lớp 10 - Tài liệu minh họa khác III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC Kiểm tra cũ - Câu hỏi 1: Tóm tắt trình hình thành quốc gia Văn Lang - Âu Lạc - Đời sống vật chất tinh thần người Việt cổ xã hội Văn Lang - Âu lạc Mở Từ sau nước Âu Lạc bị Triệu Đà xâm chiếm 179 TCN đầu kỷ X nước ta bị triều đại phong kiến phương Bắc hộ Lịch sử thường gọi thời kỳ Bắc thuộc Để thấy chế độ cai trị tàn bạo, âm mưu thâm độc phong kiến phương Bắc dân tộc ta chuyển biến kinh tế, văn hóa xã hội nước ta thời Bắc thuộc, tìm hiểu 15 Tổ chức dạy học Các hoạt động thầy trò Những kiến thức HS cần nắm vững CHẾ ĐỘ CAI TRỊ CỦA CÁC TRIỀU ĐẠI PHONG KIẾN PHƯƠNG BẮC VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN TRONG XÃ HỘI VIỆT NAM Hoạt động 1: Cả lớp - cá nhân Chế độ cai trị - GV giảng giải: 179 TCN Triệu Đà a Tổ chức máy cai trị xâm lược Âu Lạc, tứ nước ta bị triều đại phong kiến Trung Quốc: nhà Triệu, Hán, Tùy, Đường đô hộ Đất Âu Lạc cũ bị chia thành quận, huyện - Nhà Triệu chia thành quận, sáp nhập vào quốc gia Nam Việt - Nhà Hán chia làm quận, sáp nhập vào Giao Chỉ với số quận Trung Quốc - Nhà Tùy, Đường chia làm nhiều châu.Từ sau khởi nghĩa Hai Bà Trưng - Các triều đại phong kiến phương năm 40, quyền hộ quan Bắc từ nhà Triệu, Hán, Tùy, Đường lại cai trị đến cáp huyện (Trực trị) chia nước ta thành quận, huyện cử quan lại cai trị đến cấp - GV phát vấn: Các triều đại phong huyện kiến phương Bắc chia Âu Lạc cũ thành quận, huyện nhằm mục đích gì? - HS suy nghĩ trả lời - GV bổ sung, kết luận âm mưu thâm độc quyền phương - Mục đích phong kiến phương Bắc Bắc sáp nhập đất nước Âu Lạc cũ vào đồ Trung Quốc Hoạt động 2: Cả lơp - cá nhân b Chính sách bóc lột kinh tế - GV yêu cầu HS đọc SGK để thấy đồng hóa văn hóa sách bóc lột kinh tế quyền hộ - HS theo dõi SGK trả lời câu hỏi - GV nhận xét, bổ sung, kết luận + Thực sách bóc lột, cống nạp nặng nề + Nắm độc quyền muối sắt - GV minh họa tư liệu + Quan lại đô hộ bạo ngược tham ô tham khảo sách bóc lột tàn sức bóc lột dân chúng để làm giàu bạo, triệt để quyền hộ sách hướng dẫn GV - GV phát vấn: Em có nhận xét sách bóc lột quyền hộ? - HS suy nghĩ, trả lời: Đó sách bóc lột triệt để tàn bạo, đặc biệt nặng nề có quyền ngoại bang Hoạt động 3: Cả lớp - cá nhân - GV yêu cầu HS theo dõi SGK để - Chính sách đồng hóa văn hóa thấy sách văn hóa quyền đô hộ - HS theo dõi SGK, trả lời câu hỏi - GV bổ sung, kết luận GV gợi cho HS nhớ lại + Truyền bá Nho giáo, mở lớp dạy kiến thức học Nho giáo Giáo lý chữ nho Nho giáo quy định tôn ti, trật tự xã hội khắt khe ngặt nghèo quyền thống trị thường lợi dụng Nho giáo, biến Nho giáo thành công cụ để thống trị nhân dân.Chính quyền hộ phương Bắc truyền bá Nho giáo vào nước ta khơng nằm ngồi mục đích + Bắt nhân dân ta phải thay đổi phong tục, tập quán theo người Hán + Đưa người Hán vào sinh sống - GV phát vấn: Chính sách người Việt quyền hộ nhằm mục dích gì? GV gợi ý: Chính quyền đô hộ bắt nhân dân phải thay đổi cho giống với nguyên nhân Hán, giống đến mức không phân biệt đâu người Hán đâu người Việt tốt - Hán hóa người Việt âm mưu thường gọi gì? - HS suy nghĩ trả lời - GV nhận xét, bổ sung, kết luận: Về mục đích quyền hộ để → Nhằm mục đích thực âm mưu HS thấy âm mưu thâm độc đồng hóa dân tộc Việt Nam quyền phương Bắc - GV giảng giải tiếp luật pháp hà khắc sách đàn áp - Chính quyền hộ áp dụng luật đấu tranh quyền hộ pháp hà khắc thẳng tay đàn áp - GV tiểu kết: Chính sách bóc lột vơ đấu tranh nhân dân ta tàn bạo thâm độc quyền hộ kéo dài hàng nghìn năm thời Bắc thuộc thử thách vô cam go, ác liệt với dân tộc ta đấu tranh giữ gìn sắc văn hóa dân tộc Những sách đưa đến chuyển biến xã hội nào? Chúng ta vào mục Hoạt động: Cả lớp - cá nhân - GV thuyết trình tình hình kinh tế Những chuyển biến xã hội nước ta thời Bắc thuộc a Về kinh tế SGK sau kết luận - Trong nông nghiệp: + Công cụ sắt sử dụng phổ biến + Công khai hoang đẩy mạnh + Thủy lợi mở mang ⇒ Năng suất lúa tăng trước - Thủ công nghiệp, thương mại có chuyển biến đáng kể + Nghề cũ phát triển hơn: Rèn sắt, khai thác vàng bạc làm đồ trang sức + Một số nghề xuất làm giấy, làm thủy tinh + Đường giao thông thủy quận, vùng hình thành - GV phát vấn: Em có nhận xét tình hình kinh tế nước ta thời Bắc thuộc? GV gợi ý: So với thời kỳ Văn Lang - Âu Lạc có biến đổi khơng? Biến đổi nhanh hay chậm? Ngun nhân dẫn đến biến đổi? - HS suy nghĩ, so sánh trả lời - GV bổ sung kết luận: Mặc dù chịu kìm hãm bóc lột nặng nề quyền hộ kinh tế Âu Lạc cũ phát triển chậm chạp khơng tồn diện Do giao lưu kinh tế số thành tựu Trung Quốc theo bước chân kẻ đô hộ vào nước ta sử dụng phân bón nơng nghiệp, dùng kiến diệt sau bọ, rèn sắt, làm giấy, làm thủy tinh góp phần làm biến đổi kinh tế Âu Lạc cũ Hoạt động 2: Cả lớp - cá nhân - GV yêu cầu HS đọc SGK để thấy bối cảnh quyền hộ sức thực âm mưu đồng hóa văn hóa dân tộc ta phát triển nào? - HS theo dõi SGK trả lời câu hỏi - GV bổ sung kết luận - GV minh họa thêm tiếp thu có chọn lọc yếu tố bên ngồi kết tất yếu giao lưu văn hóa GV phân tích: Mặc dù quyền hộ thi hành sách đồng hóa bắt nhân dân ta phải thay đổi phong tục theo người Hán Nhưng tổ tiên kiên trì đấu tranh qua hàng nghìn năm nên bảo vệ sắc văn hóa dân tộc Dưới bầu trời làng, xã Việt Nam phong tục, tập quán dân tộc giữ gìn phát huy Hoạt động 3: Cá nhân - GV yêu cầu HS theo dõi SGK so sánh với thời kỳ Văn Lang Âu Lạc để thấy biến đổi xã hội - HS đọc SGK, so sánh tìm câu trả lời - GV nhận xét,bổ sung,kết luận: - GV phân tích để HS thấy quan hệ bóc lột địa tơ phong kiến xâm nhập b Về văn hóa - xã hội + Về văn hóa - Một mặt ta tiếp thu yếu tố tích cực văn hóa Trung Hoa thời Hán - Đường ngơn ngữ, văn tự - Bên cạnh nhân dân ta giữ phong tục,tập quán: nhuộm răng, ăn trầu, làm bánh chưng, bánh dày, tôn trọng phụ nữ → Nhân dân ta khơng bị đồng hóa Về xã hội có chuyển biến - Quan hệ xã hội quan hệ nhân dân với quyền đô hộ (thường xuyên căng thẳng) - Đấu tranh chống đô hộ - Ở số nơi nông dân tự bị nơng nơ hóa, bị bóc lột theo kiểu địa tô phong kiến vào đất Âu Lạc cũ dẫn đến biến đổi sâu sắc mặt xã hội Các tầng lớp xã hội có chuyển biến thành tầng lớp Một số nông dân công xã tự biến thành nông nô, Một số ngun nhân nghèo khổ biến thành nơ tì Củng cố - Chính sách hộ quyền phương Bắc: Mục đích, kết - Sự biến đổi kinh tế văn hóa, xã hội nước ta thời Bắc thuộc Dặn dò - HS trả bài, trả lời câu hỏi SGK trang 73 ... lột vơ đấu tranh nhân dân ta tàn bạo thâm độc quyền hộ kéo dài hàng nghìn năm thời Bắc thuộc thử thách vô cam go, ác liệt với dân tộc ta đấu tranh giữ gìn sắc văn hóa dân tộc Những sách đưa đến. .. thống trị nhân dân. Chính quyền hộ phương Bắc truyền bá Nho giáo vào nước ta khơng nằm ngồi mục đích + Bắt nhân dân ta phải thay đổi phong tục, tập quán theo người Hán + Đưa người Hán vào sinh sống... nhân dân ta phải thay đổi phong tục theo người Hán Nhưng tổ tiên kiên trì đấu tranh qua hàng nghìn năm nên bảo vệ sắc văn hóa dân tộc Dưới bầu trời làng, xã Việt Nam phong tục, tập quán dân tộc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 15: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Từ thế kỷ II TCN đến đầu thế kỷ X), Giáo án Lịch sử 10 bài 15: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Từ thế kỷ II TCN đến đầu thế kỷ X)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn