Giáo án Lịch sử 10 bài 32: Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu

6 82 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 11:16

BÀI 32 CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP Ở CHÂU ÂU I MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau học xong học yêu cầu HS cần nắm Kiến thức - Nắm mốc thời gian thành tựu chủ yếu Cách mạng công nghiệp nước Anh, Pháp, Đức - Nắm hệ Cách mạng công nghiệp kinh tế, xã hội ý nghĩa phát triển chủ nghĩa tư - Hiểu tác dụng Cách mạng công nghiệp việc xây dựng đất nước thời kỳ cơng nghiệp hóa đại hóa Tư tưởng, tình cảm Cùng với việc nâng cao suất lao động, giai cấp tư sản bóc lột chủ cơng nhân ngày tinh vi triệt để Đời sống người lao động bị sa sút đồng lương thấp kém, mâu thuẫn giai cấp tư sản giai cấp vô sản ngày thêm sâu sắc Kĩ - Rèn luyện kĩ phân tích đánh giá bước phát triển máy móc, tác động cách mạng cơng nghiệp kinh tế xã hội II THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC - Tranh ảnh phát minh công nghiệp thời kỳ - Lược đồ nước Anh - Tư liệu tham khảo kinh tế, văn hóa phần lịch sử giới III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC Kiểm tra cũ Câu hỏi 1: Lập niên biểu diễn biến Cách mạng Pháp qua giai đoạn Câu hỏi 2: Tại nói thời kỳ chun Gia-cơ-banh đỉnh cao Cách mạng Pháp? Dẫn dắt vào Cuối kỷ XVIII đến kỷ XIX, nước châu Âu có bước phát triển nhảy vọt lĩnh vực sản xuất Đó Cách mạng nhằm thực khí hóa sản xuất thay cho lao động thủ cơng Vì thực chất Cách mạng kỹ thuật nhằm tạo suất lao động cao Chủ nghĩa tư , củng cố tảng chế độ Để nắm vững thành tựu chủ yếu Cách mạng công nghiệp nước Anh, Pháp, Đức nào? Hệ Cách mạng công nghiệp sao, tìm hiểu nội dung học hơm Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động thầy trò Kiến thức HS cần nắm vững Hoạt động 1: Cả lớp cá nhân - GV trình bày phân tích: Sau lật đổ chế độ phong kiến, giai cấp tư sản lên nắm quyền tăng cường củng cố vị trí việc phát triển kinh tế Cách mạng cơng nghiệp đáp ứng yêu cầu tạo suất lao động cao hơn, khẳng định tính hẳn phương thức sản xuất tư chủ nghĩa so với phương thức sản xuất phong kiến vốn lạc hậu - GV nêu câu hỏi: Vì Cách mạng công nghiệp diễn Anh? - HS dựa vào vốn hiểu biết SGK trả lời câu hỏi - GV nhận xét, bổ sung chốt ý: + Anh có điều kiện chuẩn bị cho Cách mạng công nghiệp diễn sớm nước khác: cách mạng nổ sớm, quyền giai cấp tư sản nắm + Kinh tế tư chủ nghĩa phát triển mạnh, lĩnh vực cơng nghiệp + Anh có hệ thống thuộc địa rộng lớn, tạo điều kiện cho giai cấp tư sản tích lũy vốn để đầu tư vào công nghiệp nước _ GV nhấn mạnh: Yếu tố quan trọng hàng đầu độ từ sản xuất thủ công sang sản xuất máy móc tích lũy tư nguyên thủy (vốn ban đầu) Hoạt động 2: Nhóm - GV chia HS thành nhóm nêu nhiệm vụ sau: Hãy cho biết mốc thời gian thành tựu chủ yếu Cách mạng công nghiệp Anh? + HS hoạt động theo nhóm, dựa vào SGK tìm hiểu cử đại diện trình bày kết nhóm HS bổ sung cho bạn - GV nhận xét kết hợp trình bày phân Cách mạng công nghiệp Anh - Anh nước tiến hành cách mạng công nghiệp: + Kinh tế tư chủ nghĩa phát triển mạnh + Cách mạng nổ sớm, quyền thuộc giai cấp tư sản + Có hệ thống thuộc địa lớn tích: + Năm 1764, Giêm Ha-gri-vơ sáng chế máy kéo sợi, lấy tên gái đặt cho máy Gienni, ưu điểm sử dụng từ 16 -18 cọc suốt mà công nhân điều khiển (kinh tếphát triển với với giới thiệu máy Gienni) + Năm 1769, Ác-crai-tơ chế tạo máy kéo sợi chạy sức nước + Năm 1779, Crôn-tơn cải tiến máy Giênni Ác-crai-tơ với kỹ thuật cao kéo sợi nhỏ vải đẹp bền + Năm 1875 Ét-mơn Các-rai chế tạo máy dệt chạy sức nước, đưa suất tăng gần 40 lần so với dệt tay - GV nêu câu hỏi: Tại Cách mạng công nghiệp lại ngành công nghiệp nhẹ? - HS dựa vào vốn kiến thức trả lời Trước HS trả lời GV gợi ý: Vốn, thị trường, công nhân - GV nhận xét kết luận: Những ngành có truyền thống phát triển mạnh Anh; thu hồi vốn nhanh, sản phẩm có thị trường tiêu thụ rộng Hoạt động 3: Cá nhân - GV trình bày: Năm 1784, Giêm Oát phát minh máy nước đưa vào sử dụng (Kết hợp giới thiệu máy nước Giêm Oát) - GV nêu câu hỏi: Việc phát minh máy nước đưa vào sử dụng có ý nghĩa gì? - HS dựa vào SGK trả lời - GV nhận xét chốt ý: + Nhờ có máy nước mà nhà máy xây dựng nơi thuận tiện (không phụ thuộc vào điều kiện địa lý phải gần sông, suối thời tiết) - Tốc độ sản xuất suất lao động tăng lên rõ rệt, giảm sức lao động bắp - Những phát minh máy móc: + Năm 1764 Giêm-ha-gri-vơ sáng chế máy kéo sợi Gienni + Năm 1769 Ác-crai-tơ chế tạo máy kéo sợi chạy nước + Năm 1779 Crôm-tơn cải tiến máy kéo sợi tạo sản phẩm đẹp, bền + Năm 1785 Các-rai chế tạo máy dệt chạy sức nước, suất tăng 40 lần + Năm 1784 Giêm Oát phát minh máy nước đưa vào sử dụng của người Lao động chân tay dần thay lao động máy móc - GV trình bày: Bên cạnh việc phát minh máy nước, ngành luyện kim có tiến vềkĩ thuật: Năm 1735 phát minh phương pháp nấu than cốc, năm 1784 lò luyện gang xây dựng, ngành giao thông vận tải có bước tiến lớn đầu kỷ XIX tàu thủy xe lửa xuất với đầu máy chạy nước: + Năm 1814 Xti-phen-xơn chế tạo thành công đầu máy xe lửa + Năm 1825 nước Anh khánh thành đoạn đường sắt - GV kết luận: Đến kỷ XIX, Anh mệnh danh công xưởng giới Luân Đôn trở thành trung tâm thương mại với 80 vạn dân - GV giới thiệu cho HS lược đồ nước Anh để thấy biến đổi Anh cấu kinh tế dân cư sau Cách mạng công nghiệp Hoạt động 1: Cả lớp, cá nhân - GV trình bày phân tích: Cách mạng cơng nghiệp Pháp ngành công nghiệp nhẹ vào năm 30 kỷ XIX phát triển mạnh vào năm 1850 - 1870 Trong khoảng 20 năm đó, số máy nước Pháp tăng lần, từ 5000 lên 27.000 chiếc; chiều dài đường sắt tăng 5,5 lần, từ 3000 km lên 16.500 km; tàu chạy nước tăng 3,5 lần - GV nêu câu hỏi: Tác động Cách mạng công nghiệp kinh tế, xã hội nước Pháp? - HS dựa vào SGK trả lời câu hỏi - GV nhận xét, bổ sung chốt ý: + Đưa kinh tế Pháp vươn lên mạnh mẽ Công nghiệp Pháp đứng thứ giới - Luyện kim: Năm 1735 phát minh phương pháp nấu than cốc luyện gang thép, năm 1784 lò luyện gang xây dựng - Giao thông vận tải: Năm 1814 Xti-phen-xơn chế tạo thành công đầu máy xe lửa - Giữa kỷ XIX Anh trở thành công xưởng giới Cách mạng công nghiệp Pháp, Đức a) Pháp - Từ năm 30 kỷ XIX Cách mạng công nghiệp bắt đầu diễn phát triển mạnh năm 1850 - 1870 - Tác động kinh tế, xã hội: + Kinh tế Pháp vươn lên mạnh mẽ thứ giới chỉ sau Anh + Bộ mặt Pa-ri thành phố khác thay đổi rõ rệt Một hệ thống đại lộ, nhà ga, cửa hàng dựng lên thay phố cũ chật hẹp Hoạt động 2: Cả lớp, cá nhân - GV giới thiệu cho HS thấy trình diễn Cách mạng công nghiệp: Cách mạng công nghiệp Đức diễn vào năm 40 kỷ XIX, đất nước bị chia xẻ thành nhiều tiểu quốc gia giai cấp tư sản chưa lên cầm quyền Đến kỷ XIX tốc độ phát triển công nghiệp Đức đạt mức kỷ lục - HS đọc đoạn chữ nhỏ SGK nói phát triển kinh tế Đức tác động Cách mạng công nghiệp - GV nêu câu hỏi: Cách mạng công nghiệp tác động vào nông nghiệp nào? - HS dựa vào SGK trả lời câu hỏi - GV nhận xét chốt ý: Máy móc sử dụng sản xuất nơng nghiệp: Máy cày, bừa, máy gặt Sử dụng phân hóa học → Năng suất thu hoạch tăng - GV nêu câu hỏi: Vì Cách mạng cơng nghiệp Pháp, Đức diễn muộn tốc độ lại nhanh? - HS dựa vào vốn kiến thức trả lời câu hỏi - GV bổ sung, chốt ý: Nhờ tiếp thu kinh nghiệm từ phát minh Anh, trình cải tiến kỹ thuật Pháp, Đức diễn khẩn trương Hoạt động 1: Cá nhân - GV nêu câu hỏi: Nêu hệ kinh tế Cách mạng công nghiệp? - HS dựa vào SGK tự trả lời câu hỏi - GV nhận xét, bổ sung chốt ý: + Nâng cao suất lao động, làm khối lượng sản phẩm cho xã hội nhiều - Bộ mặt Pari thành phố khác thay đổi rõ rệt b) Đức: - Cách mạng công nghiệp diễn vào năm 40 kỷ XIX với tốc độ nhanh đạt kỷ lục - Trong nông nghiệp: Máy móc thâm nhập đưa vào sử dụng nhiều: Máy cày, bừa, máy giặt, sử dụng phân bón - Đặc điểm: Cách mạng công nghiệp Đức diễn với tốc độ phát triển nhanh, kỷ lục Hệ cách mạng công nghiệp - Về kinh tế: + Nâng cao suất lao động làm khối lượng sản phẩm lớn cho xã hội + Bộ mặt nước tư thay đổi nhiều trung tâm công nghiệp thành thị đông dân đời Hoạt động 2: Cá nhân - GV nêu câu hỏi: Ngoài hệ mặt kinh tế, Cách mạng cơng nghiệp đem lại hệ xã hội nào? - HS đọc SGK tự trả lời câu hỏi - GV nhận xét chốt ý: Hình thành giai cấp tư sản cơng nghiệp vô sản công nghiệp - Tư sản công nghiệp lên nắm tư liệu sản xuất nắm quyền thống trị nước ngồi - Vơ sản cơng nghiệp ngày đông đảo song đời sống họ ngày cực dẫn đến mâu thuẫn tư sản vô sản không ngừng tăng lên làm bùng nổ nhiều đấu tranh giai cấp + Thay đổi mặt nước tư bản, nhiều trung tâm công nghiệp thành thị đông dân đời - Về xã hội: + Hình thành giai cấp là: tư sản công nghiệp vô sản công nghiệp + Tư sản công nghiệp nắm tư liệu sản xuất quyền thống trị + Vô sản công nghiệp làm thuê, đời sống cực dẫn đến đấu tranh vô sản với tư sản Sơ kết học Yêu cầu HS trả lời câu hỏi nêu từ đầu học: Những thành tựu Cách mạng công nghiệp, hệ Cách mạng công nghiệp? Dặn dò, tập nhà - Học cũ, đọc trước - Lập bảng thống kê phát minh Cách mạng công nghiệp Anh theo nội dung sau: Thời gian Người phát minh Tên phát minh Tác động kinh tế ... tác động Cách mạng công nghiệp - GV nêu câu hỏi: Cách mạng công nghiệp tác động vào nông nghiệp nào? - HS dựa vào SGK trả lời câu hỏi - GV nhận xét chốt ý: Máy móc sử dụng sản xuất nơng nghiệp: ... HS trả lời câu hỏi nêu từ đầu học: Những thành tựu Cách mạng công nghiệp, hệ Cách mạng công nghiệp? Dặn dò, tập nhà - Học cũ, đọc trước - Lập bảng thống kê phát minh Cách mạng công nghiệp Anh... Xti-phen-xơn chế tạo thành công đầu máy xe lửa - Giữa kỷ XIX Anh trở thành công xưởng giới Cách mạng công nghiệp Pháp, Đức a) Pháp - Từ năm 30 kỷ XIX Cách mạng công nghiệp bắt đầu diễn phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 32: Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu, Giáo án Lịch sử 10 bài 32: Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn