Giáo án Lịch sử 10 bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân

6 116 1
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 11:10

BÀI 36 SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO CÔNG NHÂN I MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau học xong học yêu cầu HS cần nắm Kiến thức - Nắm đời tình cảnh giai cấp cơng nhân cơng nghiệp, qua giúp em hiểu với phát triển chủ nghĩa tư bản, giai cấp vô sản lớn mạnh dần Do đối lập quyền lợi, mâu thuẫn giai cấp tư sản vô sản nảy sinh gay gắt, dẫn đến đấu tranh giai cấp vô sản chống lại giai cấp tư sản nhiều hình thức khác - Nắm đời chủ nghĩa xã hội không tưởng, mặt tích cực hạn chế hệ tư tưởng Tư tưởng, tình cảm - Giúp HS nhận thức sâu sắc quy luật "Ở đâu có áp bức, có đấu tranh", song đấu tranh giành thắng lợi có tổ chức hướng đắn - Thông cảm thấu hiểu tình cảnh khổ cực giai cấp vô sản Kỹ - Rèn luyện kĩ phân tích đánh giá kiện lịch sử nói đời sống giai cấp vô sản công nghiệp, hạn chế đấu tranh họ Đánh giá mặt tích cực hạn chế hệ thống tư tưởng xã hội không tưởng - Kỹ khai thác tranh ảnh lịch sử II THIẾT BỊ VẦ TÀI LIỆU DẠY - HỌC - Tranh ảnh phong trào đấu tranh giai cấp vô sản thời kỳ - Những câu chuyện nhà xã hội khơng tưởng III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC Kiểm tra cũ Câu hỏi 1: Trình bày nét lớn tình hình kinh tế, trị nước Đức cuối kỷ XIX đầu kỷ XX? Câu hỏi 2: Nêu đặc điểm chủ nghĩa đế quốc Đức Nguyên nhân dẫn đến đặc điểm đó? Dẫn dắt vào Giai cấp công nhân đời lớn mạnh với hình thành phát triển chủ nghĩa tư Do đối lập quyền lợi, mâu thuẫn tư với công nhân nảy sinh dẫn đến đấu tranh giai cấp đầu thời kỳ cận đại Cùng với lúc đó, hệ tư tưởng giai cấp tư sản đời - chủ nghĩa xã hội không tưởng Giai cấp công nhân đời đời sống họ sao? Nội dung mặt tích cực hạn chế chủ nghĩa xã hội không tưởng? Để nắm hiểu nội dung trên, tìm hiểu học hơm để trả lời câu hỏi 3 Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động thầy trò kiến thức HS cần nắm vững Hoạt động 1: Cá nhân - GV nêu câu hỏi: Nguyên nhân đời giai cấp công nhân? - HS dựa vào SGK tự trả lời câu hỏi - GV nhận xét, bổ sung chốt ý: + Chủ nghĩa tư đời phát triển xã hội phân chia thành lực lượng lớn đối lập quyền lợi: giai cấp tư sản vô sản + Đội ngũ vô sản bắt nguồn từ nông dân, ruộng đất, phải làm thuê công xưởng nhà máy Thợ thủ công phá sản thành công nhân Giai cấp vô sản đời cuối kỷ XVIII trước tiên Anh - GV trình bày rõ thêm: Giai cấp tư sản hình thành sở chủ xưởng, chủ nhà máy, chủ hãng buôn, chủ đồn điền - GV tổ chức cho HS trả lời câu hỏi: Đời sống giai cấp vô sản? - HS đọc SGK trả lời câu hỏi - GV trình bày phân tích: + Giai cấp vơ sản hồn tồn khơng có tư liệu sản xuất, dựa vào việc làm thuê, bán sức lao động + Trong cơng xưởng tư bản, công nhân phải làm việc vất vả nhận đồng lương chết đói + Chẳng hạn Anh, cơng nhân xí nghiệp dệt (Kể phụ nữ trẻ em) phải lao động từ 14 - 15 giờ, chí có nơi 16 - 18 Điều kiện làm việc tồi tệ mơi trường ẩm thấp, nóng nực, bụi bơng phủ đầy phòng chật hẹp Trong tiền lương thấp, lương phụ nữ, trẻ em rẻ mạt - GV nhấn mạnh thêm: Cùng với đó, việc Sự đời tình cảnh giai cấp vô sản công nghiệp Những đấu tranh - Sự phát triển chủ nghĩa tư dẫn đến đời giai cấp tư sản vô sản - Nguồn gốc giai cấp vô sản: Nông dân ruộng đất làm thuê, thợ thủ công phá sản trở thành công nhân - Đời sống giai cấp cơng nhân: + Khơng có đủ tư liệu sản xuất, làm thuê bán sức lao động + Lao động vất vả lương chết đói bị đe dọa sa thải - Mâu thuẫn cơng nhân với sử dụng máy móc làm cho nhiều công nhân phải sống cảnh đe dọa bị việc làm, dẫn đến mâu thuẫn công nhân với tư sản gay gắt Hoạt động 2: Cá nhân - GV nêu câu hỏi: Nêu hình thức đấu tranh công nhân buổi đầu? Kết quả? - HS đọc SGK tự trả lời câu hỏi - GV nhận xét chốt ý: + Phong trào đập phá máy móc, đốt phân xưởng hình thức đấu tranh tự phát giai cấp công nhân + Phong trào đấu tranh diễn từ cuối kỷ XVIII đến đầu kỷ XIX Đầu tiên Anh lan sang nước khác + Kết quả: Phong trào đập phá máy móc khơng đem lại kết gì; mặt khác giai cấp tư sản lại tăng cường đàn áp - GV nêu câu hỏi: Nguyên nhân hạn chế trên? - HS tự trả lời câu hỏi - GV kết luận: Do nhận thức hạn chế nhầm tưởng máy móc nguồn gốc gây nỗi thống khổ họ - GV tổ chức cho HS tìm hiểu: Tác dụng phát triển đấu tranh cơng nhân? - Sau HS tự đọc SGK trả lời câu hỏi GV chốt ý: + Cơng nhân tích lũy thêm kinh nghiệm đấu tranh, trưởng thành ý thức + Phá hoại sở vật chất tư sản + Thành lập tổ chức cơng đồn, phong trào đấu tranh ngày nâng cao với nhiều hình thức phong phú Hoạt động 1: Nhóm - GV chia HS thành nhóm, nhiệm vụ cụ thể nhóm thảo luận trả lời câu hỏi sau: + Nhóm 1: Nêu phong trào đấu tranh tư sản ngày gay gắt, dẫn đến đấu tranh - Hình thức đấu tranh: Đập phá máy móc, đốt cơng xưởng, hình thành đấu tranh tự phát - Hạn chế: Nhầm tưởng máy móc kẻ thù - Tác dụng: + Phá hoại sở vật chất tư sản + Cơng nhân tích lũy thêm kinh nghiệm đấu tranh + Thành lập tổ chức cơng đồn Phong trào đấu tranh giai cấp công nhân hồi nửa đầu kỷ XIX cơng nhân Pháp? + Nhóm 2: Trình bày phong trào đấu tranh cơng nhân Anh? + Nhóm 3: Nêu phong trào đấu tranh công nhân Đức? - HS làm việc theo nhóm đọc SGK thảo luận cử đại diện trình bày kết - GV nhận xét trình bày, phân tích: + Đối với nhóm 1: Ở Pháp 1831do bị áp bóc lột nặng nề đời sống q khó khăn, cơng nhân dệt Liơng khởi nghĩa đòi tăng lương, giảm làm Quân khởi nghĩa làm chủ thành phố 10 ngày Họ chiến đấu với hiệu "Sống lao động chết chiến đấu" - Năm 1834 thợ tơ Li-ơng lại khởi nghĩa đòi thiết lập Cộng hòa Cuộc chiến đấu ác liệt diễn suốt ngày cuối bị dập tắt GV kết hợp giới thiệu hình 66 SGK "Cuộc khởi nghĩa công nhân Liông năm 1834" để thấy tinh thần chiến đấu liệt công nhân + Nhóm 2: Ở Anh từ 1836 - 1848 diễn phong trào rộng lớn "Hiến chương" Họ mít tinh đưa kiến nghị có chữ ký đơng đảo cơng nhân lên nghị viện, đòi phổ thơng đầu phiếu, tăng lương giảm làm GV viết kết hợp giới thiệu hình 67 SGK "Cơng nhân Anh đưa Hiến chương đến quốc hội" GV nhấn mạnh: Mặc dù bị đàn áp song phong trào có mục tiêu trị rõ ràng hưởng ứng nhân dân + Nhóm 3: Ở Đức năm 1844 cơng nhân vùng Sơ-lê-đin khởi nghĩa, phá hủy nhà xưởng song không tồn lâu Hoạt động 2: Cá nhân - GV nêu câu hỏi: Vì phong trào cơng - Ở Pháp năm 1831 công nhân dệt Liông khởi nghĩa đòi tăng lương giảm làm - Năm 1834 thợ tơ Liông khởi nghĩa đọi thiết lập Cộng hòa - Ở Anh từ năm 1836 - 1848 diễn phong trào "Hiến chương đòi phổ thơng đầu phiếu, tăng lương, giảm làm" - Ở Đức, năm 1844 công nhân Sơ-lê-din khởi nghĩa nhân thời kỳ diễn mạnh mẽ song không thu thắng lợi? - HS đọc SGK tự trả lời câu hỏi Triển khai HS trả lời GV gợi ý: Thiếu giai cấp lãnh đạo, đường lối - GV nhận xét chốt ý: Thiếu lãnh đạo đắn, chưa có đường lối trị rõ ràng - GV nhấn mạnh ý nghĩa: Đánh dấu trưởng thành công nhân, tạo điều kiện cho đời lý luận khoa học sau Hoạt động 1: Cá nhân - GV nêu câu hỏi: Hoàn cảnh đời chủ nghĩa xã hội không tưởng? Trước HS trả lời GV gợi ý: Sự phát triển chủ nghĩa tư với mặt trái, đời sống người công nhân - HS đọc SGK tự trả lời câu hỏi - GV nhận xét chốt ý: + Những mặt trái chủ nghĩa tư bản; bóc lột tàn nhẫn nguyên nhân lao động, công nhân sống cực + Những người tư sản tiến thông cảm với nỗi khổ người lao động mong muốn xây dựng chế độ tốt đẹp khơng có tư hữu bóc lột + Tư tưởng nội dung chủ nghĩa xã hội không tưởng mà đại biểu là: Xanhxi-mơng, Sac-lơ Phu-ri-ê Ơ-oen - GV kết hợp giới thiệu chân dung nhà xã hội không tưởng đời nghiệp ông đoạn chữ nhỏ SGK Hoạt động 2: Nhóm - GV chia lớp thành nhóm, giao nhiệm vụ cụ thể nhóm sau: + Nhóm 1: Thảo luận trả lời câu hỏi: Nêu mặt tích cực chủ nghĩa xã hội khơng tưởng + Nhóm 2: Nêu mặt hạn chế - Kết quả: Tất phong trào đấu tranh công nhân thất bại - Nguyên nhân: Thiếu lãnh đạo đắn, chưa có đường lối sách rõ ràng - Ý nghĩa: Đánh dấu trưởng thành công nhân, tiền đề dẫn đến đời chủ nghĩa xã hội khoa học Chủ nghĩa xã hội khơng tưởng - Hồn cảnh đời: Chủ nghĩa tư đời với mặt trái + Bóc lột tàn nhẫn người lao động + Những người tư sản tiến thông cảm với nỗi khổ người lao động mong muốn xây dựng chế độ tốt đẹp khơng có tư hữu bóc lột - Chủ nghĩa xã hội không tưởng đời mà đại diện Xanh-ximơng, Phu-ri-ê Ơ-oen chủ nghĩa xã hội khơng tưởng - HS làm việc theo nhóm đọc SGK trả lời câu hỏi - GV nhận xét chốt ý: + Nhóm 1: Mặt tích cực chủ nghĩa xã hội không tưởng: Nhận thức mặt trái chế độ tư bóc lột tàn bạo người lao động, phê phán sâu sắc xã hội đó, dự đốn thiên tài tương lai + Nhóm 2: Khơng vạch lối thực sự, khơng giải thích chất chế độ làm thuê xã hội tư bản, không thấy lực lượng xã hội có khả xây dựng xã hội công nhân - GV tổ chức cho HS trả lời câu hỏi: Ý nghĩa tác dụng chủ nghĩa xã hội không tưởng? Sau trả lời HS câu hỏi GV chốt ý: Là tư tưởng tiến xã hội lúc Có tác dụng cổ vũ người lao động làm tiền đề cho chủ nghĩa Mác sau - Tích cực: + Nhận thức mặt trái chế độ tư sản bóc lột người lao động + Phê phán sâu sắc xã hội tư bản, dự đoán tương lai - Hạn chế: + Khơng vạch lối thốt, khơng giải thích chất chế độ + Khơng thấy vai trò sức mạnh giai cấp cơng nhân - Ý nghĩa: Là tư tưởng tiến xã hội lúc Cổ vũ nguồn lao động đấu tranh, tiền đề đời chủ nghĩa Mác Sơ kết học Hướng dẫn HS trả lời câu hỏi: Hồn cảnh đời tình cảnh đời sống giai cấp vô sản? Những đấu tranh cảu công nhân Pháp, Anh, Đức đầu kỷ XIX? Những mặt tích cực hạn chế chủ nghĩa xã hội khơng tưởng? Dặn dò - Học cũ, đọc trước - Trả lời câu hỏi SGK - Sưu tầm tranh ảnh, mẩu chuyện đời nghiệp cảu Mác Ăng-ghen ... tranh + Thành lập tổ chức cơng đồn Phong trào đấu tranh giai cấp công nhân hồi nửa đầu kỷ XIX công nhân Pháp? + Nhóm 2: Trình bày phong trào đấu tranh cơng nhân Anh? + Nhóm 3: Nêu phong trào đấu... tranh cơng nhân buổi đầu? Kết quả? - HS đọc SGK tự trả lời câu hỏi - GV nhận xét chốt ý: + Phong trào đập phá máy móc, đốt phân xưởng hình thức đấu tranh tự phát giai cấp công nhân + Phong trào đấu... động 1: Cá nhân - GV nêu câu hỏi: Nguyên nhân đời giai cấp công nhân? - HS dựa vào SGK tự trả lời câu hỏi - GV nhận xét, bổ sung chốt ý: + Chủ nghĩa tư đời phát triển xã hội phân chia thành lực
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân, Giáo án Lịch sử 10 bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn