Giáo án Lịch sử 10 bài 32: Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu

4 79 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 11:17

BÀI 32 CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP Ở CHÂU ÂU A MỤC TIÊU: Kiến thức: Giúp học sinh nắm vững kiến thức sau: - Cùng với CMTS (nhằm lật đổ lực phong kiến bảo thủ, lỗi thời), cách mạng cơng nghiệp góp phần tạo khối lượng sản phẩm khổng lồ cho CNTB, khẳng định tính hẳn phương thức sản xuất - Hệ cách mạng công nghiệp (về kinh tế, xã hội) ý nghĩa phát triển CNTB Tư tưởng, tình cảm: Cùng với việc nâng cao suất lao động, bóc lột cơng nhân ngày tinh vi triệt để hơn, đời sống người lao động bị sa sút đồng lương thấp kém, mâu thuẫn tư sản vô sản thêm sâu sắc Kỹ năng: Rèn luyện kỹ phân tích, đánh giá kiện B ĐỒ DÙNG DẠY & HỌC : Giáo viên: - Bản đồ cách mạng công nghiệp Anh - Tư liệu giảng dạy lịch sử kinh tế, văn hóa trường PTTH (Phần Lịch sử giới, NXB Giáo Dục, HN, 1993) - Tư liệu, tranh ảnh có liên quan: máy kéo sợi, máy dệt, máy nước - Lê Phụng Hoàng, Lịch sử văn minh giới, ĐHSP, chương X, trang 185 Học sinh: - Đọc trước SGK, ý thử trả lời câu hỏi, sưu tập tư liệu liên quan đến giảng C TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC I Ổn định lớp kiểm tra cũ: Cách mạng tư sản Pháp nổ hoàn cảnh ? Tại nói thời kỳ chun Jacobins đỉnh cao cách mạng Pháp 1789? Ý nghĩa lịch sử cách mạng tư sản Pháp ? II Giảng mới: Mở bài: Cuối kỷ XVIII đến kỷ XIX, nước châu Âu có bước phát triển nhảy vọt lĩnh vực sản xuất Đó cách mạng nhằm thức khí hóa sản xuất thay cho lao động thủ công Thực chất cách mạng kỹ thuật nhằm tạo suất lao động cao chop CNTB, củng cố tảng chế độ Các bước thực học: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG BÀI * Hoạt động 1: Tồn lớp cá nhân 1.Cách mạng cơng nghiệp nước - GV trình bày phân tích cho HS nhận thức: Anh Sau lật đổ chế độ phong kiến, giai cấp tư sản lên nắm quyền tăng cường củng cố vị trí việc phát triển kinh tế Cuộc cách mạng công nghiệp đáp ứng yêu cầu đó, tạo suất lao động cao hơn, khẳng định tính hẳn phương thức sản xuất tư chủ nghĩa so với phương thức sản xuất phong kiến lạc hậu ?? Vì CMCN diễn Anh? - HS dựa vào kiến thức học SGK để trả lời GV nhận xét bổ sung chốt ý: + Anh nước tiến hành cách mạng tư sản đầu tiên, quyền thuộc tay giai cấp TS + Kinh tế TBCN Anh phát triển mạnh, đặc biệt lĩnh vực công thương nghiệp + Anh có hệ thống thuộc địa rộng lớn, tạo đềiu kiện cho giai cấp tư sản tích lũy vốn để đầu tư vào công nghiệp nước ?? Yếu tố quan trọng hàng đầu độ từ sản xuất thủ cơng sang sản xuất máy móc gì? (sự tích lũy tư ban đầu: vốn Có thể minh họa tứ giác hình thành vốn Anh qua châu lục: Á – Âu – Phi – Mỹ) * Hoạt động 2: Hoạt động nhóm ?? Hãy cho biết mốc thời gian thành tựu chủ yếu Cách mạng công nghiệp Anh? - HS theo dõi SGK, thảo luận nhóm để trả lời Các nhóm khác bổ sung, GV chốt ý phân tích: ?? Vì cách mạng cơng nghiệp Anh lại ngành công nghiệp nhẹ, cụ thể ngành dệt? - GV gợi ý cho HS suy nghĩ trả lời: (dệt ngành sản xuất truyền thống đem lại lợi nhuận cao cho tư Anh Vốn đầu tư khơng cần q cao, đội ngũ lao động sẵn có, thị trường tiêu thụ lớn, thu hồi vốn nhanh để tái sản xuất) * Hoạt động 3: Toàn lớp cá nhân - GV sử dụng hình minh họa trình bày phát minh máy nước James Watt, đồng thời nêu vấn đề: - Nguyên nhân + Giai cấp tư sản nắm quyền + Kinh tế TBCN phát triển mạnh + Hệ thống thuộc địa rộng lớn - Những phát minh máy móc Năm 1735 1764 Nhà phát minh Abraham Darby Jim Hagreaves 1769 R Arkwright 1784 James Watt 1785 Cartwright Phát minh Nấu than cốc để luyện kim Máy kéo sợi Gienni Máy kéo sợi chạy sức nước Máy nước Máy dệt chạy sức nước => Đến kỷ XIX Anh trở thành công xưởng giới Cách mạng công nghiệp Pháp – Đức - Pháp + Đầu kỷ XIX Pháp bắt đầu diễn cách mạng công nghiệp + Từ kỷ XIX trở đi, kinh tế Pháp phát triển nhanh đứng thứ giới, Paris trở thành trung tâm thương mại lớn ?? Việc phát minh đưa vào sử dụng máy nước có ý nghĩa với sản xuất ? - HS theo dõi SGK, suy nghĩ trả lời GV chốt ý: Nhờ có máy nước, nhà máy xây dựng nơi thuận tiện, khơng phụ thuộc vào địa hình => tốc độ sản xuất suất lao động tăng, lao động thủ công tay chân dần thay lao động máy móc - Lĩnh vực luyện kim: 1735 phát minh phương pháp nấu than cốc Năm 1784, lò luyện gang xây dựng - GTVT: tàu thủy xe lửa chạy máy nước xuất hiện: + 1814: đầu máy xe lửa Xti-phensơn chế tạo + 1825: nước Anh khánh thành đoạn đường sắt đầu tiên) => Giữa kỉ XIX, Anh mệnh danh “công xưởng giới” London trở thành trung tâm thương mại với 80 vạn dân - GV giới thiệu cho HS biến đổi cấu dân cư ngành kinh tế Anh sau Cách mạng cơng nghiệp * Hoạt động 5: Tồn lớp cá nhân - Gv đề nghị HS theo dõi SGK tình hình kinh tế Pháp, Đức tếh kỉ XIX nêu vấn đề: * Hoạt động 6: Cá nhân ?? Hệ kinh tế cách mạng công nghiệp? - Dự kiến HS trả lời, GV chốt ý: suất lao động tăng => khối lượng cải vật chất khổng lồ, nhiều trung tâm công nghiệp thành thị đông dân đời ?? Hệ xã hội cách mạng công nghiệp ? - HS theo dõi SGK trả lời - Dự kiến: hình thành hai giai cấp tư sản cơng nghiệp vô sản công nghiệp Mâu thuẫn hai giai cấp không ngừng tăng lên làm bùng nổ nhiều đấu tranh giai cấp ** Kết luận: III Củng cố bài: - Đức + Cách mạng CN diễn sau năm 1840 phát triển với tốc độ cao + Trong nơng nghiệp dùng máy móc, phân bón Hệ - Về kinh tế + Nâng cao suất lao động + Làm thay đổi mặt nước tư - Về xã hội: hình thành giai cấp - Tư sản cơng nghiệp: lực kinh tế & trị - Vơ sản cơng nghiệp: bị bóc lột, lương thấp, đời sống khó khăn => Đấu tranh giai cấp 1 Nêu mốc thời gian thành tựu chủ yếu cách mạng công nghiệp Anh, Pháp, Đức Cách mạng công nghiệp đem lại hệ ? IV Ơn tập chuẩn bị bài: - Học hai câu hỏi sách giáo khoa, trang 162 - Đọc trước SGK 33 : “ Hoàn thành cách mạng tư sản châu Âu và…” - Sưu tập tư liệu, tranh ảnh liên quan đến học D BỔ SUNG & GÓP Ý Đại Ngãi, ngày… /… /2011 ... trở thành công xưởng giới Cách mạng công nghiệp Pháp – Đức - Pháp + Đầu kỷ XIX Pháp bắt đầu diễn cách mạng công nghiệp + Từ kỷ XIX trở đi, kinh tế Pháp phát triển nhanh đứng thứ giới, Paris trở... trung tâm công nghiệp thành thị đông dân đời ?? Hệ xã hội cách mạng công nghiệp ? - HS theo dõi SGK trả lời - Dự kiến: hình thành hai giai cấp tư sản công nghiệp vô sản công nghiệp Mâu thuẫn hai... Anh, Pháp, Đức Cách mạng công nghiệp đem lại hệ ? IV Ơn tập chuẩn bị bài: - Học hai câu hỏi sách giáo khoa, trang 162 - Đọc trước SGK 33 : “ Hoàn thành cách mạng tư sản châu Âu và…” - Sưu tập tư
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 32: Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu, Giáo án Lịch sử 10 bài 32: Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn