Giáo án Lịch sử 10 bài 29: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh

4 52 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 15:10

Bài 29 CÁCH MẠNG HÀ LAN VÀ CÁCH MẠNG TƯ SẢN ANH A MỤC TIÊU: Kiến thức: Giúp học sinh nắm vững kiến thức sau: - CMTS tượng xã hội hợp quy luật, kết xung đột LLSX (TBCN) với quan hệ sản xuất lạc hậu (phong kiến) Cách mạng bùng nổ nhằm lật đổ quan hệ sản xuất phong kiến, mở đường cho CNTB lên - Quần chúng nhân dân, chủ yếu nông dân, động lực cách mạng đồng minh giai cấp tư sản Sau giành quyền, giai cấp tư sản tiếp tục đàn áp, bóc lột nhân dân lao động nặng nề tinh vi - CMTS khơng thủ tiêu áp bức, bóc lột mà thay bóc lột chế độ phong kiến bóc lột chế độ tư Tư tưởng, tình cảm: Giúp học sinh có nhận thức đắn mặt tích cực hạn chế cách mạng tư sản Kỹ năng: Biết phân tích để hiểu sâu nội dung khái niệm mới: khái niệm CMTS, động lực cách mạng, quý tộc mới, rào đất cướp ruộng, “cừu ăn thịt người” B ĐỒ DÙNG DẠY & HỌC : Giáo viên: - Bản đồ cách mạng tư sản Anh - Tranh ảnh, tư liệu liên quan đến giảng Học sinh: - Đọc trước SGK, ý thử trả lời câu hỏi, sưu tập tư liệu liên quan đến giảng C TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC : I Ổn định lớp kiểm tra cũ: Lòng yêu nước dân tộc Việt Nam hình thành nào? Những nét truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiên độc lập ? Hãy sưu tầm câu ca dao lòng yêu nước dân tộc ta Tại xem nét đặc trưng tryền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập dân tộc ? II Giảng mới: Mở bài: Sự phát triển kinh tế TBCN thời hậu kỳ trung đại tạo bước chuyển từ chế độ phong kiến sang chế độ tư bản, mở đầu với cách mạng tư sản Hà Lan đặc biệt cách mạng tư sản Anh Các CMTS cơng vào thành trì chế độ cũ, lật đổ quan hệ sản xuất phong kiến lạc hậu, mở đường cho lực lượng sản xuất TBCN phát triển Các bước thực học: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRỊ * Hoạt động 1: Tồn lớp cá nhân - GV giới thiệu đồ vị trí Hà Lan trước cách mạng (Gồm lãnh thổ Bỉ, Hà Lan, Lucxemburg số vùng đông bắc nước Pháp), gồm 17 tỉnh tự trị phát triển giải thích vùng đất NỘI DUNG BÀI 1.Cách mạng Hà Lan - Bối cảnh + Kinh tế: đầu kỷ XVI, kinh tế Netherland phát triển Châu Âu có tên “Netherland” (Vùng đất thấp) ?? Dựa vào đâu để nói rằng, đầu kỉ XVI, Netherland vùng đất có kinh tế TBCN phát triển châu Âu? - Giáo viên trình bày cai trị hà khắc Tây Ban Nha đất Netherland: người dân phải nộp khoản thuế khổng lồ, bị đàn áp tơn giáo… ?? Vì tư tưởng cải cách tơn giáo Calvin nhanh chóng phát triển Netherland? - Dự kiến HS trả lời, GV chốt ý hướng dẫn hS nhận thức: Tư tưởng cải cách tôn giáo Calvin dọn đường cho cách mạng * Hoạt động 2: Toàn lớp cá nhân ?? Nguyên nhân dẫn đến cách mạng Hà Lan ? - HS đọc SGK, trả lời, GV chốt ý: cai trị hà khắc chế độ phong kiến Tây Ban Nha cản trở kinh tế TBCN Hà Lan ảnh hưởng tôn giáo Calvin - Giáo viên giới thiệu: William, hoàng tử xứ Orange lãnh đạo tổ chức chiến tranh du kích ?? Nội dung hội nghị U-trếch?Ý nghĩa? - HS theo dõi SGK trả lời GV chốt 1ý ?? Tính chất ý nghĩ cách mạng tư sản Hà Lan? - Giáo viên hướng dẫn học sinh nhận thức CMTS qua đối tượng, giai cấp lãnh đạo, nhiệm vụ, lực lượng * Hoạt động 3: Toàn lớp cá nhân ?? Sự phát triển kinh tế Anh thể nào? - Học sinh sử dụng SGK nêu lên biểu phát triển kinh tế TBCN Anh - GV hướng dẫn HS nhận thức tình hình kinh tế Anh trước cách mạng nguyên nhân CMTS Anh ?? Thế tượng “cừu ăn thịt người“? (khái niệm Thomas Moore => đất trồng cỏ lấn át đất nông nghiệp => nơng dân lâm vào nạn đói) - Giáo viên giúp học sinh thấy ưu quý tộc mới: + Hưởng đặc quyền quý tộc phong kiến giàu có biết cách kinh doanh + Xã hội: Giai cấp TS đời, ngày lực bị phụ thuộc vào Tây Ban Nha + TBN tìm cách ngăn cản phát triển, ngăn cấm Tân giáo + Mâu thuẫn Netherland TBN ngày sâu sắc  Chiến tranh bùng nổ - Diễn biến + Tháng 8/1566, nhân dân miền Bắc Netherland khởi nghĩa làm chủ nhiều nơi + Năm 1609 hiệp định đình chiến ký kết, đến năm 1648 TBN công nhận độc lập cho Hà Lan - Ý nghĩa + Là CMTS giới diễn hình thức chiến tranh giải phóng dân tộc + Mở đường cho CMTB phát triển + Hạn chế: QHSXPK tồn tại, nhân dân khơng có quyền lợi KTCT Cách mạng tư sản Anh a Nước Anh trước cách mạng - Kinh tế: đầu kỷ XVII kinh tế Anh phát triển châu Âu theo hướng TBCN - Xã hội: tư sản, quý tộc giàu lên nhanh chóng - Chính trị: chế độ phong kiến lạc hậu hạn chế kinh tế TBCN phát triển, đời sống nhân dân cực => cách mạng bùng nổ + Có đặc quyền địa vị tư sản, dễ dàng phát triển việc kinh doanh, không chịu cản b Diễn biến trở quyền -> khơng thể làm cách mạng triệt để - 8/1642, vua Charles I tuyên chiến ?? Mâu thuẫn lòng xã hội Anh biểu với Quốc hội, nội chiến diễn từ 1642 – 1648 nào? Hướng giải mâu thuẫn đó? - Học sinh theo dõi sách giáo khoa trả lới, GV chốt ý cho HS nắm nguyên nhân bùng nổ cách - 1649 vua bị xử tử, Anh trở thành nước cộng hòa, cách mạng đạt tới mạng Anh đỉnh cao * Hoạt động 4: - GV trình bày diễn biến cách mạng tư sản Anh đồ (có thể sử dụng biểu đồ “dao động lắc - 1653 thiết lập độc tài quân Cromwel đứng đầu (bước thụt đơn” để minh họa) lùi) - Nguyên nhân trực tiếp: 1625, Charles I: + Ra lệnh giải tán Quốc hội thành viên Quốc hội yêu cầu vua Charles I cho họ thêm - 1688 sau Cromwel mất, Quốc hội tổ chức biến đưa Wilhelm quyền hành, kể việc phê chuẩn thuế + Độc quyền sản xuất, ngoại thương, Orange lên vua, thiết lập chế phần nội thương, đặt quy chế chặt chẽ độ quân chủ lập hiến kiểm soát ngành cơng nghiệp + Đàn áp trục xuất tín đồ Thanh giáo + Dùng vũ lực đàn áp Quốc hội lệnh bắt nghị viên hoạt động tiếng hòng dập tắt phong trào; nhân dân kịp thời bảo vệ nghị viên, giúp họ trốn thoát ?? Sự kiện có ý nghĩa gì? - Dự kiến HS trả lời: Nhân dân trụ cột thực c Tính chất ý nghĩa để bảo vệ nghị viên - GV sử dụng hình Charles I bị xử tử, mô tả cảnh - Lật đổ chế độ phong kiến, mở đường cho CNTB Anh phát triển buổi xử chém Charles I ?? Phân tích ý nghĩa CMTS Anh? Vì nói - Mở đầu thời kỳ q độ từ chế độ CMTS Anh cách mạng không triệt để? - Hạn chế: Lãnh đạo liên minh quý tộc phong kiến sang TBCN TS - Ý nghĩa: Có ý nghĩa ảnh hưởng sâu rộng Lịch sử giới Cận đại… Kết luận: Cách mạng tư sản Anh Hà Lan hai cách mạng tư sản mở đầu thời kỳ độ từ chế độ phong kiến sang chủ nghĩa tư III Củng cố bài: Thế cách mạng tư sản ? Tính chất ý nghĩa cách mạng Hà Lan (1566) Trình bày diễn biến kết cách mạng tư sản Anh IV Ôn tập chuẩn bị bài: - Học hai câu hỏi sách giáo khoa, trang 145 - Đọc trước SGK 30 : “ Chiến tranh giành độc lập …” - Sưu tập tư liệu, tranh ảnh liên quan đến học D BỔ SUNG & GÓP Ý Đại Ngãi, ngày… /… /2011 ... cách mạng tư sản mở đầu thời kỳ độ từ chế độ phong kiến sang chủ nghĩa tư III Củng cố bài: Thế cách mạng tư sản ? Tính chất ý nghĩa cách mạng Hà Lan (1566) Trình bày diễn biến kết cách mạng tư. .. giáo ?? Vì tư tưởng cải cách tơn giáo Calvin nhanh chóng phát triển Netherland? - Dự kiến HS trả lời, GV chốt ý hướng dẫn hS nhận thức: Tư tưởng cải cách tôn giáo Calvin dọn đường cho cách mạng. .. CMTS Anh cách mạng không triệt để? - Hạn chế: Lãnh đạo liên minh quý tộc phong kiến sang TBCN TS - Ý nghĩa: Có ý nghĩa ảnh hưởng sâu rộng Lịch sử giới Cận đại… Kết luận: Cách mạng tư sản Anh Hà Lan
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 29: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh, Giáo án Lịch sử 10 bài 29: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn