Giáo án Lịch sử 10 bài 26: Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỷ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân

2 39 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 15:14

Bài 26 TÌNH HÌNH XÃ HỘI Ở NỮA ĐẦU THẾ KỈ XIX VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CỦA NHÂN DÂN I- Mục tiêu học: 1- Về kiến thức: Giúp hs hiểu nắm được: - Tình hình trị, xã hội Việt Nam trở lại ổn định mâu thuẫn giai cấp không dịu - Các đấu tranh nd diễn liên tục mở rộng hầu hết nước, lôi phận binh lính 2- Về thái độ: Bồi dưỡng ý thức trách nhiệm với nd, quan tâm đến đời sống cộng đồng 3- Về kĩ năng: Rèn luyện cho hs kĩ phân tích, tổng hợp, nhận xét, đánh giá kiện lịch sử II- Tài liệu- thiết bị dạy học - Bản đồ Việt Nam - Một số câu thơ, ca dao sống nd ta thời Nguyễn III- Tiến trình học 1Ổn định Kiểm tra cũ: Hỏi: - Nêu tình hình kinh tế sách nhà Nguyễn? - Nêu thành tựu văn hóa – giáo dục? 3- Dẫn vào mới: Hoạt động GV HS Hoạt động: lớp- cá nhân - GVH: Nêu tình hình xã hội triều Nguyễn?, đời sống nhân dân sao? - HS: Đọc sgk+ suy nghĩ trả lời - GV: Nhận xét, bổ sung chốt ý - GVH: Em nghĩ đời sống nd ta triều Nguyễn, so sánh với kỉ XVIII ? - HS: Suy nghĩ trả lời - GV: Nhận xét, bổ sung => Đời sống nd cực khổ triều đại trước, dẫn đến mâu thuẫn xã hội lên cao, bùng nổ Kiến thức 1-Tình hình xã hội đời sống nhân dân a Xã hội: Chia thành giai cấp + Giai cấp thống trị: vua, quan lại, đ/c cường hào + Giai cấp bị trị: đại đa số nông dân + Tệ tham quan ô lại phổ biến + Ở nông thôn địa chủ cường hào ức hiếp nd b Đời sống nhân dân + Chịu cảnh sưu cao, thuế nặng + Chế độ lao dịch nặng nề + Thiên tai, mùa đói thường xuyên đấu tranh * Hoạt động: Cả lớp- cá nhân -GV: Cho hs tóm tắt nét phong trào đấu tranh nd binh línhdưới triều Nguyễn, sau gọi hs trình bày- hs khác nghe nhận xét, bổ sunggv nhận xét, bổ sung chốt ý - GVH: Em có biết tiểu sử Phan Bá Vành Cao Bá Quát? - HS: Dựa vào kiến thức chuẩn bị trước để trả lời - GV: Nhận xét, bổ sung chốt ý -GVH: Qua nét phong trào Đấu tranh nông dân thời Nguyễn em Hãy rút đặc điểm phong trào? - HS: Dựa vào diễn biến phong trào+ Suy nghĩ trả lời - GV: Nhận xát, bổ sung chốt ý * Hoạt động: lớp- cá nhân - GVH: Do đâu mà dân tộc người thiểu số dậy đấu tranh, đấu tranh diễn ntn? - HS: Đọc sgk rút ý trả lời - GV: Nhận xét, bổ sung chốt ý xảy => Đời sống nd cực khổ triều đại trước, dẫn đến mâu thuẫn xã hội lên cao, bùng nổ đấu tranh 2- Phong trào đấu tranh nhân dân binh lính - Nửa đầu kỉ XIX phong trào đấu tranh Nông dân nổ rầm rộ, khắp nơi, có 400 Khởi nghĩa - Tiêu biểu: + Khởi nghĩa Phan Bá Vành nổ năm 1821 đến 1827 bị đàn áp + Khởi nghĩa Cao Bá Quát nổ ra1854 đến 1855 bị đàn áp + Năm 1833 binh lính dậy Lê Văn Khơi huy Phiên An ( Gia Định), đến năm 1835 bị dập tắt - Đặc điểm: + Phong trào nổ từ đầu nhà Nguyễn lên cầm quyền + Nổ liên tuc, số lượng lớn, quy mô lớn thời gian kéo dài 3- Đấu tranh dân tộc người - Nữa đầu kỉ XIX dân tộc người nhiều lần dậy chống quyền - Ở phía Bắc: có khởi nghĩa người Tày Cao Bằng ( 1833- 1835 ) Nơng Văn Vân lãnh đạo - Ở phía Nam: có khởi nghĩa người Khơ Me miền tây nam Củng cố - Khái quát lại kiến thức Dặn dò - Nhắc HS nhà học cũ, trả lời câu hỏi SGK,đọc chuẩn bị trước ... thuẫn xã hội lên cao, bùng nổ đấu tranh 2- Phong trào đấu tranh nhân dân binh lính - Nửa đầu kỉ XIX phong trào đấu tranh Nông dân nổ rầm rộ, khắp nơi, có 400 Khởi nghĩa - Tiêu biểu: + Khởi nghĩa... điểm phong trào? - HS: Dựa vào diễn biến phong trào+ Suy nghĩ trả lời - GV: Nhận xát, bổ sung chốt ý * Hoạt động: lớp- cá nhân - GVH: Do đâu mà dân tộc người thiểu số dậy đấu tranh, đấu tranh diễn... Phong trào nổ từ đầu nhà Nguyễn lên cầm quyền + Nổ liên tuc, số lượng lớn, quy mô lớn thời gian kéo dài 3- Đấu tranh dân tộc người - Nữa đầu kỉ XIX dân tộc người nhiều lần dậy chống quyền - Ở
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 26: Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỷ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân, Giáo án Lịch sử 10 bài 26: Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỷ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn