Giáo án Lịch sử 9 bài 32: Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976 1985)

3 58 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 09:19

Bài 32 XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC, ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC (1976-1985) I MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức: Giúp HS hiểu được: - Con đường tất yếu cách mạng nước ta lên CNXH tình hình đất nước 10 năm đầu - Cuộc chiến bảo vệ biên giới Tổ quốc Thái độ: Bồi dưỡng cho HS lòng yêu nước yêu CNXH tinh thần lao động xây dựng đất nước, đất tranh bảo vệ Tổ quốc niềm tin vào lãnh đạo Đảng đường lên CNXH Kĩ năng: Phân tích, so sánh, nhận định tình hình đất nước II THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC: Tranh ảnh sgk; tài liệu tham khảo có liên quan III/ PHƯƠNG PHÁP: Trực quan , phân tích liệu, đàm thoại, kể chuyện lịch sử, so sánh nhận định IV TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC: Ổn định lớp, kiểm tra cũ: Giới thiệu mới: Dạy học mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ * Hoạt động ? Sau thắng lợi kháng chiến chống Mỹ thắng lợi hoàn thành thống đất nước mặt nhà nước cách mạng nước ta bước sang giai đoạn nào? ? Trước tình hình Đảng ta làm gì? ? Kế hoạch Nhà nước năm đề nhằm mục NỘI DUNG BÀI HỌC I/ Việt Nam 10 năm lên CNXH (1976 - 1985) Thực kế hoạch Nhà nước năm (1975-1980) - 12-1976 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV Đảng họp Hà đích gì? ? Phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch? ? Kết thực kế hoạch? GV: Giải thích tranh hình 81/171 sgk GV: Kết luận: kinh tế nước ta hạn chế định  đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn * Hoạt động ?Đại hội đại biểu lần thứ V Đảng vào thời gian nào? Khẳng định điều gì? GV: Cho lớp thảo luận theo nhóm N1: Nội dung điều chỉnh Đại hội V? N2: Những điều chỉnh kết nó? Sau thời gian thảo luận 3’ GV gọi đại diện nhóm trả lời, GV giới thiệu tranh hình 82/172 GV: Chốt ý, ghi bảng * Hoạt động 3: ?Sau thắng lợi k/c chống Mỹ cứu nước bọn pôn pốt Cam-pu-chia làm gì? ? Sự kiện cụ thể? Ta phản cơng chống lại chúng ntn? GV: Chốt ý, chuyển ý * Hoạt động 4: ? Giới thiệu đồ nước Trung Quốc Ta vào Trung Quốc có quan hệ gì? GV: Những việc làm chứng tỏ quan hệ xấu ? Ta đánh trả ntn? HS: Trả lời theo sgk GV: Tổng kết ý Nội, định: + Đề đường lối xây dựng CNXH phạm vi nước + Phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch năm (19761980) - Kết quả:(SGK) Thực kế hoạch Nhà nước năm (1981-1985) - 3-1982 Đại Hội đại biểu toàn quốc lần thứ V để điểu chỉnh bổ sung cụ thể hóa định đề Đại hội IV - Kết quả: (SGK) Đấu tranh bảo vệ biên giới Tây -Nam - 22-12-1978 tập đồn Pơn Pốt xâm lấn biên giới Tây_Nam nước ta - Nhân dân ta tổ chức phản công đánh đuổi quân Pôn Pốt Đấu tranh bảo vệ biên giới phía Bắc - 1978 quan hệ ta Trung Quốc xấu - 17-2-1979, 32 sư đồn Trung Quốc mở tiến cơng nước ta + Nhân dân ta chống trả liệt giành thắng lợi Củng cố: Sau 10 năm lên chủ nghĩa xã hội (1976-1985), nước ta đạt thành tựu tồn khó khăn, yếu gì? Hướng dẫn tự học: a Bài vừa học: Như củng cố b Bài học: Dặn dò HS đọc soạn trước 33 ************************************** ... năm ( 197 6 198 0) - Kết quả:(SGK) Thực kế hoạch Nhà nước năm ( 198 1- 198 5) - 3- 198 2 Đại Hội đại biểu toàn quốc lần thứ V để điểu chỉnh bổ sung cụ thể hóa định đề Đại hội IV - Kết quả: (SGK) Đấu tranh. .. tranh bảo vệ biên giới Tây -Nam - 22-12- 197 8 tập đồn Pơn Pốt xâm lấn biên giới Tây_Nam nước ta - Nhân dân ta tổ chức phản công đánh đuổi quân Pôn Pốt Đấu tranh bảo vệ biên giới phía Bắc - 197 8... quan hệ ta Trung Quốc xấu - 17-2- 197 9, 32 sư đồn Trung Quốc mở tiến cơng nước ta + Nhân dân ta chống trả liệt giành thắng lợi Củng cố: Sau 10 năm lên chủ nghĩa xã hội ( 197 6- 198 5), nước ta đạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 9 bài 32: Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976 1985), Giáo án Lịch sử 9 bài 32: Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976 1985)

Từ khóa liên quan