Giáo án Lịch sử 10 bài 39: Quốc tế thứ hai

3 28 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 11:05

BÀI 39 QUỐC TẾ THỨ HAI A MỤC TIÊU: Kiến thức: giúp học sinh nhận thức: - Sự phát triển phong trào cách mạng giới năm cuối kỷ XIX - Hoàn cảnh đời Quốc tế hai đóng góp tổ chức phong trào công nhân quốc tế , đặc biệt thời gian Engels sống - Cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa hội Quốc tế thứ hai phản ánh đấu tranh hai luồng tư tưởng: mác-xít phi mác xít phong trào cơng nhân quốc tế Tư tưởng, tình cảm: Thấy công lao to lớn F> Engels người kế tục V.I Lenin phong trào cộng sản công nhân quốc tế Kỹ năng: Bồi dưỡng kỹ phân tích, nhận định kiện vai trò cá nhân tiến trình lịch sử B ĐỒ DÙNG DẠY & HỌC : Giáo viên: - Giáo trình lịch sử giới Cận đại, ĐHSP, 2003 - Tranh ảnh chân dung đại biểu tiếng phong trào công nhân quốc tế cuối kỷ XIX đầu kỷ XX Học sinh: - Đọc trước SGK, ý thử trả lời câu hỏi SGK, sưu tập tư liệu liên quan đến giảng C TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC I Ổn định lớp kiểm tra cũ: Sự thành lập hoạt động Quốc tế I năm 60 – 70 kỷ XIX ? CMR: Công xã Paris nhà nước kiểu Ý nghĩa lịch sử Công xã Paris ? II Giảng mới: Mở bài: Sự phát triển phong trào cách mạng giới thập niên 70 – 80 kỷ XIX với đời đảng cơng nhân có tính chất quần chúng nhiều nước đòi hỏi phải có tổ chức quốc tế Trên sở đó, Quốc tế thứ hai thành lập Các bước thực học: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG BÀI * Hoạt động 1: I Phong trào công nhân cuối kỷ XIX ?? Nguyên nhân dẫn đến phong trào công nhân cuối kỉ XIX? - Cuối kỷ XIX CNTB chuyển lên ?? Những kiện chứng tỏ phong CNĐQ tăng cường chạy đua vũ trang, trào công nhân giới tiếp tục phát đàn áp công nhân, chuẩn bị chia lại triển năm cuối kỷ XIX giới…phong trào công nhân phát triển (sau thất bại Công xã Paris) ? Anh, Pháp, Mỹ, Đức - GV hướng dẫn HS đọc đoạn chữ nhỏ SGK nói phong trào đấu tranh cơng nhân Anh, Pháp, Mỹ, Đức để trả lời - GV nhận xét bổ sung chốt ý: Phong trào công nhân đòi cải thiện đời sống, đòi quyền tự dân chủ ngày lan rộng, đặc biệt nước tư Anh, Pháp, Đức, Mỹ * Hoạt động 2: - GV đề nghị HS xem hình “Cuộc đấu tranh công nhân Chicago”, ý nhấn mạnh đấu tranh này: Ngày 1/5/1886, 40 vạn công nhân Chicago (Mỹ) bãi cơng đòi “Hãy thực làm việc, nghỉ ngơi” Chính quyền đàn áp mạnh mẽ, số cơng nhân bị xử tử hình Cuộc đấu tranh cơng nhân Chicago có ảnh hưởng lớn phong trào công nhân giới, buộc giới chủ Mỹ phải nhượng Ngày 1/5 sau Quốc tế II chọn làm ngày Quốc tế Lao động * Hoạt động 3: ?? Điểm bật phong trào cơng nhân giới thời kì gì? - HS dựa vào SGK trả lời, GV chốt ý: Nhiều Đảng đảng cơng nhân nhóm cơng nhân tiến thành lập: Đảng công nhân xã hội dân chủ Đức (1875), Mĩ (1876), Đảng công nhân Pháp (1879)… ?? Từ thực tế nhiều tổ chức Đảng giai cấp công nhân đời đặt yêu cầu gì? - HS suy nghĩ trả lời Dự kiến: lập tổ chức Quốc tế công nhân nối tiếp hoạt động Quốc tế thứ nhât * Hoạt động 4: - GV sử dụng chân dung Engels, kể sơ nét tiểu sử hoạt động ông - Tường thuật Lễ khai mạc Đại hội thành lập Quốc tế thứ hai * Hoạt động 5: ?? Cuộc đấu tranh chống khuynh hướng hội chủ nghĩa quốc tế II diễn - Mục tiêu đòi cải thiện đời sống, đòi quyền tự dân sinh, dân chủ phát triển mạnh - Tiêu biểu bãi công gần 40 vạn công nhân Chicago (Mỹ) ngày 1/5/1886 vào lịch sử ngày Quốc tế lao động - Nhiều đảng công nhân, Đảng Xã hội đời Anh, Pháp, Đức, Mỹ, Nga… => yêu cầu phải thành lập tổ chức Quốc tế để đồn kết giai cấp vơ sản nước lại II Quốc tế thứ hai - Ngày 14/7/1889, đại hội thành lập Quốc tế thứ hai thành lập Paris - Hoạt động Quốc tế hai chủ yếu Đại hội: đòi tăng lương, ngày làm giờ, lấy ngày 1/05 hàng năm làm ngày Quốc tế lao động … - Sự đời Quốc tế thứ hai chứng thắng lợi chủ nghĩa Marx phong trào công nhân - Tuy nhiên chia rẽ tư tưởng tổ chức, Quốc tế hai bị tan rã CTTG thứ bùng nổ như nào? III Củng cố Nêu nét bật phong trào công nhân quốc tế cuối kỷ XIX ? Hoàn cảnh đời Quốc tế thứ hai ? Vì Quốc tế thứ hai tan rã ? IV Ôn tập chuẩn bị - Học hai câu hỏi sách giáo khoa, trang 199 - Đọc trước SGK 40 : “Lênin phong trào công nhân Nga đầu kỷ XX” - Sưu tập tư liệu, tranh ảnh liên quan đến học D BỔ SUNG & GÓP Ý Đại Ngãi, ngày… /… /2011 ... tưởng tổ chức, Quốc tế hai bị tan rã CTTG thứ bùng nổ như nào? III Củng cố Nêu nét bật phong trào công nhân quốc tế cuối kỷ XIX ? Hoàn cảnh đời Quốc tế thứ hai ? Vì Quốc tế thứ hai tan rã ? IV... thành lập Quốc tế thứ hai thành lập Paris - Hoạt động Quốc tế hai chủ yếu Đại hội: đòi tăng lương, ngày làm giờ, lấy ngày 1/05 hàng năm làm ngày Quốc tế lao động … - Sự đời Quốc tế thứ hai chứng... vào lịch sử ngày Quốc tế lao động - Nhiều đảng công nhân, Đảng Xã hội đời Anh, Pháp, Đức, Mỹ, Nga… => yêu cầu phải thành lập tổ chức Quốc tế để đồn kết giai cấp vơ sản nước lại II Quốc tế thứ hai
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 39: Quốc tế thứ hai, Giáo án Lịch sử 10 bài 39: Quốc tế thứ hai