Giáo án Lịch sử 10 bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân

3 41 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 11:10

Chương III: PHONG TRÀO CƠNG NHÂN Bài 36 SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO CÔNG NHÂN I- Mục tiêu học 1- Về kiến thức: Giúp hs hiểu nắm - Sự đời tình cảnh giai cấp công nhân CN , mâu thuẫn tư sản vô sản nảy sinh ngày gay gắt, dẫn đến đấu tranh giai cấp vô sản chống lại giai cấp tư sản nhiaaeuf hình thức khác - Sự đời CNXH khơng tưởng,những mặt tích cực hạn chế hệ tư tưởng 2- Về thái độ - Giúp hs nhận thức sâu sắc quy luật “ đâu có áp bức, có đấu tranh”, song đấu tranh giành thắng lợi có tổ chức hướng 3- Về kĩ năng: Rèn luyện cho hs kĩ khai thác sử dụng đồ dùng trực quan, kĩ phân tích khái quát, tổng hợp, đánh giá kiện lịch sử II- Tài liệu, thiết bị dạy học - Tranh ảnh phong trào đấu tranh giai cấp vô sản thời kì - Những mẫu chuyện nhà xã hội khơng tưởng III- Tiến trình học 1-Ổn định Kiểm tra cũ: Hỏi: Nêu nét lớn tình hình kinh tế, trị nước Mĩ cuối kỉ XIX đầu kỉ XX ? Giảng vào mới: Hoạt động GV HS * Hoạt động : lớp- cá nhân - GVH; giai cấp công nhân đời ntn, đời sống họ sao? - HS: đọc sgk+ nhớ lại kiến thức cũ trả lời - GV: nhận xét, bổ sung chốt ý Kiến thức 1- Sự đời tình cảnh giai cấp vơ sản cơng nghiệp Những đấu tranh -Sự phát triển CNTB => đời giai cấp Tư sản giai cấp vô sản - Nguồn gốc giai cấp vô sản: nông dân ruộng đất làm thuê, thợ thủ công bị phá sản => công nhân - Đời sống giai cấp công nhân: - GVH: hình thức đấu tranh gccn buổi đầu, kết đạt được, hạn chế mắc phải? - HS: đọc sgk+ nhớ lại kiến thức cũ trả lời - GV: nhận xét, bổ sung chốt ý hỏi tiếp: phong trào đấu tranh gccn có tác dụng gì? - HS: suy nghĩ + trao đổi trả lời - GV: nhận xét, bổ sung chốt ý * Hoạt động: theo nhóm - GV; chia lớp thành nhóm + N1: phong trào đấu tranh CN Pháp? + N2: phong trào đấu tranh CN Đức? +N3: phong trào đấu tranh CN Anh? + N4: kết quả, ý nghĩa phong trào? Vì phong trào đấu tranh gccn giai đoạn bị thất bại? -HS: tiến hành thảo luận- đại diện nhóm trình bày- hs nhóm khác bổ sung - GV: nhận xét, bổ sung chốt ý * Hoạt động: lớp - GVH: nêu hoàn cảnh đời đại diện tiêu biểu CNXH không tưởng? - HS: đọc sgk rút ý trả lời - GV: nhận xét, bổ sung chốt ý hỏi: CNXH khơng tưởng có mặt tích cực hạn chế gì?, ý nghĩa đời CNXH khơng tưởng? + Khơng có đủ tư liệu sản xuất, làm thuê bán sức lao động để sinh sống + Lao động vất vả, lương rẽ mạt chết đói, bị đe dọa việc=> Mâu thuẫn công nhân tư sản ngày gay gắt, dẫn đến đấu tranh nổ - Hình thức đấu tranh: + Lúc đầu họ đập phá máy móc, đốt công xưởng-> đấu tranh tự phát + Phong trào đấu tranh dần nâng cao có tổ chức với hình thức bãi cơng đòi tăng lương, giảm làm thành lập nghiệp đoàn - Tác dụng hạn chế + Tác dụng: phá hoại sở vật chất giai cấptư sản, CN tích lũy nhiều kinh nghiệm đấu tranh, thành lập tổ chức cơng đồn + Hạn chế: thể nhận thức giai cấp vơ sản non yếu 2- Phong trào đấu tranh giai cấp công nhân đầu kỉ XI X - Diễn biến phong trào + Ở Pháp: năm 1831 công nhân dệt Li ong k/n đòiTăng lương giảm làm -> 1834 CN nhà máy tơ Li ong k/n đòi thiết lập cộng hòa + Ở Anh: từ 1836-1848 diễn phong trào Hiến chương đòi phổ thơng đầu phiếu, tăng lương, giảm làm + Ở Đức: 1844 CN dệt Sơ- Lê- din k/n - Kết quả: tất phong trào đấu tranh cơng nhân thất bại thiếu lãnh đạo đắn chưa có đường lối trị rõ ràng - Ý nghĩa: Đánh dấu trưởng thành giai cấp CN , tiền đề dẫn đến đời CNXH khoaHọc 3- Chủ nghĩa xã hội khơng tưởng - Hồn cảnh đời; + CNTB phát triển mặt tạo khối lượng sản phẩm đồ sộ, mặt khác phowin bày - HS: đọc sgk suy nghĩ + trao đổi trả lời - GV: nhận xét, bổ sung chốt ý mặt xấu xa nó, bóc lột tàn nhẫn người lao động + Những người tư sản tiến thoonh cảm với khổ người lao động mong muốn xây dựng chế độ xã hội tốt đẹp khơng có tư hữu bóc lột => CNXH khơng tưởng đời với đại diện: Xanh- xi- mông, Phu-ri-ê, Ơ- oen - Tích cực: phê phán sâu sắc xã hội tư bản, bảo vệ quyền lợi giai cấp cơng nhân, dự đốn xã hội tốt đẹp tương lai - Hạn chế: phủ nhận đấu tranh giai cấp, chưa đề đường lối thực hiện, chưa thấy vai trò sứ mệnh lịch sử gccn, chưa thấy chất CNTB - Ý nghĩa: trào lưu tư tưởng tiến xã hội lúc giờ, cổ vũ người lao động đấu tranh , tiền đề cho đời chủ nghĩa Mác Củng cố - Khái quát lại kiến thức Dặn dò - Nhắc HS nhà học cũ, trả lời câu hỏi SGK,đọc chuẩn bị trước ... - GV; chia lớp thành nhóm + N1: phong trào đấu tranh CN Pháp? + N2: phong trào đấu tranh CN Đức? +N3: phong trào đấu tranh CN Anh? + N4: kết quả, ý nghĩa phong trào? Vì phong trào đấu tranh gccn... tranh, thành lập tổ chức cơng đồn + Hạn chế: thể nhận thức giai cấp vơ sản non yếu 2- Phong trào đấu tranh giai cấp công nhân đầu kỉ XI X - Diễn biến phong trào + Ở Pháp: năm 1831 công nhân dệt... Lúc đầu họ đập phá máy móc, đốt công xưởng-> đấu tranh tự phát + Phong trào đấu tranh dần nâng cao có tổ chức với hình thức bãi cơng đòi tăng lương, giảm làm thành lập nghiệp đoàn - Tác dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân, Giáo án Lịch sử 10 bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn