Khảo sát nồng độ leptin huyết thanh và một số yếu tố nguy cơ tim mạch ở bệnh nhân tiền đái tháo đường

180 62 0
  • Loading ...
1/180 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 15:24

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC TRẦN MINH TRIẾT KHẢO SÁT NỒNG ĐỘ LEPTIN HUYẾT THANH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ TIM MẠCH Ở BỆNH NHÂN TIỀN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC HUẾ - 2019 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC TRẦN MINH TRIẾT KHẢO SÁT NỒNG ĐỘ LEPTIN HUYẾT THANH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ TIM MẠCH Ở BỆNH NHÂN TIỀN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG Chuyên ngành: NỘI KHOA Mã số: 972 01 07 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học: GS.TS NGUYỄN HẢI THỦY HUẾ - 2019 Để hoàn thành luận án nhận giúp đỡ nhiều người Xin chân thành cám ơn quý GS, PGS, TS Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo sau đại học trường Đại Học Y Dược, Đại Học Huế Các Thầy, Cô nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành khố học luận án Xin cản ơn lãnh đạo Bệnh viện Đại Học Y Dược TPHCM, khoa Nội tổng hợp, khoa Khám Bệnh, khoa Chẩn đốn hình ảnh, khoa Xét Nghiệm Trung Tâm Chẩn Đoán Y Khoa Medic TPHCM, tạo điều kiện thuận lợi cho thực luận án xin đặc biệt cảm ơn người đồng ý tham gia vào nghiên cứu, giúp tơi có số liệu cho luận án Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến GS.TS Nguyễn Hải Thuỷ, nguyên Phó chủ nhiệm mơn Nội, người thầy nhiệt tâm trách nhiệm, ln động viên, chia sẻ khó khăn, hướng dẫn tơi suốt q trình học tập thực luận án Xin chân thành cám ơn PGS.TS Trần Văn Huy, chủ nhiệm Bộ môn Nội thầy, cô Bộ môn Nội – Trường Đại học Y Dược, Đại Học Huế giúp đỡ tơi suốt q trình học tập thực luận án Xin cám ơn Ba, Mẹ, Vợ, gia đình chịu nhiều khó khăn để tơi có điều kiện thuận lợi hồn thành luận án Cuối cùng, xin cám ơn anh, chị, bạn bè đồng nghiệp quan tâm, động viên tơi q trình học tập hồn thành luận án Tác giả luận án Trần Minh Triết LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu cuả riêng Các số liệu, kết nêu luận án trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Nếu có sai sót tơi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm Tác giả luận án Trần Minh Triết MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cảm ơn Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục hình Danh mục sơ đồ - biểu đồ MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Tiền đái tháo đường 1.2 Một số yếu tố nguy tim mạch không truyền thống bệnh nhân đái tháo đường 1.3 Hormon leptin 19 1.4 Các nghiên cứu liên quan đến đề tài 32 Chương ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 39 2.1 Đối tượng nghiên cứu 39 2.2 Phương pháp nghiên cứu 40 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 55 3.1 Yếu tố nguy tim mạch đối tượng nghiên cứu 55 3.2 Khảo sát nồng độ leptin huyết bệnh nhân tiền đái tháo đường 63 3.3 Khảo sát mối liên quan leptin kháng insulin bệnh nhân tiền đái tháo đường 79 3.4 Khảo sát yếu tố nguy tim mạch khác bệnh nhân tiền đái tháo đường 84 Chương BÀN LUẬN 88 4.1 Các yếu tố nguy tim mạch bệnh nhân tiền đái tháo đường 88 4.2 Nồng độ leptin bệnh nhân tiền đái tháo đường 96 4.3 Leptin kháng insulin bệnh nhân tiền đái tháo đường 105 4.4 Các yếu tố nguy tim mạch khác mối liên quan với leptin 110 KẾT LUẬN 122 KIẾN NGHỊ 124 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC LIÊN QUAN ĐÃ CƠNG BỐ 125 TÀI LIỆU THAM KHẢO 126 PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT AACE American Association of Clinical Endocrinologist (Hiệp Hội Các Nhà Nội Tiết Lâm Sàng Mỹ) ADA American Diabetes Association ADMA Asymmetric Dimethylarginine ASE American Society of Echocardiography (Hội Siêu Âm Tim Hoa Kỳ) BMI Body Mass Index (chỉ số khối thể) CAM Cell adhesion molecule (phân tử kết dính tế bào) CDC Centers for Disease Control and Prevention (Trung Tâm Kiểm Sốt Và Phòng Ngừa Bệnh Tật) Chol TP Cholesterol toàn phần CIMT Carotid Intima-media thickness CVD Cardiovascular disease (Bệnh tim mạch) ĐTĐ Đái tháo đường EASD The European Foundation for the Study of Diabetes (Tổ Chức Châu Âu Nghiên cứu đái tháo đường) EGIR European Group for the Study of Insulin Resistance (Tổ chức nghiên cứu đề kháng insulin Châu Âu) eNOS Endothelial nitric oxide synthase FMD Flow-mediated dilatation (Dãn mạch qua trung gian dòng chảy) FRS Framingham Risk Score (Thang điểm đánh giá nguy Framingham) GLUT4 Glucose transporter type HCAEC Human Coronary Artery Endothelial Cells (Tế bào nội mạc động mạch vành người) HCCH Hội chứng chuyển hóa HOMA-IR Homeostasis Model Assessment –Insulin Resistance Hs-CRP High sensitivity C-Reactive Protein (Protein phản ứng C siêu nhạy) ICAM Intercellular Adhesion Molecule (Phân tử kết dính tế bào) IDF International Diabetes Federation (Liên Đoàn Đái Tháo Đường Quốc Tế) IFG Impaired fasting glucose (Rối loạn glucose máu đói) IFN-a Interferon alpha IGF-I Insulin-like growth factor IGT Impaired glucose tolerance (Rối loạn dung nạp glucose) IL-6, IL-1 Interleukin 6, Interleukin IMT Intima-media thickness (Độ dày lớp nội trung mạc) MAPK Mitogen-activated protein kinase MMP-9 Matrix metallopeptidase MMPs Matrix metallopeptidase NHANES National Health and Nutrition Examination Survey (Khảo Sát Đánh Giá Dinh Dưỡng Và Sức Khỏe Quốc Gia) NO Nitrit oxit PAI-1 Plasminogen activator inhibitor-1 (Yếu tố hoạt hóa plasminogen-1) RLLP Rối loạn lipid RLLP/HCCH Rối loạn lipid máu theo kiểu hội chứng chuyển hóa ROS Reactive Oxygen Species (Sản phẩm oxy hóa phản ứng) TF Tumor factor (Yếu tố u) TG Triglyceride THA Tăng huyết áp TLRs Toll-like receptor UKPDS The UK Prospective Diabetes Study VCAM Vascular cell adhesion molecule (Phân tử kết dính tế bào mạch máu) VLDL Very low-density lipoprotein (Lipoprotein trọng lượng phân tử thấp) DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 1.1 Tiêu chuẩn chẩn đoán tiền đái tháo đường Bảng 1.2 Các yếu tố nguy tim mạch bệnh nhân đái tháo đường Bảng 3.1 Đặc trưng nhóm nghiên cứu nhóm chứng 55 Bảng 3.2 Chỉ số BMI, vòng eo, huyết áp nhóm nghiên cứu 56 Bảng 3.3 Tỉ lệ tiền THA, béo bụng thừa cân nhóm nghiên cứu 56 Bảng 3.4 Glucose máu nhóm nghiên cứu 56 Bảng 3.5 Bilan lipid nhóm nghiên cứu 57 Bảng 3.6 Các số sinh xơ vữa nhóm nghiên cứu 57 Bảng 3.7 Tỉ lệ rối loạn lipid theo tiêu chí nhóm nghiên cứu 58 Bảng 3.8 Nồng độ insulin kháng insulin nhóm nghiên cứu 59 Bảng 3.9 Tỉ lệ tăng insulin máu, đề kháng insulin rối loạn chức tế bào beta nhóm nghiên cứu 60 Bảng 3.10 Hs-CRP fibrinogen nhóm nghiên cứu 61 Bảng 3.11 Các số siêu âm tim IMT nhóm nghiên cứu 61 Bảng 3.12 Phì đại thất trái tăng IMT nhóm nghiên cứu 62 Bảng 3.13 Nồng độ leptin huyết nhóm 63 Bảng 3.14 Nồng độ leptin bệnh nhân tiền ĐTĐ theo tuổi giới 64 Bảng 3.15 Nồng độ leptin bệnh nhân tiền ĐTĐ theo yếu tố nguy 64 Bảng 3.16 Tuổi yếu tố liên quan nhóm tăng khơng tăng leptin bệnh nhân tiền ĐTĐ 66 Bảng 3.17 Nguy liên quan đến tăng leptin bệnh nhân tiền ĐTĐ theo tuổi, giới yếu tố khác 67 Bảng 3.18 Chỉ số nhân trắc, huyết áp nhóm tăng khơng tăng leptin bệnh nhân tiền ĐTĐ 68 Bảng 3.19 Liên quan tiền THA, béo bụng tăng leptin 70 ... 3.4 Khảo sát yếu tố nguy tim mạch khác bệnh nhân tiền đái tháo đường 84 Chương BÀN LUẬN 88 4.1 Các yếu tố nguy tim mạch bệnh nhân tiền đái tháo đường 88 4.2 Nồng độ leptin. .. khảo sát yếu tố nguy tim mạch thường quy, tập trung vào vài yếu tố nguy tim mạch không truyền thống 3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU  Đánh giá nồng độ leptin huyết số yếu tố nguy tim mạch bệnh nhân tiền đái. .. yếu tố không truyền thống bệnh nhân tiền đái tháo đường chúng tơi thực nghiên cứu Khảo sát nồng độ leptin huyết số yếu tố nguy tim mạch bệnh nhân tiền đái tháo đường , nghiên cứu bên cạnh khảo
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát nồng độ leptin huyết thanh và một số yếu tố nguy cơ tim mạch ở bệnh nhân tiền đái tháo đường, Khảo sát nồng độ leptin huyết thanh và một số yếu tố nguy cơ tim mạch ở bệnh nhân tiền đái tháo đường

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn