Giáo án Lịch sử 10 bài 34: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa

3 30 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 11:14

Bài 34 CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHUYỂN SANG GIAI ĐOẠN ĐẾ QUỐC CHỦ NGHĨA I- Mục tiêu học 1- Về kiến thức: Giúp hs hiểu nắm - Những thành tựu chư yếu khoa học- kĩ thuật cuối kỉ XIX đầu kỉ XX, thúc đẩy phát triển vượt bậc lực lượng sản xuất xã hội - Những năm cuối kỉ XI X CNTB dần chuển sang giai đoạn phát triển cao giai đoạn đế quốc chủ nghĩa mà đặc trưng đời tổ chức độc quyền bốc lột ngày tinh vi nd lao động làm cho mt xh tư ngày gay gắt 2- Về thái độ: - Biết trân trọng cơng trình nghiên cứu khoa học, phát minh khoa học phục vụ sống người - Thấy thủ đoạn bốc lột tinh vi CNTB 3- Về kĩ năng: Rèn luyện cho hs kĩ khai thác sử dụng đồ dùng trực quan, kĩ phân tích khái quát, tổng hợp, đánh giá kiện lịch sử II- Tài liệu, thiết bị dạy học - Tranh ảnh nhà khoa học có phát minh nỏi tiếng - Tư liệu đời nghiệp nhà khoa học có tên tuổi giới III- Tiến trình học 1-Ổn định Kiểm tra cũ: Hỏi: Nêu hiểu biết em đấu tranh thống Đức thống Ita lia ? Giảng vào mới: Hoạt động GV HS * Hoạt động : theo nhóm - GV: chia lớp thành nhóm câu hỏi cho nhóm + N1: Nêu phát minh lĩnh vực vật lí? + N2: Nêu phát minh hóa học? + N3: Nêu thành tựu lĩnh vực sinh Kiến thức 1- Những thành tựu khoa học- kĩ thuật cuối kỉ XIX đầu kỉ XX - Trong lĩnh vực Vật Lí: + Phát minh điện nhà bác học: Ghê-ooc xi- mơn Ơm người Đức, Mai-cơn- pha –ra- học? + N4: Nêu phát minh khoa học ứng dụng vào sản xuất ? - HS: tiến hành thảo luận ( theo bàn)- đại diện hs trình bày- hs khác bổ sung Đây GiêmX Pre- Xcôt Giun người Anh, Len Xơ người Nga mở khả ứng dụng nguồn lượng + Phát minh phóng xạ nhà bác học Pháp đặt tảng cho việc tìm kiếm - GV: nhận xét, bổ sung chốt ý nguồn lượng Hạt nhân + Rơ-dơ-pho ( Anh) có bước tiến vĩ đại việc tìm hiểu cấu trúc vật chất + Phát minh Rơ- ghen (Đức)về tia X có tác dụng quan trọng y học - Trong lĩnh vực hóa học: với định luật tuần hoàn Men-đê-lê ép ( Nga) đặt sở cho phân dạng nguyên tố hóa học - Trong lĩnh vực sinh học: + Học thuyết Đác-uyn( Anh) đề cập đến tiến hóa di truyền + Nhà bác học P lu- Ipa-Xtơ chế tạo thành cơng vắc Xin phòng chó dại + Pa- lốp ( Nga) nghiên cứu hoạt động hệ thần kinh cao cấp động vật người - Những phát minh khoa học ứng dụng vào sản xuất + Kĩ thuật luyện kim cải tiến: sử dụng lò Bet- GVH: với tiến kh-kt đạt Xme lò Mác có ý nghĩa gì? + Dầu hỏa dùng thắp sáng cung cấp - HS: suy nghĩ + liên hệ thực tế trả lời nguồn nguyên liệu cho giao thông vận - GV: nhận xét, bổ sung tải + Phát minh máy điện tín * Hoạt động: lớp- cá nhân + Cuối kỉ XI X ô tô đưa vào sử - GVH: nêu bối cảnh dẫn đến đời dụng nhờ tổ chức độc quyền? phát minh động đốt - HS: đọc sgk + nhớ kt cũ trả lời + 12-1903 anh em người Mĩ chế tạo - GV: nhận xét, bổ sung chốt ý máy bay => làm thay đổi sản xuất cấu kinh tế TBCN , đánh dấu bước tiến - GVH: nêu đặc điểm CNĐQ?, với CNTB giai đoạn đời tổ chức độc quyền dẫn đến hậu – Sự hình thành tổ chức độc quyền gì? - Bối cảnh: - HS: đọc sgk + suy nghĩ trả lời + Do tiến khoa học- kĩ thuật dẫn đến - GV: nhận xét, bổ sung chốt ý sx công nghiệp nước tư Âu- Mĩ tăng nhanh => q trình tích tụ tư + Các nhà tư thành lập công ty độc quyền, nhiều tổ chức độc quyền đời, hình thức Các ten, Xanh ca, Tơ rớt - Đặc điểm chủ nghĩa đế quốc: + Trong công nghiệp: diễn q trình tập trung vốn lớn, thành lập cơng ty độc quyền lũng đoạn đời sống kinh tế nước tư Pháp, Đức, Mĩ + Trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng: vài ngân hàng lớn khống chế hoạt đọng kinh doanh nước, tạo nên tầng lớp tư tài => Với đời tổ chức độc quyền đánh dấu bước phát triển CNTB sang giai đoạn ĐQCN - Xuất nhiều mâu thuẫn: mâu thuẫn cácnước đế quốc, nd thuộc địa với đế quốc, giai cấp tư sản với nd lao động nước tư trở nên gay gắt Củng cố - Khái quát lại kiến thức Dặn dò - Nhắc HS nhà học cũ, trả lời câu hỏi SGK,đọc chuẩn bị trước ... doanh nước, tạo nên tầng lớp tư tài => Với đời tổ chức độc quyền đánh dấu bước phát triển CNTB sang giai đoạn ĐQCN - Xuất nhiều mâu thuẫn: mâu thuẫn cácnước đế quốc, nd thuộc địa với đế quốc, giai. .. ten, Xanh ca, Tơ rớt - Đặc điểm chủ nghĩa đế quốc: + Trong công nghiệp: diễn trình tập trung vốn lớn, thành lập công ty độc quyền lũng đoạn đời sống kinh tế nước tư Pháp, Đức, Mĩ + Trong lĩnh vực... thuật dẫn đến - GV: nhận xét, bổ sung chốt ý sx công nghiệp nước tư Âu- Mĩ tăng nhanh => q trình tích tụ tư + Các nhà tư thành lập công ty độc quyền, nhiều tổ chức độc quyền đời, hình thức Các ten,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 34: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, Giáo án Lịch sử 10 bài 34: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn