Giáo án Lịch sử 10 bài 34: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa

2 52 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 11:14

Bài 34: CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHUYỂN SANG GIAI ĐOẠN ĐẾ QUỐC CHỦ NGHĨA A Mục tiêu: Học sinh cần: - Nắm nét khái quát tình hình kinh tế, trị nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ… - Thành tựu chủ yếu khoa học- kĩ thuật cuối kỉ XIX đầu kỉ XX => thúc đẩy phát triển vượt bậc lực lượng sản xuất xã hội - Những năm cuối kỉ XIX, chủ nghĩa tư dần chuyển sang chủ nghĩa đế quốc => đời cơng ti độc quyền, bóc lột nhân dân tinh vi => >< xã hội sâu sắc -Trân trọng cơng trình nghiên cứu, phát minh nhà khoa học việc khám phá nguồn lượng vô tận tự nhiên - Đánh giá, nhận xét đời công ti độc quyền B Chuẩn bị: C Lên lớp: Ổn định: Kiểm tra: - Trình bày nội chiến Mĩ? Bài mới: Hoạt động giáo viên - học sinh Nội dung Những thành tựu khoa học- kĩ thuật cuối kỉ XIX đầu kỉ XX: a Trong lĩnh vực vật lí: Gọi học sinh phát biểu - Phát minh điện Ôm, Jun, Len-xơ => mở định luật khả ứng dụng nguồn lượng - Phát minh phóng xạ Bec-cơ-ren, vợ chồng Ma-ri Quy-ri đặt tảng cho việc tìm kiếm nguồn lượng ứng dụng y học - Phát minh Rơn-ghen tia X b Trong lĩnh vực sinh học: - Học thuyết Đác-uyn tiến hóa di truyền Phát vi trùng… - Phát minh Lu-i Pa-xtơ vắc- xin… - Páp-lôp nghiên cứu hệ thần kinh… c.Trong lĩnh vực hóa học: Định luật tuần hồn hóa học Men-đê-lê-ep d Những phát minh khoa học ứng dụng vào sản xuất: Sử dụng lò Bet-xme, Mác-tanh - Kĩ thuật luyện kim cải tiến - Tuốc-bin chạy sức nước - Dầu hỏa khai thác - Cơng nghiệp hóa học đời - Phát minh điện tín, tơ, máy bay Tiến khoa học- kĩ thuật có tác Tóm lại: tiến khoa học- kĩ thuật làm dụng đ/v sản xuất? thay đổi sản xuất cấu kinh tế tư chủ nghĩa, đánh dấu bước tiến chủ nghĩa tư giai đoạn Sự hình thành tổ chức độc quyền: a Nguyên nhân: Tích tụ tư bản? - Tiến khoa học- kĩ thuật => sản xuất công nghiệp phát triển => tích tụ tư Các hình thức độc quyền - Các ngành kinh tế chuyển từ tự cạnh tranh sang tổ chức độc quyền b Đặc điểm chủ nghĩa đế quốc: - Trong công nghiệp: thành lập công ti độc quyền lũng đoạn đời sống kinh tế Khống chế hoạt động kinh - Trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng: hình thành tư Xuất cảng tư bản tài - Đầu tư vốn nước ngồi - Mỗi đế quốc có đặc điểm riêng: + Mĩ: hình thành Tơ-rơt khổng lồ với tập đồn tài giàu sụ Với hệ thống thuộc địa rộng lớn + Anh: Đế quốc thực dân + Pháp: đế quốc cho vay nặng lãi Là mâu thuẫn nào? - Xuất nhiều mâu thuẫn: + Đế quốc >< Đế quốc + Nhân dân thuộc địa >< Đế quốc + Tư sản >< Nhân dân lao động Củng cố: - Tóm tắt nội dung tồn Dặn dò: Phân tích đặc điểm chủ nghĩa đế quốc Xem trước 35 ... sản xuất? thay đổi sản xuất cấu kinh tế tư chủ nghĩa, đánh dấu bước tiến chủ nghĩa tư giai đoạn Sự hình thành tổ chức độc quyền: a Nguyên nhân: Tích tụ tư bản? - Tiến khoa học- kĩ thuật => sản... tích tụ tư Các hình thức độc quyền - Các ngành kinh tế chuyển từ tự cạnh tranh sang tổ chức độc quyền b Đặc điểm chủ nghĩa đế quốc: - Trong công nghiệp: thành lập công ti độc quyền lũng đoạn đời... thành tư Xuất cảng tư bản tài - Đầu tư vốn nước ngồi - Mỗi đế quốc có đặc điểm riêng: + Mĩ: hình thành Tơ-rơt khổng lồ với tập đồn tài giàu sụ Với hệ thống thuộc địa rộng lớn + Anh: Đế quốc thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 34: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, Giáo án Lịch sử 10 bài 34: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa