Nguyễn khánh quyết lớp u5l QTKD

23 73 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 04:34

Để làm được điều đó mỗi doanh nghiệp cần phải đánh giá chính xác khả năng những tiềm năng thế mạnh, điểm mạnh hay điểm yếu. Điều đó chỉ có thể khi doanh nghiệp phân tích, đánh giá đúng đắn tình hình sản xuất kinh doanh thông qua các chỉ tiêu tài chính để từ đó có thể xác định những vướng mắc khó khăn cần giải quyết và phát huy những lợi thế của mình.Đánh giá hiệu quả kinh doanh chính là quá trình so sánh giữa chi phí bỏ ra và kết quả doanh thu đầu vào với mục đích được đặt ra ngay từ những ngày đầu thành lập doanh nghiệp. Việc thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh sẽ giúp doanh nghiệp nắm rõ hơn về tình hình hoạt động của mình để từ đó đưa ra hướng phát triển đúng đắn, đem lại hiệu quả cao nhất. TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 2019 Đề tài: “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần sản xuất Kyodai" Giảng viên hướng dẫn : ThS Vũ Thị Thảo Sinh viên thực : Nguyễn Hữu Quyết Lớp : U5L.QTKD Hải Dương, năm 2019 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài  Để đứng vững trước quy luật cạnh tranh khắc nghiệt, doanh nghiệp phải vận động, phải có kế hoạch, chiến lược hiệu từ ngắn hạn đến dài hạn Do nâng cao hiệu kinh doanh ln tốn khó mà doanh nghiệp cần phải quan tâm đến  Công ty CP sản xuất Kyodai doanh nghiệp hoạt động địa bàn TP Hải dương khơng nằm ngồi quy luật canh tranh gay gắt Để tồn phát triển Cơng ty cần có chiến lược hiệu hoạt động kinh doanh Chính tầm quan trọng vấn đề, em chọn đề tài “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần sản xuất Kyodai" làm đề tài cho khóa luận LỜI MỞ ĐẦU Mục đích nghiên cứu đề tài   Hệ thống hóa sở lý luận nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Phân tích đánh giá thực trạng nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh cho Công ty cổ phần sản xuất Kyodai giai đoạn 2016 – 2018  Đề xuất phương hướng giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh cho Công ty cổ phần sản xuất Kyodai thời gian tới KẾT CẤU KHÓA LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG 11 CHƯƠNG CHƯƠNG 22 Cơ Cơsở sởlýlýluận luậnvà vàthực thựctiễn tiễn Thực Thực trạng trạng hiệu hiệu quả về hiệu hiệu quả hoạt hoạt động động hoạt hoạt động động kinh kinh doanh doanh kinh kinh doanh doanh của doanh doanh tạiCông Côngty tycổ cổphần phầnsản sản nghiệp nghiệp xuất xuấtKyodai Kyodai CHƯƠNG CHƯƠNG 33 Một Một số số giải giải pháp pháp nâng nâng cao caohiệu hiệuquả quảhoạt hoạtđộng động kinh kinh doanh doanh của Công Công ty ty Cổ Cổ phần phầnsản sảnxuất xuấtKyodai Kyodai CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 1.1 Khái quát chung hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 1.2 Nội dung hiệu hoạt động CHƯƠNG CHƯƠNG 11 kinh doanh 1.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh 1.4 Kinh nghiệm số DN nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh học kinh nghiệm cho Cty CP sản xuất Kyodai THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KYODAI 2.1 Tổng quan Công ty Cổ phần sản xuất Kyodai 2.2 Thực trạng hiệu hoạt động kinh CHƯƠNG CHƯƠNG 22 doanh công ty CP sản xuất Kyodai 2.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh công ty CP sản xuất Kyodai 2.4 Một số nhận xét, đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh Công ty CP sản xuất Kyodai 2.1 Tổng quan Công ty Cổ phần sản xuất Kyodai        Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần sản xuất Kyodai Tên viết tắt: KYODAI.JSC Địa trụ sở chính: Khu Cơng Nghiệp 1, Thạch Khơi, TP Hải Dương, Hải Dương Điện thoại: 02203.610.079                   Website: kyodai.com.vn Logo Công ty Năm thành lập: 2011 Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động kinh doanh lĩnh vực chế tạo máy điều khiển tự động (thiết kế, chế tạo sản phẩm khí khí xác, thiết kế, chế tạo lắp đặt hệ thống điện, điện tử, sản phẩm tự động hóa) Cơng ty CP SX Kyodai Cơ cấu tổ chức Công ty cổ phần sản xuất Kyodai Sơ đồ 2.1: Cơ cấu Công ty Cổ phần sản xuất Kyodai (Nguồn: Phòng Tài – kế tốn) Cơ cấu tổ chức phòng kinh doanh Công ty cổ phần sản xuất Kyodai Sơ đồ 2.2 Sơ đồ cấu tổ chức Phòng kinh doanh Cơng ty (Nguồn: Phòng Kinh doanh) 2.2 Đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh thông qua tiêu tài 2.2.1 Chỉ tiêu đánh giá hiệu sử dụng lao động Công ty Bảng 2.2 Các tiêu đánh giá hiệu sử dụng lao động Công ty giai đoạn 2016 – 2018 Chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Tổng số lao động Tổng thời gian lao động thực tế ( giờ) Tổng thời gian lao động kế hoạch Năm 2016 2017 2018 24 54 82 4.896 9.947 12.125 48 52 54 1840 1896 1960 1864 1912 1944 0,5 1,1 1,5 102 191 224 4.896 9.947 12.125 Lợi nhuận bình qn tính cho lao động ( triệu đồng/ người) Năng suất lao động Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (Nguồn: Phòng Tài – kế toán) 2.2.2 Chỉ tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn Công ty giai đoạn 2016 - 2018 Bảng 2.3 Các tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn Công ty giai đoạn 2016 – 2018 2.2.3 Chỉ tiêu đánh giá hiệu sử dụng tài sản Công ty giai đoạn 2016 - 2018 Bảng 2.4: Khả tốn Cơng ty giai đoạn 2016 – 2018 Năm Chỉ Tiêu 2016 2017 2018 5.471 12.804 13.652 6.890 7.215 155 1.890 3.292 3.503 6.464 6.821 Khả toán ngắn hạn ( lần) 1,562 1,981 2,001 Khả toán nhanh ( lần) 1,562 0,915 0,944 Khả toán ( lần) 0,044 0,292 0,483 Tài sản ngắn hạn ( triệu đồng) Hàng tồn kho ( triệu đồng) Tiền khoản tương đương tiền ( triệu đồng) Nợ ngắn hạn ( triệu đồng) Khả tốn ( Nguồn: Phòng Tài - Kế toán) 2.2.3 Chỉ tiêu đánh giá hiệu sử dụng tài sản Công ty giai đoạn 2016 - 2018 Bảng 2.5 Các tiêu đánh giá hiệu sử dụng tài sản Công ty giai đoạn 2016 – 2018 2.2.4 Chỉ tiêu đánh giá hiêu sử dụng chi phí cơng ty giai đoạn 2016 – 2018 Bảng 2.6: Các tiêu đánh giá hiệu sử dụng chi phí Cơng ty giai đoạn 2016 – 2018 Năm Năm Năm 2016 2017 2018 4.896 9.947 12.125 24 54 82 4.865 9.886 12.016 Hiệu suất sử dụng chi phí (Hc) 1,006 1,006 1,008 Tỷ suất lợi nhuận chi phí (Rc) 0,005 0,006 0,007 Chỉ Tiêu Doang Thu Thuần Lợi nhuận Tổng chi phí sản xuất kinh doanh kỳ Hiệu sử dụng chi phí (Nguồn : Phòng Tài - Kế tốn) 2.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh công ty cổ phần sản xuất Kyodai 2.3.1 Các nhân tố khách quan    Kinh tế vĩ mơ Chính trị - pháp luật – văn hóa xã hội Môi trường tự nhiên 2.3.2 Các nhân tố chủ quan       Chiến lược kinh doanh Tổ chức máy doanh nghiệp Hoạt động marketing Lao động tiền lương Môi trường làm việc doanh nghiệp Cơ sở vật chất công nghệ sản xuất 2.4 Một số nhận xét, đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần sản xuất Kyodai 2.4.1 Những ưu điểm  Cty Cổ phần sản xuất Kyodai trì khoản doanh thu ổn định, chịu biến động thị trường có xu hướng tăng từ năm 2016 đến năm 2018 doanh thu đạt 12.125 triệu đồng  Hiệu sử dụng lao động vào việc tạo doanh thu Công ty tốt Cụ thể, suất lao động giai đoạn từ 2016 đến 2018 liên tục tăng, năm 2016 đạt 102 triệu đồng / người, năm 2017 đạt 191 triệu đồng / người đến năm 2018 đạt 224 triệu đồng / người 2.4.2 Những hạn chế nguyên nhân     Cơng ty thiếu lao động có trình độ cao, chun mơn kỹ thuật giỏi Cơng ty chưa có Phòng Marketing riêng Chất lượng sản phẩm chưa cao, tỷ lệ sản phẩm hỏng chiếm khoảng 5-7% Đây tỷ lệ cao doanh nghiệp sản xuất Hiện nay, Công ty chủ yếu sản xuất sản phẩm mẫu mã chủ yếu khách hàng mang đến, chưa đa dạng mẫu mã sản phẩm MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KYODAI 3.1 Phương hướng, mục tiêu nâng cao hiệu hoạt độngkinh doanh Công ty CP sản xuất Kyodai 3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện nâng cao CHƯƠNG CHƯƠNG 33 hiệu hoạt động kinh doanh Công ty CP sản xuất Kyodai 3.3 Kiến nghị Nhà nước Công ty Kết luận 3.1 Phương hướng, mục tiêu nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần sản xuất Kyodai 3.1.1 Mục tiêu kế hoạch Công ty thời gian tới    Duy trì tốc độ tăng trưởng cao doanh thu lợi nhuận, bước làm tăng giá trị doanh nghiệp (cả giá trị hữu hình vơ hình) Thu thập bình qn tăng 10%, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động Xây dựng tài lành mạnh, có tay nghề cao, quản lý sử dụng vốn hiệu Tiếp tục khuếch trương quảng bá thương hiệu Công ty 3.1.2 Phương hướng phát triển Công ty   Ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh tối đa hóa lợi nhuận thời gian tới Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tiêu thụ, tăng cường hoạt động Marketing, xúc tiến thương mại, phát triển hệ thống website bán hàng online    Phát huy cao độ nguồn lực để nâng cao lực cạnh tranh Công ty Doanh thu lợi nhuận tăng trưởng từ 20% - 30%; lành mạnh hóa tài để có cấu vốn chủ sở hữu hợp lý Khơng ngừng cải tiến mơ hình quản lý cho phù hợp với hoạt động kinh doanh thời kỳ Công ty 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần sản xuất Kyodai 3.2.1 Thành lập phận marketing, đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường 3.2.2 Xây dựng sách sản phẩm 3.2.3 Xây dựng sách giá hợp lý 3.2.4 Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm 3.2.5 Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động 3.2.6 Xây dựng kế hoạch tổ chức, huy động sử dụng hiệu vốn kinh doanh 3.2.7 Quản lý chặt chẽ khoản vốn tiền mặt 3.2.8 Đẩy mạnh cơng tác tốn thu hồi công nợ 3.2.9 Áp dụng tiến khoa học kỹ, nâng cấp, đổi máy móc thiết bị sở hạ tầng 3.2.10 Tiến hành quản lý chặt chẽ tài sản cố định 3.3 Kiến nghị Nhà nước Công ty 3.3.1 Đối với Cơng ty  Cần tìm cách gắn liền lợi ích cơng ty với lợi ích nhân viên, khách hàng kinh doanh, gắn bó lâu dài với công ty Thực điều vừa huy động nguồn vốn lớn nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh vừa phát huy sức mạnh tối đa tập thể   Điều chỉnh giá cho phù hợp, trọng chất lượng sản phẩm Công ty cần đẩy mạnh sách khen thưởng sáng kiến cải tiến kĩ thuật, khen thưởng người lao động, coi động lực phát triển kinh doanh cơng ty chất keo dính người lao động công ty  Tiến hành hoạt động nghiên cứu thị trường để tiến tới xuất khẩu, cạnh tranh với sản phẩm loại nước bạn Đầu tư nghiên cứu, sáng tạo nguồn nguyên liệu giúp tăng vị cạnh tranh công ty  Tìm cách tối ưu hóa chi phí nhân bao gồm lựa chọn nhân sự, đào tạo, thúc đẩy nhân viên làm việc Dùng người có kiến thức, có lực, có chuẩn bị tốt, muốn làm việc Điều yếu tố dẫn tới thành công doanh nghiệp 3.3 Kiến nghị Nhà nước Công ty 3.3.2 Đối với Nhà nước  Điều mong mỏi từ phía doanh nghiệp phía quan quản lý nhà nước có sách thuế hợp lý, thời điểm, giải hài hòa lợi ích ba bên: Nhà nước, doanh nghiệp người tiêu dùng Thiết nghĩ nguyện vọng đáng cần phải có xem xét triển khai sớm    Tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh thời kì hội nhập tồn cầu phát triển kinh tế Cải cách hệ thống pháp luật, hệ thống hành nhằm giúp mơi trường kinh doanh hoạt động tăng trưởng lành mạnh Cần có mơ hình quản lý Nhà nước tiên tiến, đại, hội tụ, phù hợp với xu hướng phát triển giới phát triển khoa học công nghệ Điều giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư vào sản xuất kinh doanh  Ban hành sách nhằm giúp doanh nghiệp vừa nhỏ tạo sức cạnh tranh bối cảnh hội nhập kinh tế giới Kết luận Mặc dù thành lập Công ty đạt thành tựu khả quan doanh thu, lợi nhuận Muốn thành công nữa, muốn mở rộng thị phần, nâng cao hiệu kinh doanh hiệu cạnh tranh, thời gian tới Công ty cần hoàn thiện giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Để có điều Cơng ty cần phải nỗ lực đầu tư vào hoạt động kinh doanh, đáp ứng nhu cầu khách hàng để tăng thêm uy tín, khả cạnh tranh Cơng ty thị trường www.themegallery.com
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguyễn khánh quyết lớp u5l QTKD, Nguyễn khánh quyết lớp u5l QTKD

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn