Giáo án Lịch sử 10 bài 24: Tình hình văn hóa ở các thế kỷ XVI XVIII

4 43 2
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 15:16

Bài 24 TÌNH HÌNH VĂN HĨA Ở CÁC THẾ KỈ XVI- XVIII I- Mục tiêu học 1- Về kiến thức: Giúp hs hiểu nắm - Trong lúc Nho giáo suy thối phật giáo, đạo giáo có điều kiện phát triển mạnh, không thời Lý- Trần, xuất tôn giáo mới: Ki tơ giáo - Văn hóa- nghệ thuật thống sa sút, hình thành phát triển trào lưu văn học- nghệ thuật dân gian phong phú làm cho văn hóa mang đậm màu sắc nhân dân - Khoa học – kĩ thuật có chuyển biến 2- Về thái độ: Giáo dục cho hs biết quý trọng giá trị văn hóa nd ta tạo kỉ trước, từ có ý thức học tập, gìn giữ phát huy 3- Về kĩ năng: Rèn luyện cho hs kĩ nhận thức, phân tích, khái quát kiện lịch sử, kĩ sử dụng quan sát đồ dùng trực quan II- Tài liệu, thiết bị dạy học - Một số tranh ảnh nghệ thuật - Một số câu ca dao, tục ngữ III- Tiến trình học 1-Ổn định Kiểm tra cũ: Hỏi: Nêu hiểu biết em kháng chiến cuối kỉ XVIII? 3- Dẫn vào mới: Hoạt động GV HS Kiến thức Hoạt động: Cả lớp- cá nhân - GV: Cho hs nhắc lại tình hình nho giáo kỉ X-XV, sau GVH: Ở kỉ XVIXVIII tơn giáo có phát triển ntn? - HS: Đọc sgk+ suy nghĩ trả lời - GV: Nhận xét, bổ sung chốt ý vá hỏi: Tại Sao thời kì Nho giáo lại suy thối Khơng tơn sùng trước nữa? - HS: Suy nghĩ trả lời: Trật tự xã hội bị đảo lộn vua chẳng vua chẳng tôi, quan hệ tiến dần thay trật tự p/k lỗi thời, nhà nước p/k khủng hoảng quyền trung ương tập quyền thời Lê suy sụp - Phật giáo: có nhiều cơng trình kiến trúc xây dựng: chùa Thiên Mụ ( Huế);phật bà quan âm nghìn tay nghìn mắt, tượng la Hán chùa Tây Phương ( H Tây) - GVH: Tôn giáo xuất đâu truyền bá vào nước ta = đường nào? - HS: Đọc sgk+ kiến thức thân trả lời GV: Nhận xét, bổ sung: Ki tô giáo xuất khu vực Trung Đông, phổ biến châu Âu , giáo sĩ phương Tây theo thuyền buôn vào nước ta truyền đạo, lúc đầu chúa Nguyễn chúa Trịnh tỏ thân thiện với giáo sĩ sau thi hành c/s cấm đạo -GVH: Nêu nét đẹp tín ngưỡng Dân gian Việt Nam? - HS: Tìm hiểu sgk+ liên hệ thực tế trả lời: Đền thờ lăng miếu xây dựng nhiều nơi - tạo nên đa dạng phong phú đ/s tín ngưỡng nd ta * Hoạt động: Cả lớp- cá nhân - GVH: Nêu tình hình giáo dục nước ta Các kỉ XVI- XVIII? - HS: Đọc sgk rút ý trả lời - GV: Nhận xét, bổ sung chốt ý + Đàng trong: nhà Mạc thành lập tổ chức đặn kì thi hương, thi hội để tuyển I- Về tư tưởng, tôn giáo 1- Tôn giáo - Thế kỉ XVI – XVIII nho giáo bước suy thoái, trật tự phong kiến bị đảo lộn - Phật giáo có điều kiện khơi phục lại, không phát triển mạnh thời Lý – Trần - Thế kỉ XVI- XVIII đạo Thiên chúa truyền bá ngày rộng rãi 2- Tín ngưỡng Các tín ngưỡng truyền thống tốt đẹp phát huy, tôn trọng: thờ cúng tổ tiên, tôn thờ người có cơng với làng nước, người có công nghiệp bảo vệ tổ quốc II- Phát triển giáo dục văn học 1- Giáo dục chọn nhân tài: trạng nguyên Nguyễn Bỉnh Khiêm( trạng trình); bà Nguyễn thị Duệ nữ tiến sĩ lịch sử khoa cử nho học VN + Đàng trong: hình thức khoa cử xuất muộn khơng trọng Đàng ngồi => Nội dung giáo dục nho học khuôn sáo ngày không phù hợp với thực tế xã hội, gian lận thi cử, mua bán quan tước… - GVH: Em có nhận xét tình hình giáo dục ước ta kỉ XVI-XVIII? - HS: Suy nghĩ + trao đổi trả lời - GV: Nhận xét, bổ sung: gd tiếp tục phát triển hưng chất lượng giảm sút, nội dung gd nho học, sgk tứ thư ngũ kinh, nd khoa học không trọng gd khơng góp phần tích cực để phát triển kinh tế, chí kìm hảm phát triển kinh tế, không ứng dụng thành tựu kh-kt * Hoạt động : lớp- cá nhân - GV: Cho hs nhắc lại tình hình văn học kỉ X-XV hỏi: văn học VN kỉ XVIXVIII có phát triển nào? - HS: Đọc sgk+ suy nghĩ trả lời - GV: Nhận xét, bổ sung chốt ý: phát triển chữ Nôm thể tinh thần dân tộc người VN , người Việt cải biến chữ Hán thành chữ Nơm dân tộc - GVH: Bên cạnh dòng văn học thống thời kì xuất dòng văn học nào? Những điểm vh nói lên điều gì? - HS: Đọc sgk+ suy nghĩ trả lời: Nho giáo ngày uy tín, đồng thời chứng tỏ c/s tinh thần nd đề cao góp phần làm cho vh thêm phong phú, đa dạng, thể tinh thần người dt Việt * Hoạt động : lớp – cá nhân - GVH: Nêu phát triển kiến trúc, điêu - Ở Đàng ngoài: giáo dục khoa cử theo hệ Thống nho giáo trì tương đối liên Tục sa sút dần số lượng - Ở Đàng trong: 1646 chúa Nguyễn tổ chức khoa thi Thời Quang Trung chấn chỉnh lại giáo dục, đưa chữ Nơm vào làm chữ viết thống => Tóm lại: giáo dục tiếp tục phát triển song chất lượng giảm sút, nội dung nho học hạn chế phát triển kinh tế 2- Văn học - Nho giáo suy thoái => văn học chữ Hán giảm sút so với giai đoạn trước - Văn học chữ Nôm phát triển mạnh, xuất nhiều nhà thơ tiếng: Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đào Duy Từ, Phùng Khắc Khoan… - Trong nd hình thành phát triển trào lưu khắc, nghệ thuật kỉ XVI-XVIII? - HS: Theo dõi sgk trả lời - GV: Nhận xét, bổ sung nêu lên số loại hình nghệ thuật vùng miền giúp hs thấy phong phú, đa dạng nghệ thuật VN kỉ - GVH: Khoa học- kt đạt thành tựu kỉ này? Ưu điểm hạn chế kh-kt? - HS: Đọc sgk+ suy nghĩ trả lời - GV: Nhận xét, bổ sung chốt ý + Khoa học: xuất loạt nhà kh Nhiên kh tự nhiên không phát triển + Kt: tiếp cận số thành tựu kt phương tây không tiếp nhận phát triển, hạn chế quyền pk trình độ nd văn học dân gian rầm rộ với thể loại phong phú: ca dao, tục ngữ, lục bát….mang đậm tính dân tộc tính dân gian III- Nghệ thuật khoa học – kĩ thuật 1- Nghệ thuật - Kiến trúc, điêu khắc: tiếp tục phát triển với cơng trình có giá trị: chùa Thiên Mụ, tượng phật bà quan âm nghìn tay nghìn mắt… - Nghệ thuật dân gian hình thành phát triểnPhản ánh đời sống v/c, tinh thần nd Đồng thời mang đậm tính địa phương 2- Khoa học- kĩ thuật - Khoa học đạt nhiều thành tựu : sử học, địa lí, quân sự, triết học, y học - Kĩ thuật: đúc súng đại bác phương tây,Đóng thuyền chiến Củng cố - Khái quát lại kiến thức Dặn dò: - Nhắc HS nhà học cũ, trả lời câu hỏi SGK, đọc chuẩn bị trước ... tưởng, tôn giáo 1- Tôn giáo - Thế kỉ XVI – XVIII nho giáo bước suy thoái, trật tự phong kiến bị đảo lộn - Phật giáo có điều kiện khơi phục lại, khơng phát triển mạnh thời Lý – Trần - Thế kỉ XVI- ... hs nhắc lại tình hình nho giáo kỉ X-XV, sau GVH: Ở kỉ XVIXVIII tơn giáo có phát triển ntn? - HS: Đọc sgk+ suy nghĩ trả lời - GV: Nhận xét, bổ sung chốt ý vá hỏi: Tại Sao thời kì Nho giáo lại suy... Đàng => Nội dung giáo dục nho học khuôn sáo ngày không phù hợp với thực tế xã hội, gian lận thi cử, mua bán quan tước… - GVH: Em có nhận xét tình hình giáo dục ước ta kỉ XVI- XVIII? - HS: Suy
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 24: Tình hình văn hóa ở các thế kỷ XVI XVIII, Giáo án Lịch sử 10 bài 24: Tình hình văn hóa ở các thế kỷ XVI XVIII

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn