Giáo án Lịch sử 10 bài 27: Quá trình dựng nước và giữ nước

3 65 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 15:13

Bài 27 QUÁ TRÌNH DỰNG NƯỚC VÀ GIỮ NƯỚC I- Mục tiêu học 1- Về kiến thức: Giúp hs hiểu nắm - Các thời kì xây dựng phát triển đất nước - Trong trình lao động sáng tạo, xây dựng đất nước, nd Việt Nam phải liên tục cầm vũ khí chống giặc ngoại xâm bảo vệ đọc lập tổ quốc 2- Về thái độ: Bồi dưỡng lòng yêu nước niềm tự hào dân tộc cho hs, từ có ý thức vươn lên học tập, xây dựng bảo vệ tổ quốc 3- Về kĩ năng: Rèn luyện kỉ tổng hợp vấn đề, so sánh, phân tích kiện lịch sử cho hs II- Tài liệu, thiết bị dạy học Sách giáo khoa, sách giáo viên lịch sử 11 số tài liệu tham khảo khác III- Tiến trình học 1-Ổn định Kiểm tra cũ: Hỏi: Nêu tình hình xã hội đời sống nhân dân ta triều Nguyễn? 3- Giảng mới: Hoạt động GV HS Hoạt động: theo nhóm - GV: Chia lớp thành nhóm, đặt câu hỏi cho nhóm thảo luận + Nhóm 1: Nêu kiện thời kì dựng nước đầu tiên? + Nhóm 2: Nêu tình hình trị, kinh tế, văn hóa- giáo dục giai đoạn đầu nước Đại Việt pk độclập? + Nhóm 3: Nêu nét tình hình trị, kinh tế, vh,gd,xh thời kì đất nước bị chia cắt? + Nhóm 4: Nêu số nét tình hình trị,Kt, vh, gd, xh đất nước ta đầu kỉ XIX? - HS: Tiến hành thảo luận- đại diện nhóm trình bày hs nhóm khác bổ sung Kiến thức I- Các thời kì xây dựng phát triển đất nước 1- Thời kì dựng nước - Từ kỉ III TCN – II TCN nhà nước Văn LangÂu Lạc thành lập Bắc Bộ Bộ máy nhà nước Quân chủ sơ khai - Thế kỉ II Nam Trung Bộ quốc gia Lâm Ấp- Cham pa đời phát triển - Thế kỉ I quốc gia Phù Nam đời Tây Nam Bộ 2-Giai đoạn đầu nước Đại Việt pk độc lập - Chính trị: đến kỉ XV nhà nước pk h - Kinh tế: nông nghiệp ngày phát triển, - GV: Nhận xét, bổ sung chốt ý công thương nghiệp phát triển đa dạng - Văn hóa- giáo dục: 1070 giáo dục Đại Việt thức đời ngày phát triển, nho giáo, phật giáo thịnh hành, vh, nghệ thuật dân tộc hình thành khơng ngừng phát triển 3- Thời kì đất nước bị chia cắt - Chính trị: chiến tranh pk => đất nước bị chia cắt làm miền: Đàng Đàng với quyền, qn chủ khơng vững trước - Kinh tế: kỉ XVVII kt phục hồi - Văn hóa, giáo dục: vh dân gian phát triển mạnh giáo dục tiếp tục phát triển song chất lượng giảm sút - Xã hội: phong trào nông dân bùng nổ ( phong Trào nông dân Tây Sơn) 4- Đất nước nủa đầu kỉ XIX * Hoạt động: lớp- cá nhân - Chính trị: 1802 nhà Nguyễn thành lập - GV: Cho hs lập bảng thống kê đấu trì máy nhà nước quân chủ chuyên chế pk tranh giành giữ độc lập dân tộc từ thời kì bước vào khủng hoảng suy vong Bắc thuộc đến kỉ XVIII - Kinh tế: lạc hậu, phát triển - HS: Tiến hành lập bảng thống kê- đại diện - Văn hóa, giáo dục: nho giáo độc tôn, văn hs lên bảng trình bày- hs lớp theo giỏi, hóa, bổ sung gd có đóng góp quan trọng - GV: Nhận xát, bôt sung cho hs nhà tự - Xã hội: phong trào đấu tranh nơng dân hồn thiện liên tục bùng nổ II- Công kháng chiến bỏa vệ tổ quốc Tên đấu tranh Vương triều Lãnh đạo Kết Kháng chiến chống -Tiền Lê - Lê Hoàn -Thắng lợi nhanh chống Tống( 981) -Thời Lý -Lý Thường Kiệt -1077 kết thúc thắng lợi - Kháng chiến nhống Tống thời Lý ( 1075) -Thời Trần -Vua Trần lần 1, - Cả lần kháng chiến - Kháng chiến chống MôngTrần Quốc Tuấn giành thắng lợi Nguyên ( kỉ XIV) Lần 2,3 - Thời Hồ, Lê - Hồ Qúy Ly; Lê - Lật đổ ách thống trị - Chống xâm lượ Minh Sơ Lợi, N Trãi nhà Minh giành lại khởi độc lập Nghĩa Lam Sơn (1407-1427) - Nguyễn Huệ - Kháng chiến chống quân -Tây Sơn - đánh tan 5v quân Xiêm Xiêm 29 v quân ( 1785), k/c chống quân Thanh Thanh ( 1789) - GVH: em có nhận xét cơng đấu tranh bảo vệ tổ quốc nhân dân ta? HS: suy nghĩ+ trao đổi trả lời GV: nhận xét, bổ sung chốt ý Củng cố - Khái quát lại kiến thức Dặn dò - Nhắc HS nhà học cũ, trả lời câu hỏi SGK,đọc chuẩn bị trước ... dạng - Văn hóa- giáo dục: 107 0 giáo dục Đại Việt thức đời ngày phát triển, nho giáo, phật giáo thịnh hành, vh, nghệ thuật dân tộc hình thành khơng ngừng phát triển 3- Thời kì đất nước bị chia cắt... kì bước vào khủng hoảng suy vong Bắc thuộc đến kỉ XVIII - Kinh tế: lạc hậu, phát triển - HS: Tiến hành lập bảng thống kê- đại diện - Văn hóa, giáo dục: nho giáo độc tơn, văn hs lên bảng trình bày-... kháng chiến bỏa vệ tổ quốc Tên đấu tranh Vương triều Lãnh đạo Kết Kháng chiến chống -Tiền Lê - Lê Hoàn -Thắng lợi nhanh chống Tống( 981) -Thời Lý -Lý Thường Kiệt -107 7 kết thúc thắng lợi - Kháng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 27: Quá trình dựng nước và giữ nước, Giáo án Lịch sử 10 bài 27: Quá trình dựng nước và giữ nước

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn