Giáo án Lịch sử 10 bài 18: Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỷ X XV

2 34 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 15:27

Bài 18: CÔNG CUỘC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CÁC THẾ KỈ X-XV A Mục tiêu: Học sinh cần: - Hiểu được: qua kỉ độc lập, có nhiều biến động, khó khăn, nhân dân ta xây dựng kinh tế đa dạng hồn thiện: + Nơng nghiệp ngành kinh tế chủ yếu + Thủ công nghiệp, thương nghiệp phát triển đa dạng, phong phú - Trong chế độ phong kiến, ruộng đất tập trung giai cấp địa chủ=> mâu thuẫn giai cấp tăng - Tự hào thành tựu kinh tế mà dân tộc đạt - Rèn kĩ phân tích, nhận xét liên hệ thực tế B Chuẩn bị: C Lên lớp: Ổn n định: Kiểm tra: - Vẽ sơ đồ máy nhà nước thời Tiền Lê? Nhận xét? Bài mới: Họat động giáo viên- học sinh Nội dung Bối cảnh lich sử Đại Việt từ kỉ Mở rộng phát triển nông nghiệp: X- XV tác động đến a Bối cảnh lịch sử kỉ X-XV: giai đoạn đầu phát triển kinh tế? thời kì độc lập, lúc Đại Việt trở thành quốc gia thống b Sự phát triển kinh tế nông nghiệp, biểu hiện: Thời Lê Sơ áp dụng c/s quân điền - Mở rộng diện tích ruộng đất - Mở mang hệ thống đê điều - Phát triển sức kéo gia tăng loại nông Do đâu mà nông nghiệp phát nghiệp triển? c Nguyên nhân phát triển ý nghĩa: - Nhà nước nhân dân góp sức phát triển Tại lúc g/c thống trị nông nghiệp lại quan tâm đến sản xuất nông - Chính sách nhà nước thúc đẩy nơng nghiệp nghiệp? phát triển => nhân dân ấm no, hạnh phúc, trật tự xã -> đất nước độc lập, cần phải hội ổn định, độc lập củng cố củng cố quyền… Phát triển thủ cơng nghiệp: - Về thủ công nghiệp nhân dân: nghề thủ công cổ Các làng nghề thủ công đời: truyền phát triển, chất lượng sản phẩm ngày Thổ Hà, Bát Tràng cao - Về thủ công nghiệp nhà nước: thành lập xưởng Súng thần cơ(đại bác) thủ công chun lo đúc tiền, rèn đúc vũ khí, đóng Thuyền chiến có lầu(do Hồ thuyền chiến… Nguyên Trừng sáng chế vào cuối Mở rộng thương nghiệp: thời Trần) a Nội thương: - Chợ mọc lên khắp nơi - Kinh đô Thăng Long trở thành đô thị lớn, trung Chợ làng, chợ huyện, chợ chùa tâm buôn bán làm nghề thủ công 36 phố phường b Ngoại thương: - Thời Lý-Trần nhà nước cho xây dựng nhiều bến cảng để bn bán với nước ngồi - Vùng biên giới Việt - Trung hình thành điểm bn bán Cảng Vân Đồn Thời Lê, ngoại thương bị thu hẹp(do tác động tính tự túc, tự cấp kinh tế phong kiến Tình hình phân hóa xã hội đấu tranh giữ vai trò thống trị) nơng dân: Phát vấn - Sự phát triển kinh tế hoàn cảnh chế độ phong kiến thúc đẩy phân hóa xã hội - Ruộng đất tập trung vào tay địa chủ, quí tộc, quan lại - Giai cấp thống trị ăn chơi xa xỉ, không chăm lo đến sản xuất đời sống nhân dân - Thiên tai, mùa, đói làm cho đời sống nhân dân cực => Những khởi nghĩa nông dân bùng nổ, làm cho nhà Trần rơi vào tình trạng khủng hoảng Củng cố: - Sự phát triển nguyên nhân phát triển kinh tế kỉ XI- XV? Dặn dò: Học bài, trả lời câu hỏi sgk Xem trước 19 ... nông dân: Phát vấn - Sự phát triển kinh tế hoàn cảnh chế độ phong kiến thúc đẩy phân hóa x hội - Ruộng đất tập trung vào tay địa chủ, quí tộc, quan lại - Giai cấp thống trị ăn chơi xa x , không... vào tình trạng khủng hoảng Củng cố: - Sự phát triển nguyên nhân phát triển kinh tế kỉ XI- XV? Dặn dò: Học bài, trả lời câu hỏi sgk Xem trước 19 ... khắp nơi - Kinh đô Thăng Long trở thành đô thị lớn, trung Chợ làng, chợ huyện, chợ chùa tâm buôn bán làm nghề thủ công 36 phố phường b Ngoại thương: - Thời Lý-Trần nhà nước cho x y dựng nhiều
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 18: Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỷ X XV, Giáo án Lịch sử 10 bài 18: Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỷ X XV

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn