Giáo án Lịch sử 10 bài 2: Xã hội nguyên thủy

2 34 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 11:00

Bài 2: XÃ HỘI NGUYÊN THỦY A Mục tiêu: Học sinh cần: - Biết trình bày giải thích nội dung khái niệm thị tộc lạc: hình thức tổ chức xã hội lồi người - Biết giải thích ghi nhớ ý nghĩa quan trọng x/hiện công cụ kim loại nguyên nhân xã hội nguyên thủy tan rã? - Xã hội nguyên thủy thời đại đại đồng mơng muội, lồi người ước mơ xây dựng thời đại đại đồng văn minh - Có tinh thần đấu tranh để xây dựng xã hội công bằng, phát triển, văn minh - Làm quen phương pháp lập biểu đồ lịch sử B Chuẩn bị: C Lên lớp: Ổn định: Kiểm tra: - Nêu đặc điểm Người tối cổ người tinh khôn? - Tại gọi “Cuộc cách mạng thời đá mới”? Bài mới: Hoạt động giáo viên - học sinh Nội dung Thị tộc lạc: Dân số tăng => tách bầy - Thị tộc: nhóm vài chục gia đình, với hệ có huyết thống với Là đơn vị tổ chức XH - Bộ lạc: tập hợp số thị tộc sống cạnh Sự khác thị tộc có nguồn gốc tổ tiên lạc? - Mối quan hệ cộng đồng thành viên thị Tại lại có mối quan hệ này? tộc lạc: hợp tác lao động, cải -do yêu cầu công việc t/độ lđ coi chung,việc chung, làm chung, ăn chung -do thức ăn kiếm chưa nhiều Buổi đầu thời đại kim khí: Tại thời gian người tìm a Quá trình tìm sử dụng kim loại: KL lại cách xa nhiều? - Khoảng 5500 năm trước đây, đồng đỏ sử dụng - Khoảng 4000 năm trước đây, đồng thau sử dụng - Khoảng 3000 năm trước đây, sắt sử dụng Phát vấn b Tác dụng ý nghĩa: - Tác dụng: khai phá nhiều vùng đất, xẻ gỗ đóng thuyền, xẻ đá làm lâu đài… - ý nghĩa: công cụ kim khí mở thời đại mà NSLĐ vượt xa thời dại đồ đá Đây thực cách mạng, lần người làm lượng sản phẩm thừa Tư hữu? Vì tư hữu x/hiện? Sự xuất tư hữu xã hội có giai cấp: - Trong xã hội, số người có quyền, lợi dụng chức phận để chiếm phần cải làm riêng => họ có nhiều cải người khác => tư hữu bắt đầu xuất Tại tư hữu x/hiện quan hệ - Khi tư hữu xuất quan hệ cộng đồng bắt đầu cộng đồng bị phá vỡ? bị phá vỡ - Gia đình phụ hệ xuất - Do khả lao động khác => phân hóa giàu nghèo Củng cố: -Trong xã hội ngun thủy, cơng bình đẳng “nguyên tắc vàng” -Khi sản xuất dư thừa => tư hữu => giai cấp… Dặn dò: - Trả lời câu hỏi sgk - Xem trước 3: Các quốc gia cổ đại phương Đông ... đình phụ hệ xuất - Do khả lao động khác => phân hóa giàu nghèo Củng cố: -Trong xã hội nguyên thủy, công bình đẳng nguyên tắc vàng” -Khi sản xuất dư thừa => tư hữu => giai cấp… Dặn dò: - Trả lời...- Trong xã hội, số người có quyền, lợi dụng chức phận để chiếm phần cải làm riêng => họ có nhiều cải người
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 2: Xã hội nguyên thủy, Giáo án Lịch sử 10 bài 2: Xã hội nguyên thủy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn