Giáo án Lịch sử 10 bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân

4 59 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 11:10

BÀI 36 SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO CÔNG NHÂN A MỤC TIÊU: Kiến thức: Giúp học sinh nắm vững kiến thức bản: - Cùng với phát triển CNTB, giai cấp vô sản lớn mạnh dần Do đối lập quyền lợi, mâu thuẫn tư sản vô sản nảy sinh ngày gay gắt, dẫn đến đấu tranh giai cấp vô sản chống lại giai cấp tư sản bóc lột nhiều hình thức - Sự đời CNXH khơng tưởng, mặt tích cực hạn chế - Khái niệm: CNXH khơng tưởng Tư tưởng, tình cảm: Nhận thức quy luật: “Ở đâu có áp bức, có đấu tranh”, song đấu tranh chống áp giành thắng lợi có tổ chức hướng đắn Kỹ năng: Rèn luyện kỹ nhận xét, phân tích kiện lịch sử B ĐỒ DÙNG DẠY & HỌC Giáo viên: - Giáo trình lịch sử giới Cận đại, ĐHSP, 2003 - Chân dung, tiểu sử nhà không tưởng: S Simon, C Furie, R Owen Học sinh: - Đọc trước SGK, ý thử trả lời câu hỏi, sưu tập tư liệu liên quan đến giảng C CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH BÀI GIẢNG: I Ổn định lớp kiểm tra cũ: Những nét lớn tình hình kinh tế, trị nước Đức cuối kỷ XIX – đầu kỷ XX ? Đặc điểm tình hình kinh tế, trị nước Mỹ cuối kỷ XIX – đầu kỷ XX ? II Giảng mới: Mở bài: Cùng với hình thành phát triển CNTB, giai cấp cơng nhân đời lớn mạnh Do đối lập quyền lợi, mâu thuẫn tư sản với công nhân nảy sinh ngày gay gắt dẫn đến đấu tranh giai cấp CNXH không tưởng đời, nhiều hạn chế phản ảnh tâm tư nguyện vọng nhà tư tưởng tiến thời giờ: mong muốn xây dựng chế độ xã hội tốt đẹp, bình đẳng khơng có áp bóc lột Các bước thực học: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ * Hoạt động 1: Toàn lớp cá nhân - GV đặt vấn đề kiểm tra kiến thức cũ: ?? Giai cấp vô sản cơng nghiệp đời hồn cảnh nào? Thời gian? - HS liên hệ kiến thức học 32: “Cách mạng công nghiệp châu Âu” để trả lời GV chốt ý: Ra NỘI DUNG BÀI Sự đời tình cảnh giai cấp vơ sản công nghiệp Những đấu tranh đầu tiên: - Sự phát triển CNTB dẫn đến đời giai cấp tư sản vô đời cuối kỉ XVIII Anh, sau cách mạng công nghiệp, sau lan rộng phát triển khắp giới ?? Cơng nhân làm việc sinh hoạt hồn cảnh nào? - HS theo dõi SGK dựa kiến thức cá nhân trả lời * Hoạt động 2: Tồn lớp cá nhân ?? Trình bày hình thức đấu tranh giai cấp cơng nhân nêu nhận xét? (Phá máy đốt công xưởng, bãi cơng, lập cơng đồn) - Kết quả: Tuy thất bại giúp g/c cơng nhân tích lũy kinh nghiệm đấu tranh, trưởng thành ý thức => Trình độ nhận thức tổ chức đấu tranh ?? Ngun nhân làm phong trào cơng nhân giai đoạn thất bại ? * Hoạt động 3:Hoạt động nhóm: Nhóm 1: Trình bày nét phong trào đấu ttanh công nhân Pháp nửa đầu kỉ XIX? - HS theo dõi SGK, thảo luận trả lời GV chốt ý: - 1831: bị bác lột nặng nề, đời sống khó khăn, cơng nhân dệt tơ Ly-ơng khởi nghĩa đòi tăng lương, giảm làm Quân khởi nghĩa làm chủ thành phố 10 ngày, chiến đấu với hiệu: “Sống lao động chết chiến đấu” - 1834: Thợ tơ Ly-ông khởi nghĩa đòi thiết lập cộng hòa Cuộc chiến đấu diễn ác liệt suốt ngày cuối bị dập tắt Nhóm 2: Trình bày nét phong trào đấu ttanh cơng nhân Anh nửa đầu kỉ XIX? - Do Hội công nhân Luân Đôn, thành lập năm 1836, tổ chức Bản Hiến chương có điểm: Thực phổ thơng đầu phiếu (nam giới 21 tuổi), phân chia khu vực bầu cử bình đẳng, bỏ phiếu kín, xóa bỏ hình thức thuế điều kiện ứng cử nghị viên, trả lương hco nghị viên, hàng năm bầu cử Quốc hội - Phong trào co ùmục tiêu trị rõ ràng, hưởng ứng quần chúng 1839: triệu chữ ký, 1842: triệu chữ ký, 1848: triệu chữ ký sản - Giai cấp vơ sản: có nguồn gốc từ nơng dân bị đất, thợ thủ công bị phá sản - Đời sống: khơng có tư liệu sản xuất, phải bán sức lao động cho nhà tư với đồng lương chết đói => Mâu thuẫn công nhân với tư sản - Hình thức đấu tranh: đập phá máy móc, đốt cơng xưởng, họ bãi công thành lập công đồn => mang tính tự phát Phong trào đấu tranh giai cấp công nhân đầu kỉ XIX - Ở Pháp: năm 1831, công nhân dệt thành phố Lion khởi nghĩa đòi tăng lương, giảm làm - Ở Anh: từ 1836 – 1848, phong trào Hiến chương đưa kiến nghị đến Quốc hội đòi quyền bầu cử giảm làm - Ở Đức: năm 1844, công nhân dệt vùng Sơ-lê-din khởi nghĩa chống hà khắc chủ xưởng - GV cho HS xem hình “Cơng nhân Anh đưa Hiến chương đến Quốc hội”, phân tích tiến mục tiêu hình thức đấu tranh phong trào công nhân cuối kỷ XVIII đầu kỷ XIX phong trào công nhân nửa đầu kỷ XIX Nhóm 3: Trình bày nét phong trào đấu ttanh cơng nhân Đức nửa đầu kỉ XIX? - Công nhân Đức bị bóc lột hai lực: Tư chủ nghĩa phong kiến quân phiệt - Năm 1844, công nhân dệt Slédin khởi nghĩa, phá hủy nhà xưởng khơng tồn lâu Nhóm Mục tiêu đấu tranh chủ yếu cơng nhân giai đoạn có khác trước? Những đấu tranh phản ánh điều gì? - Mục tiêu: Đòi quyền lợi kinh tế trị - Đấu tranh cho quyền lợi giai cấp mình, góp phần thức tỉnh giai cấp cơng nhân * Hoạt động 4: Toàn lớp cá nhân - Giáo viên cho học sinh xem chân dung giới thiệu đôi nét đại biểu CNXH khơng tưởng: + S Simon: Sinh gia đình quý tộc, tham gia I.War Bắc Mỹ, trình bày quan điểm “Những thư từ Giơ nevơ”, chủ trươg xây dựng xã hội người phải lao động sở đại sản xuất ,được quyền hưởng thụ bình đẳng, kế hoạch hóa kinh tế, thủ tiêu chế độ ăn bám cách thuyết phục giai cấp tư sản - C Furie: xuất thân từ gia đình thương nhân, nhận định xã hội tư hạnh phúc số người gây đau khổ số đông người khác “Sự nghèo khổ sinh từ thân thừa thãi“, chủ trương “pha lăng“(công xã): cải chia 5/12 cho lao động, 4/12 cho tài năng, 3/12 cho tư => phản đối dùng bạo lực cách mạng, gửi kế hoạch tổ chức “pha lăng” tới nhà giàu, cần 4000 người bỏ tiền xã hội xây dựng - R Owen: người Anh, thí nghiệm xây dựng xã hội xưởng riêng La-nac (Scotland): ngày làm 10 rưỡi ,thủ đô chế độ phạt tiền, đặt chế độ tiền thưởng, xây dựng nhà trẻ cho cơng nhân, nhìn thấy trở lực lớn để xây điều kiện lao động tồi tệ =>Kết quả: thất bại chưa có đường lối đắn qua đánh dấu trưởng thành giai cấp công nhân Chủ nghĩa xã hội khơng tưởng - Hồn cảnh đời: nỗi cực người công nhân tác động đến ý thức giới trí thức tư sản - Nội dung: họ đề xuất xây dựng chế độ xã hội tốt đẹp hơn, khơng có tư hữu khơng có bóc lột - Các đại biểu tiêu biểu là: Saint Simon, Phourrier, Owen - Mặt tích cực: nhận thức mặt trái chế độ tư bóc lột tàn bạo người lao động, phê phán sâu sắc xã hội đó, dự đốn thiên tài xã hội tương lai - Mặt hạn chế: đến Chủ nghĩa xã hội biện pháp tuyên truyền, thuyết phục, nêu gương - Ý nghĩa: Cổ vũ phong trào đấu tranh CN, tiền đề chủ nghĩa Marx dựng xã hội mới: chế độ tư hữu, tôn giáo, nhân tư sản, chủ trương thuyết phục hòa bình, phản đối bạo lực cách mạng ?? Nêu điểm tích cực hạn chế học thuyết CNXH không tưởng? ** Kết luận: CNXH không tưởng trào lưu tư tưởng tiến bộ, có tác dụng cổ vũ người lao động tiền đề cho học thuyết Mác sau III Củng cố bài: Giai cấp vô sản công nghiệp đời nào? Qua khởi nghĩa công nhân Anh, Pháp, Đức vào nửa đầu kỷ XIX, chứng minh giai cấp công nhân trở thành lực lượng trị độc lập Trình bày mặt tích cực hạn chế CNXH khơng tưởng ? IV Ôn tập chuẩn bị bài: - Học ba câu hỏi sách giáo khoa, trang 175 - Đọc trước SGK 37 : “ Mác – Ăng ghen Sự đời CNXH khoa học” - Sưu tập tư liệu, tranh ảnh liên quan đến học D BỔ SUNG & GÓP Ý Đại Ngãi, ngày… /… /2011 ... tiêu hình thức đấu tranh phong trào cơng nhân cuối kỷ XVIII đầu kỷ XIX phong trào cơng nhân nửa đầu kỷ XIX Nhóm 3: Trình bày nét phong trào đấu ttanh công nhân Đức nửa đầu kỉ XIX? - Cơng nhân. .. thức tổ chức đấu tranh ?? Ngun nhân làm phong trào công nhân giai đoạn thất bại ? * Hoạt động 3:Hoạt động nhóm: Nhóm 1: Trình bày nét phong trào đấu ttanh cơng nhân Pháp nửa đầu kỉ XIX? - HS... móc, đốt cơng xưởng, họ bãi cơng thành lập cơng đồn => mang tính tự phát Phong trào đấu tranh giai cấp công nhân đầu kỉ XIX - Ở Pháp: năm 1831, cơng nhân dệt thành phố Lion khởi nghĩa đòi tăng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân, Giáo án Lịch sử 10 bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn