Giáo án Lịch sử 10 bài 3: Các quốc gia cổ đại phương Đông

5 77 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 09:34

CHƯƠNG II: XÃ HỘI CỔ ĐẠI BÀI : CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG I- Mục tiêu học 1- Về kiến thức: Giúp HS hiểu nắm được: - Những đặc điểm điều kiện tự nhiên quốc gi cổ đại phương Đông phát triển ban đầu cac nghành kinh tế - Phân tích kết cấu xh cổ đại PhươngĐông chế độ chuyên chế cổ đại Phương Đông - Thế chế độ chuyên chế cổ đại p Đông - Những đóng góp văn hố cư dân p.Đơng cho nhân loại 2- Về thái độ : Bồi dưỡng cho HS lòng tự hào truyền thống lịch sử dt p Đơng có VN 3- Về kĩ năng: Rèn luyện cho HS kĩ nhận thức, phân tích, so sánh kiện lịch sử.Kĩ vẽ sử dụng đồ II- Tài liệu, thiết bị dạy học Bản đồ quốc gia cổ đại, đồ giới III- Tiến trình học 1.Ổn định Kiểm tra cũ: Hỏi: - Những hiểu biết em thị tộc bộ lạc ? - chế đợ tư hữu xh có g/c xhiện ntn ? 3-Giảng Tại dòng sơng lớn ở Châu Á Châu Phi từ TK IV cư dân phương Đông sớm phát triển thành nhà nước ? tổ chức xã hội ? Cư dân Phương Đông đã sáng tạo giá trị văn hóa ? Thầy cùng em tìm hiểu làm rõ học hôm Hoạt động GV HS Kiến thức Tình hình phát triển sớm Ai Cập, Lưỡng hà.Trung Quốc ,Ấn Độ cổ đại Hoạt động 1: Làm việc tập thể cá hình thành quốc gia cổ đại nhân ĐNA: - GV: Tại công cụ thô sơ, cư a Nhà nước hình thành sớm: dân sống tạiû lưu vực sông lớn châu Á, châu Phi sớm xây dựng nhà nước ? - HS thảo luận theo nhóm, sau đại diện nhóm trả lời Nhóm khác bổ sung - GV nhận xét chốt ý Do đất đai phù sa màu mở, đồng bằng rộng, phì nhiêu, lượng mưa đặng phân bố theo mùa, cókhias hậu nóng ẩm trừ TQ Do có điều kiện thuận lợi nên 3500 – 2000 năm TCN cư dân Tây Á Ai Cập biết sử dụng cộng cụ đồng thau tạo nên nộng nghiệp, cư dân quần tụ ngày động đúc=> nhà nước sơm hình thành -GV: Các quốc gia cổ đại Phương Đơng nằm khu vực nào? Có điều kiện thuận lợi gì? -HS trả lời câu hỏi, HS khác bổ sung cho đủ ý -GV: Bên cạnh thuận lợi ,có khó khăn gì? Họ phải làm gì để khắc phục khó khăn đó? GV gọi HS trả lời câu hỏi ,GV bổ sung , nhận xét chốt ý + Thuận lợi + Khó khăn - GV: Nền kinh tế quốc gia cổ Đại Phương Đơng chủ yếu nghề gì? - HS trả lời câu hỏi, GV nhật xét chốt ý Hoạt động theo nhóm -Nhóm 1: Nguồn gốc q tộc ? -Nhóm 2:Nguồn gốc vai trò nơng dân cơng xã ? -Nhóm 3: Nguồn gốc nơ lệ ? Nơ lệ - Ở Ai Cập : 3200 TCN, hình thành nhà nước thống nhất - Ở Lưỡng Hà : khoảng thiên niên kỉ IV TCN, hình thành nước nhỏ người Su-me - Ở Ấn Độ : khoảng thiên niên kỉ III TCN, hình Thành quốc gia cổ đại ở lưu vực sông Ấn - Ở Trung Quốc : khoảng kỉ XXI TCN, hình thành vương triều nhà Hạ Như vậy, nhà nước ở phương Đông thời cổ đại hình thành sớm ở Hi Lạp Rô-ma tới 1000 năm sớm nhất giới b Quá trình hình thành nhà nước Khi xã hội nguyên thuỷ tan rã, đã hình thành công xã Do nhu cầu trị thuỷ làm thuỷ lợi, công xã tự liên kết thành liên minh công xã, thành nhà nước c) Cơ sở nguyên nhân trình hình thành nhà nước sớm - Được hình thành lưu vực dòng sơng lớn, vì có : + Thuận lợi : đất phù sa màu mỡ mềm, nước tưới đầy đủ + Khó khăn : trị thuỷ dòng sơng, phải làm kênh tưới tiêu - Nông nghiệp phát triển sớm cho suất cao, xuất cải dư thừa từ chưa có đồ sắt - Cơng tác thuỷ lợi đòi hỏi hợp sức sáng tạo Kết cấu xã hội chế độ chuyên chế cổ đại phương Đông Nêu tầng lớp xã hội địa vị tầng lớp, giai cấp xã hội ; hiểu chế độ chun chế cổ đại có vai trò xã hội phương Đông cổ đại? GV hướng dẫn nhóm thảo luận Đại diện nhóm trả lời, nhóm khác có ý kiến bổ sung GV nhận xét phần trả lời từng nhóm, chốt ý phương Đơng : - Xã hợi cổ đại phương Đơng phân hố thành tầng lớp + Nông dân công xã : tầng lớp đơng đảo nhất có vai trò to lớn ; nhận ruộng đất canh tác nộp tô thuế + Quý tộc : vua, quan lại tăng lữ Vua giai cấp bóc lợt có nhiều cải Quý tộc quyền + Nô lệ : số lượng không nhiều, chủ yếu Nông dân công xãphục vụ, hầu hạ tầng lớp quý tộc + Vẽ lược đồ giai cấp xã hội Nô lệ cổ đại phương Đông Hoạt động tập thể cá nhân - Về chế độ chuyên chế cổ đại GV nêu câu hỏi: phương Đông : -Thế gọi chế độ chuyên chế cổ + Khái niệm "chế độ chuyên chế cổ đại" đại? chế độ nhà nước xã hợi có giai cấp -Vua chun chế thể ở phương Đông, vua nào? người đứng đầu, có quyền lực tối cao HS đọc SGK thảo luận, cử đại diện + Quyền lực vua : nắm pháp nhóm trả lời câu quyền thần quyền, có tên gọi khác hỏi , HS khác bổ sung ý kiến ở nước : Pha-ra-ôn (Ai Cập), GV nhận xét chốt ý Yêu cầu nói rõ En-xi (Lưỡng Hà) hay Thiên tử (Trung một ông vua chuyên chế Quốc) xã hội phương Đông - Dưới vua bộ máy hành chính quan Tiết 2: liêu, đứng đầu quan Vidia Thừa Hoạt động theo nhóm: GV nêu câu tướng ; có chức thu thuế, trông coi hỏi cho HS xây dựng công trình công cộng Câu hỏi: huy qn đợi -Nhóm 1: Cách tính lịch Người phương Đông cổ?Tại hai ngành lịch thiên văn lại đời sớm ? -Nhóm 2: Chữ viết đời hồn Một số thành tựu văn hố cổ đại cảnh ? Tác dụng phương Đơng Người? Trình bày số thành tựu văn -Nhóm 3: Hồn cảnh đời tốn hố cổ đại phương Đơng : học? Những thành tựu tốn học phương Đơng có tác đụng - Sự đời lịch thiên văn học : nào? + Gắn liền với nhu cầu sản x́t nơng -Nhóm 4: Hãy giới thiệu cơng nghiệp trị thuỷ dòng sơng trình kiến trúc cổ Đại phương Đơng? Những cơng trình tồn đến ngày ? - GV cho HS xem tranh, ảnh, công trình kiến trúc, chữ tượng hình,tượng ý …Sau gợi ý cho học sinh từng nhóm thảo luận - GV gọi học sinh đại diện nhóm lên trình bày, thành Viên nhóm khác bổ sung ý kiến Cuối cùng GV nhận xét chốt ý cho từng nhóm -Nhóm 1: GV cần nói rõ , cư dân phương Đơng sống bằng nghề nông nghiệp lúa nước chủ yếu, vì họquan sát hoạt động mặt trời, mặt trăng, nước sơng lên xuống… kinh nghiệm nhằm phục vụ sản x́t nơng nghiệp (nơng lịch) từ có kế hoạch gieo trồng cho phù hợp… -Nhóm 2: GV giải thích vì có chữ tượng hình va chữø tượng ý Người Ai Cập viết giấy Papyrus,Lưỡng Hà viết đất nung… Đây phát minh quan trọng nhờ mà ta biết Phần c̣c sống cư dân cổ… -Nhóm 3: GV giải thích cho HS rõ thành tựu toán Học người phương Đơng - Nhóm 4: Nếu có thời gian GV cần sâu giới thiệu cho HS công trình kiến trúc tiêu biểu như:Kimtư ûTháp, vườn treo Babylon, vạn lý trường thành… GV giới thiệu kỳ quan qua tranh ảnh,Đĩa VCD kỳ quan… + Nơng lịch : mợt năm có 365 ngày chia thành 12 tháng, tuần, ngày mùa + Biết đo thời gian bằng ánh sáng Mặt Trời ; ngày có 24 - Chữ viết : + Cư dân phương Đông người phát minh chữ viết ; phát minh lớn loài người + Thời gian xuất chữ viết : khoảng thiên niên kỉ IV TCN + Chữ tượng hình, tượng ý tượng + Nguyên liệu để viết : giấy papirút, đất sét, xương thú, mai rùa, thẻ tre, lụa - Toán học : + Thành tựu : phát minh hệ đếm thập phân, hệ đếm 60 ; chữ số từ đến số ; biết phép tính cộng, trừ, nhân, chia ; tính diện tích hình tròn, tam giác, thể tích hình cầu, tính số pi bằng 3,16 + Giá trị : phát minh quan trọng, có ảnh hưởng đến thành tựu văn minh nhân loại - Kiến trúc : + Một số công trình kiến trúc tiêu biểu ở nước : kim tự tháp ở Ai Cập, thành Ba-bi-lon ở Lưỡng Hà, khu đền tháp kiểu kiến trúc Hinđu ở Ấn Độ + Giá trị : di tích lịch sử văn hoá tiếng giới, thể sức lao động tài sáng tạo vĩ đại người 4 Củng cố Khái quát lại kiến thức chính - Những giai cấp chính xã hội cổ đại phương đông - Những thành tựu chính văn hóa -Thế vua chuyên chế Dặn dò: - Nhắc hs nhà học cũ, trả lời câu hỏi sgk , đọc chuẩn bị trước - Sưu tầm tranh ảnh công trình vh cổ đại p.Đ - Chuẩn bị mới: tìm hiểu hệ thống kênh hình ... hợp sức sáng tạo Kết cấu xã hội chế độ chuyên chế cổ đại phương Đông Nêu tầng lớp xã hội địa vị tầng lớp, giai cấp xã hội ; hiểu chế độ chuyên chế cổ đại có vai trò xã hội phương Đơng cổ đại? GV... Thành quốc gia cổ đại ở lưu vực sông Ấn - Ở Trung Quốc : khoảng kỉ XXI TCN, hình thành vương triều nhà Hạ Như vậy, nhà nước ở phương Đông thời cổ đại hình thành sớm ở Hi Lạp Rô-ma tới 100 0... tộc + Vẽ lược đồ giai cấp xã hội Nô lệ cổ đại phương Đông Hoạt động tập thể cá nhân - Về chế độ chuyên chế cổ đại GV nêu câu hỏi: phương Đông : -Thế gọi chế độ chuyên chế cổ + Khái niệm "chế
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 3: Các quốc gia cổ đại phương Đông, Giáo án Lịch sử 10 bài 3: Các quốc gia cổ đại phương Đông

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn