Giáo án Lịch sử 10 bài 37: Mác và Ăngghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

3 34 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 11:08

BÀI 37 MARX VÀ ENGELS SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC A MỤC TIÊU: Kiến thức: - Thấy công lao to lớn nhà sáng lập CNXH khoa học nghiệp cách mạng giai cấp công nhân - Sự đời tổ chức “ Đồng minh người cộng sản”, luận điểm quan trọng “ Tuyên ngôn Đảng cộng sản” ý nghĩa văn kiện - Các khái niệm: cương lĩnh, Tuyên ngơn, cộng sản, vơ sản… Tư tưởng, tình cảm: Giáo dục cho học sinh lòng tin vào chủ nghĩa Mác, lòng biết ơn ngưới sáng lập CNXH khoa học Kỹ năng: Phân biệt khác khái niệm: phong trào công nhân, phong trào cộng sản, CNXH không tưởng, CNXH khoa học B ĐỒ DÙNG DẠY & HỌC : Giáo viên: - Giáo trình lịch sử giới Cận đại, ĐHSP, 2003 - Chân dung, tiểu sử Marx Engels - Tư liệu viết tình bạn vĩ đại cảm động Marx Engels Học sinh: - Đọc trước SGK, ý thử trả lời câu hỏi SGK, sưu tập tư liệu liên quan đến giảng C TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC I Ổn định lớp kiểm tra cũ: Giai cấp vô sản công nghiệp đời nào? Qua khởi nghĩa công nhân Anh, Pháp, Đức vào nửa đầu kỷ XIX, chứng minh giai cấp công nhân trở thành lực lượng trị độc lập Trình bày mặt tích cực hạn chế CNXH khơng tưởng II Giảng mới: Mở bài: Phong trào công nhân châu Âu năm 30 – 40 kỷ XIX đánh dấu thời kỳ đấu tranh mang tính độc lập công nhân cuối thất bại chưa có đường lối đấu tranh khoa học xác, chưa có tổ chức lãnh đạo đắn sáng suốt CNXH không tưởng không khắc phục hạn chế Trong bối cảnh đó, CNXH khoa học Marx Engels sáng lập, đời, đặt sở lý luận cho việc giải yêu cầu giai cấp công nhân Các bước thực học: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRỊ NỢI DUNG BÀI Hoạt động 1: Cho học sinh trình bày Buổi đầu hoạt động cách mạng K phần chuẩn bị nhà tiểu sử Marx & F Engels hai nhà CNXH khoa học Marx Engels, đặt vấn đề: ?? Em có suy nghĩ, nhận xét tiểu sử đời Marx Engels? - Tình bạn hai ông xây dựng sở nào? - GV kể thêm cho học sinh nghe tình bạn vĩ đại Marx Engels, qua giáo dục học sinh có nhận thức đắn tình bạn, tình đồng chí, tình u – động lực quan trọng giúp em vượt qua trở ngại để đạt mơ ước tương lai ? Để xây dựng chủ nghĩa xã hội khoa học, Marx Engels làm ? (miệt mài nghiên cứu lý luận + tích cực hoạt động cách mạng, đồng thời quan tâm đến việc xây dựng đảng độc lập cho giai cấp cơng nhân) - Phân tích khác chất Đồng minh người nghĩa (ủng hộ khuynh hướng hoạt động có tính chất âm mưu) với Đồng minh người cộng sản (lật đổ giai cấp tư sản, thủ tiêu xã hội tư sản, xác lập thống trị giai cấp vơ sản)- - Phân tích làm rõ + CNTB đời bước tiến lớn lao lịch sử lồi người, lòng chứa đựng nhièu mâu thuẫn khơng thể điều hòa => đầu tranh tư sản vô sản tất yếu phải xảy + Những người cộng sản phận tiên tiến, giác ngộ giai cấp vô sản Muốn thực thành công cách mạng vô sản, giai cấp cơng nhân phải có đảng + Tun ngơn trình bày cách có hệ thống nguyên lý CNCS, chứng minh quy luật tất yếu diệt vong chế độ tư - K Marx: + Sinh ngày 5/5/1818 gia đình luật sư người Do Thái có tư tưởng tiến Năm 23 tuổi, ông đậu tiến sĩ với luận án xuất sắc + Từ 1843 sang Pháp, Bỉ Anh, tiếp xúc với nhà cách mạng phong trào công nhân, tham gia xuất tạp chí Biên niên Pháp – Đức - F Engels: Sinh ngày 28 / 11/ 1820 gia đình chủ xưởng Năm 1842 sang Anh viết tác phẩm “Tình cảnh giai cấp cơng nhân Anh” - Cơ sở tình bạn Marx Engels: + Cùng sinh Đức, có học vấn uyên bác, thông cảm với nỗi khổ giai cấp vơ sản, muốn giải phóng họ khỏi áp bóc lột + Năm 1844, hai ông gặp Paris, tình bạn lớn nảy sinh + Cả nhận định: trang bị lý luận cách mạng đắn giai cấp vơ sản giai cấp giải phóng lồi người khỏi áp bóc lột + Từ 1844 – 1847, hai ông bước xây dựng lý luận chủ nghĩa Mác Tổ chức Đồng minh người cộng sản Tuyên ngôn Đảng Cộng sản - Tháng 6/1847, tổ chức Đồng minh người cộng sản nhằm mục tiêu “… lật đổ giai cấp tư sản, xác định thống trị vô sản, thủ tiêu xã hội tư sản cũ” - Tháng 2.1948 Marx Engels soạn thảo thắng lợi chế độ cộng sản mục tiêu cuối người cộng sản thực CNCS toàn giới cách mạng đó, “giai cấp vơ sản chẳng ngồi xiềng xích trói buộc họ” ? Hiện nay, Tun ngơn có ý nghĩa ? (tiếp tục soi sáng đường đấu tranh chống áp giai cấp công nhân vơ sản tồn giới, đòi quyền tự bình đẳng cho dân tộc “tư tưởng Tuyên ngôn làm sống làm hoạt động ngày tồn giai cấp vơ sản có tổ chức chiến đấu giới văn minh”) cương lĩnh cho tổ chức Đồng minh (còn gọi Tun ngơn Đảng Cộng sản) - Tun ngơn gồm có Lời mở đầu chương với nội dung chủ yếu là: CNTB bị diệt vong, CNCS thắng lợi người đảm nhận vai trò giai cấp vơ sản - Tuyên ngôn kết thúc hiệu: “ Vơ sản tất nước đồn kết lại” - Ý nghĩa: văn kiện có tính chất khoa học trang bị lý luận cách mạng cho giai cấp công nhân * Kết luận: Marx & Engels có cơng lao to lớn phong trào cộng sản công nhân quốc tế CNXH khoa học hai ông sáng lập đỉnh cao tư lý luận nhân loại lúc di sản vô giá mãi sau III Củng cố bài: Vai trò Marx Engels việc thành lập Đồng minh người cộng sản Nội dung ý nghịa lịch sử Tun ngơn Đảng Cộng sản IV Ơn tập chuẩn bị bài: - Học hai câu hỏi sách giáo khoa, trang 178 - Đọc trước SGK 38 : “ Quốc tế thứ Công xã Paris” - Sưu tập tư liệu, tranh ảnh liên quan đến học D BỔ SUNG & GÓP Ý Đại Ngãi, ngày… /… /2011 ... Cộng sản IV Ôn tập chuẩn bị bài: - Học hai câu hỏi sách giáo khoa, trang 178 - Đọc trước SGK 38 : “ Quốc tế thứ Công xã Paris” - Sưu tập tư liệu, tranh ảnh liên quan đến học D BỔ SUNG & GÓP Ý Đại... qua giáo dục học sinh có nhận thức đắn tình bạn, tình đồng chí, tình u – động lực quan trọng giúp em vượt qua trở ngại để đạt mơ ước tương lai ? Để xây dựng chủ nghĩa xã hội khoa học, Marx Engels... CNXH khoa học hai ông sáng lập đỉnh cao tư lý luận nhân loại lúc di sản vô giá mãi sau III Củng cố bài: Vai trò Marx Engels việc thành lập Đồng minh người cộng sản Nội dung ý nghịa lịch sử Tuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 37: Mác và Ăngghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học, Giáo án Lịch sử 10 bài 37: Mác và Ăngghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn