Giáo án Lịch sử 10 bài 29: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh

5 35 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 15:10

BÀI 29 CÁCH MẠNG HÀ LAN VÀ CÁCH MẠNG ANH I MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau học xong học yêu cầu HS cần nắm Kiến thức - Bài học giúp HS hiểu rằng, đấu tranh nhân dân Hà Lan lật đổ vương triều Tây Ban Nha từ kỷ XVI cách mạng tư sản thời lịch sử cận đại giới Cách mạng tư sản Anh (thế kỷ XVIII) tiếp tục công vào chế độ phong kiến châu Âu, mở đường cho lực lượng sản xuất tư phát triển Tư tưởng, tình cảm, thái độ - Cách mạng tư sản buổi đầu thời cận đại thể mặt tích cực việc loại bỏ chế độ phong kiến số quốc gia châu Âu, song thay đổi hình thức bóc lột khác mà thơi Một chế độ bóc lột mới, tinh vi tàn bạo hình thành Kĩ - Rèn luyện kĩ phân tích, khái quát, tổng hợp, đánh giásự kiện II THIẾT BỊ, ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC - Bản đồ giới; Bản đồ vùng Tây Âu - Ảnh Ơ-li-vơ Crơm-oen III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC 1.Giới thiệu GV khái quát: giai đoạn hậu kì trung đại (thế kỷ XV - XVII), chể độ phong kiến khủng hoảng, suy vong Giai cấp tư sản đời hồn nhanh chóng khẳng định thể lực kinh tế ngày lớn mạnh Cuộc đấu tranh giai cấp tư sản chống chế độ phong kiến thể trước hết lĩnh vực tơn giáo, văn hóa, nghệ thuật bước dọn đường cho cách mạng tư sản sớm khơng thể tránh khỏi Tây Âu Nhưng sao, những cách mạng tư sản sớm nổ "vùng đất thấp" xứ sở "sương mù"? Ý nghĩa kiện tiến trình lịch sử nhân loại sao? Chúng ta nghiên cứu làm sáng tỏ vấn đề học hôm (GV ghi tiêu đề học) Dạy, học Các hoạt động thầy trò Nội dung kiến thức Hoạt động 1: GV giới thiệu Cách mạng Hà Lan đồ vị trí Hà Lan trước cách mạng (Gồm lãnh thổ nước Hà Lan, Bỉ, Luyxămbua số vùng đất có tên gọi "Nêđéclan" (vùng đất thấp) - GV: dựa vào đâu để nói rằng, đầu kỷ XVI Nêđéclan vùng kinh tế TBCN phát triển châu Âu? HS tìm thấy câu trả lời qua kiến thức SGK - GV dẫn dắt: Sự phát triển kinh tế TBCN Nêđéclan vùng kinh tế TBCN phát triển châu Âu? HS tìm thấy câu trả lời qua kiến thức SGK - GV dẫn dắt: Sự phát triển kinh tế TBCN có ảnh hưởng thể đến tình hình xã hội Nêđéclan? Sau trình bày tình hình kinh tế, xã hội Nêđéclan thời cai trị quyền phong kiến Tây Ban Nha, GV hướng dẫn HS nhận thức: + Vì tư tưởng cải cách tôn giáo Can-vanh nhanh chóng nơi chấp nhận + Tư tưởng cải cách dọn đường cho cách mạng Hoạt động 2: HS đọc SGK, tóm tắt thành chủ yếu trình đấu tranh kéo dài suốt thập kỉ cuối kỷ XVI như: + Giải phóng tỉnh miền Bắc + Phân hóa lực lượng kẻ thù + Hội nghị tỉnh miền Bắc (Utrếch) với nhiều sách quan trọng + Chính quyền phong kiến Tây Ban Nha sụp đổ + Nước cộng hòa tư sản (Hà Lan) đời - Từ đầu kỷ XVI Nêđéclan vùng kinh tế TBCN phát triển châu Âu - Giai cấp tư sản Nêđéclan đời, lực kinh tế ngày lớn mạnh - Tháng - 1566 nhân dân miền Bắc Nêđéclan khởi nghĩa, lực lượng phát triển mạnh, làm chủ nhiều nơi - Năm 1609 Hiệp định đình chiến ký kết, đến năm 1649 công nhận độc lập Ý nghĩa: + Là cách mạng tư sản giới + Mở đường cho chủ nghĩa TB Hà Lan phát triển + Mở thời đại - bùng nổ cách mạng tư sản - GV gợi ý để HS nhận thức: cách + Hạn chế: Quan hệ sản xuất phong mạng tư sản thay thể hình thức kiến tồn số nơi, nhân bóc lột hình thứ bóc lột dân khơng hưởng quyền lợi KT, khác, chế độ không thay đổi CT Hoạt động 1: GV / HS - Sự phát triển kinh tế Anh thể nào? GV hướng dẫn HS dựa vào SGK để nhận thức nội dung theo lôgic sau: - Sự phát triển công trường thủ công dần lấn át phường hội Sản phẩm tăng nhanh số lượng chất lượng kích thích hoạt động ngoại thương phát triển ngành len dạ, buôn bán nô lệ da đen - Sự phát triển ngành len kéo theo phát triển nghề nuôi cừu Do phận quý tộc Anh chuyển sang kinh doanh hàng hóa theo hướng TBCN, trở thành q tộc tư sản GV miêu tả cảnh "Rào đất cướp ruộng" (Hình ảnh "Cừu ăn thịt người" nhà văn Tomat Morơ), sau hướng dẫn HS lí giải tư sản, quí tộc Anh giàu lên nhanh chóng - Sự bảo thủ, lạc hậu phản động chế độ phong kiến Anh thể nào? Sau dựa vào SGK trả lời câu hỏi trên, GV tiếp tục dẫn dắt HS giải quyết: Mâu thuẫn lòng xã hội Anh biểu nào? Hướng giải mâu thuẫn đó? GV hướng dẫn HS theo dõi diễn biến cách mạng (có thể lập bảng niên biểu kiện theo liệu sau) Cách mạnh tư sản Anh a Tình hình nước Anh trước cách mạng Kinh tế: Đầu kỷ XVII, kinh tế nước Anh phát triển châu Âu Xã hội: Tư sản, quý tộc giàu lên nhanh chóng Chính trị: Chế độ phong kiến kìm hãm lực lượng sản xuất TBCN Cách mạng bùng nổ b Diễn biến cách mạng (theo dõi niên biểu nắm kiện + 1642 - 1648: Nội chiến (vua - Quốc chính) hội) + Năm 1642 - 1648: nội chiến ác liệt + 1649: Xử tử vua, thành lập nước (Vua - Quốc hội) cộng hòa + Năm 1449: xử tử vua, nước cộng + 1653: Lập độc tài hòa đời, cách mạng đạt đến đỉnh + 1688: Quốc hội biến, xác lập cao chế độ quân chủ lập hiến Dựa vào niên biểu, hướng dẫn HS nắm hướng phát triển cách mạng Anh qua mốc chính, sau lí giải vấn đề: + Vì cách mạng Anh có thỏa hiệp Quốc hội với lực lượng phong kiến cũ? + Vì nói cách mạng Anh cách mạng bảo thủ? Điểm quan trọng mà GV cần khắc họa để HS nhận thức sâu sắc thái độ hai mặt giai cấp tư sản Anh Khi chưa đủ mạnh, lợi ích giai cấp mình, chúng khơng lừa phỉnh quần chúng đứng lên tranh đấu chống chế độ phong kiến, mà lơi kéo phận q tộc (từng kẻ thù trước đó) tạo nên liên minh trị Khi cách mạng thành cơng, giai cấp tư sản phản bội lại quần chúng cách mạng , đồng thời củng cố liên minh quí tộc - tư sản việc thiết lập thể chế trị Qn chủ lập hiến Nhà vua "trị vì" mà khơng "cai trị" khơng có thực quyền Quyền lực trị tập trung tay quốc hội lập hiến giai cấp tư sản Dù có hạn chế định song cách mạng tư sản Anh có ý nghĩa trọng đại lịch sử thể giới + 1653: Nền độc tài thiết lập (một bước tụt lùi) + Năm 1688: Quốc hội tiến hành biến, sau chế độ qn chủ lập hiến xác lập c Ý nghĩa Lật đổ chế độ phong kiến mở đường cho CNTB Anh phát triển Mở thời kỳ độ từ chế độ PK sang chế độ tư Sơ kết học - GV hướng dẫn HS nhận thức vấn đề chủ yếu sau: - Vì cách mạng tư sản Hà Lan nổ hình thức chiến tranh giải phóng dân tộc? - Vì cách mạng tư sản Anh nổ hình thức nội chiến? - Cả hai cách mạng nói có giống nhau? - Tổng kết nội dung trên, GV củng cố để HS hiểu rõ khái niệm cách mạng tư sản (cả nội hàm ngoại diên khái niệm) Do đặc điểm, điều kiện hoàn cảnh lịch sử, cách mạng tư sản nước Hà Lan Anh nổ hình thức khác nhau, giải nhiệm vụ cụ thể khác nhau, hướng vào mục tiêu chung lật đổ chế độ phong kiến (bất kì ngồi hộ hay tồn tại, thống trị nước), để mở đường cho chủ nghĩa tư phát triển Đây kiện mở đầu cho thời kì đấu tranh liệt để giải vấn đề "ai thắng ai" chủ nghĩa tư lên với chế độ phong kiến già nua, suy tàn, song chưa dễ từ bỏ võ đài trị ... Là cách mạng tư sản giới + Mở đường cho chủ nghĩa TB Hà Lan phát triển + Mở thời đại - bùng nổ cách mạng tư sản - GV gợi ý để HS nhận thức: cách + Hạn chế: Quan hệ sản xuất phong mạng tư sản. .. dân tộc? - Vì cách mạng tư sản Anh nổ hình thức nội chiến? - Cả hai cách mạng nói có giống nhau? - Tổng kết nội dung trên, GV củng cố để HS hiểu rõ khái niệm cách mạng tư sản (cả nội hàm ngoại diên... HS nắm hướng phát triển cách mạng Anh qua mốc chính, sau lí giải vấn đề: + Vì cách mạng Anh có thỏa hiệp Quốc hội với lực lượng phong kiến cũ? + Vì nói cách mạng Anh cách mạng bảo thủ? Điểm quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 29: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh, Giáo án Lịch sử 10 bài 29: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn