Xây dựng công cụ phân tích chỉ số khả năng thanh toán và chỉ số khả năng sinh lời cho công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thành Thịnh, tỉnh Thái Nguyên

50 50 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 09:09

Xây dựng công cụ phân tích chỉ số khả năng thanh toán và chỉ số khả năng sinh lời cho công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thành Thịnh, tỉnh Thái Nguyên Đại học công nghệ thông tin và truyền thông Thái Nguyên ICTU Liên hệ zalo số điện thoại 0832668828 để lấy chương trình Thực tập chuyên ngành MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN .2 LỜI MỞ ĐẦU .3 Chương 1.1 Hệ thống báo cáo tài 1.1.1 Khái niệm ý nghĩa: 1.1.2 Các loại báo cáo hệ thống báo cáo tài kế tốn doanh nghiệp 1.1.3 Khái niệm ý nghĩa phân tích báo cáo tài chính: 12 1.1.4 Nội dung phân tích BCTC: 15 1.2 Các phương pháp Phân tích Báo cáo tài 16 1.2.1 Phương pháp so sánh: 18 1.2.2 Phương pháp phân tích nhân tố: 20 1.2.3 Đánh giá khái qt tình hình tài doanh nghiệp: .20 Chương .1 KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHO CHƯƠNG TRÌNH PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 2.1 Khảo sát thực trạng công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thành Thịnh 2.1.1 Khái quát công ty 2.1.2 Lĩnh vực hoạt động .1 2.1.3 Chế độ, sách kế tốn cơng ty .3 Kỳ 2.2 Thực trạng cơng tác phân tích báo cáo tài 2.3 Phân tích thiết kế hệ thống 2.3.1 Biểu đồ phân cấp chức 2.3.2 Biểu đồ luồng liệu mức ngữ cảnh 2.3.3 Biểu đồ luồng liệu mức đỉnh 2.3.4 Biểu đồ luồng liệu mức đỉnh chức cập nhật .8 2.3.5 Biểu đồ luồng liệu mức đỉnh chức tính số 2.3.6 Biểu đồ luồng liệu mức đỉnh chức phân tích 10 2.4 Thiết kế sở liệu 11 Chương 20 XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH .20 3.1 Giới thiệu Microsoft excel 20 3.1.1 Khái niệm excel 20 3.1.2 Các thao tác với excel 20 3.1.3 Hàm Vlookup 21 3.2 Xây dựng chương trình 22 3.2.1 Giao diện chương trình 22 3.2.2 Một số giao diện chương trình 22 KẾT LUẬN 24 TÀI LIỆU THAM KHẢO 25 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 26 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đề tài thực tập tốt nghiệp “ Xây dựng cơng cụ phân tích số khả toán số khả sinh lời cho công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thành Thịnh, tỉnh Thái Nguyên”, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ThS Lê Triệu Tuấn người hướng dẫn tận tình bảo cho em suốt q trình hồn thiện thực tập tốt nghiệp Đồng thời em xin chân thành cảm ơn Anh Chị công ty TNHH xây dựng thương mại Thành Thịnh, tỉnh Thái Nguyên tận tình bảo, hướng dẫn giúp đỡ suốt thời gian vừa qua q trình thực khóa luận Em gửi lời cảm ơn tới gia đình bạn bè ln quan tâm, động viên, giúp đỡ tạo điều kiện cho em để em có điều kiện tốt để hồn thành đề tài Trong trình thực đề tài, em có nhiều cố gắng hạn chế thời gian kinh nghiệm nên đề tài chắn mắc phải thiếu sót, mong góp ý kiến thầy bạn để báo cáo em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái nguyên, ngày 16 tháng 01 năm 2019 Sinh viên thực LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong kinh tế thị trường nay, hội nhập kinh tế quốc tế nước ta, phát triển cạnh tranh doanh nghiệp trở nên gay gắt Điều làm nhà đầu tư phải cân nhắc kỹ lưỡng định đầu tư vào kênh kinh doanh họ mong đợi đầu tư đem lại cho họ lợi nhuận cao hơn, doanh thu lớn Để làm điều nhà đầu tư, doanh nghiệp ngồi việc bỏ nguồn vốn họ ln ln phải tìm hiểu đưa chiến lược, sách đưa doanh nghiệp đến thành cơng Ngồi chiến lược sách doanh nghiệp phải biết khả toán khả sinh lời cơng ty Chính lý cấp thiết em chọn để tài: “Xây dựng cơng cụ phân tích số khả tốn số khả sinh lời cho công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thành Thịnh, tỉnh Thái Nguyên” làm đề tài thực tập tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu Từ việc nghiên cứu báo cáo tài cơng ty qua năm để đưa cho nhà đầu tư doanh nghiệp nhìn rõ khả sinh lời khả toán để nhà đầu tư đưa định có nên đâu tư vào cơng ty không đồng thời nhà quản lý thấy khả toán khả sinh lời cơng ty để đưa giải pháp thích hợp đưa cơng ty ngày phát triển Phân tích, đánh giá ưu, nhược điểm ứng dụng phần mềm microsoft excel vào lĩnh vưc kinh tế - xã hội, khoa học – kĩ thuật, giáo dục Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài tình hình tài chính, bảng cân đối kế toán báo cáo kết kinh doanh công ty TNHH xây dựng thương mại Thành Thịnh, tỉnh Thái Nguyên Phương pháp nghiên cứu Khảo sát trạng Tìm hiểu trực tiếp trao đổi với lãnh đạo, cán quản lý cơng ty Khái qt đến phân tích chi tiết toán Xây dựng, cài đặt chạy thử nghiệm chương trình Phương pháp nghiên cứu: So sánh liệu năm thông qua biểu đồ đồng thời nghiên cứu thực tế để có nhìn tổng thể khách quan tình hình tài doanh nghiệp Phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu phạm vi hoạt động tài công ty TNHH xây dựng thương mại Thành Thịnh Thái Nguyên thông qua số liệu bảng cân đối kế toán báo cáo kết kinh doanh năm 2017, 2018 Bố cục đề tài Ngoài lời mở đầu kết luận, nội dung đề tài em gồm ba chương: Đề tài hoàn thành gồm chương: Chương 1: Tổng quan phân tích tài doanh nghiệp Chương 2: Khảo sát phân tích thiết kế hệ thống cho chương trình phân tích tình hình tài doanh nghiệp Chương 3: Chương trình thực nghiệm Chương CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.1 Hệ thống báo cáo tài 1.1.1 Khái niệm ý nghĩa: Khái niệm: Báo cáo tài kế tốn báo cáo tổng hợp lập dựa vào phương pháp kế toán tổng hợp số liệu từ sổ sách kế toán, theo tiêu tài phát sinh thời điểm thời kỳ định Các báo cáo tài kế tốn phản ánh cách có hệ thống tình hình tài sản, cơng nợ, tình hình sử dụng vốn kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thời kỳ định, đồng thời chúng giải trình giúp cho đối tượng sử dụng thơng tin tài nhận biết thực trạng tài tình hình sản xuất kinh doanh đơn vị để đề định cho phù hợp Ý nghĩa: Báo cáo tài kế tốn quan trọng cho việc đề định quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh cách thích hợp, giúp cho chủ doanh nghiệp sử dụng cách tiết kiệm có hiệu vốn nguồn lực, nhà đầu tư có định đắn đầu tư mình, chủ nợ bảo đảm khả toán doanh nghiệp khoản cho vay, Nhà cung cấp khách hàng đảm bảo việc doanh nghiệp thực cam kết, quan Nhà nước có sách phù hợp để hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp kiểm soát doanh nghiệp pháp luật 1.1.2 Các loại báo cáo hệ thống báo cáo tài kế tốn doanh nghiệp Nhìn chung, hệ thống báo cáo tài kế toán doanh nghiệp quốc gia giới phải trình bày báo cáo chủ yếu sau: - Bảng cân đối kế toán, mẫu số B01-DN - Báo cáo kết hoạt động kinh doanh, mẫu số B02-DN - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, mẫu số B03-DN - Bản thuyết minh báo cáo tài chính, mẫu số B04-DN Ngồi ra, để phục vụ cho yêu cầu quản lý kinh tế tài chính, u cầu đạo mà ngành, cơng ty, tập đồn sản xuất, liên hiệp xí nghiệp, cơng ty liên doanh quy định thêm báo cáo tài kế tốn khác Tuy nhiên, phạm vi nghiên cứu đề tài, đề cập đến báo cáo trình bày Bảng cân đối kế tốn (Mẫu sốB01-DN): * Khái niệm ý nghĩa: Khái niệm: Bảng CĐKT (hay gọi bảng tổng kết tài sản) báo cáo tài kế tốn tổng hợp phản ánh khái quát tình hình tài sản doanh nghiệp thời điểm định, hình thái tiền tệ theo giá trị tài sản nguồn hình thành tài sản Về chất, Bảng CĐKT bảng cân đối tổng hợp tài sản với nguồn vốn chủ sở hữu công nợ phải trả doanh nghiệp Ý nghĩa: Bảng CĐKT tài liệu quan trọng để phân tích, đánh giá cách tổng quát tình hình kết kinh doanh, trình độ sử dụng vốn triển vọng kinh tế tài doanhnghiệp * Nội dung kết cấu bảngCĐKT: Bảng CĐKT có cấu tạo dạng bảng cân đối số, đủ tài khoản kế toán xếp tiêu theo yêu cầu quản lý Bảng CĐKT gồm có hai phần: - Phần tài sản: phản ánh giá trị tài sản - Phần nguồn vốn:Phản ánh nguồn hình thành tài sản Hai phần “Tài sản” “Nguồn vốn” chia hai bên (bên trái bên phải) bên (phía phía ) Mỗi phần có số tổng cộng số tổng cộng hai phần phản ánh lượng tài sản theo ngun tắc phương trình kế tốn trình bày + Phần tài sản chia làm hai loại: - Loại A: Tài sản ngắn hạn : Chỉ tiêu phản ánh tổng giá trị tiền, khoản tương đương tiền tài sản ngắn hạn khác chuyển đổi thành tiền, bán hay sử dụng vòng khơng q 12 tháng chu kỳ kinh doanh bình thường doanh nghiệp thời điểm báo cáo, gồm: Tiền, khoản tương đương tiền, khoản đầu tư tài ngắn hạn, khoản phải thu ngắn hạn, hàng tồn kho tài sản ngắn hạn khác - Loại B: Tài sản dài hạn :Chỉ tiêu phản ánh trị giá loại tài sản không phản ánh tiêu tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn tài sản có thời hạn thu hồi sử dụng 12 tháng thời điểm báo cáo, như: Các khoản phải thu dài hạn, tài sản cố định, bất động sản đầu tư, khoản đầu tư tài dài hạn tài sản dài hạn khác + Phần nguồn vốn chia làm hai loại: - Loại D: Nợ phải trả: Là tiêu tổng hợp phản ánh toàn số nợ phải trả thời điểm báo cáo, gồm: Nợ ngắn hạn nợ dài hạn - Loại C: Vốn chủ sở hữu: Là tiêu tổng hợp phản ánh khoản vốn kinh doanh thuộc sở hữu cổ đơng, thành viên góp vốn, như: Vốn đầu tư chủ sở hữu, quỹ trích từ lợi nhuận sau thuế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, chênh lệch đánh giá lại tài sản, chênh lệch tỷ giá… Trong loại BCĐKT chi tiết thành khoản mục, khoản bảo đảm cung cấp thơng tin cần thiết cho người đọc phân tích báo cáo tài kế tốn doanh nghiệp Tóm lại, mặt quan hệ kinh tế, qua việc xem xét phần “Tài sản “ cho phép đánh giá tổng quát lực trình độ sử dụng tài sản.Về mặt pháp lý, phần tài sản thể “số tiềm lực “ mà doanh nghiệp có quyền quản lý, sử dụng lâu dài gắn với mục đích thu khoản lợi ích tương lai Khi xem xét phần “Nguồn vốn”, mặt kinh tế, người sử dụng thấy thực trạng tình hình tài doanh nghiệp Về mặt pháp lý, người sử dụng thấy trách nhiệm doanh nghiệp tổng số vốn đăng ký kinh doanh với Nhà nước, số tài sản hình thành vốn vay Ngân hàng, vay đối tượng khác trách nhiệm phải toán khoản nợ với người lao động, với cổ đông, với nhà cung cấp, với Ngân sách Báo cáo kết hoạt động kinh doanh (Mẫu sốB02-DN): * Khái niệm ý nghĩa: Khái niệm: Báo cáo kết kinh doanh (BCKQHĐKD) báo cáo tài kế tốn tổng hợp phản ánh tổng quát tình hình kết kinh doanh, tình hình thực nghĩa vụ với Nhà nước doanh nghiệp kỳ hạchtoán Ý nghĩa: BCKQHĐKD tài liệu quan trọng cung cấp số liệu cho người sử dụng thơng tin kiểm tra, phân tích đánh giá kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp kỳ, so sánh với kỳ trước doanh nghiệp khác ngành để nhận biết khái quát kết hoạt động doanh nghiệp kỳ xu hướng vận động nhằm đưa định quản lý định tài cho phùhợp * Nội dung kết cấu báo cáo kết kinhdoanh: + Báo cáo kết hoạt động kinh doanh gồm có cột: - Cột số 1: Các tiêu báo cáo; - Cột số 2: Mã số tiêu tương ứng; - Cột số 3: Số hiệu tương ứng với tiêu báo cáo thể tiêu Bản thuyết minh Báo cáo tài chính; - Cột số 4: Tổng số phát sinh kỳ báo cáo năm; - Cột số 5: Số liệu năm trước (để so sánh) + Chỉ tiêu BCKQHĐKD chia làm loại sau: - Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (Mã số 01) - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02) - Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (Mã số 10) - Giá vốn hàng bán (Mã số 11) - Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (Mã số 20) - Doanh thu hoạt động tài (Mã số 21) - Chi phí tài (Mã số 22) - Chi phí lãi vay (Mã số 23) - Chi phí bán hàng (Mã số 25) - Chi phí quản lý doanh nghiệp (Mã số 26) - Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (Mã số 30) - Thu nhập khác (Mã số 31) - Chi phí khác (Mã số 32) - Lợi nhuận khác (Mã số 40) - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (Mã số 50) - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành (Mã số 51) - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52) - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (Mã số 60) - Lãi cổ phiếu (Mã số 70) - Lãi suy giảm cổ phiếu (Mã số 71) Giao dịch mua bán lại trái phiếu phủ Number Tài sản ngắn hạn khác Number B Tài sản dài hạn Number I Các khoản phải thu dài hạn Number Phải thu dài hạn khách hàng Number Trả trước cho người bán ngắn hạn Number Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Number Phải thu nội dài hạn Number Phải thu cho vay dài hạn Number Phải thu ngắn hạn khác Number Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi Number III Tài sản cố định Number Tài sản cố dịnh hữu hình Number Nguyên giá Number Giá trị hao mòn lũy kế Number Tài sản cố định thuê tài Number Nguyên giá Number Giá trị hao mòn lũy kế Number Tài sản cố định vơ hình Number Ngun giá Number Giá trị hao mòn lũy kế Number III Bất động sản đầu tư Number Nguyên giá Number Giá trị hao mòn lũy kế Number IV Tài sản dở dang Number chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn Number 2.Chi phí xây dựng dở dang Number V Đầu tư tài dài hạn Number Đầu tư vào công ty Number Đầu tư vào cơng ty liên doanh liên kết Number Góp vốn đầu tư vào đơn vị khác Number Dự phòng đầu tư tài dài hạn Number Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn Number VI Tài sản dài hạn khác Number Chi phí trả trước dài hạn Number Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Number Thiết bị, vật tư phụ tùng thay dài hạn Number Tài sản dài hạn khác Number Tổng tài sản Number Nguồn vốn Number C Nợ phải trả Number I Nợ ngắn hạn Number Vay nợ ngắn hạn Number Phải trả người bán Number 3.Người mua trả trước ngắn hạn Number Phải trả người lao động Number Chi phí phải trả ngắn hạn Number Phải trả nội ngắn hạn Number Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng Number Doanh thu chưa thực ngắn hạn Number Phải trả ngắn hạn khác Number 10 Vay nợ th tài ngắn hạn Number 11 Dự phòng phải trả ngắn hạn Number 12 Quỹ khen thưởng phúc lợi Number 14 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ Number II Nợ dài hạn Number Phải trả người bán dài hạn Number Người mua trả trước dài hạn Number Chi phí trả trước dài hạn Number Phải trả nội bô vốn kinh doanh Number Phải trả nội dài hạn Number Doanh thu chưa thực dài hạn Number Phải trả dài hạn khác Number Vay nợ thuê tài dài hạn Number Trái phiếu chuyển đổi Number 10 Cổ phiếu ưu đãi Number 11.Thuế thu nhập hỗn lại phải trả Number 12 Dự phòng phải trả dài hạn Number 13 Quỹ phát triển khoa học công nghệ Number D Vốn chủ sở hữu Number I Vốn chủ sở hữu Number Vốn góp chủ sở hữu Number Thặng dư vốn cổ phần Number Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu Number Vốn khác chủ sở hữu Number Cổ phiếu quỹ Number Chênh lệch đánh giá lại tài sản Number Chênh lệch tỷ giá hối đoái Number Quỹ đầu tư phát triển Number Quỹ hỗ trỡ xếp doanh nghiệp Number 10 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Number 11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Number II.Nguồn kinh phí quỹ khác Number Nguồn kinh phí Number Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ Number Tổng cộng nguồn vốn(440=300+400) Number Bảng 2.5: Bảng báo cáo kết kinh doanh Trường Kiểu liệu Thuộc tính khóa Q năm Text Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Number Các khoản giảm trừ doanh thu Number Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) Number Giá vốn hàng bán Number Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (20 = 10 11) Number Doanh thu hoạt động tài Number Chi phí tài Number - Trong đó: Chi phí lãi vay Number Chi phí bán hàng Number Chi phí quản lý doanh nghiệp Number 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)) Number 11 Thu nhập khác Number 12 Chi phí khác Number 13 Lợi nhuận khác (40 = 31 32) Number 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) Number 15 Chi phí thuế TNDN hành Number 16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại Number 17 Lợi nhuận sau thuế thu Number Khóa nhập doanh nghiệp (60 = 50 51 - 52) 18 Lãi cổ phiếu (*) Number Bảng 2.6: Bảng khả toán Trường Kiểu liệu Thuộc tính khóa Q năm Text Khóa Khả toán ngắn hạn Number Khả toán tức thời Number Number Khả toán nhanh Khả toán Number Bảng 2.7: tiêu khả sinh lời Trường Kiểu liệu Thuộc tính khóa Q năm Text Khóa ROA Number Number ROE ROS Number ROI Chương XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH 3.1 Giới thiệu Microsoft excel 3.1.1 Khái niệm excel Bảng tính điện tử giáo trình excel phần mền chuyên dụng cho cơng tác kế tốn, văn phòng mơi trường Windows với đặt tính ứng dụng tiểu biểu sau : - Thực nhiều phép tính từ đơn giản đến phức tạp - Tổ chức lưu trữ thông tin dạng bảng bảng lương, bảng kế tóan - Khi có thay đổi liệu, bảng tính tự động tính tốn lại theo số liệu - Có kèm theo biểu đồ hình vẽ minh họa 3.1.2 Các thao tác với excel  Tạo bảng excel Khi bạn tạo bảng trang tính Excel, bạn khơng thấy dễ dàng việc quản lý phân tích liệu nó, mà bạn có tính lọc, xếp tô hàng dựng sẵn Ghi Không nên nhầm lẫn bảng Excel với bảng liệu, bảng liệu phần lệnh Phân tích Nếu-Thì (Cơng cụ Dữ liệu, tab Dữ liệu) Để tạo bảng cách dùng kiểu bảng mặc định, thực sau: Chọn phạm vi ô mà bạn muốn bao gồm bảng Các trống chứa liệu Bấm Chèn > Bảng Lối tắt bàn phím Bạn nhấn Ctrl+T Ctrl+L Nếu phạm vi chọn chứa liệu bạn muốn hiển thị làm đề mục bảng, chọn hộp kiểm bảng tơi có tiêu đề 3.1.3 Hàm Vlookup lookup_value: Giá trị dùng để dò tìm table_array: Bảng giá trị dò, để dạng địa Tuyệt đối (có dấu $ phía trước cách nhấn F4) col_index_num: Thứ tự cột cần lấy liệu bảng giá trị dò range_lookup: Phạm vi tìm kiếm, TRUE tương đương với (dò tìm tương đối), FALSE tương đương với (dò tìm tuyệt đối) VÍ DỤ VỀ HÀM VLOOKUP TRONG EXCEL Cách Dò Tìm Tương Đối: VD: Căn vào bảng quy định xếp loại tương ứng với điểm cho, tiến hành xếp loại học lực cho sinh viên có tên danh sách dưới: Ta sử dụng công thức cột D6 là: =VLOOKUP(C6,$C$16:$D$20,2,1) Kết thu được: Cách Dò Tìm Tuyệt Đối Với cách dò tìm tuyệt đối bạn tìm chi tiết cách dò tìm tương đối VD: Điền thơng tin Q qn trình độ nhân viên vào bảng vào mã nhân viên cho tương ứng phía Để điền thơng tin quê quán nhân viên ta dùng công thức Vlookup cho ô E6 sau: =VLOOKUP(A6,$D$12:$F$17,2,0) A6 giá trị đem dò tìm $D$12:$F$17 bảng dò tìm : số thứ tự cột liệu bảng dò : Kiểu dò tìm xác Cách sử dụng dò tuyệt hàm Vlookup Tương tự để điền vào ô trình độ nhân viên ta làm sau: Với F6 có cơng thức : =VLOOKUP(A6,$D$12:$F$17,3,0) Kết dùng hàm Vlookup dò giá trị tuyệt đối 3.2 Xây dựng chương trình 3.2.1 Giao diện chương trình Hình 3.1: Giao diện chương trình Trong giao diện người dùng biết chương trình gồm có sheet nào: Khả sinh lời, khả tốn 3.2.2 Một số giao diện chương trình Hình 3.2: Giao diện khả tốn Trong giao diện dựa số thông tin tài cập nhật như: tổng tài sản, nợ ngắn hạn… để tính số khả tốn.Sự phân tích khả tốn dựa theo số khả toán qua năm so sánh ngang hàng với khả toán trung bình ngành Hình 3.3: Biểu đồ thể thay đổi số qua năm 2015-2018 KẾT LUẬN  Tổng kết Trên sở mục tiêu nghiên cứu đề khóa luận tốt nghiệp, em nghiên cứu số nội dung sau: Một là, đề tài hệ thống số sở lý thuyết phần mềm microsoft excel Hai là, đề tài hệ thống lại kiến thức phân tích tình hình tài doanh nghiệp Các phương pháp phân tích tài doanh nghiệp số phân tích tài doanh nghiêp Ba là, xác định rõ phương hướng giải tốn phân tích tài doanh nghiệp cho cơng ty TNHH xây dựng thương mại Thành Thịnh sử dụng hai nhóm tiêu : nhóm phân tích khả sinh lời nhóm phân tích khả tốn sở sử dụng phương pháp so sánh để phân tích tình hình biến động tài Qua việc phân tích, đánh giá xây dựng chương trình demo thử nghiệm Em hy vọng hiểu phân tích tình hình tài doanh nghiệp cách khách quan chi tiết dựa số tính tốn Hạn chế Do nhiều hạn chế kỹ lập trình hiểu biết sâu phần mềm excel nên chương trình em hạn chế chưa thể tạo đăng nhập chương trình Hướng phát triển Trong thời gian tới em tiếp tục nghiên cứu thêm để khắc phục vấn đề nảy sinh mà đề tài chưa đáp ứng thức tế với định hướng nghiên cứu sau: - Xây dựng đầy đủ chức cho chương trình - Thiết lập CSDL đầy đủ phục vụ cho chương trình phân tích tài doanh nghiệp - Xây dựng chương trình theo hướng tích hợp đầy đủ ngơn ngữ chương trình để có chương trình quản lý tổng thể - Có thể ứng dụng cho doanh nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO [1].Nguyễn Trọng Cơ, Nghiêm Thị Hà, (2012), “ Phân tích tài doanh nghiệp” , NXB Tài [2].Nguyễn Tấn Bình, (2009), “ Phân tích quản trị tài doanh nghiệp”, NXB Thống Kê [3] Nguyễn Thế Hưng, (2008), “ Hệ thống thơng tin kế tốn”, NXB Thống Nhất [4].Nguyễn Hải Sản, (2004), “ Đánh giá doanh nghiệp” , NXB Tài [5].Lê Thị Xuân, (2016), “ Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh”, NXB Thống kê NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN … ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Thái nguyên, ngày 01 tháng 06 năm 2015 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ... DẪN 26 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đề tài thực tập tốt nghiệp “ Xây dựng cơng cụ phân tích số khả toán số khả sinh lời cho công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thành Thịnh, tỉnh Thái Nguyên , em... đến thành cơng Ngồi chiến lược sách doanh nghiệp phải biết khả toán khả sinh lời cơng ty Chính lý cấp thiết em chọn để tài: Xây dựng cơng cụ phân tích số khả tốn số khả sinh lời cho công ty TNHH. .. Phân tích Báo cáo Tính số khả tốn Phân tích khả tốn Báo cáo số khả tốn Tính số khả sinh lời Phân tích khả sinh lời Báo cáo số khả sinh lời Hình 2.1 : Biểu đồ phân cấp chức 2.3.2 Biểu đồ luồng
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng công cụ phân tích chỉ số khả năng thanh toán và chỉ số khả năng sinh lời cho công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thành Thịnh, tỉnh Thái Nguyên, Xây dựng công cụ phân tích chỉ số khả năng thanh toán và chỉ số khả năng sinh lời cho công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thành Thịnh, tỉnh Thái Nguyên, KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHO CHƯƠNG TRÌNH PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP, XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn