Giáo án Lịch sử 10 bài 37: Mác và Ăngghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

3 38 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 11:08

Bài 37 MÁC VÀ ĂNG GHEN SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC I/ Mục tiêu học : Về kiến thức: HS nắm hiểu được: - Nắm vững công lao Mác Ăng ghen nghiệp CM g/c công nhân - Nắm đời t/c đồng minh người cộng sản, luận điểm tun ngơn đẩng CSản Về tư tửng tình cảm - Giáo dục Hs lòng tin vào CN Mác, tin vào nghiệp CM mà dt ta chọn Về kỹ - Phân tích nhận định đánh giá vai trò Mác Ăng ghen đóng góp ơng cho phỏt triển LS oài người - Phân biệt khác K/n phong trào công nhân, phong trào cộng sản, CNXH không tưởng CNXH khoa học II/ thiết bị, đồ dùng dạy học - Tranh ảnh Mác Ăng-ghen Sưu tầm mẩu chuyện đời hoạt động ơng III/ tổ chức tiến trình dạy học 1.ổn định Kiểm tra cũ Hỏi: hiểu biết em CNXH không tưởng? Tổ chức hoạt động dạy học lớp Hoạt độngcủa GV HS Kiến thức Buổi đầu hoạt động cách mạng Mác HĐ1: Cả lớp cá nhân Ăng ghen *G/v: cho Hs đọc Sgk tiểu sử - C.Mác trình hoạt động Mác Ăng-ghen G/v + Sinh 5-5-1818 gia đỡnh tri thức tiếp trình bầy yêu cầu Hs theo dõi Sgk Tơ-ri ơ( Đức), vốn thụng minh cú học vấn uyờn để trả lời câu hỏi: Hai ơng có kết thõm luận g/c vô sản ? cho + 1842 làm tổng biờn tập bỏo Sụng Ran biết sở tình bạn hai ơng ? + 1843 sang Pa-ri,Brỳc Xen, xuất tạp * HS:Đọc sgk+ hiểu biết trả lời biờn niờn Phỏp- Đức ễng nhận thấy vai trũ sứ *G/v nhận xét, chốt ý.và kể số mẫu mệnh giai cấp vụ sản giải phúng loài người chuyện tỡnh bạn Mỏc Ăng cho khỏi ỏp bốc lột hs nghe tạo hứng thỳ học tập cho hs - Ăng Ghen: + Sinh 28-11-1820 Bỏc Men(Đức) gia đỡnh chủ xưởng cú học vấn uyờn thõm + 1842 sang Anh làm thư kớ hóng buụn viết tỡnh cảnh cụng nhõn Anh, phờ phỏn búc lột gcts, thấy vai trũ gccn + 1844-1847 Cỏc Mỏc Ăng Ghen cho đời tỏc phẩm triết học, kinh tế chớnh trị học, CNXH khoa học đặt sở hỡnh thành chủ nghĩa Mỏc + Cơ sở tình bạn Mác Ăngghen: - Cùng quê, nơi CNTB phản động - Đều có học vấn uyên thâm, thấu hiểu & đồng cảm với người lao động, có chung chí hướng giải phóng lồi người khỏi áp bóc lột Tổ chức đồng minh người cộng sản tuyên ngôn Đảng cộng sản HĐ1: Cá nhân *G/v trình bày yêu cầu Hs theo dõi Sgk để trả lời câu hỏi: Em cho biết hoàn cảnh đời Đồng minh người cộng sản đời? Mục đích ? *G/v nhận xét, chốt ý - Tháng 6/1847 Đồng minh người cộng sản đời - Mục đích: Lật đổ g/c TS, xác lập thống trị g/c VS, thủ tiêu xã hội TS cũ - Tháng 2/1848 Tuyên ngôn Đảng cộng sản rra đời công bố thủ đô Luân Đôn (Anh) HĐ2; Cả lớp cỏ nhân Mác & Ăng ghen soạn thảo *G/v trình bày yêu cầu Hs theo dõi Sgk - Nội dung tuyên ngôn: để trả lời câu hỏi: Cho biết nội dung + CNTB đời bước tiến song tun ngơn người cộng sản chứa đựng nhiều mâu thuẫn đấu *G/v nhận xét, chốt ý tranh vô sản tư sản tất yếu phải nổ *G/v?: Nêu ý nghĩa tuyên ngôn + Khẳng định sứ mệnh lịch sử vai trò g/c Đảng cộng sản ? có điểm khác so với vơ sản lónh đạo cm, cần thành lập chớnh CNXH không tưởng ? đảng tiờn phong gcvs *G/v nhận xét, chốt ý + Trỡnh bày hệ thống nguyờn lớ CNCS, chứng minh quy luật tất yếu diệt vong chế đọ tư thắng lợi CNCS + Tuyên ngôn kết thúc = lời kêu gọi: G/c vơ sản đồn kết lại -* ý nghĩa: - Là văn kiện có tính chất cương lĩnh CNXH khoa học - Từ g/c cơng nhân có lí luận CM soi đường Củng cố- dặn dũ: - Khỏi quỏt lại cỏc kiến thức chớnh - Nhắc HS nhà học cũ, trả lời cỏc cõu hỏi SGK, đọc chuẩn bị trước ... cho đời tỏc phẩm triết học, kinh tế chớnh trị học, CNXH khoa học đặt sở hỡnh thành chủ nghĩa Mỏc + Cơ sở tình bạn Mác Ăngghen: - Cùng quê, nơi CNTB phản động - Đều có học vấn uyên thâm, thấu... đời Đồng minh người cộng sản đời? Mục đích ? *G/v nhận xét, chốt ý - Tháng 6/1847 Đồng minh người cộng sản đời - Mục đích: Lật đổ g/c TS, xác lập thống trị g/c VS, thủ tiêu xã hội TS cũ - Tháng... rra đời công bố thủ đô Luân Đôn (Anh) HĐ2; Cả lớp cỏ nhân Mác & Ăng ghen soạn thảo *G/v trình bày yêu cầu Hs theo dõi Sgk - Nội dung tuyên ngôn: để trả lời câu hỏi: Cho biết nội dung + CNTB đời
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 37: Mác và Ăngghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học, Giáo án Lịch sử 10 bài 37: Mác và Ăngghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

Từ khóa liên quan