Giáo án Lịch sử 10 bài 20: Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỷ X XV

4 31 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 15:24

Bài 20 XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DÂN TỘC TRONG CÁC THẾ KỈ X-XV I- M ục tiêu học 1- Về kiến thức: Giúp hs hiểu nắm - Trong kỉ độc lập phải trải qua nhiều biến động nd ta nổ lực xd cho văn hố dt tiên tiến - Trải qua triều đại từ kỉ X-XV cơng xd văn hóa tiến hành đặn quán Đây giai đoạn hình thành văn hóa Đại Việt- phản ánh đậm đà tư tưởng yêu nước, tự hào độc lập dân tộc 2- Về thái độ: Bồi dưỡng cho hs niềm tự hào vh đa dạng dân tộc từ có ý thức bảo vệ di sản vh tốt đẹp dân tộc 3- Về kĩ Rèn luyện cho hs kĩ nhận thức quan sát, phát hiện… II- Tài liệu – thiết bị dạy học - Một số tranh ảnh nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc kỉ X-XV - Một số thơ, phú nhà văn học lớn III- Tiến trình học 1- Ổn định 2.Kiểm tra cũ: Hỏi: Nêu hiểu biết em k/n Lam Sơn? Dẫn vào Hoạt động GV HS * Hoạt động: Cả lớp- cá nhân - GVH: Ở nước ta từ kỉ X-XV tồn tôn giáo nào? - HS: Đọc sgk trả lời- GV nhận xét chốt ý - GVH: Nho giáo có nguồn gốc từ đâu, sáng lập, giáo lý bản, du nhập vào nước ta phát triển nước ta? - HS: Suy nghĩ+ nhớ lại kiến thức cũ trả lời: lúc đầu học thuyết khổng Tử(TQ)- đại biểu Nho học Kiến thức I- Tư tưởng, tơn giáo - Bước sang thời kì độc lập, Nho giáo, Phật giáoĐạo giáo có điều kiện phát triển mạnh - Nho giáo + Thời Lý-Trần Nho giáo dần trở thành hệ tư tưởng thống giai cấp thống trị, chi phối nội dung giáo dục thi cử, song không phổ biến nd + Thời Lê Sơ: Nho giáo nâng lên địa vị độc Tôn trì đến cuối kỉ XIV Đổng Trọng Thư dùng thần học để bện hộ cho quan điểm Khổng Tử- trở thành tôn giáo(nho giáo) Tư Tưởng quan điểm: đề cao nguyên tắcTrong quan hệ xh theo đạo lí “ tam cương ngủThường” Du nhập vào nước ta từ thời Bắc thuộc - GVH: Tại nho giáo không phổ biến Nd ? - HS: Suy nghĩ trả lời: quan điểm tư tưởng nho giáo quy định trật tự, kỉ cương quy cũ, khắt khe- củng cố bảo vệ quyền lực phong kiến, nd tiếp thu khía cạnh đạo đức - GVH: Nguồn gốc, người sáng lập, giáo lí phật giáo, phát triển qua thời kì? Vai trò, vị trí kỉ x-xv? - HS: đọc sgk+ suy nghĩ trả lời - GV: Nhận xét, bổ sung chốt ý: giữ vị trí đặc biệt đời sống tinh thần nd, triều đình pk nhà sư triều đình tôn trọng, vua,quan nhiều người theo phật giáo thời Lý coi ph giáo quốc đạo * Hoạt động: Cả lớp- cá nhân -GVH: giáo dục nước ta kỉ X-XV có phát triển ntn? - HS: Đọc sgk trả lời- GV nhận xét, bổ sung Chốt ý - GVH: Việc dựng bia tiến sĩ có tác dụng gì? Sự phát triển giáo dục giai đoạn Có tác dụng gì? - HS: Đọc sgk+ suy nghĩ trả lời - GV: Nhận xét, bổ sung chốt ý: việc dựng bia tiến sĩ nhằm khuyến khích học tập, - Phật giáo: + Thời Lý- Trần phổ biến rộng rãi, chùa chiền xây dựng khắp nơi + Thời Lê Sơ bị hạn chế, thu hẹp vào nd II-Giáo dục,văn học,nghệ thuật,khoa học- kĩ thuật 1- Giáo dục - Bước vào kỉ độc lập, triều đại pk quan tâm đến gd Từ kỉ XI-XV gd Đại Việt bước hoàn thiện phát triển - Tác dụng: Là nguồn đào tạo quan chức người tài cho đất nước, nâng cao dân trí cho nhân dân, song không tạo điều kiện cho kinh tếphát triển 2- Văn học đề cao người tài giỏi, tạo điều kiện thu hút trí thức tài giỏi tham gia vào việc xd bv đất nước Nội dung giáo dục chủ yếu thiên thiên văn học, triết học, đạo đức, trị … (sách giáo khao tứ thư ngủ kinh), khơng có - GVH: Văn học giai đoạn có phát triển ntn?, đặc điểm văn học giai đoạn này? - HS: Đọc sgk + suy nghĩ trả lời - GV: Nhận xét,bổ sung chốt ý * Hoạt động: theo nhóm - GV: Chia lớp thành nhóm- câu hỏi + N1: Nêu phát triển kt, điêu khắc kỉ X-XV ,qua hình ảnh sgk phân tích nét đọc đáo nghệ thuật kt Việc Nam? + N2:Nghệ thuật sân khấu ca múa nhạc có phát triển ntn? + N3: Nhận xét đời sống văn hóa tinh thần Của nd ta thời Lý, Trần, Lê? - HS: Tiến hành thảo luận- đại diện nhóm trình bày- hs nhóm khác bổ sung - GV: Nhận xét bổ sung chốt ý + N1: với cơng trình kt: chùa cột, tháp báo thiên, thành thăng long Những cơng trình điêu khắc mang họa tiết hoa văn đọc đáo:Rồng trơn cuộn đá lề, cúc nhiều - Thời Trần văn học bắt đầu phát triển mạnh, văn học chữ hán với nhiều tác giả, tác phẩm tiêu biểu - Từ kỉ XV vh chữ hán chữ nôm phát triển - Đặc điểm: + Có nhiều thể loại phong phú + Vừa thể tài văn học vừa toát lên niềm tự hào dân tộc yêu nước sâu sắc 3- Nghệ thuật - Kiến trúc: phát triển theo hướng phật giáo gồm cơng trình kiến trúc chùa, tháp, đền.Bên cạnh có cơng trình ảnh hưởng Nho giáo như: cung điện,thành quách - Điêu khắc: gồm cơng trình chạm khắc trang trí ảnh hưởng phật giáo Nho giáo song mang nét đọc đáo riêng - Nghệ thuật sân khấu ca múa nhạc mang đậm tính dân gian truyền thống - Nhận xét: + Văn hóa Đại Việt từ kỉ X-XV phát triển phong phú,đa dạng + Chịu ảnh hưởng yếu tố bên ngồi song mang đậm tính dân tộc tính dân gian 4- Khoa học- kĩ thuật - Khoa học: đạt nhiều thành tựu có giá trị sử học, địa lý,quân sự, toán học - Kĩ thuật: Chế tạo súng thần cơ,đóng tàu chiến, xây thành cánh… + N2: nt sân khấu chèo,tuồng đời sớm ngày phát triển: ca nhạc,múa rối nước,múa vui ngày hội, vào ngày lễ hội vua quan nd t/c lễ hội vừa làm trò diễn vừa t/c cúng tế,t/c thi tài * Hoạt động: lớp- cá nhân - GVH: Nêu thành tựu kh-kt giai đoạn này? - HS: Tìm hiểu sgk trả lời + Về khoa học: sử học có Đại Việt sử kí Lê Văn Hưu, Lam sơn thực lục,Đại Việt sử kí tồn thư; địa lí có dư địa chí, Hồng đức đồ; qn có Binh thư yếu lược;về tốn học có Đại hành tốn pháp LươngThế Vinh, Lập thành toán pháp Vũ Hữu Củng cố: - Khái quát lại kiến thức Dặn dò: Nhắc HS nhà học cũ, đọc trước trả lời câu hỏi SGK ... chiền x y dựng khắp nơi + Thời Lê Sơ bị hạn chế, thu hẹp vào nd II -Giáo dục ,văn học,nghệ thuật,khoa học- kĩ thuật 1- Giáo dục - Bước vào kỉ độc lập, triều đại pk quan tâm đến gd Từ kỉ XI -XV gd... tiết hoa văn đọc đáo:Rồng trơn cuộn đá lề, cúc nhiều - Thời Trần văn học bắt đầu phát triển mạnh, văn học chữ hán với nhiều tác giả, tác phẩm tiêu biểu - Từ kỉ XV vh chữ hán chữ nơm phát triển -... tính dân gian truyền thống - Nhận x t: + Văn hóa Đại Việt từ kỉ X- XV phát triển phong phú,đa dạng + Chịu ảnh hưởng yếu tố bên song mang đậm tính dân tộc tính dân gian 4- Khoa học- kĩ thuật - Khoa
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 20: Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỷ X XV, Giáo án Lịch sử 10 bài 20: Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỷ X XV

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn