Giáo án Lịch sử 10 bài 24: Tình hình văn hóa ở các thế kỷ XVI XVIII

7 33 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 15:16

BÀI 24 TÌNH HÌNH VĂN HĨA Ở CÁC THẾ KỶ XVI - XVIII I MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau học xong học, yêu cầu HS nắm Về kiến thức - Ở kỷ XVI - XVIII văn hóa Việt Nam có điểm mới, phản ánh thực trạng xã hội đương thời - Trong lúc Nho giáo suy thối Phật giáo, Đạo giáo có điều kiện mở rộng không thời Lý - Trần Bên cạnh xuất tơn giáo mới: Thiên chúa giáo (đạo Kitơ) - Văn hóa - nghệ thuật thơng sa sút, nét tích cực kỷ mới, lúc hình thành phát triển trào lưu văn họa - nghệ thuật dân gian phong phú làm cho văn hóa mang đậm màu sắc nhân dân - Khoa học, kĩ thuật có chuyển biến Về tư tưởng, tình cảm - Bồi dưỡng tình cảm giá trị văn hóa tinh thần nhân dân - Tự hào lực sáng tạo phong phú nhân dân lao động, dân trí nâng cao II THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC - Một số tranh ảnh nghệ thuật - Một số câu ca dao, tục ngữ III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC Kiểm tra cũ - Đất nước ta thống hồn cảnh nào? Đánh giá cơng lao phong trào Tây Sơn 2, Dẫn dắt vào Ở kỷ XVI - XVIII Nhà nước phong kiến có biến đổi lớn Sự phát triển kinh tế hàng hóa giao lưu với giới bên tác động lớn đến đời sống văn hóa nhân dân ta Đàng Trong Đàng Ngồi Để thể tình hình văn hóa kỷ XVI - XVIII điểm văn hóa Việt Nam thời kỳ này, tìm hiểu 24 Tổ chức hoạt động dạy học lớp Hoạt động thầy trò Hoạt động 1: Cả lớp, cá nhân - Trước hết GV phát vấn: Tình hình tơn giáo kỷ X - XV phát triển nào? Kiến thức HS cần nắm vững I TƯ TƯỞNG TÔN GIÁO - HS nhớ lại kiến thức trước trả lời: Đạo Nho, Phật phổ biến: + Đạo Phật: thời Lý - Trần + Đạo Nho: thời Lê - GV đặt vấn đề: Ở kỷ XVI XVIII tôn giáo phát triển nào? - HS tập trung theo dõi SGK trả lời - GV kết luận kinh kết hợp ghi bảng - GV phát vấn: Tại kỷ XVI - XVIII Nho giáo suy thối? Khơng tơn sùng trước? - HS dựa vào kiến thức cũ hiểu biết để trả lời + Trật tự phong kiến, trật tự quan hệ xã hội bị đảo lộn: Vua chẳng vua, chẳng Quan hệ tiến dần thay trật tự quan hệ phong kiến bị lỗi thời + Nhà nước phong kiến khủng hoảng; quyền trung ương tập quyền thời Lê suy sụp - GV tiếp tục trình bày: Trong Nho giáo suy thối Phật giáo có điều kiện khơi phục lại - GV chứng minh số cơng trình kiến trúc Phật giáo như: Chùa Thiên Mụ (Huế), Phật bà Quan âm nghìn tay nghìn mắt, tượng La Hán chùa Tây Phương (Hà Tây) Nhiều vị chúa quan tâm cho sửa sang chùa chiền, đúc đồng, tô tượng - HS nghe, ghi nhớ: - GV tiếp tục giảng giải: bên cạnh tôn giáo du nhập vào nước ta Thiên chúa giáo - Phát vấn: Thiên chúa giáo xuất đâu tuyên truyền vào nước ta theo đường nào? - HS nhớ lại kiến thức cũ kết hợp SGK thời để trả lời - Thế kỷ XVI - XVIII Nho giáo bước suy thoái, trật tự phong kiến bị đảo lộn - Phật giáo có điều kiện khơi phục lại, khơng phát triển mạnh thời kỳ Lý - Trần - Thế kỷ XVI - XVIII đạo Thiên chúa truyền bá ngày rộng rãi - GV nhận xét kết luận: Kitô giáo xuất khu vực Trung Đông phổ biến khu vực châu Âu Các giáo sĩ Thiên chúa giáo theo thuyền bn nước ngồi vào Việt Nam truyền đạo, nhà thờ Thiên chúa giáo mọc lên nhiều nơi, giáo dân ngày đông Đàng Bên cạnh việc tiếp tục ảnh hưởng tơn giáo bên ngồi, người dân Việt Nam tiếp tục phát huy tín ngưỡng truyền thống tốt đẹp: Đền thờ, lăng miếu xây dựng nhiều nơi bên cạnh chùa chiền, nhà thờ đạo tạo nên đa dạng, phong phú đời sống tín ngưỡng nhân dân ta Hoạt động 1: Cả lớp, cá nhân - GV yêu cầu HS theo dõi SGK để thấy phát triển giáo dục: + Ở Đàng Ngoài + Ở Đàng Trong + Giáo dục thời Quang Trung + So sánh với giáo dục kỷ X - XV - HS theo dõi SGK theo yêu cầu GV sau phát biểu - GV nhận xét, bổ sung, kết luận - GV minh họa: Nội dung giáo dục Nho học khuôn sáo ngày không phù hợp với thực tế xã hội, gian lận thi cử, mua bán quan tước, - HS nghe, ghi chép Hoạt động 2: Cá nhân - Phát vấn: Em có nhận xét chung tình hình giáo dục nước ta kỷ XVI - XVIII? - HS so sánh với kiến thức cũ trả lời - GV chốt ý: + Giáo dục tiếp tục phát triển - Tín ngưỡng truyền thống phát huy: Thờ cúng tổ tiên, thần linh, anh hùng hào kiệt → Đời sống tín ngưỡng ngày phong phú II PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ VĂN HỌC Giáo dục - Trong tình hình trị khơng ổn định, giáo dục Nho học tiếp tục phát triển + Giáo dục Đàng Ngoài cũ sa sút dần số lượng + Đàng Trong: 1646 chúa Nguyễn tổ chức khoa thi + Thời Quang Trung: Đưa chữ Nôm thành chữ viết thống chất lượng giảm sút + Nội dung giáo dục Nho học, SGK Tứ Thư, Ngũ Kinh Các nội dung khoa học không ý, giáo dục khơng góp phần tích cực để phát triển kinh tế chí kiềm hãm phát triển kinh tế Hoạt động 1: Cả lớp, cá nhân - GV phát vấn: Em nhắc lại đặc điểm văn học kỷ XV XV? - HS nhớ lại kiến thức cũ, trả lời - GV nhận xét, bổ sung, nhắc lại đặc điểm văn học thời kỳ trước + Văn học chữ Hán phát triển + Đã có văn học chữ Nôm chưa phổ biến + Nội dung văn học thể tinh thần dân tộc sâu sắc - HS nghe, củng cố lại kiến thức cũ, sở tiếp thu kiến thức Hoạt động 2: Cả lớp, cá nhân - GV yêu cầu HS theo dõi SGK để thấy điểm văn học kỷ XVI - XVIII - HS theo dõi SGK phát biểu - GV bổ sung, kết luận: + GV lý giải: Sở dĩ chữ Hán dần ưu điểm khơng tác dụng lớn khơng phát triển giai đoạn trước suy thoái Nho giáo Trước đây, trật tự xã hội, chuẩn mực đạo đức Nho giáo người tự nguyện làm theo Song đến thời kỳ thực tiễn xã hội khác trước "còn tiền bạc đệ tử, hết cơm hết gạo hết ơng tơi" Vì vậy, giáo lý Nho học trở nên sáo rỗng, lạc hậu khơng phù hợp + GV giảng giải: Sự xuất chữ - Giáo dục tiếp tục phát triển song chất lượng giảm sút Nội dung giáo dục Nho học hạn chế phát triển kinh tế Văn học - Nho giáo suy thoái → Văn học chữ Hán giảm sút so với giai đoạn trước - Văn học chữ Nôm phát triển mạnh nhà thơ tiếng như: Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đào Duy Từ, Phùng Khắc Hoan - Bên cạnh dòng văn học thống, Nôm phát triển thơ Nôm thể tinh thần dân tộc nguyên nhân Việt Người Việt cải biến chữ Hán thành chữ Nôm để viết văn, làm thơ - Phát vấn: Điểm văn học kỷ XVI - XVIII? Những điểm nói lên điều gì? - HS suy nghĩ, so sánh với văn học thời kỳ trước trả lời: + Văn học dân gian phát triển văn học chữ Hán suy giảm Phản ánh thực tế Nho giáo ngày uy tín đồng theo dõi chứng tỏ sống tinh thần nhân dân đề cao góp phần làm cho văn học thêm phong phú, đa dạng Hoạt động 1: Cả lớp, cá nhân - GV phát vấn: Nghệ thuật kiến trúc điêu khắc kỷ X - XV phát triển nào? HS nhớ lại kiến thức cũ trả lời + Ở kỷ X - XV nghệ thuật kiến trúc điêu khắc phát triển mạnh, chịu ảnh hưởng yếu tố bên (Phật giáo, Nho giáo) song mang đậm sắc dân tộc - GV: yêu cầu HS theo dõi SGK để thấy phát triển nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc giai đoạn XVI XVIII - HS theo dõi SGK trả lời - GV bổ sung, kết luận kiến trúc, điêu khắc + GV minh họa tranh ảnh: vị La Hán chùa Tây Phương, chùa Thiên Mụ, tượng Quan âm nghìn mắt nghìn tay Cho HS thấy số lượng cơng trình điêu khắc so với giai đoạn dòng văn học nhân dân nở rộ với thể loại phong phú: ca dao, tục ngữ, lục bát, truyện cười, truyện dân gian mang đậm tính dân tộc dân gian - Thế kỷ XVIII chữ Quốc ngữ xuất chưa phổ biến III NGHỆ THUẬT VÀ KHOA HỌC - KỸ THUẬT * Nghệ thuật - Kiến trúc điêu khắc không phát triển giai đoạn trước - Nghệ thuật dân gian hình thành phát triển phản ánh đời sống vật chất, tinh thần nhân dân Đồng thời mang đậm tính địa phương trước + GV đàm thoại với HS loại hình nghệ thuật vùng miền giúp HS thấy phong phú đa dạng nghệ thuật Việt Nam kỷ XVI - XVIII * Khoa học - kỹ thuật Hoạt động 2: Cá nhân - GV yêu cầu HS theo dõi SGK lập bảng thống kê thành tựu khoa học - kĩ thuật kỷ XVI - XVIII theo mẫu Lĩnh vực Thành tựu - Sử học - Quân - Triết học - Y học - Kỹ thuật - HS theo dõi SGK tự lập bảng thống kê vào - GV phát vấn: khoa học - kĩ thuật kỷ XVI - XVIII có ưu điểm hạn chế gì? - HS suy nghĩ trả lời - GV chốt ý: + Về khoa học: xuất loạt nhà khoa học, nhiên khoa học tự nhiên không phát triển + Về kĩ thuật: tiếp cận với số thành tựu kĩ thuật đại phương Tây không tiếp nhận phát triển Do hạn chế quyền thống trị hạn chế trình độ nhân dân đương thời 4.Củng cố Những nét văn hóa Việt Nam kỷ XVI - XVIII 5 Dặn dò HS học cũ, trả lời câu hỏi SGK, đọc trước ... để trả lời - Thế kỷ XVI - XVIII Nho giáo bước suy thoái, trật tự phong kiến bị đảo lộn - Phật giáo có điều kiện khôi phục lại, không phát triển mạnh thời kỳ Lý - Trần - Thế kỷ XVI - XVIII đạo Thiên... Lê - GV đặt vấn đề: Ở kỷ XVI XVIII tôn giáo phát triển nào? - HS tập trung theo dõi SGK trả lời - GV kết luận kinh kết hợp ghi bảng - GV phát vấn: Tại kỷ XVI - XVIII Nho giáo suy thối? Khơng... cạnh dòng văn học thống, Nơm phát triển thơ Nôm thể tinh thần dân tộc nguyên nhân Việt Người Việt cải biến chữ Hán thành chữ Nôm để viết văn, làm thơ - Phát vấn: Điểm văn học kỷ XVI - XVIII? Những
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 24: Tình hình văn hóa ở các thế kỷ XVI XVIII, Giáo án Lịch sử 10 bài 24: Tình hình văn hóa ở các thế kỷ XVI XVIII

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn