Giáo án Lịch sử 10 bài 1: Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủy

3 49 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 11:02

- Bài SỰ XUẤT HIỆN LOÀI NGƯỜI VÀ BẦY NGƯỜI NGUYÊN THỦY B TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC A Ổn định lớp B Giảng bài: * Mở bài: ?? Loài người tồn trái đất từ có nguồn gốc từ đâu ? Trước học thuyết Darwin, huyền thoại tôn giáo thống trị lồi người, dân tộc, tơn giáo có cách lý giải khác nguồn gốc loài người Khi học thuyết Darwin đời với nội dung chính: “con người sản phẩm trình chọn lọc tự nhiên, kết lâu dài trình tiến hóa từ lồi vượn người thành người” nguồn gốc loài người dần sáng tỏ nhiều minh chứng khoa học * Hoạt động dạy học: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ * Hoạt động 1: GV nêu câu hỏi nhận thức: “Nguồn gốc động lực phát triển xã hội loài người ?” - Sử dụng đồ, tranh ảnh, kết hợp chuyện kể, giúp học sinh nắm địa bàn, thời gian trình chuyển biến từ vượn người thành Người tối cổ - Giải thích Người tối cổ ? * Hoạt động 2: GV cho học sinh xem tranh ảnh nêu nhận xét sơ nét đời sống Người tối cổ công cụ đá cũ sơ kỳ - Kể chuyện phân tích thêm ý nghĩa việc phát minh lửa công cụ lao động (Thông qua lao động, bàn tay khéo léo dần, thể biến đổi, tư lao động ngày thích hợp, tiếng nói ngày thục hơn) ?.1 Nêu khái niệm Bầy người nguyên thủy? (Học sinh đọc SGK để trả lời, GV chốt ý, HS ghi bài) * Hoạt động 3: Vẽ biểu đồ thời gian tiến hóa từ Người tối cổ thành Người NỘI DUNG BÀI Sự xuất loài người đời sống bầy người nguyên thủy a Sự xuất loài người: -Loài người xuất cách khoảng triệu năm từ lồi vượn cổ chuyển hố thành, trải qua q trình lao động lâu dài, đến cách triệu năm, dần chuyển biến thành Người tối cổ - Họ hai chân, đôi tay tự để sử dụng công cụ, hộp sọ lớn vượn cổ, hình thành trung tâm phát tiếng nói não b Đời sống vật chất Người tối cổ : - Cơng cụ lao động thơ sơ: cành cây, rìu đá… (đá cũ sơ kỳ) - Kiếm sống lao động tập thể với phương thức hái lượm săn bắt - Biết sử dụng lửa - Sống hang động, mái đá lều cành cây… * Kết luận: Qua lao động sử dụng công cụ, thể người dần hoàn thiện: “Lao động sáng tạo thân người xã hội loài người” c Quan hệ xã hội: quan hệ hợp quần từ đến gia đình có quan hệ ruột thịt, gọi Bầy người nguyên thủy tinh khôn (SGV trang 10) -GV cho học sinh xem tranh vẽ bảng so sánh khác cấu tạo thể Người tối cổ Người tinh khôn (về thể tích não, dáng đứng, cấu tạo bàn tay, xương hàm…) * Hoạt động 4: Nêu vấn đề: ?.2 Trong thay đổi Người đại, thay đổi phận thể có ý nghĩa quan trọng ?” (Não bộ) - GV cho học sinh xem hình so sánh khác cơng cụ đá đá cũ ?.3 Ý nghĩa việc phát minh cung tên ? - GV giải thích ý nghĩa việc xuất đồ gốm ?.4 Nêu tiến đời sống người thời đá ? ?.5 Tại lại gọi cách mạng đá ? Người tinh khơn óc sáng tạo : a Người tinh khôn: Cách khoảng vạn năm người tinh khôn xuất hiện, bước nhảy vọt thứ từ người thượng cổ thành người tinh khôn Đồng thời xuất chủng tộc (vàng, trắng ,nâu ) b Óc sáng tạo: Người tinh khôn biết chế tác công cụ Đá cũ -đá (ghè ,mài nhẵn ,đục lỗ tra cán ) họ biết dùng cung tên =>Đây bước tiến mang tính đột phá cải tạo công cụ người nguyên thuỷ Cuộc cách mạng thời đá : - Từ vạn năm trước đây, công cụ đá đưa loài người chuyển sang phương thức săn bắn - hái lượm chăn nuôi-trồng trọt - Biết làm quần áo, đồ trang sức, dụng cụ âm nhạc đơn giản - Đời sống người tiến nhanh ổn định hạn chế lệ thuộc vào thiên nhiên ** Kết luận: Qua trình sinh sống lao động chế tác công cụ, người không ngừng sáng tạo để kiếm nhiều thức ăn, sống tốt vui Đời sống người tiến với tốc độ nhanh ổn định từ vạn năm trước đây, cung tên kỹ thuật đồ đá đời, người không lệ thuộc hồn tồn vào tự nhiên mà biết khai thác tự nhiên cách có ý thức để phục vụ sống Củng cố, tóm tắt dạy: - Nguồn gốc loài người? Nguyên nhân quan trọng định chuyển biển đó? - Thế NTC? Đời sống vật chất người tối cổ? - Những tiến kỹ thuật NTK xuất hiện? - Tại gọi cách mạng đá mới? Hướng dẫn giao nhiệm vụ nhà: - Bài tập: Hoàn thành bảng niên biểu theo nội dung sau: Chủ nhân Niên đại Hình dáng Cơng cụ lao động Nơi tìm di cốt Vượn cổ triệu Có thể đứng Chưa sử dụng Đông Phi, Tây Người tối cổ năm hai chân, tay cầm nắm, ăn hoa, quả, công cụ lao động Á, VN triệu năm Đã hoàn toàn đứng hai chân,ngôn ngữ xuất Bằng đá, sử dụng mảnh đá có sẵn để làm cơng cụ Đơng Phi, Giava, Bắc Kinh, Thanh Hóa (VN ) Cấu tạo thể Bằng đá, người ngày nay, Người tinh vạn gọn sắc cạnh xương nhỏ hơn, khôn năm ghè Khơng có lớp lơng hai rìa người - Chuẩn bị 2: Xã hội nguyên thủy: + Khái niệm thị tộc lạc + Sự xuất tư hữu giai cấp nhà nước IV RÚT KINH NGHIỆM Châu Á, châu Âu, châu Phi Đại Ngãi, ngày… /… /2010 Ký duyệt ... sống người thời đá ? ?.5 Tại lại gọi cách mạng đá ? Người tinh khôn óc sáng tạo : a Người tinh khôn: Cách khoảng vạn năm người tinh khôn xuất hiện, bước nhảy vọt thứ từ người thượng cổ thành người. .. thể Bằng đá, người ngày nay, Người tinh vạn gọn sắc cạnh xương nhỏ hơn, khơn năm ghè Khơng có lớp lơng hai rìa người - Chuẩn bị 2: Xã hội nguyên thủy: + Khái niệm thị tộc lạc + Sự xuất tư hữu... thành người tinh khôn Đồng thời xuất chủng tộc (vàng, trắng ,nâu ) b Óc sáng tạo: Người tinh khôn biết chế tác công cụ Đá cũ -đá (ghè ,mài nhẵn ,đục lỗ tra cán ) họ biết dùng cung tên =>Đây
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 1: Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủy, Giáo án Lịch sử 10 bài 1: Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủy

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn