Giáo án Lịch sử 10 bài 40: LêNin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỷ XX

3 37 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 11:03

Bài 40 LÊ- NIN VÀ PHONG TRÀO CÔNG NHÂN NGA ĐẦU THẾ KỈ XX I- Mục tiêu học 1- Về kiến thức: Giúp hs hiểu nắm - Những hoạt động Lê- Nin đấu tranh chống lại chủ nghĩa hội, nhờ hoạt động Lê- nin, Đảng cơng nhân xã hội Nga đời triệt để đấu tranh quyền lợi giai cấp cơng nhân lao động - Tình hình Nga trước cách mạng, diễn biến, tính chất ý nghĩa cm Nga 19051907 2- Về thái độ: Bồi dưỡng lòng kính u biết ơn lãnh tụ gcvs giới 3- Về kĩ năng: Rèn luyện cho hs kĩ khai thác sử dụng đồ dùng trực quan, kĩ phân tích khái quát, tổng hợp, đánh giá kiện lịch sử II- Tài liệu, thiết bị dạy học - Tranh ảnh cm 1905- 1907 Nga, chân dung Lê- nin - Tư liệu tiểu sử Lê- nin III- Tiến trình học 1-ổn định Kiểm tra cũ: Hỏi: Nêu q trình thành lập, hoạt động vai trò Qt thứhai? 3.- Dẫn vào mới: Hoạt động GV HS * Hoạt động: lớp- cá nhân - GVH: Nêu tóm tắt tiểu sử Lê- nin + giới thiệu chân dung? - HS: đọc sgk rút ý trả lời -GV: nhận xét, bổ sung , cho hs tự học sgk - GVH: trình bày hoạt động bước đầu Lê –nin Pt CN Nga ? - HS: đọc sgk rút ý trả lời -GV: nhận xét, bổ sung , chốt ý Kiến thức I- Hoạt động bước đầu V.I.Lênin phong trào công nhân Nga - Tiểu sử : sgk - Qúa trình hoạt động + Mùa thu 1895 Lê- nin thống nhóm Mác xít Pê- téc-bua thành liên hiệp đấu tranh giải phóng gccn + Năm 1900 Lê – nin đồng chí xuất báo Tia lữa nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác vào pt CN + Năm 1903 chủ trì Đại hội Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga bàn cương lĩnh điều lệ Đảng + Viết nhiều tác phẩm quan trọng nhằm phê phán sâu sắc quan điểm chủ nghĩa hội, * Hoạt động: theo nhóm - GV; chia lớp thành nhóm câu hỏi cho nhóm + N1: Nêu tình nước Nga trước cm bùng nổ? + N2: cm Nga 1905-1907 diễn ntn? + N3: Tính chất, ý nghĩa cm? - HS: tiến hành thảo luận – đại diện nhóm lên bảng trình bày – hs lớp theo giỏi bổ sung khẳng định vai trò gccn Đảng tiên phong lực lượng II- Cách mạng 1905-1907 Nga 1- Tình hình nước Nga trước cách mạng - Về kinh tế : công thương nghiệp phát triển, công ty độc quyền đời - Về trị : chế độ Nga Hồng kìm hãm sản xuất, bóp nghẹt tự dân chủ=> đời sống công nhân nd lao động Nga khổ cực -GV: nhận xét, bổ sung cho hs tự hoàn - Sự thất bại Nga chiến thiện vào hỏi: Tại nói tranh Nga- Nhật=> mâu thuẫn xã hội cmts kiểu mới? ngày gay gắt dẫn đến bùng nổ cm - HS: suy nghĩ + trao đổi trả lời - GV: nhận xét giải thích : Do gcvs lãnh 2- Cách mạng bùng nổ đạo với tham gia đông đảo nd lao - 9-1-1905 , 14 vạn công nhân Xanh động, giải nhiệm vụ Pê- téc- bua gia đình khơng vũ khí cmdcts đặt sở cho việc chuyển sang đến cung điiện Mùa Đông để thỉnh cầu cm XHCN Nga hồng cải thiện đ/s họ bị đàn áp, cơng nhân dựng chiến lũy chiến đấu - Mùa thu 1905 ptcm tiếp tục dâng cao với bãi công trị quần chúng làm ngưng trệ hoạt động kinh tế giao thông - Tại Mát-x cơ-va diễn tổng bãi công (12-1905) -> khởi nghĩa vũ trang song bị thất bại - Tính chất : cmdcts lần thứ Nga Đây cmdcts kiểu - Ý nghĩa : + Giangs đòn mạnh mẽ vào chế độ Nga Hồng, có ảnh hưởng lớn đến phong trào đấu tranh đòi dân chủ nước đế quốc + Thức tỉnh nd nước Phương Đông đấu tranh Củng cố- dặn dò: - Khái qt lại kiến thức - Nhắc HS nhà học cũ, trả lời câu hỏi SGK, đọc chuẩn bị trước ... gccn Đảng tiên phong lực lượng II- Cách mạng 1905-1907 Nga 1- Tình hình nước Nga trước cách mạng - Về kinh tế : công thương nghiệp phát triển, công ty độc quyền đời - Về trị : chế độ Nga Hồng kìm... xuất, bóp nghẹt tự dân chủ=> đời sống công nhân nd lao động Nga khổ cực -GV: nhận xét, bổ sung cho hs tự hoàn - Sự thất bại Nga chiến thiện vào hỏi: Tại nói tranh Nga- Nhật=> mâu thuẫn xã hội cmts... song bị thất bại - Tính chất : cmdcts lần thứ Nga Đây cmdcts kiểu - Ý nghĩa : + Giangs đòn mạnh mẽ vào chế độ Nga Hồng, có ảnh hưởng lớn đến phong trào đấu tranh đòi dân chủ nước đế quốc + Thức
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 40: LêNin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỷ XX, Giáo án Lịch sử 10 bài 40: LêNin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỷ XX

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn