SKKN LỚP 6 TÌM UCLN VÀ BCNN

8 157 6
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 09:39

Sáng kiến kinh nghiệm lớp 6 tìm ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất, đầy đủ các dạng toán, lời giải cụ thể chi tiết phù hợp với học sinh lớp 6, chỉ ra những lỗi sai hay mắc phải và hướng khắc phục CHUYÊN ĐỀ HƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP 6: “ GIẢI TỐN TÌM ƯCLN VÀ BCNN” I - ĐẶT VẤN ĐỀ Là giáo viên giảng dạy mơn Tốn, muốn có nhiều giảng lơi cuốn, thu hút học sinh Đó giảng mà học sinh tích cực, tự giác tham gia giải vấn đề mà em quan tâm,mong muốn hiểu biết Tuy nhiên để làm điều khơng phải chuyện dễ dàng, giáo viên cần có phương pháp dạy học riêng, có tính sáng tạo việc hướng dẫn, đạo học sinh cho phù hợp với bài, đối tượng học sinh Đối với dạng tốn “Tìm ƯCLN &BCNN”, sách giáo khoa trình bày theo bước bản: * Quy tắc tìm ƯCLN hai hay nhiều số lớn 1: B1: Phân tích số thừa số nguyên tố B2: Chọn thừa số chung B3: Lập tích thừa số chọn, thừa số lấy với số mũ nhỏ nó, tích ƯCLN phải tìm * Quy tắc tìm BCNN hai hay nhiều số lớn 1: B1: Phân tích số thừa số nguyên tố B2: Chọn thừa số chung riêng B3: Lập tích thừa số chọn, thừa số lấy với số mũ lớn nó, tích BCNN phải tìm Trong q trình giảng dạy chúng tơi thấy đa số em học sinh làm tốt dạng có yêu cầu rõ ràng, cụ thể ( ví dụ : Tìm ƯCLN, BCNN hai số) Tuy nhiên, học sinh lại thường gặp khó khăn phải gặp tốn phức tạp, đòi hỏi người học phải biết suy luận, vận dụng linh hoạt phương pháp giải cho toán liên quan ƯCLN BCNN Học sinh lớp thường lúng túng, chưa định hướng cách giải dạng toán Bởi khái niệm ƯCLN BCNN chưa học lớp tiểu học, khái niệm dạy vài tiết lớp Nhưng tập liên quan đến ƯCLN BCNN lại phong phú đa dạng Vậy làm để nâng cao chất lượng học sinh, giúp em vận dụng kiến thức học trường vào sống, gây kích thích hứng thú, ham học hỏi, ham hiểu biết em? Đó lý chọn đề tài II- THỰC TRẠNG TRƯỚC KHI THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP CỦA ĐỀ TÀI: 1- Thuận lợi - Đa số học sinh nắm vững lý thuyết sau tiết học - Một số học sinh thích khám phá, ham tìm tòi học hỏi học tập - Cơ sở vật chất đồ dùng dạy học trang bị tương đối đầy đủ 2- Khó khăn: -Khơng học sinh chưa có ý thức cao học tập cộng với điều kiện hồn cảnh gia đình khó khăn - Tài liệu tham khảo học sinh hạn chế chủ yếu sách giáo khoa, sách tập - Đa số học sinh vận sụng lý thuyết vào tập hạn chế, lung túng Có em vận dụng nhầm kiến thức, không nắm vững phương pháp giải -Số liệu thống kê: Năm học 2012-2013 Trước áp dụng đề tài Lớp Sĩ số III- Số HS làm TB 6A1 36 19 ≈ 52,78 Số HS làm TB 17 ≈ 47,22 NỘI DUNG A- Cơ sở lí luận Trong phân phối chương trình lớp 6, giải tốn cách tìm ƯCLN BCNN học tiết lý thuyết tiết luyện tập ( phần tiết) Trong phần có 10 tập phần ôn tập chương Trong tập có tốn đố Đây dạng tốn khơng dễ học sinh Nó đòi hỏi học sinh phải có khả “phiên dịch” kiện có bài: từ ngơn ngữ thơng thường thành ngơn ngữ tốn học, thành biểu thức, dạng toán mà học sinh biết cách giải Học sinh lớp thường gặp khó khăn định hướng cách giải cho toán liên quan ước chung lớn ( ƯCLN) bội chung nhỏ (BCNN) Vì người giáo viên nắm giữ vai trò quan trọng Đó phải người thiết kế, tổ chức hướng dẫn điều khiển học sinh học tập nắm giữ vai trò chủ đạo, giúp học sinh chủ thể nhận thức, giữ vai trò chủ động, biết cách tự học, tự rèn luyện, từ hình thành, phát triển nhân cách lực cần thiết cho người lao động theo mục tiêu đề B- Nội dung Sau đọc số tài liệu có liên quan đến đề tài, nghiên cứu sách giáo khoa, sách hướng dẫn số sách tham khảo khác với kinh nghiệm giảng dạy, chúng tơi xin trình bày số kinh nghiệm nhỏ để giúp học sinh giải tốn “Tìm ƯCLN & BCNN” sau: 1- Nắm vững kiến thức kiến thức liên quan:  Để giải tốt dạng “Tìm ƯCLN & BCNN” trước hết học sinh phải nắm vững cách phân tích số thừa số nguyên tố, quy tắc tìm ƯCLN, BCNN vận dụng tốt quy tắc giải toán  Nắm vững khái niệm ước bội: “Nếu a chia hết cho b a bội b b ước a” Khái niệm ước chung, bội chung, khái niệm hai số nguyện tố Các khái niệm giúp học sinh xác định cách giải dạng tốn mà xét Ví dụ: a) Tìm số tự nhiên a biết: 16 chia hết cho a, 24 chia hết cho a Theo khái niệm ước bội , ta xác định a ước chung 16 24 a  ƯC(16,24) b) Tìm số tự nhiên b biết b chia hết cho 3, b chia hết cho 5, b < 50 Rõ ràng b chia hết cho 3, b chia hết cho b vừa bội vừa bội b  BC(3,5) b < 50  Học sinh biết cách xác định ước số phân tích số thừa số ngun tố Ví dụ: a) Cho số a = 5.13 Hãy viết tất ước a Các ước a là: 1, 5, 13, 65 b)Cho số b = 25 Hãy viết tất ước b Các ước b là: 1, 2, 4, 8, 16, 32  Biết cách tìm ƯC thơng qua việc tìm ƯCLN, biết cách tìm BC thơng qua BCNN Trong q trình giải tốn “Tìm ƯCLN & BCNN”, tất kiến thức đóng vai trò quan trọng Nhờ kiến thức mà học sinh thực giải tốn dễ dàng Vì vậy, việc nắm vững kiến thức cần thiết 2Phương pháp giải số dạng tốn có liên quan đến ƯCLN BCNN a) Dạng phát khái niệm ƯCLN & BCNN có đề tốn Đối với dạng này, cần học sinh hiểu rõ khái niệm ƯC&BC thực tốt cách tìm ƯCLN, BCNN hai hay nhiều số ta giải Ví dụ (bài 143 SGK trang 56) Tìm số tự nhiên a lớn biết 420 a 700a Đối với toán giáo viên phải định hướng cho học sinh hiểu - Vì 420 a 700 a nên a  ƯC(420,700) - a số lớn nên a ƯCLN(420,700) - Tìm ƯCLN(420,700) theo bước sách giáo khoa - Kết luận Ví dụ 2: (bài 153 SGK trang 59) Tìm bội chung nhỏ 500 30 45 Ở đây, học sinh giải theo cách liệt kê phần tử tập hợp B(30), B(45) Rồi sau tìm BC(30,45), chọn bội chung nhỏ 500 Tuy nhiên cách phức tạp, khơng nhanh chóng Giáo viên nên định hướng cho em cách tìm BC thơng qua BCNN - Tìm BCNN(30,45) - Tìm BC(30,45) cách tìm bội BCNN(30,45) - Chọn bội chung nhỏ 500 30 45 - Kết luận Ví dụ 3: (Bài 146 SGK trang 57) Tìm số tự nhiên x biết 112 x, 140  x 10< x 13) Khi a 315, 540? a  ƯC(315,540) Muốn tìm a ta tìm ƯCLN(315, 540) Vì a> 13, a  ƯC(315,540) => a = 5, a = 45 IV- KẾT QUẢ Qua việc áp dụng kinh nghiệm vào dạy “ giải tốn tìm ƯCLN & BCNN” chúng tơi nhận thấy: - Học sinh hiểu kiến thức nhanh, chắc, dễ hình dung bước làm - Trong trình học tập, lớp hăng say phát biểu, xây dựng - Lý luận khoa học, hệ thống vững - Rèn luyện tích chủ động tích cực học tập, có ý thức tự giác ngày cao có hứng thú học Toán Số liệu sau: Lớp Sĩ số Số HS làm TB Số HS làm TB 6A1 36 ≈ 11,11 32 ≈ 88,89 V- BÀI HỌC KINH NGHIỆM -Giáo viên cần phải đầu tư, nghiên cứu cho tiết dạy học học sinh nắm vững lý thuyết vá cách giải tập có liên quan Học sinh tự phát vấn đề hướng giải tốn có tính tư duy, suy luận - Giáo viên cần bồi dưỡng cho học sinh lòng ham thích, hứng thú say mê với học tập biểu dương học sinh chịu khó, đọc nhiều sách tham khảo, có kết tốt học tập Trên số kinh nghiệm nhỏ Đề tài hạn chế, nhiều thiếu sót Kính mong q thầy góp ý thêm để chun đề tốn hồn thiện nhằm nâng cao chất lượng dạy học VI- TÀI LIỆU THAM KHẢO: - SGK, sách thiết kế, sách tham khảo giáo viên - Sách đổi phương pháp học toán Phú Tân, ngày 29 tháng 10 năm học 2013 Người thực
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN LỚP 6 TÌM UCLN VÀ BCNN, SKKN LỚP 6 TÌM UCLN VÀ BCNN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn