Giáo án Lịch sử 10 bài 29: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh

3 37 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 15:10

PHẦN BA: LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI CHƯƠNG I: CÁC CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ( Từ kỉ XVI đến cuối kỉ XVIII) Bài 29 CÁCH MẠNG HÀ LAN VÀ CÁCH MẠNG TƯ SẢN ANH I- Mục tiêu học 1- Về kiến thức Giúp hs hiểu nắm - Cuộc đấu tranh nhân dân Hà Lan lật đổ vương triều Tây Ban Nha từ kỉ XVI cách mạng tư sản thời kì lịch sử giới cận đại - Cách mạng tư sản Anh tiếp tục công vào chế độ phong kiến châu Âu, mở đường cho lực lượng sản xuất phát triển 2- Về thái độ Giáo dục cho hs thấy cm tư sản buổi đầu thời cận đại thể mặt tích cực việc loại bỏ chế độ phong kiến số quốc gia châu Âu, song thay đổi hình thức bóc lột hình thức bóc lột khác 3- Về kĩ Rèn luyện kĩ phân tích, khái quát, tổng hợp, đánh giá kiện lịch sử cho hs II- Tài liệu, thiết bị dạy học Bản đồ giới, đồ cách mạng tư sản Anh, chân dung Ơli vơ Crơm Oen III-Tiến trình học 1-Ổn định Kiểm tra cũ: Hỏi: Truyền thống yêu nước VN hình thành tơi luyện nào? 3- Giảng mới: Hoạt động GV HS Hoạt động: lớp- cá nhân - GV: dùng đồ giới giới thiệu đồ vị trí HL trước đây, gải thích NĐL - GVH: nguyên nhân dẫn đến cm nd NĐL bùng nổ? - HS: tìm hiểu sgk rút ý trả lời - GV: Nhận xét, bổ sung chốt ý Kiến thức 1- Cách mạng Hà Lan -Nguyên nhân: + Đầu kỉ XVI Nê đéc Lan có kinh tế tBCN Phát triển châu Âu, giai cấp tư sản đời lực kinh tế ngày mạnh + Thực dân Tây Ban Nha kìm hảm phát - GVH: CM HL diễn ntn, đạt kết triển sao, có ý nghĩa ? kinh tế Nê Đéc Lan tàn sát - HS: đọc sgk + suy nghĩ trả lời - GV: nhận xét, bổ sung chốt người theo tôn giáo - Diễn biến, kết quả: + 8-1566 nd miền Bắc Nê Đéc Lan khởi nghĩa, lực lượng phát triển mạnh làm chủ nhiều nơi + 1581 nước cộng hào Hà Lan thành lập + 1609 hiệp định đình chiến kí kết đến năm 1648 độc lập HL - GVH: cm HL tồn hạn chế thức cơng nhận nào? - Ý nghĩa: chiến tranh giải - HS: Suy nghĩ trả lời: quan hệ sản xuất phóng dân pk tồn số nơi, nd khơng tộc nd NĐL thoát khỏi thống trị hưởng quyền lợi pk TBN * Hoạt động: theo nhóm mở đường cho CNTB phát triển HL, - GV: chia lớp thành nhóm câu hỏi cm cho nhóm thảo luận tư sản giới báo hiệu đại cm + N1: Nêu tình hình nước Anh trước Cm tư sản suy vong chế độ pk bùng nổ? 2- Cách mạng tư sản Anh + N2: Nêu duyên cớ, diễn biến cm tư sản a- Tình hình nước Anh trước cách mạng Anh? + N3: Vì cmts Anh có thỏa hiệp - Kinh tế: đầu kỉ XVII Anh có kinh quốc hội lực lượng pk cũ?, tínhchất, ý tế phát nghĩa cm? Triển châu Âu, quan hệ sản xuất - HS: tiến hành thảo luận- đại diện nhóm TBCN phát Trả lời- hs nhóm khác bổ sung Triển mạnh mẽ - GV: Nhận xét, bổ sung chốt ý - Chính trị: 1625 Sác LơI lên ngơi vua cai trị độc đốn đặt thêm nhiều thuế mới, kìm hãm lực lượng sản xuất TBCN - Xã hội: mâu thuẫn tư sản, quý tộc mới, nd Với lực pk phản động ngày gay gắt b- Tiến trình cách mạng - Duyên cớ: SLơ I triệu tập quốc hội yêu cầu tăng thuế để đàn áp đấu ranh nd XCốtLen - Diễn biến + 1642-1648 nội chiến diễn ác liệt vua quốc hội + 1649 SácLơI bị xử tử, nước cộng hào đời-Cm đạt đến đỉnh cao + 1653 độc tài quân thiết lập + 1688 quốc hội tiến hành biến- chế độ quân chủ lập hiến thiết lập c- Tính chất, Ý nghĩa - Tính chất: CMTS chưa triệt để - Ý nghĩa: lật đổ chế độ pk, mở đường cho CNTB phát triển Anh, mở thời đại mở thời đại lịch sử loài người – thời cận đại Củng cố - Khái quát lại kiến thức Dặn dò - Nhắc HS nhà học cũ, trả lời câu hỏi SGK,đọc chuẩn bị trước ... - GV: chia lớp thành nhóm câu hỏi cm cho nhóm thảo luận tư sản giới báo hiệu đại cm + N1: Nêu tình hình nước Anh trước Cm tư sản suy vong chế độ pk bùng nổ? 2- Cách mạng tư sản Anh + N2: Nêu duyên... tư sản Anh + N2: Nêu duyên cớ, diễn biến cm tư sản a- Tình hình nước Anh trước cách mạng Anh? + N3: Vì cmts Anh có thỏa hiệp - Kinh tế: đầu kỉ XVII Anh có kinh quốc hội lực lượng pk cũ?, tínhchất,... cộng hào Hà Lan thành lập + 1609 hiệp định đình chiến kí kết đến năm 1648 độc lập HL - GVH: cm HL tồn hạn chế thức cơng nhận nào? - Ý nghĩa: chiến tranh giải - HS: Suy nghĩ trả lời: quan hệ sản
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 29: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh, Giáo án Lịch sử 10 bài 29: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn