Giáo án Lịch sử 10 bài 27: Quá trình dựng nước và giữ nước

2 35 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 15:13

Bài 27: QUÁ TRÌNH DỰNG NƯỚC VÀ GIỮ NƯỚC A Mục tiêu: Học sinh cần: - Chứng minh được: trình tồn tại, nhân dân Việt Nam bước hợp nhất, đoàn kết lại để xây dựng cho quốc gia thống nhất, có tổ chức nhà nước hồn chỉnh, có kinh tế đa dạng phát triển, có văn hóa tươi đẹp với sắc riêng - Giải thích được: q trình xây dựng đất nước nhân dân Việt Nam liên tục cầm vũ khí chống ngoại bang xâm lược, bảo vệ vững Tổ quốc thân yêu - Củng cố lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, biết trân trọng giữ gìn bảo vệ văn hóa truyền thống dân tộc B Chuẩn bị: C Lên lớp: Ổn định: Kiểm tra: - 15 phút Câu hỏi: Tình hình xã hội đời sống nhân dân nửa đầu kỉ XIX? Bài mới: Hoạt động giáo viên - học sinh Của tộc người Việt cổ Vùng Tây Nam Vùng Nam trung Hướng dẫn học sinh hoàn thành bảng thống kê Nội dung Các thời kì xây dựng phát triển đất nước: * Khoảng kỉ VII TCN, quốc gia Văn Lang sau Âu Lạc đời => văn minh lúa nước hình thành * Năm 179 TCN- 938 nước ta bị phong kiến phương Bắc đô hộ => thời Bắc thuộc => nhân dân ta đấu tranh để tự giải phóng giữ gìn văn hóa tổ tiên - Thế kỉ I, quốc gia cổ Phù Nam hình thành Cuối kỉ II, nước Lâm ấp hình thành * Bảng thống kê triều đại phong kiến Việt Nam( X- XIX): Triều đại T/gian Người sáng lập Quốc hiệu Kinh - Chính trị: đến cuối kỉ XV máy nhà nước xây dựng hoàn chỉnh - Kinh tế: nông nghiệp phát triển - Văn hóa - giáo dục: từ 1070 phát triển Vì chia cắt? => nhà nước suy * Thế kỉ XVI- XVIII đất nước chia cắt Đàng Trong- Đàng thoái, lực phong kiến cát Ngoài * Năm 1802, Nguyễn ánh thiết lập triều đại phong kiến nhà Nguyễn - Năm 1858, thực dân Pháp xâm lược nước ta Học sinh nhà làm Công kháng chiến bảo vệ Tổ quốc: Thời gian Cuộc kháng chiến Người lãnh đạo Củng cố: - Lịch sử nước ta lịch sử dân tộc vừa dựng nước, vừa giữ nước - Các hệ người dân Việt Nam nối tiếp xây dựng đất nước hoàn chỉnh, thống phát triển Dặn dò: Học bài, hoàn thành bảng thống kê Xem trước 28 ...Thời gian Cuộc kháng chiến Người lãnh đạo Củng cố: - Lịch sử nước ta lịch sử dân tộc vừa dựng nước, vừa giữ nước - Các hệ người dân Việt Nam nối tiếp xây dựng đất nước hoàn chỉnh, thống... - Các hệ người dân Việt Nam nối tiếp xây dựng đất nước hoàn chỉnh, thống phát triển Dặn dò: Học bài, hồn thành bảng thống kê Xem trước 28
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 27: Quá trình dựng nước và giữ nước, Giáo án Lịch sử 10 bài 27: Quá trình dựng nước và giữ nước

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn