Giáo án Lịch sử 10 bài 22: Tình hình kinh tế ở các thế kỷ XVI XVIII

2 44 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 15:20

Bài 22: TÌNH HÌNH KINH TẾ Ở CÁC THẾ KỈ XVI-XVIII A Mục tiêu: Học sinh cần: - Nhận biết phát triển kinh tế thể hện lĩnh vực: nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp Việt Nam tình hình nước ta có biến động - Ghi nhớ: sách mở cửa nên hoạt động bn bán với nước ngồi mở rộng, kinh tế hàng hóa phát triển mạnh mẽ => tạo điều kiện cho hình thành phồn vinh số đô thị hai miền - Nhận thức tính hai mặt kinh tế thị trường B Chuẩn bị: C Lên lớp: Ổn định: Kiểm tra: - Những nét quyền phong kiến Đàng Ngoài? Bài mới: Hoạt động giáo viên - học sinh Nội dung Tình hình nơng nghiệp kỉ XVI- XVIII: - Từ cuối kỉ XV đến nửa đầu kỉ XVI: ruộng Các lực phong kiến lo tranh đất tập trung vào tay địa chủ, quan lại; nhà nước giành quyền lực không quan tâm đến sản xuất => nông nghiệp phát triển - Từ nửa sau kỉ XVII, nông nghiệp dần ổn định: Vượt qua yêu cầu tự cung, tự cấp ruộng đất mở rộng, thủy lợi củng cố, giống trồng phong phú… Nghề gốm, dệt vải Sự phát triển thủ công nghiệp: - Nghề thủ công truyền thống tiếp tục phát triển đạt thị thợ thủ cơng tập trung lập trình độ cao phường hội => vừa sản xuất vừa - Xuất nghề thủ công mới; khắc in gỗ, buôn bán làm đường trắng, làm đồng hồ, tranh sơn mài… - Nghề khai mỏ phát triển hai đàng Sự phát triển thương nghiệp: Cơ chợ phiên a Nội thương: - Hình thành nhiều chợ - Làng buôn trung tâm buôn bán hình thành - Bn bán miền xi miền ngược gia tăng b Ngoại thương: phát triển mạnh; Người Nhật: Hội An - Tàu buôn nước đến tấp nập Người Tàu: hưng Yên - Thương nhân môt số nước lập phố xá, cửa hàng Phát vấn buôn bán lâu dài c Nguyên nhân phát triển: Đọc sgk lớp - Phát kiến địa lý => giao lưu đông - tây - Chính sách mở cửa quyền TrịnhNguyễn Sự hưng khởi đô thị: - Một số đô thị tiêu biểu: Kẻ Chợ, Phố Hiến, Hội An, Thanh Hà… - Vào đầu kỉ XIX, số đô thị suy tàn Củng cố: - Do c/s hạn chế nhà nước phong kiến nên cuối kỉ XVIII Việt Nam nước nông nghiệp lạc hậu Dặn dò: Học bài, xem trước 23 ... thị suy tàn Củng cố: - Do c/s hạn chế nhà nước phong kiến nên cuối kỉ XVIII Việt Nam nước nơng nghiệp lạc hậu Dặn dò: Học bài, xem trước 23 ...Đọc sgk lớp - Phát kiến địa lý => giao lưu đơng - tây - Chính sách mở cửa quyền TrịnhNguyễn Sự hưng khởi đô thị: - Một số đô thị tiêu biểu: Kẻ Chợ, Phố Hiến, Hội An, Thanh Hà… - Vào
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 22: Tình hình kinh tế ở các thế kỷ XVI XVIII, Giáo án Lịch sử 10 bài 22: Tình hình kinh tế ở các thế kỷ XVI XVIII

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn