Giáo án Lịch sử 10 bài 2: Xã hội nguyên thủy

7 268 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 11:00

Bài XÃ HỘI NGUYÊN THỦY I MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến thức - Hiểu đặc điểm tổ chức thị tộc, lạc, mối quan hệ tổ chức xã hội loài người - Mốc thời gian quan trọng trình xuất kim loại hệ xã hội công cụ kim loại Tư tưởng - Ni dưỡng giấc mơ đáng - xây dựng thời đại Đại Đồng văn minh Kỹ Rèn cho HS kỹ phân tích đánh giá tổ chức xã hội thị tộc, lạc Kĩ phân tích tổng hợp trình đời kim loại - nguyên nhân - hệ chế độ tư hữu đời II THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC - Tranh ảnh - Mẩu truyện ngắn sing hoạt thị tộc, lạc III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC Kiểm tra cũ Câu hỏi 1: Lập niên biểu thời gian q trình tiến hóa từ vượn thành người? Mô tả đời sống vật chất xã hội Người tối cổ? Vâu hỏi 2: Tại nói thời đại Người tinh khơn sống người tốt hơn, đủ hơn, đẹp vui hơn? Dẫn dắt Bài cho hiểu q trình tiến hóa tự hồn thiện người Sự hồn thiện vóc dáng cấu tạo thể Sự tiến sống vật chất Đời sống người tốt - đủ - đẹp - vui Và phát triển ta thấy hợp quần bầy người nguyên thủy - tổ chức xã hội q độ Tổ chức mang tính giản đơn, hoang sơ, đầy dấu ấn bầy đàn tự hoàn thiện người Bầy đàn phát triển tạo nên gắn kết định hình tổ chức xã hội loài người khác hẳn với tổ chức bầy, đàn Để hiểu tổ chức thực chất, định hình lồi người đó, ta tìm hiểu hôm Tổ chức hoạt động lớp Các hoạt động thầy trò Những kiến thức HS cần nắm vững Hoạt động 1: Cả lớp cá nhân Thị tộc - lạc Trước hết GV gợi HS nhớ lại a Thị tộc tiến bộ, hoàn thiện người thời đại Người tinh khơn Điều đưa đến xã hội bầy người nguyên thủy, tổ chức hợp quần sinh hoạt theo gia đình hình thức bầy người khác Số dân tăng lên Từng nhóm người đơng đúc, nhóm có 10 gia đình (đơng đúc trước gấp - lần) gồm 2, hệ già trẻ có chung dòng máu  Họ hợp thành tổ chức xã hội chặt chẽ hơn, gắn bó hơn, có tổ chức Hình thức tổ chức gọi thị tộc - người "cùng họ" Đây tổ chức thực chất định hình lồi người GV nêu câu hỏi: Thế thị tộc? Mối quan hệ thị tộc? HS nghe đọc sách giáo khoa trả lời HS khác bổ sung Cuối GV nhận xét chốt ý + Thị tộc nhóm người có khoảng 10 gia đình, gồm - hệ già trẻ có chung dòng máu + Trong thị tộc, thành viên hợp sức, chung lưng đấu cật, phối hợp ăn ý với để tìm kiếm thức ăn Rồi hưởng thụ nhau, cơng Trong thị tộc, cháu tơn kính ông bà cha mẹ ngược lại, ông bà cha mẹ yêu thương, chăm lo, bảo đẩm nuôi dạy tất cháu thị tộc GV phân tích bổ sung dể nhấn mạnh khái niệm hợp tác lao dộng  hưởng thụ - cộng dồng Công việc lao động hàng đầu thường xuyên thị tộc kiếm thức ăn để nuôi sống thị tộc Lúc với cơng - Thị tộc nhóm 10 gia đình có chung dòng máu - Quan hệ thị tộc: cơng bằng, bình đẳng, làm hưởng Lớp trẻ tơn kính cha mẹ, ơng bà cha mẹ yêu thương chăm sóc tất cháu thị tộc việc săn đuổi săn bẫy thú lớn, thú chạy nhanh, người lao động riêng rẽ, buộc họ phải hợp sức tạo thành vòng vây, hò hét, ném đá, ném lao, bắn cung tên, dồn thú đường chạy nhất, hố bẫy u cầu cơng việc trình độ thời buộc phải hợp tác nhiều người, chí thị tộc Việc tìm kiếm thức ăn khơng thường xuyên, không nhiều Khi ăn, họ ăn (kể chuyện Qua tranh vẽ vách đá hang động, ta thấy: Sau săn thú về, họ nướng thịt ăn thịt nướng với rau củ chia thành phần Hoặc có nơi thức ăn để tàu rộng, người bốc ăn từ tốn khơng có nhiều để người ta ăn tự thoải mái) Việc chia phần ăn, ta thấy thời đại phát thị tộc Tasaday Philippines Tính cơng thể rõ GV kể thêm câu chuyện mảnh vải tặng nhà dân tộc học với thổ dân Nam Mỹ Qua câu chuyện, GV chốt lại: Nguyên tắc vàng xã hội thị tộc chung, việc chung, làm chung, chí chung nhà Tuy nhiên đại dồng thời kỳ mông muội, khó khăn ngưng tương lai xây dựng đại đồng thời đại văn minh - đại đồng mà người có trình độ văn minh cao quan hệ cộng đồng làm theo lực hưởng theo nhu cầu Điều b Bộ lạc thực - ước mơ đáng mà lồi người hướng tới Hoạt động 2: Làm việc cá nhân GV nêu câu hỏi: Ta biết đặc điểm thị tộc Dựa hiểu biết đó, hãy: - Định nghĩa lạc? - Nêu điểm giống điểm khác lạc thị tộc? HS đọc SGK trả lời HS khác bổ sung GV nhận xét chốt ý: + Bộ lạc tập hợp số thị tộc, sống cạnh nhau, có họ hàng với có chung nguồn gốc tổ tiên + Điểm giống: Cùng có chung dòng máu + Điểm khác: Tổ chức lớn (gồm nhiều thị tộc) Mối quan hệ lạc gắn bó, giúp đỡ nhau, khơng có quan hệ hợp sức lao động kiếm ăn Hoạt động 1: Theo nhóm GV nêu: Từ chỗ người biết chế tạo công cụ đá ngày vải tiến để công cụ gọn hơn, sắc hơn, sử dụng có hiệu Khơng dừng lại công cụ đá, xương, tre gỗ mà người ta phát kim loại, dùng kim loại để chế tạo đồ dùng công cụ lao động Quá trình tìm thấy kim loại - sử dụng hiệu sao, chia nhóm để tìm hiểu Nhóm 1: Tìm mốc thời gian người tìm thấy kim loại? Vì lại cách xa thế? Nhóm 2: Sự xuất cơng cụ kim loại có ý nghĩa sản xuất? HS đọc SGK, trao đổi thống ý kiến Đại diện nhóm trình bày Các nhóm khác góp ý Cuối GV nhận - Bộ lạc tập hợp số thị tộc sống cạnh có nguồn gốc tổ tiên - Quan hệ gữa thị tộc lạc gắn bó, giúp đỡ Buổi đầu thời đại kim khí a Q trình tìm sử dụng kim loại - Con người tìm sử dụng kim loại: + Khoảng 5.500 năm trước - đồng đỏ xét chốt ý: + Quá trình người tìm sử dụng kim loại khoảng 5500 năm trước đây, người Tây Á Ai Cập sử dụng đồng sớm (đồng đỏ) Khoảng 4000 năm trước đây, cư dân nhiều nơi biết dùng đồng thau Khoảng 3000 năm trước đây, cư dân Tây Á Nam châu Âu biết đúc dùng đồ sắt GV phân tích nhấn mạnh: Con người tìm thấy kim loại kim khí cách xa lúc điều kiện khó khăn, việc phát minh kĩ thuật điều không dễ Mặc dầu người bước sang thời đại kim khí từ 5500 năm trước suốt 1500 năm, kim loại (đồng) ít, q nên họ dùng chế tạo thành trang sức, vũ khí mà công cụ lao động chủ yếu đồ đá, đồ gỗ Phải đến thời kỳ đố sắt người chế tạo phổ biến thành công cụ lao động Đây nguyên nhân tạo nên biến đổi lớn lao sống người: + Sự phát minh cơng cụ kim khí có ý nghĩa lớn lao sống lao động: Năng suất lao động vượt xa thời đại đồ đá, khai thác vùng đất đai mới, cày sâu cuốc bẫm, xẻ gỗ đóng thuyền, xẻ đá làm lâu đài; đặc biệt quan trọng từ chỗ sống bấp bênh, tới chỗ đủ sống tiến tới người làm lượng sản phẩm thừa thường xuyên Hoạt động 1: Cả lớp cá nhân Trước tiên GV gợi nhớ lại quan hệ xã hội nguyên thủy Trong xã hội nguyên thủy, công + Khoảng 4.000 năm trước - đồng thau + Khoảng 3.000 năm trước - sắt b Hệ - Năng suất lao động tăng - Khai thác thêm đất đai trồng trọt - Thêm nhiều ngành nghề Sự xuất tư hữu xã hội có giai cấp bình đẳng "nguyên tắc vàng" lúc ấy, người cộng đồng dựa vào tình trạng đời sống q thấp Khi bắt đầu có sản phẩm thừa lại khơng có để đem chia cho người Chính lượng sản phẩm thừa thành viên có chức phận nhận (người huy dân binh, người chuyên trách lễ nghi, điều hành công việc chung thị tộc, lạc) quản lý đem dùng chung, sau lợi dụng chức phận chiếm phần sản phẩm thừa chi cho công việc chung GV nêu câu hỏi: Việc chiếm sản phẩm thừa số người có chức phận tác động đến xã hội nguyên thủy nào? HS đọc SGK trả lời, HS khác góp ý GV nhận xét chốt ý: + Trong xã hội có người nhiều, người cải Của thừa tạo hội cho số người dùng thủ động chiếm làm riêng Tư hữu xuất cộng đồng bình đẳng, khơng có cải bắt đầu bị phá vỡ + Trong gia đình thay đổi, đàn ông làm công việc nặng, cày bừa tạo nguồn thức ăn thường xun  Gia đình phụ hệ xuất + Khả lao động gia đình khác → Giàu nghèo  giai cấp đời  Công xã thị tộc rạng vỡ đưa người bước sang thời đại có giai cấp - thời cổ đại Sơ kết - Người lợi dụng chức quyền chiếm chung  tư hữu xuất - Gia đình phụ hệ hay gia đình mẫu hệ - Xã hội phân chia giai cấp Thế thị tộc, lạc Những biến đổi lớn lao đời sống sản xuất - quan hệ xã hội thời đại kim khí Bài tập - Dặn dò nhà - Trả lời câu hỏi: So sánh điểm giống - khác thị tộc lạc Do đâu mà tư hữu xuất hiện? Điều dẫn tới thay đổi xã hội nào? - Đọc 3: Các quốc gia cổ đại phương Đơng Ý nghĩa tranh hình trang 11, hình trang 12 ... thừa thường xuyên Hoạt động 1: Cả lớp cá nhân Trước tiên GV gợi nhớ lại quan hệ xã hội nguyên thủy Trong xã hội nguyên thủy, công + Khoảng 4.000 năm trước - đồng thau + Khoảng 3.000 năm trước - sắt... người có chức phận tác động đến xã hội nguyên thủy nào? HS đọc SGK trả lời, HS khác góp ý GV nhận xét chốt ý: + Trong xã hội có người nhiều, người cải Của thừa tạo hội cho số người dùng thủ động... sản xuất - quan hệ xã hội thời đại kim khí Bài tập - Dặn dò nhà - Trả lời câu hỏi: So sánh điểm giống - khác thị tộc lạc Do đâu mà tư hữu xuất hiện? Điều dẫn tới thay đổi xã hội nào? - Đọc 3:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 2: Xã hội nguyên thủy, Giáo án Lịch sử 10 bài 2: Xã hội nguyên thủy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn