Giáo án Lịch sử 10 bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây Hi Lạp và Rô ma

2 137 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 09:30

Bài 4: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY- HI LẠP VÀ RÔ-MA A Mục tiêu: Học sinh cần: -Biết trình bày giải thích ĐKTN vùng Địa trung hải có mối quan hệ chặt chẽ với phát triển thủ công nghiệp thương nghiệp đường biển, với chế độ chiếm nô vùng nào? -Giải thích được: từ cấu kinh tế- xã hội dẫn đến việc hình thành thể chế nhà nước dân chủ- cộng hòa Hi lạp Rơ-ma -Ghi nhớ thành tựu văn hóa Hi lạp Rơ-ma -Củng cố quan điểm: quần chúng nhân dân người sáng tạo lịch sử B Chuẩn bị: C Lên lớp: Ổn định: Kiểm tra: - Xã hội cổ đại phương Đông gồm tầng lớp nào? - Thành tựu văn hóa cổ đại phương Đơng? Bài mới: Hoạt động giáo viên- học sinh Nội dung Quan sát hình =>ĐKTN hình Thiên nhiên đời sống người: thành quốc gia cổ đại p/Tây? a Điều kiện tự nhiên: -Nằm bờ bắc Địa Trung Hải, lãnh thổ gồm nhiều đảo +Thuận lợi: có biển, nhiều hải cảng, giao thơng Chỉ trồng lâu năm: biển dễ dàng, nghề hàng hải sớm phát triển cam, chanh, liu… +Khó khăn: đất xấu, thiếu lương thực C/cụ sắt => S tăng => đ/bảo phần b Cuộc sống ban đầu cư dân: lương thực phải nhập -Nông nghiệp: Thiên niên kỉ I TCN sử dụng Ai cập, Tây công cụ sắt nên kĩ thuật cao toàn diện Đồ gốm, da, nấu rượu, làm dầu ô liu… -Thủ công nghiệp: nhiều ngành nghề, nhiều thợ Đê lôt, Pi rê giỏi, thợ khéo Tiền: Đênariuơ, Hình chim cú -Thương mại: sản xuất hàng hóa tăng nhanh, quan Khơng cần số dân q đơng hệ thương mại mở rộng Xuất trung tâm buôn Tập trung thành thị bán nô lệ tiền tệ Trước gọi thành bang VD: Thành thị A-ten: Thị quốc Địa Trung Hải: -30000dân A-ten: có quyền cơng -Ngun nhân đời: đất đai phân tán, cư dân dân sống nghề thủ công thương nghiệp -15000 kiều dân: b/bán, -Thành thị có phố xá, lâu đài, đền thờ, bến cảng… khơng có quyền cơng dân => gọi thị quốc -300000 nô lệ : tài sản chủ -Thị quốc nơi buôn bán, làm nghề thủ công nô sinh hoạt dân chủ -Tổ chức máy nhà nước thị quốc: thị quốc năm họp lần quảng trường nước riêng, công dân có quyền biểu cơng việc lớn quốc gia Hội đồng 500 => quốc hội -Tính chất dân chủ thị quốc thể Đại hội cơng dân -Thể chế trị dựa sở bóc lột chất Tuy nhiên dân chủ chế độ dân chủ chủ nô chuyên chế cổ đại p/Đơng Văn hóa cổ đại Hi lạp Rô-ma: -Lịch chữ viết: So sánh với lịch p/đơng cổ đại? +Thành tựu: tính năm có 365 ngày1/4, hệ thống chữ A,B,C…, số La mã +Giá trị: lịch xác, chữ có khả ghép chữ linh hoạt Định lí Pitago, Ta lét, Ơclit,… -Sự đời khoa học: Hêrôđôt, Tusidi… +Thành tựu: (sgk) +Giá trị: mang tính khái quát cao, kiến thức sở ngành khoa học -Văn học: Iliat Ơđixê Hơ me +Thành tựu: (sgk) Iliat:15783 câu thơ chia 24 khúc ca +Giá trị: tính thực tính nhân văn sâu sắc Ơđixê:12110câu thơ chia 24 khúc ca -Nghệ thuật: Êsin: có 90 kịch , +Thành tựu: (sgk) Tượng thần vệ nữ Milơ, tượng lực +Giá trị: đạt đến trình độ tuyệt mĩ sĩ ném đĩa, đền Páctênông… Củng cố: - Bản chất dân chủ chủ nô -Các hiểu biết cư dân cổ đại đến trở thành khoa học đạt đến trình độ khái quát thành định lí, lí thuyết, nhà khoa học có tên tuổi… Dặn dò: -Học bài, trả lời câu hỏi cuối -Xem trước phần 1,2 ... chế trị dựa sở bóc lột chất Tuy nhiên dân chủ chế độ dân chủ chủ nô chun chế cổ đại p/Đơng Văn hóa cổ đại Hi lạp Rô- ma: -Lịch chữ viết: So sánh với lịch p/đơng cổ đại? +Thành tựu: tính năm có 365... máy nhà nước thị quốc: thị quốc năm họp lần quảng trường nước riêng, cơng dân có quyền biểu cơng việc lớn quốc gia Hội đồng 500 => quốc hội -Tính chất dân chủ thị quốc thể Đại hội cơng dân -Thể... Bản chất dân chủ chủ nô -Các hi u biết cư dân cổ đại đến trở thành khoa học đạt đến trình độ khái quát thành định lí, lí thuyết, nhà khoa học có tên tuổi… Dặn dò: -Học bài, trả lời câu hỏi cuối
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây Hi Lạp và Rô ma, Giáo án Lịch sử 10 bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây Hi Lạp và Rô ma

Từ khóa liên quan