Giáo án Lịch sử 10 bài 1: Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủy

4 76 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 11:02

Phần một: LỊCH SỬ THẾ GIỚI THỜI NGUYÊN THUỶ, CỔ ĐẠI VÀ TRUNG ĐẠI CHỦ ĐỀ 1: XÃ HỘI NGUYÊN THUỶ Bài 1: SỰ XUẤT HIỆN LOÀI NGƯỜI VÀ BẦY NGƯỜI NGUYÊN THỦY I- Mục tiêu học 1- Về kiến thức: - Nguồn gốc người trình chuyển biến từ vượn cổ thành Người tối cổ, Người tinh khôn - Đời sống vật chất, tinh thần tổ chức xã hội giai đoạn đầu xã hội ngun thủy - Vai trò cơng cụ kim loại tiến sản xuất, quan hệ xã hội - Nêu q trình tan rã xã ngun thủy hiểu ngun nhân q trình 2- Về thái độ : Giáo dục cho HS tình yêu lao động, biết coi trọng lao động trí óc lẫn lao động chân tay 3- Về kĩ năng: Rèn luyện cho HS kĩ nhận thức, phân tích, so sánh kiện lịch sử biết quan sát hình ảnh, vật lịch sử rút nhận xét II- Tài liệu, thiết bị dạy học Một số hình ảnh cuộ sống người nguyên thủy III- Tiến trình học 1.Ổn định: nắm sĩ số, tác phong 2- Dẫn vào - Giới thiệu khái quát chương trình lịch sử lớp 10: Chương trình lịch sử ta học ở THCS phân chhia thành thời kỳ ? Kể tê thời kỳ đó? Hình thái chế độ xã hội gắn liền với mỡi thời kỳ? Xã hội lồi người loài người xuất nào? Để hiểu điều tìm hiểu học hơm 3- Giảng Hoạt động GV HS Kiến thức Hoạt động 1: Làm việc cá nhân Nguồn gốc lồi người q trình -Trước hết GV kể truyền thuyết nguồn chuyển biến từ vượn cổ thành Người tối cổ, gốc loài người dân tộc giới Người tinh khôn - GV: Câu chuyện kể có ý nghĩa ? Vậy nguồn gốc lồi người có từ đâu ? -HS tiếp thu kết hợp với đọc sách giáo khoa để trả lời câu hỏi ? GV dẫn dắt, tạo khơng khí tranh luận - GV nhận xét bổ sung chốt ý: +Các truyền thuyết phản ánh lý giải nguồn gốc dân tộc mình, song chưa đủ sở khoa học +Ngày khoa học phát triển người ta tìm chứng nói lên phát triển lâu dài, từ động vật bậc thấp lên động vật bậc cao mà đỉnh cao trình chuyển hoá từ vượn thành người - GV: Vậy người từ đâu mà ? Căn vào sở nào? Hoạt động 2: Làm việc theo nhóm +Nhóm 1: Thời gian tìm dấu tích Người tối cổ ? Địa điểm ? +Nhóm 2: Đời sống vật chất quan hệ xã hội Người tối cổ? Đại diện nhóm trình bày, GV chốt ý Hoạt động 3: Cả lớp GV dùng ảnh biểu đồ giải thích cho hs hiểu người tối cổ : Về hình dáng, công cụ, biểu đồ thời gian… -GV chia lớp thành nhóm +Nhóm 1: Người tinh khơn xuất vào thời gian ? Hình dáng thể thay đổi ? +Nhóm 2: Người tinh khơn sáng tạo công cụ lao động ? +Nhóm 3: Những tiến khác sống lao động vật chất ? -HS đọc sách giáo khoa, thảo luận tìm ý trả - Khái niệm vượn cổ: + Nguồn gốc lồi người: Do q trình tiến hóa sinh giới + Thời gian tồn tại: khoảng đến 15 triệu năm trước + Đặc điểm đứng hai chân, hai chi trước cầm, nắm ; ăn hoa quả, củ động vật nhỏ + Địa điểm tìm thấy hóa thạch: Đơng Phi, Tây Á, Đông Nam Á - Người tối cổ + Thời gian tồn tại: khoảng triệu đến vạn năm trước + Đặc điểm: người, hoàn toàn đứng hai chân, đôi tay trở nên khéo léo, thể tích sọ lớn hình thành trung tâm phát tiếng nói ở não Tuy nhiên dáng lam khom, trán thấp, bợt sau + Biết chế tạo công cụ phát minh lửa + Nơi tìm thấy di cốt: Đơng Phi, ĐNA, Trung quốc 2- Người tinh khơn óc sáng tạo - Thời gian xuất : vạn năm trước - Đặc điểm: có cấu tạo thể người ngày - Nơi tìm thấy: khắp châu lục - Động lực trình chuyển biến từ vượn thành người: + Do vai trò quy luật tiến hóa + Vai trò lao động đẫ tạo người xã hội lồi người - Ĩc sáng tạo: + Cải tiến công cụ lao động: ghè đẽo, mài dũa lời, sau đại diện nhóm trình bày ý kiến nhóm, cuối GV nhận xét chốt ý -Nhóm 1: vạn năm Có cấu tạo người ngày -Nhóm 2: biết đến kĩ thuât mài đá, khoan đá.Công cụ đa dạng: cung tên, lưới đánh cá, biết làm gốm -Nhóm 3: cư trú nhà cửa Hoạt động lớp cá nhân GV cho hs hiểu thuật ngữ khảo cổ học :- GV:Cơng cụ đá có điểm khác soVới cơng cụ đá cũ ? -GV: Sang thời đá sống vật chất người có biến đổi nào? - HS trả lời câu hỏi, GV nhận xét chốt lại ý GV kết luận: Như thế, bước người không ngưng Sáng tạo, kiếm thức ăn nhiều hơn, sống tốt ổn định thời thời kỳ trước -GV Đời sống vật chất tinh thần bầy người nguyên thủy? tồ chức xã hội? HS: trả lời GV:thế công xã t t mẫu hệ?đsv/chât? đstt?tổ chức xã hội ? - HS; trả lời cho gọn sắc + Biết chế tạo lao cung tên + Sống định cư ở nơi thuận tiện: có nhà cửa để cư trú - Khoảng 1vạn năm trước loài người tiến vào thời đại đồ đá - Một số hình thức lao động xuất hiện: chài lưới, đan lát, làm đồ gốm 3- Cuộc cách mạng thời đá - Thời kỳ đá bắt đầu vạn năm trước - Cuộc sống người có thay đổi lớn lao, người biết: + Trồng trọt, chăn nuôi + May quần áo che thân = da thú + Làm đồ trang sức + Làm nhạc cụ - Cuộc sống người no đủ hơn, đẹp vui hơn, bớt lệ thuộc vào thiên nhiên 4: Củng cố - Khái quát lại kiến thức sơ đồ sau: Vượn cổ Người tối cổ Người tinh khôn triệu năm triệu năm vạn năm vạn năm 5.500 năm Đồ đá cũ - Ghè đẽo qua loa Đồ đá - Mài, khoan - Săn bắt, hái lượm - Săn bắn, hái lượm - Trồng trọt, chăn nuôi - Cư trú: nhà cửa Dặn dò: - Nhắc hs nhà học cũ, trả lời câu hỏi sgk , đọc chuẩn bị trước mớí ... hs hiểu người tối cổ : Về hình dáng, công cụ, biểu đồ thời gian… -GV chia lớp thành nhóm +Nhóm 1: Người tinh khơn xuất vào thời gian ? Hình dáng thể thay đổi ? +Nhóm 2: Người tinh khôn sáng tạo... trước loài người tiến vào thời đại đồ đá - Một số hình thức lao động xuất hiện: chài lưới, đan lát, làm đồ gốm 3- Cuộc cách mạng thời đá - Thời kỳ đá bắt đầu vạn năm trước - Cuộc sống người. .. tạo thể người ngày - Nơi tìm thấy: khắp châu lục - Động lực trình chuyển biến từ vượn thành người: + Do vai trò quy luật tiến hóa + Vai trò lao động đẫ tạo người xã hội lồi người - Ĩc sáng tạo:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 1: Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủy, Giáo án Lịch sử 10 bài 1: Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủy

Từ khóa liên quan