Giáo án Lịch sử 10 bài 22: Tình hình kinh tế ở các thế kỷ XVI XVIII

4 67 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 15:20

Bài 22 TÌNH HÌNH KINH TẾ Ở CÁC THẾ KỶ XVI - XVIII A MỤC TIÊU: Kiến thức: Giúp học sinh hiểu: - Đất nước có nhiều biến động lớn, kinh tế có nhiều biểu phát triển mặt - Lãnh thổ Đàng Trong mở rộng, tạo nên vựa thóc lớn, góp phần quan trọng ổn định tình hình xã hội - Kinh tế hàng hóa, nhiều tác nhân khác nhau, chủ quan khách quan phát triển mạnh mẽ, tạo điều kiện cho hình thành phồn vinh số đô thị ba miền đất nước - Mặc dầu vào nửa sau kỷ XVIII, kinh tế hai miền suy thoái, phát triển nó, đặc biệt kinh tế hàng hố kỷ trước ảnh hưởng đến nhiều mặt xã hội Tư tưởng, tình cảm: - Giáo dục ý thức tính hai mặt kinh tế thị trường, từ biết định hướng tác động tích cực - Bồi dưỡng thêm nhận thức hạn chế tư tưởng phong kiến Kỹ năng: - Rèn kỹ phân tích mặt tích cực tiêu cực lĩnh vực kinh tế kỹ liên hệ thực tế B ĐỒ DÙNG DẠY & HỌC: Giáo viên: -.Tranh ảnh, đồ Việt Nam - Một số nhận xét thương nhân nước ngồi kinh tế Việt Nam hay thị Việt Nam Học sinh: - Đọc trước SGK, ý thử trả lời câu hỏi, sưu tập tư liệu liên quan đến giảng C TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC I Ổn định lớp kiểm tra cũ: Nguyên nhân suy sụp nhà Lê ? Đánh giá vai trò vương triều Mạc nguyên nhân chiến tranh phong kiến II Giảng mới: Mở bài: Từ kỷ XVI – XVIII, đất nước có nhiều biến động bị chia cắt gần kỷ Tuy nhiên, nhiều điều kiện khác nên kinh tế nước ta tiếp tục phát triển với biểu có ý nghĩa xã hội quan trọng Hoạt động dạy học: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG BÀI * Hoạt động 1: Toàn lớp cá nhân Tình hình nơng nghiệp - GV đề nghị học sinh đọc SGK, xác định nguyên kỷ XVI–XVIII nhân làm nông nghiệp nước ta từ cuối kỉ XVI đến nửa đầu kỉ XVIII * Hoạt động 2: Toàn lớp cá nhân - GV nêu vấn đề ?? Các điểm tích cực hạn chế phát triển nông nghiệp giai đoạn ? - GV hướng dẫn HS đọc SGK, nêu biểu phát triển kinh tế hai Đàng - GV nhấn mạnh phát triển nông nghiệp Đàng Trong giải thích nguyên nhân (lãnh thổ mở rộng, dân cư ít, điều kiện sản xuất thuận lợi…) - GV đề nghị học sinh đọc SGK, nêu số kinh nghiệm sản xuất đúc kết thời kì này, đồng thời kể tên số địa phương gắn liền với sản phẩm nông nghiệp tiếng thời kì (có thể làm tập nhà cho HS) (nhãn Hưng Yên, vải Thanh Hà…) * Hoạt động 3: Toàn lớp cá nhân - GV đề nghị học sinh đọc SGK nêu nhận xét tình hình phát triển TCN nước ta giai đoạn này: phát triển nào? Có điểm mới? (Dự kiến HS trả lời: - Thủ công nghiệp phát triển mạnh, ngồi nghề truyền thống có nhiều nghề thủ công - Điểm mới: xuất nhiều làng nghề) - GV minh họa thêm phát triển TCN đương thời lời nhận xét thương nhân nước ?? Kể tên số làng nghề thủ công số câu ca dao nói làng nghề thủ cơng thời kì ? ?? Sự phát triển làng thủ cơng đương thời có ý nghĩa tích cực nào? Liên hệ với ngày (sản xuất thủ công ngày quy củ, sản phẩm tốt => thúc đẩy kinh tế hàng hóa phát triển) * Hoạt động 4: Hoạt động nhóm - GV tổ chức cho học sinh sinh hoạt nhóm tự theo vấn đề Nhóm 1: Sự phát triển nông nghiệp TCN tác động đến thương nghiệp?(dự kiến trả lời: thúc đẩy thương nghiệp - Thế kỷ XVI đất nước bị chia cắt nên nơng nghiệp đình đốn, đến kỷ XVII ổn định lại - Ở Đàng Ngồi: vùng đất cũ nên nơng nghiệp có điều kiện mở rộng phát triển - Ở Đàng Trong: vùng đất nên phát triển hơn, chúa Nguyễn khuyến khích khai hoang mở rộng diện tích, nhiều loại giống lúa mới, ăn trái phát triển => Tuy nhiên hai miền ruộng đất ngày tập trung vào tay địa chủ Sự phát triển thủ công nghiệp - Các nghề thủ cơng truyền thống gốm, dệt, đúc đồng…đạt trình độ cao - Các nghề thủ công xuất khắc in gỗ, làm đường, đúc súng, làm đồng hồ, tranh sơn mài… nhiều làng nghề thủ công đời - Ngành khai mỏ phát triển mạnh với nhiều nhà thầu tư nhân người Hoa & người Việt Sự phát triển thương nghiệp - Nội thương phát triển mạnh, chợ làng, chợ huyện, chợ phủ mọc lên khắp nơi tạo điều kiện mua bán trao đổi sản phẩm phát triển ngược lại) - Ngoại thương phát triển: Nhóm 2: Nét hoạt động nội thương buôn bán với Trung Quốc, Nhật Bản, kỉ XVI – XVIII?(Dự kiến trả lời: xuất Bồ Đào Nha, Pháp, Anh… nhiều làng buôn trung tâm buôn bán lớn + Bán: nông lâm sản, tơ lụa, gốm… => bn bán khơng đơn giản trao đổi + Mua: vũ khí, thuốc súng, len dạ, hàng hóa trước mà phát triển thành bạc, đồng, đồ sứ… nghề phổ biến) Nhóm : Những yếu tố thúc đẩy phát => Xuất nhiều phố xá, hiệu triển ngoại thương thời kì này? Thế kỷ XV bn người nước ngồi – XVI, giới có kiện đáng nhớ góp - Thế kỷ XVIII, hoạt động ngoại phần quan trọng vào giao lưu quốc tế ? (Dự kiến trả lời: nội thương phát triển, hàng háo thương suy yếu dần chế độ thuế phong phú, sách mở cửa quyền khóa phức tạp, quan lại khám xét Trịnh, Nguyễn; hệ phát kiến địa lí tạo điều phiền phức… kiện cho giao thương Đơng – Tây phát triển…) - GV cho học sinh xem số hình minh họa phát triển thương nghiệp thời Thăng Sự hưng khởi thị Long, Hội An, Phố Hiến… Nhóm 4: Sự phát triển ngoại thương có tác - Thế kỷ XVI – XVIII, kinh tế hàng dụng đến phát triển kinh tế nước ta? (dự hóa phát triển tạo điều kiện thuận lợi kiến trả lời: tạo điều kiện cho nước ta tiếp cận cho hình thành hưng khởi thị: Kẻ Chợ, Phố Hiến, Hội với kinh tế giới…) An… * Hoạt động 4: Toàn lớp cá nhân - Đầu kỷ XIX, nhiều nguyên - GV nêu vấn đề: ?? Nguyên nhân hưng khởi đô thị? nhân, đô thị suy tàn dần (trừ Thăng Long) Nhận xét đô thị kỷ XVII – XVIII - HS suy nghĩ trả lời GV bổ sung kết lụân: Nguyên nhân hưng khởi đô thị phát triển hoạt động thương nghiệp, đặc biệt ngoại thương Kết luận: Ở kỷ XVI – XVIII, nước ta có bước phát triển mới, phồn thịnh - TCN ngày tăng tiến khơng có điều kiện chuyển hóa sang phương thức sản xuất - Sự phát triển ngoại thương, đô thị đưa đất nước tiếp cận với kinh tế giới - Do hạn chế chế độ phong kiến, giai cấp thống trị, đến cuối kỷ XVIII, Việt Nam nước nông nghiệp III Củng cố bài: Sự phát triển làng thủ cơng đương thời có ý nghĩa tích cực ? Liên hệ với ngày Sự phát triển ácc đô thị có ý nghĩa ? Tại đầu kỷ XIX, đô thị Việt Nam dần suy tàn ? IV Ôn tập chuẩn bị bài: - Học ba câu hỏi sách giáo khoa, trang 115 - Đọc trước SGK 23: “ Phong trào Tây Sơn nghiệp thống đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối kỷ XVIII” - Sưu tập tư liệu, tranh ảnh liên quan đến học D BỔ SUNG & GÓP Ý Đại Ngãi, ngày… /… /2011 ... thương nghiệp thời Thăng Sự hưng khởi thị Long, Hội An, Phố Hiến… Nhóm 4: Sự phát triển ngoại thương có tác - Thế kỷ XVI – XVIII, kinh tế hàng dụng đến phát triển kinh tế nước ta? (dự hóa phát triển... Nhận xét đô thị kỷ XVII – XVIII - HS suy nghĩ trả lời GV bổ sung kết lụân: Nguyên nhân hưng khởi đô thị phát triển hoạt động thương nghiệp, đặc biệt ngoại thương Kết luận: Ở kỷ XVI – XVIII, nước... triển ngoại thương thời kì này? Thế kỷ XV bn người nước ngồi – XVI, giới có kiện đáng nhớ góp - Thế kỷ XVIII, hoạt động ngoại phần quan trọng vào giao lưu quốc tế ? (Dự kiến trả lời: nội thương
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 22: Tình hình kinh tế ở các thế kỷ XVI XVIII, Giáo án Lịch sử 10 bài 22: Tình hình kinh tế ở các thế kỷ XVI XVIII

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn