Giáo án Lịch sử 10 bài 2: Xã hội nguyên thủy

3 73 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 11:00

Bài Xà HỘI NGUYÊN THUỶ ( TT ) I- Mục tiêu học 1- Về kiến thức: Giúp HS hiểu nắm được: - Đặc điểm tổ chức thị tộc, lạc, mqh t/c xh - Mốc thời gian quan trọng trình xuất kim loại hệ xh công cụ kim loại 2- Về thái độ : Giáo dục cho HS thấy tiến công cụ lao động, xh lồi người từ có ý thức phấn đấu học tập , rèn luyện để phục vụ tổ quốc 3- Về kĩ năng: Rèn luyện cho HS kĩ nhận thức, phân tích, so sánh kiện lịch sử biết quan sát hình ảnh, vật lịch sử rút nhận xét II- Tài liệu, thiết bị dạy học Một số hình ảnh , mẫu truyện ngắn vể sinh hoạt thị tộc, lạc III- Tiến trình học Ổn định: Sĩ số, tác phong Kiểm tra cũ: Hỏi: - Loài người xuất ntn, đ/s vật chất người nguyên thuỷ? - Bước sang thời kì đá c/s lồi người có thay đổi? 3.- Dẫn vào mới: Trong phát triển người từ hợp quần bầy người nguyên thủy, người bước sang tổ chức xã hội lớn Từ chỗ người sử dụng cộng cụ bằng đá củ yếu để tìm kiếm thức ăn Con người tiến đến biết chế tạo cộng cụ lao động bằng kim khí tạo bước phát triển làm đổi thay đời sống người để hiểu rõ trình mời em cùng Thầy tìm hiểu học hơm Hoạt động GV HS Hoạt động: cá nhân -GV Thế nào là thị tộc ? Mối quan hệ giữa các thành viên thị tộc thế nào ? - Hs trả lời Gv nhận xét chốt ý nhấn mạnh khái niệm hợp tác lao động-> hưởng thụ bằng nhạu Khái niệm cộng đồng: hợp tác lao động nhiều người ng̀n thức ăn kiếm ỏi …… Kiến thức Thị tộc Bộ lạc a Thị tộc: - Thị tộc nhóm 10 gia đình gơmg – hệ, có chung dòng máu - Gia đình mẫu hệ: phụ nữ có vai trò quan trọng - quan hệ thị tộc: công bằng bình đẳng, cùng làm cùng hưởng.Lớp trẻ tơn kính cha mẹ, ơng bà cha mẹ thương u, chăm sóc tất cháu thị tộc - GV: Bộ lạc là gì? Sự khác giữa thị tộc và bộ lạc ? quan hệ giữa các thị tộc bộ lạc ? - Hs trả lời GV chốt ý + Điểm giống cùng chung dòng máu + Khác nhau: Bộ lạc tổ chức lớn hơn, gồm nhiều thị tộc Hoạt động theo nhóm: GV đặt câu hỏi -Nhóm 1: Tìm mốc thời gian người tìm thấy kim loại ? -Nhóm 2: Sự xuất hiện cơng cụ kim loại có ý nghĩa thế nào đới với sản xuất? - HS trao đổi thống ý kiến, rồi đại diện nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung -Cuối cùng GV nhận xét chốt ý GV nhấn mạnh việc người tìm thấy kim loại, cách xa điều kiện khó khăn, nên những phát minh khó… -Sự phát minh cơng cụ kim khí làm cho suất lao động tăng nhanh , từ chỡ sống khó khăn, tiến tới người làm lượng sản phẩm dư thừa… GV: khái niệm: công xã thị tộc phụ quyền Hoạt động cá nhân lớp - GV gợi cho HS nhớ lại quan hệ xã hội nguyên thuỷ cơng bằng bình đẵng là”ø ngun tắc vàng” Nhưng sau có sản phẩm dư thừa lại khơng thể chia điều cho Người trước b Bộc Lạc: - Bộ lạc tập hợp số thị tộc sống cạnh có cùng ng̀n gốc tổ tiên - Quan hệ giữa thị tộc lạc gắn bó, giúp đỡ Vai trò công cụ kim loại tiến sản xuất,quan hệ xã hội a xuất công cụ kim loại: + Sự phát triển từ công cụ đá sang công cụ bằng kim loại + Khoảng 5500 năm trước phát đồng đỏ (ở Tây á, Ai cập) + Khoảng 4000 năm trước phát đồng thau ở nhiều nơi có Việt nam + Khoảng 3000 năm trước,con người đã biết sử dụng đồ sắt ở Nam Âu, Tây Á b Hệ việc sử dụng cơng cụ kim loại - Tính vượt trội nguyên liệu đồng sắt: Năng suất lao động tăng - Sự tiến kỹ thuật chế tác công cụ: kỹ thuật luyện kim ,đúc đồng sắt - Sản xuất phát triển: nông nghiệp dùng cày (khai phá đất hoang mở rộng diện tích trờng trọt) TCN -> xuất lao động tăng ,làm xuất lượng sản phẩm thừa thường xuyên - Quan hệ xã hội:công xã thị tộc phụ quyền thay cơng xã thị tộc mẫu quyền 3.Q trình tan rã xã hội thị tộc nguyên nhân trình - Một số người lợi dụng chức phận chiếm cải dư thừa  xuất chế độ tư hữu - Trong mỡi gia đình phụ hệ xuất bất bình đẳng đối kháng giữa đàn ông đàn bà - GV: Việc chiếm sản phẫm dư thừa mợt sớ người có thế lực tác động đến xã hội thế nào ? - HS trả lời câu hỏi dựa theo SGK gợi ý Cuối cùng GV nhận xét chốt ý: + Sản phẩm dư thừa số người chiếm làm riêng, Làm xuất tư hữu + Gia đình thay đổi + Khả lao động mỗi GĐ khác nhau-> giàu-nghèo Làm cho công xã thị tộc tan vỡ , bước sang thời đại có giai cấp đầu tiên, thời Cổ đại - Do trình chiếm hữu cải dư thừa khả lao động mỡi gia đình khác  xuất kẻ giàu người nghèo.=> xã hội nguyên thủy dần chuyển sang xã hội có giai cấp - Nguyên nhân:do phát triển sức sản xuất-> xuất cải dư thừa thường xuyên Củng cố - Khái quát lại những kiến thức -.Tính cộng đờng Thị tộc - Nguyên nhân xuất tư hữu, tư hữu xuất dẫn đến xã hội có những đổi thay xã hội nguyên thủy 5.Dặn dò: Về nhà trả lời câu hỏi sách giáo khoa chuẩn bị qua câu hỏi sau: - Những giai cấp xã hội cổ đại phương đơng - Những thành tựu văn hóa ... thức -.Tính cộng đồng Thị tộc - Nguyên nhân xuất tư hữu, tư hữu xuất dẫn đến xã hội có những đổi thay xã hội nguyên thủy 5.Dặn dò: Về nhà trả lời câu hỏi sách giáo khoa chuẩn bị qua câu hỏi... thừa khả lao động mỡi gia đình khác  xuất kẻ giàu người nghèo.=> xã hội nguyên thủy dần chuyển sang xã hội có giai cấp - Nguyên nhân:do phát triển sức sản xuất-> xuất cải dư thừa thường xuyên... lượng sản phẩm thừa thường xuyên - Quan hệ xã hội: công xã thị tộc phụ quyền thay công xã thị tộc mẫu quyền 3.Quá trình tan rã xã hội thị tộc nguyên nhân q trình - Một số người lợi dụng chức
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 2: Xã hội nguyên thủy, Giáo án Lịch sử 10 bài 2: Xã hội nguyên thủy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn