Giáo án Lịch sử 10 bài 18: Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỷ X XV

3 51 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 15:27

BÀI 18 CÔNG CUỘC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CÁC THẾ KỈ X-XV I-Mục tiệ học 1- Về kiến thức: Giúp hs hiểu nắm - Trải qua kỉ độc lập nd ta xây dựng kinh tế đa dạng hoàn thiện - Kinh tế Việt Nam thời phong kiến chủ yếu kinh tế nông nghiệp nên công tác thủy lợi, mở rộng diện tích trọng, loại trồng phục vụ đời sống ngày cao - Thủ công nghiệp ngày phát triển đa dạng, phong phú chất lượng nâng cao, thương nghiệp ngày mở rộng 2- Về thái độ: Giáo dục cho HS lòng tự hào thành tựu kinh tế mà nd ta dạt tronh thời kì – sức học tập để góp phần xd kt nước ta 3- Về kĩ năng: Rèn luyện cho HS kĩ phân tích, nhận xét, liên hệ thực tế II- Tài liệu, thiết bị dạy học Tranh ảnh lược đồ liên quan đến học III- Tiến trình học 1- Kiểm tra cũ Hỏi: - Nêu giai đoạn hình thành, phát triển, hoàn thiện nhà nước phong kiến Việt Nam? - Vã sơ đồ máy nhà nước thời Lê rút nhận xét? 2- Dẫn vào mới: Hoạt động GV HS * Hoạt động: Cả lớp- cá nhân - GV: nêu qua bối cảnh lịch sử từ kỉ X-XV thời kì tồn triều đại Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý,Trần,Hồ, Lê sơ, giaiđoạn đầu thời kì pk đọc lập - GVH: Nhà nước nd Đại Việt làm gìĐể mở rộng cà phát triển nơng nghiệp? - HS: Tìm hiểu SGK rút ý trả lời - GV: nhận xét, bổ sung chốt ý: 1248 Kiến thức 1- Mở rộng, phát triển nông nghiệp - Các triều đại Lý, Trần, Lê không ngừng khuyết nd khai hoang.đẩy mạnh sản xuất + Các vua Trần khuyến khích vương hầu quý tộc khai hoang lập đồn điền + Vua Lê cấp ruộng cho quý tộc, quan lại đặt phép quân điền nhà Trần cho đắp hệ thống đê quai vạc - Thủy lợi nhà nước quan tâm mở mang, dọc sông lớn từ đầu nguồn đến cữa xây biển dựng hệ thống đê để ngăn lũ, đặt chức quan Hà đê sứ để coi đê điều - GVH: Ngoài trồng lúa nd ta trồng - Các nhà nước Lý, Trần, Lê quan tâm bảo loại nữa? phát triển vệ sức kéo cho nông nghiệp nông nghiệp có ý nghĩa xã - Bên cạnh trồng lúa nd ta trồng loại hội? lương thực khác - HS: đọc SGK + suy nghĩ trả lời Chính sách nhà nước thúc đẩy nông - GV: nhận xét, bổ sung chốt ý nghiệp phát triển, đời sống nhân dân ấm no,hạnh phúc, trật tự xã hội ổn định, độc * Hoạt động: Cả lớp- cá nhân lập dân tộc củng cố - GVH: Do nguyên nhân thúc đẩy 2- Phát triển thủ công nghiệp TCN - Thủ công nghiệp nhân dân Phát triển từ kỉ X-XV? Biểu + Các nghề thủ công cổ truyền ngày phát phát triển đó? triển, - HS: Tìm hiểu SGK rút ý trả lời chất lượng sản phẩm ngày nâng cao - GV: Nhận xét, bổ sung chốt ý + Việc khai thác tài nguển lòng đất - GVH: Sự đời làng nghề thủ ngày cơng có ý nghĩa phát triển phát triển tcn? + Một số làng nghề thủ cơng hình thành: Bát - HS: Suy nghĩ + trao đpổi trả lời: Làm Tràng, Thổ Hà, Chu Đậu phong phú thêm mặt hàng tcn, tạora công ăn việc làm cho nd nông dân, thể ổn định nghề nghiệptrong nd nâng cao trình độ kỉ thuật đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nhân dân bn bán với nước ngồi - Thủ cơng nghiệp nhà nước - GVH:TCN nhà nước có phát triển + Nhà nước thành lập xưởng thủ công ntn? ( quan - HS: Tìm hiểu SGK trả lời xưởng) sản xuất: tiền, vũ khí, thuyền chiến, áo - GV: Nhận xét,bổ sung chốt ý mũ - GVH: Em đánh giá ntn TCN nước ta cho vua quan thời kì này? + Sản xuất số sản phẩm kĩ thuật cao: Đại - HS: Suy nghĩ trả lời: nghề tc đa bác, thuyền chiến có lầu dạng, Phong phú,bên cạnh nghề cổ truyền xuất số nghề mới, kĩ thuật cao * Hoạt động: lớp- cá nhân 3- Mở rộng thương nghiệp - GVH: Ngoại thương nước ta giai - Nội thương: đoạn có phát triển ntn? -HS: Đọc SGK trả lời - GV: Nhận xét, bổ sung , chốt ý hỏi: Do Nguyên nhân dẫn đến thương nghiệp thời kì Lý – Trần phát triển? - HS: suy nghĩ trả lời: nông nghiệp tcn phát triển thúc đẩy thương nghiệp phát triển, thống tiền tệ đo lường tạo điều kiện ngiao lưu buôn bán nước cách dễ dàng, phát triển nội thương ngoại thương bn bán với TQ nước ĐNA * Hoạt động: Cả lớp - GVH: Do nguyên nhân dẫn đến phân hóa xã hội?, phân hóa dẫn đến hậu gì? - HS: Đọc SGK rút ý trả lời - GV: nhận xét, bổ sung chốt ý + Các chợ mọc lên khắp nơi, nơi nd trao đổi Sản phẩm nông nghiệp thủ công nghiệp + Kinh đô Thăng Long trở thành đô thị lớn, trung tâm buôn bán làm nghề thủ công nghiệp - Ngoại thương: + Thời Lý-Trần ngoại thương phát triển, nhà nước cho xây dựng nhiều bến cảng để bn bán với nước ngồi, hình thành số điểm trao đổi hàng hóa với Trung Quốc + Thời Lê: Ngoại thương bị thu hẹp 4- Tình hình phân hóa xã hội đấu tranh nông dân - Sự phát triển kinh tế thúc đẩy nhanh phân hóa xã hội + Ruộng đất ngày tập trung vào tay địa chủ, Quý tộc, quan lại + Thiên tai, mùa, đói cho đời sống nhân dân khổ cực, giai cấp thống trị ăn chơi xa xỉ không chăm lo đời sống nhan dân => Nông dân dậy khởi nghĩa - Từ 1344- cuối kỉ XIV nhiều khởi nghĩa nổ làm cho nhà Trần rơi vào khủng hoảng Củng cố- dặn dò: - Khái quát lại kiến thức - Nhắc HS nhà học cũ, đọc trước trả lời câu hỏi SGK ... trật tự x hội ổn định, độc * Hoạt động: Cả lớp- cá nhân lập dân tộc củng cố - GVH: Do nguyên nhân thúc đẩy 2- Phát triển thủ công nghiệp TCN - Thủ công nghiệp nhân dân Phát triển từ kỉ X- XV? Biểu... – Trần phát triển? - HS: suy nghĩ trả lời: nông nghiệp tcn phát triển thúc đẩy thương nghiệp phát triển, thống tiền tệ đo lường tạo điều kiện ngiao lưu buôn bán nước cách dễ dàng, phát triển nội... nghiệp thủ công nghiệp + Kinh đô Thăng Long trở thành đô thị lớn, trung tâm buôn bán làm nghề thủ công nghiệp - Ngoại thương: + Thời Lý-Trần ngoại thương phát triển, nhà nước cho x y dựng nhiều
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 18: Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỷ X XV, Giáo án Lịch sử 10 bài 18: Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỷ X XV

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn