Giáo án Lịch sử 10 bài 19: Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỷ X XV

7 46 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 15:26

BÀI 19 NHỮNG CUỘC CHIẾN ĐẤU CHỐNG NGOẠI XÂM Ở CÁC THẾ KỶ X XV I MỤC TIÊU BÀI HỌC Về kiến thức - Gần kỷ đầu thời kỳ độc lập, nhân dân Việt Nam phải liên tiếp tổ chức kháng chiến chống ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc - Với tinh thần dũng cảm, truyền thống yêu nước ngày sâu đậm, nhân dân ta chủ động sáng tạo, vượt qua thách thức khó khăn đánh lại xâm lược - Trong nghiệp chống ngoại xâm vĩ đại đó, khơng lên trận chiến đầy sáng tạo mà xuất loạt nhà huy quân tài Về tư tưởng, tình cảm - Giáo dục lòng yêu nước, ý thức bảo vệ độc lập thống Tổ quốc - Bồi dưỡng ý thức đoàn kết, giúp đỡ lẫn dân tộc - Bồi dưỡng niềm tự hào dân tộc vai trò lòng biết ơn với hệ tổ tiên, anh hùng dân tộc chiến đấu quên Tổ quốc Về kỹ - Rèn luyện kỹ sử dụng đồ học tập, tích cực bồi dưỡng kĩ phân tích, tổng hợp II THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC - Bản đồ lịch sử Việt Nam có ghi địa danh liên quan - Một số tranh ảnh chiến trận hay anh hùng dân tộc Một số đoạn trích, thơ văn III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC Kiểm tra cũ Câu hỏi 1: Nguyên nhân tạo nên phát triển nông nghiệp kỷ XI - XV? Câu hỏi 2: Sự phát triển thủ công nghiệp thời Lý - Trần - Lê? Mở Trong kỷ đầu độc lập, xây dựng đất nước, nhân dân ta phải tiếp tục tiến hành kháng chiến chống giặc ngoại xâm làm nên chiến thắng huy hoàng vững độc lập dân tộc Chúng ta tìm hiểu 19 để ơn lại chiến thắng huy hồng Tổ chức dạy học Các hoạt động thầy trò - Trước hết GV gợi lại cho HS nhớ triều đại nhà Tống Trung Quốc thành Kiến thức lập sụp đổ thời gian - HS nhớ lại kiến thức học phần Trung Quốc phong kiến để trả lời + Thành lập: năm 960 + Sụp đổ: năm 1271 (cuối kỷ XIII) - GV dẫn dắt: thời gian tồn kỷ, nhà Tống hai lần đem quân xâm lược nước ta, nhân dân Đại Việt hai lần kháng chiến chống Tống *Hoạt động 1: Cả lớp cá nhân - GV yêu cầu HS theo dõi SGK để thấy nguyên nhân quân Tống xâm lược nước ta, triều đình tổ chức ks giành thắng lợi sao? - HS theo dõi SGK, phát biểu - GV bổ sung kết luận - GV cấp thêm tư liệu: Năm 979 Đinh Tiên Hoàng trưởng bị ám sát, triều đình nhà Đinh lục đục gặp nhiều khó khăn, Vua Đinh Tồn nhỏ tuổi Tơn mẹ Dương Thị làm Hồng Thái hậu + Trước nguy bị xâm lược Thái hậu Dương Thị đặt quyền lợi đất nước lên quyền lợi dòng họ, tơn Thập đạo tướng qn Lê Hoàn lên làm vua lãnh đạo kháng chiến + Sự mưu lược Lê Hồn q trình huy kháng chiến, lúc khiêu chiến, vờ thua để nhử giặc lúc trá hàng bất ngờ đánh úp - PV: Em nhận xét thắng lợi kháng chiến chống Tống cho biết nguyên nhân thắng lợi - HS suy nghĩ trả lời - GV nhận xét, bổ sung, kết luận: + Đây thắng lợi nhanh, lớn đè bẹp ý chí xâm lược quân Tống I CÁC CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC TỐNG Kháng chiến chống Tống thời tiền Lê - Năm 980 nhân lúc triều đình nhà Đinh gặp khó khăn, vua Tống cử qn sang xâm lược nước ta - Trước tình hình Thái hậu họ Dương triều đình nhà Đinh tơn Lê Hồn làm vua để lãnh đạo kháng chiến - HS: nghe, tự ghi nhớ - Thắng lợi lớn nhanh chóng thắng vùng Đơng Bắc khiến vua Tống không dám nghĩ đến việc xâm lược Đại Việt, củng cố vững Hàng trăm năm sau nhân dân ta sống cảnh yên bình Năm 1075 nhà Tống dám nghĩ đến xâm lược Đại Việt + Nguyên nhân thắng lợi do: Triều đình nhà Đinh Thái hậu họ Dương sẵn sàng lợi ích dân tộc mà hi sinh lợi ích dòng họ để tạo thuận lợi cho kháng chiến chống Tống Do ý chí chiến bảo vệ độc lập quân dân Đại Việt Do có huy mưu lược Lê Hoàn - HS nghe, tự ghi nhớ *Hoạt động 1: Cả lớp, cá nhân - GV tiếp tục yêu cầu HS theo dõi SGK để thấy được: + Âm mưu xâm lược nước ta quân Tống + Nhà Lý tổ chức kháng chiến qua giai đoạn: Giai đoạn 1: Chủ động đem quân đánh Tống Giai đoạn 2: Chủ động lui phòng thủ giặc - HS theo dõi SGK theo yêu cầu giáo viên, phát biểu âm mưu xâm lược nhà Tống - GV nhận xét, bổ sung, kết luận + Sự khủng hoảng nhà Tống: Phía Bắc phải đối phó với nước Liêu (bộ tộc Khiết Đan), nước Hạ (dân tộc Đảng Hạ), nước nông dân dậy Trong hồn cảnh vua Tống tể tướng Vương An Thạch chủ trương đánh Đại Việt hi vọng dùng chiến cơng ngồi biên giới để lấn nát tình hình nước, dọa nạt Liêu Hạ + Các hoạt động chuẩn bị quân Tống: Tổ chức khu vực biên giới Việt độc lập Kháng chiến chống Tống thời Lý (1075 - 1077) - Thập kỷ 70 kỷ XI nhà Tống âm mưu xâm lược Đại Việt, đồng thời tích cực chuẩn bị cho xâm lược Trung thành hệ thống xâm lược lợi hại Trong Ung Châu (Nam Ninh, Quảng Tây) cửa biển Khâm Khẩu Khâm Liên Quảng Đơng vị trí xuất qn ĐạiViệt bố trí chu đáo, Ung Châu xây dựng thành hậu cần lớn chuẩn bị cho việc xâm lược (có thành kiên cố với 5000 quân) Âm mưu hành động chuẩn bị xâm lược nhà Tống để lộ nhà Lý đối phó nào? - HS trả lời: Nhà Lý kháng chiến qua giai đoạn GV nhận xét, bổ sung - Kết hợp với dùng lược đồ trình bày giai đoạn kháng chiến - GV đàm thoại với HS Thái hậu Ỷ Lan Thái úy Lý Thường Kiệt để HS biết thêm nhân vật lịch sử - GV giúp hs nhận thức hành động đem quân sang đánh Tống Lý Thường Kiệt, hành động xâm lược mà hành động tự vệ - Trước âm mưu xâm lược quân Tống, nhà Lý tổ chức kháng chiến + Giai đoạn 1: Lý Thường Kiệt tổ chức thực chiến lược "tiên phát chế nhân" đem quân đánh trước chặn mạnh giặc - Năm 1075 Quân triều đình dân tộc miền núi đánh sang đất Tống, Châu Khâm, Châu Liên, Ung Châu, sau rút phòng thủ + Giai đoạn 2: Chủ động lui phòng thủ đợi giặc - Năm 1077 ba mươi vạn quân Tống - GV tường thuật trận chiến bên kéo sang bờ bắc sông Như bờ sông Như Nguyệt: Đọc lại thơ Nguyệt  ta chủ động giảng hòa thần Lý Thường Kiệt Ý nghĩa kết thúc chiến tranh thơ, tác dụng việc đọc vào ban đêm đền thờ Trương Hống, Trương Hát (Hai vị tướng Triệu Quang Phục) - HS nghe, tự ghi nhớ: - Phát vấn: kháng chiến chống Tống thời Lý coi kháng chiến đặc biệt lịch sử: Em cho biết nét đặc biệt gì? - HS dựa vào diễn biến kháng chiến suy nghĩ trả lời - GV kết luận: + Có giai đoạn diễn lãnh thổ (kháng chiến lãnh thổ) + HS nghe ghi nhớ *Hoạt động 1: Cả lớp cá nhân - Trước hết GV tóm tắt phát triển đế quốc Mông - Nguyên, từ việc quân Mông Cổ xâm lược Nam Tống làm chủ Trung Quốc rộng lớn, lập nên nhà Nguyên lực bạo chinh chiến khắp Á, Âu Thế kỷ XIII, lần đem quân xâm lược Đại Việt - Sau GV yêu cầu HS theo dõi SGK thấy tâm kháng chiến quân dân nhà Trần thắng lợi tiêu biểu kháng chiến - HS theo dõi SGK theo yêu cầu GV, phát biểu - GV nhận xét, bổ sung, kết luận: GV: Có thể đàm thoại với HS nhân cách đạo đức, nghệ thuật quân Trần Quốc Tuấn nhân dân phong Đức Thánh Trần, lập đền thờ nhiều nơi tâm vua nhà Trần GV dùng lược đồ nơi diễn trận đánh tiêu biểu có ý nghĩa định đến thắng lợi kháng chiến lần 1, lần 2, lần II KHÁNG CHIẾN CHỐNG MÔNG - NGUYÊN THỜI TRẦN (THẾ KỶ XIII) - Năm 1258 - 1288 quân Mông Nguyên lần xâm lược nước ta Giặc mạnh bạo - Các vua Trần nhà quân Trần Quốc Tuấn lãnh đạo nhân dân nước tâm đánh giặc giữ nước - Những thắng lợi tiêu biểu: Đông Bộ Đầu, Hàm Tử, Chương Dương, Vạn Kiếp, Bạch Đằng + Lần 1: Đông Bộ Đầu (bên sông Hồng từ dốc Hàng Than đến dốc Hóc Mai Ba Đình - Hà Nội) + Lần 2: Đẩy lùi quân xâm lược năm 1285 Tiêu biểu trận Bạch Đằng năm 1288 đè bẹp ý chí xâm lược quân Mông - Nguyên bảo vệ vững độc lập dân tộc - GV phát vấn: Nguyên nhân đưa + Nhà Trần có vua hiền, tướng tài, đến thắng lợi lần kháng chiến chống Mông - Nguyên? - HS suy nghĩ trả lời: GV nhận xét, bổ sung, kết luận: + Nhà Trần có vua hiền, tướng tài, triều đình tâm đồn kết nội đoàn kết nhân dân chống xâm lược + Nhà Trần vốn lòng dân sách kinh tế  nhân dân đồn kết xung quanh triều đình mệnh kháng chiến *Hoạt động 1: Cả lớp, cá nhân - Trước hết GV cho HS thấy cuối kỷ XIV nhà Trần suy vong Năm 1400 nhà Hồ thành lập Cuộc cải cách nhà Hồ chưa đạt kết quân Minh sang xâm lược nước ta Nhà Hồ tổ chức kháng chiến thất bại Năm 1407 nước ta rơi vào ách thống trị nhà Minh - Sau GV yêu cầu HS theo dõi SGK để thấy sách tàn bạo nhà Minh hệ tất yếu - HS theo dõi SGK phát biểu - GV kết luận: Chính sách bạo ngược nhà Minh tất yếu làm bùng nổ đấu tranh nhân dân ta tiêu biểu khởi nghĩa Lam Sơn Lê Lợi - GV đàm thoại với HS Lê Lợi, Nguyễn Trãi - GV dùng lược đồ trình bày thắng lợi tiêu biểu khởi nghĩa Lam Sơn - HS theo dõi ghi chép triều đình tâm đoàn kết nội đoàn kết nhân dân chống xâm lược + Nhà Trần vốn lòng dân sách kinh tế  nhân dân đồn kết xung quanh triều đình mệnh kháng chiến III PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MINH VÀ KHỞI NGHĨA LAM SƠN Năm 1407 kháng chiến chống quân Minh nhà Hồ thất bại, nước ta rơi vào ách thống trị nhà Minh - Năm 1418: Khởi nghĩa Lam Sơn bùng nổ Lê Lợi - Nguyễn Trãi lãnh đạo - Thắng lợi tiêu biểu: + Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (Thanh Hóa) hưởng ứng nhân dân vùng giải phóng cành mở rộng từ Thanh Hóa vào Nam + Chiến thắng Tốt Động, đẩy quân Minh vào bị động + Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang đập tan 10 vạn quân cứu viện khiến giặc quẫn tháo chạy - GV: Rút vài đặc điểm khởi nước nghĩa Lam Sơn - HS suy nghĩ trả lời - GV bổ sung kết luận - Đặc điểm: + Từ chiến tranh địa phương phát triển thành đấu tranh giải phóng dân tộc + Suốt từ đầu đến cuối khởi nghĩa tư tưởng nhân nghĩa đề cao + Có đại doanh, địa Củng cố Đặc điểm kháng chiến chống Tống khởi nghĩa Lam Sơn Nguyên nhân thắng lợi kháng chiến chống Mông - Nguyên Hướng dẫn HS lập niên biểu cho kháng chiến XI - XV Dặn dò Lập niên biểu kháng chiến XI - XV theo mẫu: Cuộc kháng chiến Thời gian Quân xâm Người Trận lược huy chiến chiến lượt ... Hướng dẫn HS lập niên biểu cho kháng chiến XI - XV Dặn dò Lập niên biểu kháng chiến XI - XV theo mẫu: Cuộc kháng chiến Thời gian Quân x m Người Trận lược huy chiến chiến lượt ... ý chí x m lược quân Tống I CÁC CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN X M LƯỢC TỐNG Kháng chiến chống Tống thời tiền Lê - Năm 980 nhân lúc triều đình nhà Đinh gặp khó khăn, vua Tống cử quân sang x m lược... diễn trận đánh tiêu biểu có ý nghĩa định đến thắng lợi kháng chiến lần 1, lần 2, lần II KHÁNG CHIẾN CHỐNG MÔNG - NGUYÊN THỜI TRẦN (THẾ KỶ XIII) - Năm 1258 - 1288 quân Mông Nguyên lần x m lược nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 19: Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỷ X XV, Giáo án Lịch sử 10 bài 19: Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỷ X XV

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn