Giáo án Lịch sử 10 bài 34: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa

6 65 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 11:14

BÀI 34 CHỦ NGHĨA TƯ BẢN CHUYỂN SANG GIAI ĐOẠN ĐẾ QUỐC CHỦ NGHĨA I MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau học xong học yêu cầu HS cần nắm Kiến thức - Nắm hiểu thành tựu chủ yếu khoa học kĩ thuật cuối kỷ XIX - đầu kỷ XX, thúc đẩy phát triển vượt bậc lực lượng sản xuất xã hội - Nắm khoảng năm cuối kỷ XIX, chủ nghĩa tư dần chuyển sang giai đoạn phát triển cao giai đoạn đế quốc chủ nghĩa mà đặc trưng đời tổ chức độc quyền bóc lột ngày tinh vi nhân dân lao động làm cho mâu thuẫn xã hội tư ngày gay gắt sâu sắc Tư tưởng, tình cảm - Biết trân trọng cơng trình nghiên cứu, phát minh nhà khoa học việc khám phá nguồn lượng vô tận thiên nhiên phục vụ cho nhu cầu sống người - Thấy chủ nghĩa đế quốc giai đoạn phát triển cao chủ nghĩa để quốc, với thủ đoạn bóc lột tinh vi chúng Kĩ - Rèn luyện cho HS kĩ nhận xét đánh giá kiện lịch sử hình thành với tổ chức độc quyền - Kĩ khai thác sử dụng tranh ảnh lịch sử thành tựu khoa học kĩ thuật II THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC - Tranh ảnh nhà bác học có phát minh tiếng vào cuối kỷ XIX đầu kỷ XX - Tư liệu đời nghiệp nhà bác học có tên tuổi giới III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC Kiểm tra cũ Câu hỏi 1: Tại nói chiến tranh thống Đức, I-ta-li-a nội chiến Mĩ lại mang tính chất cách mạng tư sản? Câu hỏi 2: Tại nội chiến Mĩ tư sản miền Bắc lại thắng chủ nô miền Nam? Dẫn dắt vào Cuối kỷ XIX đầu kỷ XX, nước tư Âu - Mĩ có chuyển biến mạnh mẽ đời sống kinh tế - xã hội, bước sang giai đoạn để quốc chủ nghĩa Đặc trưng giai đoạn đời tổ chức độc quyền bóc lột ngày tinh vi nhân dân lao động làm cho mâu thuẫn xã hội ngày gay gắt Để hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến phát triển chủ nghĩa tư bản? Sự đời đặc điểm chủ nghĩa tư giai đoạn đế quốc chủ nghĩa? Bài học hơm lí giải câu hỏi nêu Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động thầy trò Hoạt động 1: Hoạt động nhóm Trước hêt, GV trình bày: Khoảng 30 năm cuối kỷ XIX lực lượng sản xuất nước tư đạt đến trình độ phát triển cao Nhờ phát minh khoa học lĩnh vực vật lí, hóa học, sinh học - GV chia lớp thành nhóm, nhiệm vụ nhóm sau: + Nhóm 1: Nêu tên nhà khoa học thành tựu phát minh vật lí + Nhóm 2: Nêu tên nhà khoa học thành tựu phát minh hóa học + Nhóm 3: Nêu tên nhà khoa học thành tựu phát minh sinh học + Nhóm 4: Nêu tiến việc áp dụng thành tựu khoa học kĩ thuật sản xuất nông nghiệp - HS đọc SGK thảo luận theo nhóm, cử đại diện trình bày kết - GV nhận xét bổ sung chốt ý *Nhóm 1: Trong lĩnh vực vật lí: + Phát minh điện nhà bác học GV.Ôm người Đức, GV.Jun người Anh, E.Len-xơ người Nga mở khả ứng dụng nguồn lượng + Thuyết điện tử Tôm-xơ (Anh) cho phép phân tích nguyên tử mà trước người ta lầm tưởng phân tử nhỏ + Phát phóng xạ Hăng-ri Béccơ-ren (Pháp), Ma-ri Quy-ri đặt tảng cho việc tìm kiếm nguồn lượng hạt nhân Kiến thức HS cần nắm vững Những thành tựu khoa học kĩ thuật cuối kỷ XIX đầu kỷ XX * Trong lĩnh vực vật lý: + Phát minh điện nhà bác học G.Ôm người Đức, G.Jun người Anh, E.Len-xơ người Nga mở khả ứng dụng nguồn lượng + Phát phóng xạ Hăng-ri Béc-cơ-ren (Pháp), Ma-ri Quy-ri đặt tảng cho việc tìm kiếm nguồn lượng hạt + Rơ-dơ-pho (Anh) có bước tiến vĩ đại việc tìm hiểu cấu trúc vật chất nhân + Rơ-dơ-pho (Anh) có bước tiến vĩ đại việc tìm hiểu cấu trúc vật chất + Phát minh Rơn-ghen (Đức) tia X vào năm 1895 có ứng dụng quan trọng y học + Phát minh Rơn-ghen (Đức) tia X vào năm 1895 có ứng dụng quan trọng y học chẩn đốn điều trị xác bệnh tật *Nhóm 2: Trong lĩnh vực hóa học: Định luật tuần hồn Men-đê-lê-ep nhà bác học Nga đặt sở cho phân hạn nguyên tố hóa học *Nhóm 3: Trong lĩnh vực sinh học: * Trong lĩnh vực sinh học: + Học thuyết Đác-uyn (Anh) đề cập đến + Học thuyết Đác-uyn (Anh) đề tiến hóa di truyền cập đến tiến hóa di truyền + Phát minh nhà bác học Lu-i Paster + Phát minh nhà bác học Lu-i (Pháp) giúp phát vi trùng chế tạo Paster (Pháp) giúp phát vi thành công vắc xin chống bệnh chó dại trùng chế tạo thành cơng vắc xin chống bệnh chó dại + Cơng trình nhà bác học Nga Pap-lốp + Pap-lốp (Nga) nghiên cứu hoạt nghiên cứu hoạt động hệ thần kinh cao động hệ thần kinh cao cấp cấp động vật người động vật người *Nhóm 4: Trong nơng nghiệp: Máy móc sử dụng nhiều máy kéo, máy cày, máy gặt phương pháp canh tác cải tiến, việc sử dụng phân hóa học nâng cao suất trồng Hoạt động 2: Cả lớp cá nhân GV trình bày phân tích: + Những phát minh khoa học áp dụng vào sản xuất: * Những phát minh khoa học + Kĩ thuật luyện kim cải tiến, với áp dụng vào sản xuất: việc sử dụng lò Bét-xme lò Mác-tanh + Kĩ thuật luyện kim cải sản lượng thép tăng nhanh sử tiến, với việc sử dụng lò Bét-xme dụng rộng rãi chế tạo máy đóng lò Mác-tanh, tuốc bin phát tàu, xe lửa tuốc bin phát ddienejdj sử điện sử dụng để cung cấp dụng để cung cấp điện điện + Dầu hỏa khai thác để thắp sáng + Dầu hỏa khai thác để thắp cung cấp nguồn nhiên liệu cho giao sáng cung cấp nguồn nhiên thơng vận tải Cơng nghiệp hóa học đời phục vụ sản xuất thuốc nhuộm, phân bón + Việc phát minh điện tín giúp việc liên lạc ngày xa nhanh Cuối kỷ XIX ô tô đưa vào sử dụng nhờ động đốt Tháng 12 - 1903 anh em người Mĩ chế tạo máy bay - GV nêu câu hỏi: Ý nghĩa tiến khoa học - kĩ thuật? - HS dựa vào SGK tự trả lời câu hỏi - GV nhận xét chốt ý: Đã làm thay đổi sản xuất cấu kinh tế tư chủ nghĩa, đánh dấu bước tiến chủ nghĩa tư giai đoạn Hoạt động 1: Cá nhân - GV nêu câu hỏi: Hãy cho biết bối cảnh dẫn đến đời tổ chức độc quyền? - HS dựa vào vốn hiểu biết SGK tự trả lời câu hỏi - GV nhận xét trình bày: Cuối kỷ XIX đầu kỷ XX, nhờ tiến khoa học kĩ thuật sản xuất công nghiệp nước Âu - Mĩ tăng nhanh dẫn đến tích tụ tư Đây thời kỳ "Cá lớn nuốt cá bé" Trong tất ngành kinh tế tự cạnh tranh thay tổ chức độc quyền nhiều hình thức: Các-ten, Xanh-đi-ca, Tờ-rơt Tổ chức độc quyền đời nhằm bảo đảm quyền lợi lợi nhuận cao, hạn chế cạnh tranh ngăn ngừa khủng hoảng Song thực tế làm tượng trở nên gay gắt mâu thuẫn tập đoàn tư ngày sâu sắc Hoạt động 2: Cả lớp cá nhân - GV nêu câu hỏi: Quá trình tập trung sản xuất hình thành cơng ty độc quyền lĩnh vực công nghiệp diễn nào? Đặc điểm chủ nghĩa tư giai đoạn đế quốc chủ nghĩa? liệu cho giao thông vận tải Cơng nghiệp hóa học đời + Việc phát minh điện tín Cuối kỷ XIX tơ đưa vào sử dụng nhờ phát minh động đốt Tháng 12 - 1903 anh em người Mĩ chế tạo máy bay * Đã làm thay đổi sản xuất cấu kinh tế tư chủ nghĩa, đánh dấu bước tiến chủ nghĩa tư giai đoạn Sự hình thành tổ chức độc quyền - Nguyên nhân: + Do tiến khoa học - kĩ thuật sản xuất công nghiệp nước Âu - Mĩ tăng nhan dẫn đến tích tụ tư - Các ngành kinh tế chuyển từ tự cạnh tranh sang tổ chức độc quyền nhiều hình thức: Cácten, Xanh-đi-ca, Tờ-rớt - HS dựa vào SGK tự trả lời câu hỏi - GV nhận xét trình bày: + Ở Pháp, ngành luyện kim khai thác mỏ tập trung tay hai công ty lớn, công ty "Snây-đơ Crơ-dô" nắm nhà máy quân Crơ-dô nhà máy chế tạo đồ đồng, thép ngành khác nhiều vùng nước Tổng công ty đường sắt điện khí cơng ty khác độc quyền ngành đường sắt nước, 50% trọng tải biển công ty lớn nắm Hai công ty "Xanh Gơ-ben" "Cu-man" kiểm sốt tồn cơng nghiệp hóa chất + Ở Đức: Cơng ty than Ranh-Vet-xpha-len kiểm soát 95% tổng sản lượng than vùng Rua - vùng công nghiệp lớn Đức 55% tổng sản lượng than nước - Tiếp GV trình bày phân tích: Sự tập trung sản xuất diễn lĩnh vực ngân hàng Một vài ngân hàng lớn khống chế hoạt động kinh doanh nước hình thành tư tài chính, bọn tư tài đầu tư vốn nước đem lợi nhuận cao Năm 1900, nước Anh đầu tư vốn bên tỷ Li-vrơ xtéc-ling, đến năm 1913 lên gần tỷ Thị trường Anh chủ yếu Ấn Độ, Trung Quốc, Nga nước Mĩ - Latinh - GV nhấn mạnh: Ngoài đặc điểm trên, nước điều kiện lịch sử kinh tế chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa với nét riêng biệt, Mĩ hình thành tờ rớt khổng lồ với tập đồn tài giàu sụ; Anh đế quốc thực dân với hệ thống thuộc địa rộng lớn đông dân; Pháp đế quốc cho vay nặng lãi - Đặc điểm chủ nghĩa đế quốc: + Trong cơng nghiệp: Diễn q trình tập trung vốn lớn thành lập công ty độc quyền Pháp, Đức, Mĩ lũng đoạn đời sống kinh tế nước tư + Trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng: Một vài ngân hàng lớn khống chế hoạt động kinh doanh nước hình thành tư tài + Tư tài đầu tư vốn nước ngồi đem lợi nhuận cao: năm 1900, nước Anh đầu tư vốn tỉ Li-vrơ xtéc-ling, đến năm 1913 lên gần tỉ - Mỗi đế quốc có đặc điểm riêng + Mĩ hình thành Tờ-rớt khổng lồ với tập đồn tài giàu sụ + Anh đế quốc thực dân với hệ thống thuộc địa rộng lớn đông dân + Pháp đế quốc cho vay nặng - GV nêu câu hỏi: Sự đời tổ chức lãi độc quyền dẫn đến hậu gì? - HS tìm hiểu SGK tự trả lời câu hỏi - Xuất nhiều mâu thuẫn: - GV nhận xét chốt ý: Xuất nhiều Mâu thuẫn nước đế mâu thuẫn: quốc; nhân dân thuộc địa; + Mâu thuẫn nước đế quốc giai cấp tư sản với nhân dân việc tranh chấp thuộc địa gay gắt dẫn đến lao động nước tư chiến tranh để phân chia thuộc địa + Mâu thuẫn nhân dân thuộc địa với đế quốc; giai cấp tư sản với nhân dân lao động nước tư + Mâu thuẫn dẫn đến đấu tranh giai cấp cách mạng xã hội Sơ kết học - Hướng dẫn học trả lời câu hỏi đặt từ đầu học: Nguyên nhân dẫn đến phát triển chủ nghĩa trình bày? Sự đời đặc điểm chủ nghĩa tư giai đoạn đế quốc chủ nghĩa? Dặn dò, tập - Học cũ, trả lời câu hỏi SGK - Nêu đặc điểm chủ nghĩa tư giai đoạn đế quốc chủ nghĩa ... phát triển chủ nghĩa trình bày? Sự đời đặc điểm chủ nghĩa tư giai đoạn đế quốc chủ nghĩa? Dặn dò, tập - Học cũ, trả lời câu hỏi SGK - Nêu đặc điểm chủ nghĩa tư giai đoạn đế quốc chủ nghĩa ... thuẫn xã hội ngày gay gắt Để hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến phát triển chủ nghĩa tư bản? Sự đời đặc điểm chủ nghĩa tư giai đoạn đế quốc chủ nghĩa? Bài học hơm lí giải câu hỏi nêu Tổ chức hoạt động... tế chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa với nét riêng biệt, Mĩ hình thành tờ rớt khổng lồ với tập đồn tài giàu sụ; Anh đế quốc thực dân với hệ thống thuộc địa rộng lớn đông dân; Pháp đế quốc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 34: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, Giáo án Lịch sử 10 bài 34: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn