Chương trình quản lý nề nếp, thi đua học sinh, GVCN

1 166 4
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 00:15

Chương trình Quản lý nề nếp, thi đua dùng cho Nề nếp, Đồn trường, GVCN xếp thi đua, báo cáo lỗi vi phạm, xuất liệu in ấn , thuận tiện cho việc theo dõi, quản lý học sinh, thi đua lớp Được dùng ghi để đánh giá theo dõi tiến xếp loại, GVCN báo cáo nhanh cho phụ huynh lúc Đoàn trường theo dõi học sinh cá biệt hay bất để có hướng giúp đỡ Có thể dùng kết nối trực tuyến nhiều máy qua internet Chương trình nhẹ chạy Access từ 2010 trở lên Chương trình Quản Lí Nề Nếp, Thi đua học sinh dùng cho Nề nếp, Đoàn trường, GVCN, người có nhu cầu truy cập tham khảo? Đối với Đồn trường dùng Chương trình tặng miễn phí Chương Trình Quản Lí Cơng Văn tiện lợi, có Demo sau: Tên đăng nhập: BANNENEP Mật khẩu: 123 Link: https://drive.google.com/file/d/1SLZED0aJz_rrn75eemqVSaoQwTLo5pFK/view? fbclid=IwAR0pCP1ZP1PNdvNsgOveFmWkA2ihcuZPnRQ3I41oZtfHg0IAqBYpbPF24Ko
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương trình quản lý nề nếp, thi đua học sinh, GVCN, Chương trình quản lý nề nếp, thi đua học sinh, GVCN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn