Giáo án Lịch sử 10 bài 2: Xã hội nguyên thủy

2 77 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 11:00

- Bài 2: XÃ HỘI NGUYÊN THỦY A MỤC TIÊU : Kiến thức: Học sinh cần nắm được: - Tổ chức loài người: khái niệm thị tộc, lạc - Bước đầu phát triển cao sản xuất mở đường cho văn minh loài người, lại gắn với đời tư hữu, giai cấp, áp bóc lột giai cấp Đó nguyên nhân làm tan rã xã hội nguyên thủy Kỹ năng: tiếp tục rèn luyện kỹ na7ng quan sát tranh ảnh, nêu nhận xét, giải thích so sánh cho học sinh B TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC I Ổn định lớp kiểm tra cũ Nêu tiến đời sống người thời đá ? lại gọi cách mạng đá ? II Giảng mới: Mở bài: Từ Người tinh khôn xuất hiện, tổ chức xã hội lồi người dần hình thành, bước thị tộc Hoạt động dạy học: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ * Hoạt động 1: GV nêu vấn đề: “Cuộc sống định cư có vai trò việc tổ chức sống người nguyên thủy ?” (sự ổn định dài lâu tạo nên dòng tộc huyết thống) _ GV giải thích khái niệm cộng đồng ?.1 Nguyên nhân sống cộng đồng thời nguyên thủy ? (do sức sản xuất thấp kém, khơng có cải dư thừa, ý thức người chưa phát triển) * Hoạt động 2: Nêu vấn đề: ?.2 Việc xuất công cụ kim loại có vai trò ý nghĩa xã hội nguyên thủy? - Liên hệ: Vai trò việc cải tiến kỹ thuật cơng cụ sản xuất xã hội ta ? * Chuyển ý: Việc sản phẩm dư thừa làm thay đổi quan hệ xã hội thị tộc NỘI DUNG BÀI Thị tộc lạc : + Thị tộc: nhóm người 10 gia đình, gồm 2-3 hệ già trẻ có chung dòng máu + Bộ lạc: tập hợp nhiều thị tộc sống cạnh nhau, có nguồn gốc tổ tiên, có quan hệ gắn bó, giúp đỡ + Quan hệ xã hội : - Sinh hoạt thành cộng đồng, hợp tác lao động, hưởng thụ - Quan hệ thị tộc: bình đẳng, công (đặc trưng bật xã hội nguyên thủy) Buổi đầu thời đại kim khí : a Sự xuất cơng cụ kim khí : - Đồng đỏ (5.500 năm cách nay) -> đồng thau (4.000 năm cách nay) -> sắt (3.000 năm cách nay) - Là chất liệu tốt để chế tác nhiều loại công cụ, cải thiện điều kiện lao động, thúc đẩy sản xuất phát triển b Tác dụng: cách mạng sản xuất: xuất tăng, điều kiện lao ? * Hoạt động 3: GV nêu câu hỏi phát vấn: Vì chế độ tư hữu xuất làm cho “nguyên tắc vàng” xã hội nguyên thủy khơng lý để tồn ? - Giải thích khái niệm “Gia đình phụ hệ” T1 - > T2 - > T3 (Thừa-> Tham-> Tư hữu) * Hoạt động 4: GV nêu câu hỏi kết bài: ?.3 Sự xuất giai cấp tác động đến phát triển xã hội ? - Củng cố chốt ý động cải thiện, sản phẩm dư thừa thường xuyên => Sự phân hóa sâu sắc xã hội Sự xuất tư hữu xã hội có giai cấp a Sự xuất tư hữu: Sản xuất phát triển, sản phẩm dư thừa thường xuyên, người đứng đầu thị tộc chiếm làm riêng: tư hữu xuất hiện, quan hệ cộng đồng bị phá vỡ b Sự xuất giai cấp: Tư hữu xuất làm xã hội phân hóa ngày sâu sắc dẫn tới hình thành giai cấp Xã hội nguyên thủy tan rã nhường chỗ cho xã hội có giai cấp nhà nước III Củng cố Do đâu mà có xuất tư hữu ? Tư hữu xuất dẫn tới thay đổi ? So sánh điểm giống khác thị tộc lạc IV Ôn tập chuẩn bị mới: Học sinh trả lời hai câu hỏi SGK, trang Đọc kỹ “Các quốc gia cổ đại phương Đơng”, mục I, II, III, Chú ý tìm hiểu thuật ngữ khái niệm khó: xã hội cổ đại, phương Đông, nông dân công xã, quý tộc, nô lệ, vua chuyên chế IV RÚT KINH NGHIỆM Đại Ngãi, ngày… /… /2010 Ký duyệt ... bị phá vỡ b Sự xuất giai cấp: Tư hữu xuất làm xã hội phân hóa ngày sâu sắc dẫn tới hình thành giai cấp Xã hội nguyên thủy tan rã nhường chỗ cho xã hội có giai cấp nhà nước III Củng cố Do đâu mà... xuất giai cấp tác động đến phát triển xã hội ? - Củng cố chốt ý động cải thiện, sản phẩm dư thừa thường xuyên => Sự phân hóa sâu sắc xã hội Sự xuất tư hữu xã hội có giai cấp a Sự xuất tư hữu: Sản... xuất làm cho nguyên tắc vàng” xã hội nguyên thủy khơng lý để tồn ? - Giải thích khái niệm “Gia đình phụ hệ” T1 - > T2 - > T3 (Thừa-> Tham-> Tư hữu) * Hoạt động 4: GV nêu câu hỏi kết bài: ?.3 Sự
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 2: Xã hội nguyên thủy, Giáo án Lịch sử 10 bài 2: Xã hội nguyên thủy