ĐỀ TÀI KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG MÔN THỂ DỤC: KHẮC PHỤC SAI LẦM THUỜNG MẮC TRONG KỸ THUẬT NHẢY CAO KIỂU ÚP BỤNG

67 138 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 23:58

Đề tài NCKH Sư phạm ứng dụng Trường PT DTNT Huyện Sa Thầy ĐẶT VẤN ĐỀ Trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh Đất nước, Đảng Nhà nước trọng công tác giáo dục thể chất (GDTC) cho học sinh, sinh viên - lớp người truyền thống cha ông, chủ nhân tương lai Đất nước Xem tiền đề quan trọng nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc khẳng định cần phải có sách chăm sóc, giáo dục, đào tạo hệ trẻ Việt Nam nhằm phát triển hài hoà thể chất, tinh thần, tư trí tuệ đạo đức người Việt Nam Giáo dục thể chất (GDTC) cho học sinh trung học phổ thông (THPT) nhận quan tâm đặc biệt Đảng nhà nước, chuyên gia giáo dục, nhà khoa học Sự quan tâm toàn diện nhiều mặt như: Chủ trương, đường lối, đầu tư sở vật chất, xác định nội dung, chương trình giảng dạy, nghiên cứu quy luật đặc điểm phát triển thể chất học sinh, để từ xây dựng chương trình, kế hoạch GDTC cho phù hợp Ở trường THPT Điền kinh nội dung trương trình giáo dục thể chất Điền kinh môn thể thao bản, bao gờm nhiều nội dung như: Đi thể thao, chạy, nhảy ném đẩy Tập luyện điền kinh thường xuyên sẽ làm cho thể có biến đổi rõ rệt hình thái chức phận thể Tập điền kinh đơn giản khơng đòi hỏi sân bãi dụng cụ phức tạp, người tập tiến hành tập luyện địa hình Do điền kinh đơn giản dễ tập luyện, lại đạt hiệu cao nên thu hút nhiều người tham gia tập luyện lứa tuổi Trong môn điền kinh, Nhảy cao nội dung quan trọng, hoạt động tương đối phức tạp, đòi hỏi người tập cần nắm vững yếu lĩnh kỹ thuật động tác từ học, họ phải vừa thực vừa tư động tác học cho động tác trở thành thục, xác nhịp nhàng Trong môn nhảy cao, người ta chia làm nhiều kỹ thuật khác như: Kỹ thuật Người thực hiện: Nguyễn Văn Hồng Thắng Trang Đề tài NCKH Sư phạm ứng dụng Trường PT DTNT Huyện Sa Thầy nhảy cao kiểu “bước qua”, kỹ thuật nhảy cao kiểu “úp bụng”, kỹ thuật nhảy cao kiểu “nằm nghiêng”, kỹ thuật nhảy cao kiểu “lưng qua xà” Kỹ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng chia làm bốn giai đoạn là: Chạy đà, giậm nhảy, không tiếp đất Đây hoạt động đòi hỏi độ xác cao mơn có kỹ thuật khó phức tạp nên người tập việc mắc sai sót khơng thể tránh khỏi Ch̉n hố kỹ thuật động tác vấn đề cần thiết phải có việc học kỹ thuật học sinh THPT Việc sử dụng tập khắc phục sai lầm thường mắc giai đoạn kỹ thuật cần thiết, hệ thống tập phong phú nâng cao hiệu giảng dạy Việc lựa chọn sử dụng tập nhằm khắc phục sai lầm thường mắc giai đoạn kỹ thuật nhiệm vụ khó khăn phức tạp, đòi hỏi phải có phương pháp, phương tiện cách xây dựng khoa học Qua thực tế tơi thấy, thành tích thi đấu nhảy cao trường PT DTNT Sa Thầy nhiều hạn chế, kết học tập thấp thành tích lẫn chất lượng kỹ thuật Mặt khác, trước yêu cầu cấp bách nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập đòi hỏi giáo viên cần có phương pháp, tập hợp lý để tập luyện sửa chữa sai lầm thường mắc nhằm hồn thiện kỹ thuật, nâng cao thành tích mơn nhảy cao Xuất phát từ vấn đề nêu trên, việc “Nghiên cứu ứng dụng bài tập nhằm khắc phục sai lầm thường mắc kỹ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng cho Nư học sinh khối 10, Trường PT DTNT Sa Thầy” yêu cầu cấp bách thiếu trình giảng dạy huấn luyện kỹ thuật nhảy cao cho học sinh góp phần nâng cao hiệu công tác giáo dục thể chất nhà trường Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu, tổng hợp lý luận thực tiễn tiến hành nghiên cứu đề tài với mục đích nghiên cứu ứng dụng tập nhằm khắc phục sai lầm thường mắc kỹ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng cho nữ học sinh khối 10, Người thực hiện: Nguyễn Văn Hồng Thắng Trang Đề tài NCKH Sư phạm ứng dụng Trường PT DTNT Huyện Sa Thầy Trường PT DTNT Sa Thầy Nhằm giúp cho học sinh hoàn thiện kỹ thuật cách xác nâng cao thành tích mơn nhảy cao, nâng cao chất lượng giảng dạy môn giáo dục thể chất nhà trường Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục đích trên, đề tài giải hai nhiệm vụ sau: - Đánh giá thực trạng sử dụng tập sửa chữa sai lầm giảng dạy kỹ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng cho nữ học sinh khối 10, trường PT DTNT Sa Thầy - Lựa chọn đánh giá hiệu tập nhằm khắc phục sai lầm thường mắc kỹ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng cho nữ học sinh khối 10, trường PT DTNT Sa Thầy Người thực hiện: Nguyễn Văn Hồng Thắng Trang Đề tài NCKH Sư phạm ứng dụng Trường PT DTNT Huyện Sa Thầy CHƯƠNG TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Quan điểm của Đảng và nhà nước về giáo dục thể chất và thể thao trường học Nâng cao thể chất sức khoẻ cho học sinh, sinh viên mục tiêu chiến lược Đảng, nhà nước, ngành Giáo dục Đào tạo (GD&ĐT) nước ta từ trước đến Để thực mục tiêu giáo dục toàn diện tất bậc học, nhằm đáp ứng u cầu cơng nghiệp hố đại hoá đất nước, thiết phải coi trọng công tác giáo dục thể chất trường học Xuất phát từ sở tư tưởng học thuyết Mác – Lê Nin người phát triển toàn diện người, giáo dục hệ trẻ chế độ xã hội chủ nghĩa, Đảng nhà nước ta có quan điểm đắn xuyên suốt giáo dục đào tạo nói chung GDTC trường học nói riêng Từ nguyên lý GDTC Macxit tư tưởng, quan điểm Chủ tịch Hờ Chí Minh thể dục thể thao (TDTT), GDTC Đảng Nhà nước ta định hướng vận dụng cách linh hoạt, sáng tạo Trong thời kỳ cách mạng, tuỳ theo yêu cầu, nhiệm vụ tình hình thực tiễn, Đảng Nhà nước luôn coi trọng công tác GDTC, lãnh đạo trực tiếp việc hoạch định đường lối, quan điểm, chủ trương, sách, kiểm tra đơn đốc thực đường lối GDTC đề thể Chỉ thị, Nghị Đảng công tác GDTC xuyên suốt thời kỳ Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam năm 1992, điều 41 quy định: “Nhà nước thống quản lý phát triển thể dục thể thao, quy định chế độ thể chất bắt buộc trường học, khuyến khích giúp đỡ phát triển tổ chức thể dục thể thao tự nguyện nhân dân, tạo điều kiện cần thiết không ngừng mở rộng hoạt động thể dục thể thao quần chúng, trọng thể thao chuyên nghiệp, bồi dưỡng tài thể thao” Người thực hiện: Nguyễn Văn Hồng Thắng Trang Đề tài NCKH Sư phạm ứng dụng Trường PT DTNT Huyện Sa Thầy Chỉ thị 17/CT-TW ngày 23/10/2002 phát triển TDTT đến năm 2010 bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) nêu rõ “ …đẩy mạnh công tác TDTT trường học , tạo điều kiện nâng cao chất lượng GDTC” Qua nghiên cứu khảo sát 48 tỉnh, thành phố đến với cố gắng chung toàn ngành Giáo dục Đào tạo từ trung ương đến sở, với quan tâm đạo đầu tư phủ quyền nói chung, cơng tác GDTC trường học có bước phát triển đáng khích lệ góp phần tích cực vào thành tích chung nghiệp Giáo dục Đào tạo, nâng cao thể trạng tầm vóc người Việt nam Chỉ thị số 14/2001/CT-TTg thủ tướng phủ đổi chương trình phổ thơng; thị số 40-CTTW ngày 15/06/2004 ban bí thư xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục Trong “Chiến lược phát triển thể dục thể thao Việt Nam đến năm 2020”, nhiệm vụ cụ thể phát triển thể dục, thể thao trường học nước ta là: Tăng cường chất lượng dạy học thể dục khố, phát triển hoạt động thể dục thể thao ngoại khoá… Luật giáo dục năm (2005), luật thể dục, thể thao (2006) nhấn mạnh giáo dục người phát triển tồn diện trí, đức, thể, mỹ có vai trò quan trọng giáo dục thể chất thể thao trường học Theo đó, nhiều chủ trương, thị Bộ Giáo dục Đào tạo ngành thể dục thể thao ban hành có liên quan đến phát triển giáo dục thể chất thể thao trường học [9] Gần nhất, Nghị số 08-NQ/TW ngày 01 tháng 12 năm 2011 Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng nhấn mạnh cần xây dựng thực “Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất thể thao trường học đến năm 2020” Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030, có “Chương trình phát triển thể lực, tầm vóc giải pháp tăng cường giáo dục thể chất học sinh từ 03 đến 18 tuổi” Chương trình chia làm hai giai đoạn: Giai đoạn từ năm 2011-2020, giai đoạn từ 2021-2030 Trong Người thực hiện: Nguyễn Văn Hồng Thắng Trang Đề tài NCKH Sư phạm ứng dụng Trường PT DTNT Huyện Sa Thầy số nội dung hoạt động chương trình có hoạt động đổi giảng dạy thể dục nội khoá phát triển thể dục thể thao ngoại khoá Về thể dục thể thao ngoại khoá: thực tiết ngoại khoá/tuần tất bậc học, cấp học có hướng dẫn giáo viên hướng dẫn viên, giáo viên kiêm nhiệm 1.2 Khái niệm và các quan điểm về giảng dạy, huấn luyện kỹ thuật thể dục thể thao [10] Bất hoạt động vận động có nhiệm vụ vận động, tức mục đích cụ thể cần đạt Ví dụ, mục đích trực tiếp nhảy xa vượt khoảng cách xa định, nhảy cao vượt độ cao Một hành vi vận động thường bao gồm hệ thống cử động (hay động tác) Cách thức thực hành vi vận động - tức tổ chức động tác theo trình tự kiểu cách định, trước hết tuỳ thuộc vào nhiệm vụ vận động điều kiện khách quan chủ quan thực Ví dụ, để đẩy tạ xa phải sắp xếp động tác khác với ném đĩa Trong nhiều trường hợp, nhiệm vụ vận động lại có cách thức thực khác nhau, tuỳ thuộc vào điều kiện đặc điểm riêng người học Kỹ thuật tập cách thức sắp xếp, tổ chức thực hệ thống động tác để giải nhiệm vụ vận động, nói ngắn gọn hơn, cách thức để giải nhiệm vụ vận động Những cách thức giải nhiệm vụ vận động hợp lý có hiệu gọi kỹ thuật thể thao Kỹ thuật thể thao ln ln đổi hồn thiện Sự tìm tòi, khám phá khoa học quy luật vận động thể, tiến trình độ thể lực người học, hồn thiện phương pháp giảng dạy, huấn luyện, đổi thiết bị, dụng cụ, sân bãi thể thao nhân tố chủ yếu thúc đẩy đời kỹ thuật thể thao hầu hết môn thể thao Người thực hiện: Nguyễn Văn Hồng Thắng Trang Đề tài NCKH Sư phạm ứng dụng Trường PT DTNT Huyện Sa Thầy Mỗi loại hình tập (ở chủ yếu nói mơn thể thao) có yêu cầu chuyên biệt mặt kỹ thuật thể thao Xét theo yêu cầu chuyên biệt đó, phân tích chia mơn thể thao thành ba nhóm Nhóm thứ bao gờm mơn thể thao có quy định chặt chẽ cách thức thực động tác, môn thể dục dụng cụ, thể dục nghệ thuật, nhào lộn, nhảy cầu, số mơn võ thuật (wushu) biểu diễn Nhóm thứ hai phần lớn gờm mơn vận động có chu kỳ, kỹ thuật phụ thuộc vào yêu cầu đạt thành tích mức tối đa, mơn cử tạ, điền kinh, bơi, đua xe đạp, chèo thuyền Trong mơn thể thao này, sáng tạo kiểu kỹ thuật phù hợp phạm vi luật thi đấu cho phép Nhóm thứ ba gờm tất mơn thi đấu đối kháng mơn bóng Đó mơn đòi hỏi biến hố nhiều chiến thuật, kỹ thuật thực động tác cho phù hợp với tình ln ln thay đổi tác động qua lại với đối thủ điều kiện khác Các tập TDTT, đặc biệt tập thể thao, thường bao gồm hệ thống phức tạp động tác có quan hệ chặt chẽ với Trong hệ thống đó, khơng phải tất động tác quan trọng Vì vậy, lý luận thực hành Giáo dục thể chất người ta thường phân biệt phần kỹ thuật, khâu chủ yếu kỹ thuật chi tiết kỹ thuật tập Phần kỹ thuật phần mà mối quan hệ động tác tương đối biến đổi, cần thiết phải có đủ để giải nhiệm vụ vận động Trong đó, thiếu làm sai động tác đó, mối quan hệ sẽ khơng hồn thành nhiệm vụ vận động Khâu kỹ thuật phần quan trọng có ý nghĩa định kỹ thuật Ví dụ, giậm nhảy nhảy cao, nhảy xa; sức cuối ném, đẩy Người thực hiện: Nguyễn Văn Hồng Thắng Trang Đề tài NCKH Sư phạm ứng dụng Trường PT DTNT Huyện Sa Thầy Chi tiết kỹ thuật phần (yếu tố) thứ yếu động tác, thay đổi phạm vi định mà không phá vỡ chế chủ yếu động tác Ví dụ, nhảy cao, chân lăng co nhiều hay Sự khác chi tiết kỹ thuật chủ yếu phụ thuộc vào đặc điểm cá nhân người học điều kiện thực tập Kỹ thuật phù hợp với đặc điểm cá nhân có khả đạt thành tích cao Người ta gọi cá biệt hoá kỹ thuật, tức khả vận dụng đặc điểm thể lực chừng đặc điểm tâm lý để hình thành kỹ thuật phù hợp với người cụ thể Thông thường, người học có trình độ cao kỹ thuật cá biệt hố Vì vậy, bắt chước kỹ thuật cá nhân vận động viên ưu tú cách mù quáng ảnh hưởng xấu đến thành tích thể thao Kỹ thuật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cấu trúc thành tích hầu hết môn thể thao Đối với môn thể thao sức bền: kỹ thuật bảo đảm cho việc thực tập thi đấu thu hiệu qủa cao tiết kiệm lượng Đối với mơn thể thao mang tính chất sức mạnh, sức mạnh - tốc độ, sức mạnh tối đa, kỹ thuật sở để người học phát huy sức mạnh cách nhanh lớn Đối với mơn thể thao có kỹ thuật phức tạp kỹ thuật yếu tố định trực tiếp thành tích Từ ý nghĩa cho thấy huấn luyện kỹ thuật coi nhiệm vụ quan trọng huấn luyện thể thao Có nhiều phương pháp huấn luyện kỹ thuật thể thao khác nhau, lẽ môn thể thao có cấu trúc kỹ thuật khác có yêu cầu khác kỹ thuật Để đạt thành tích tốt Điền kinh, người học phải có kỹ thuật thực động tác hợp lý hiệu Kỹ thuật phải phù hợp với đặc điểm cá nhân người học điều kiện thực động tác Người thực hiện: Nguyễn Văn Hồng Thắng Trang Đề tài NCKH Sư phạm ứng dụng Trường PT DTNT Huyện Sa Thầy Kỹ thuật thể thao phải dựa huấn luyện thể lực tốt người học Để nắm kỹ thuật đại, người học phải có tố chất vận động sức nhanh, sức mạnh, sức bền, độ mềm dẻo khả phối hợp vận động phát triển mức độ cao Một nhiệm vụ quan trọng trình huấn luyện kỹ thuật phát triển lực phải biết vận dụng biện pháp nhằm đơn giản hoá kỹ thuật, thực cách phân chia nhỏ sử dụng tập bổ trợ kỹ thuật người học phải hiểu rõ động tác, không lặp lại động tác làm theo lời khuyên cách máy móc, mà phải tích cực suy luận để hiểu rõ kỹ thuật mà áp dụng thực hợp lý Cần phải nâng cao tính tích cực VĐV Trong trình độ thành tích thể thao mức cao, khơng nghiên cứu sâu để ngày hoàn thiện kỹ thuật khơng thể đạt thành tích cao, mơn có kỹ thuật phức tạp, việc hồn thiện kỹ thuật phải tiến hành suốt trình giảng dạy, huấn luyện Giáo viên, Huấn luyện viên không bỏ qua việc giảng dạy thành phần kỹ thuật riêng lẻ, khắc phục sai lầm kỹ thuật Vốn dự trữ kỹ người học nhiều việc hồn thiện kỹ thuật có hiệu Vốn dự trữ kỹ vận động tạo nên thông qua áp dụng tập huấn luyện chung huấn luyện chuyên môn khác Điều quan trọng phải tính đến mối quan hệ hữu việc phát triển tố chất thể lực với việc tiếp tục hoàn thiện kỹ thuật Việc đạt thành tích thể thao mức độ đáng kể phụ thuộc vào việc huấn luyện kỹ thuật chiến thuật thể thao hợp lý Kỹ thuật hồn thiện tập hợp cách thức thực động tác thể thao có hiệu nhằm mục đích đạt thành tích tốt trình giảng dạy Mức độ nắm vững kỹ thuật thay đổi từ kỹ thuật sơ đẳng người tập đến kỹ thuật hoàn thiện hình thành sở quy luật sinh sinh hoá Người thực hiện: Nguyễn Văn Hồng Thắng Trang Đề tài NCKH Sư phạm ứng dụng Trường PT DTNT Huyện Sa Thầy sẽ cho phép người học thực động tác hoạt động tiết kiệm có hiệu Trong giảng dạy cho học sinh phổ thông, việc giảng dạy hồn thiện kỹ thuật thể thao chiếm vị trí quan trọng thời kỳ lứa tuổi học sinh này, chức hệ thần kinh trung ương việc hình thành đường liên hệ phản xạ có điều kiện vững chắc nâng cao, hoạt động hệ thống tín hiệu thứ hai người đẩy mạnh Tất điều kiện tạo nên khả đặc biệt thuận lợi để hình thành kỹ kỹ xảo vận động Quá trình tiếp thu kỹ thuật thể thao được chia thành ba giai đoạn chủ yếu: Giai đoạn học tập ban đầu Giai đoạn học chuyên sâu Giai đoạn củng cố tiếp tục hoàn thiện Ở giai đoạn học tập ban đầu cần giải nhiệm vụ nắm vững sở kỹ thuật thể thao hợp lý (cấu trúc động tác hợp lý, khơng có căng thẳng thừa ) Ở giai đoạn học chuyên sâu, kỹ thuật động tác nắm giai đoạn đầu nâng lên mức tương đối hoàn thiện Ở giai đoạn củng cố tiếp tục hoàn thiện cần đạt mức độ nắm vững hoàn toàn động tác thực việc trau chuốt yếu tố riêng biệt kỹ thuật thể thao Trong mơn thể thao phức tạp kỹ thuật việc hình thành kỹ thuật nhiệm vụ hàng đầu đó, thời gian dành cho kỹ thuật buổi tập sẽ nhiều để nắm vững động tác yếu tố kỹ thuật Vào đầu giai đoạn huấn luyện chuyên sâu, sở kỹ thuật mơn thể thao nắm vững người học bắt đầu củng cố chúng cách vững chắc Trong giai đoạn này, nhiệm vụ chủ yếu đảm bảo nắm vững kỹ thuật thể thao hồn hảo điều kiện khó khăn, cá biệt hoá kỹ thuật, phát triển phẩm chất thể lực ý chí có tác dụng hồn thiện trình độ điêu luyện kỹ thuật, chiến thuật người học Giai Người thực hiện: Nguyễn Văn Hồng Thắng Trang 10 Đề tài NCKH Sư phạm ứng dụng Trường PT DTNT Huyện Sa Thầy khắc phục sai lầm học kỹ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng cho Nữ học sinh khối 10 – Trường PT DTNT Sa Thầy Để nhận thấy rõ kết kiểm tra thể thành tích kiểm tra hai nhóm dạng biểu đồ sau: Biểu đồ 2: Biểu đồ biểu diễn thành tích chạy 30m xuất phát cao, bật cao tại chỗ với tay và nhảy cao kiểu nằm nghiêng của hai nhóm sau thực nghiệm 3.2.4.6 Kết quả so sánh trước và sau thực nghiệm nhóm thực nghiệm và nhóm đới chứng Để thấy rõ tính hiệu tập tiến hành đối chiếu trước sau thực nghiệm nhóm thực nghiệm nhóm đối chứng Kết thể bảng 3.11 bảng 3.12 Bảng 3.11: So sánh kết quả kiểm tra của nhóm thực nghiệm (A) trước và sau thực nghiệm.(n=14) Chỉ số đánh giá Chạy 30m xuất phát cao (s) Thơng sớ kiểm tra Cv tb ttính x � Trước thực nghiệm 5.043±0.04 0.843 23.568 3.012 Sau thực nghiệm 4.504±0.06 1.299 Trước thực nghiệm 185.57±3.88 2.089 26.496 3.012 Lần thực nghiệm Người thực hiện: Nguyễn Văn Hồng Thắng P 3.012) ngưỡng xác suất P tbảng (19.457>3.012) ngưỡng xác suất P tbảng(19.652>3.012) ngưỡng xác suất P tbảng(12.189>3.012) ngưỡng xác suất P tbảng (10.212>3.012) ngưỡng xác suất P
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ TÀI KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG MÔN THỂ DỤC: KHẮC PHỤC SAI LẦM THUỜNG MẮC TRONG KỸ THUẬT NHẢY CAO KIỂU ÚP BỤNG, ĐỀ TÀI KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG MÔN THỂ DỤC: KHẮC PHỤC SAI LẦM THUỜNG MẮC TRONG KỸ THUẬT NHẢY CAO KIỂU ÚP BỤNG, Để tiến hành nghiên cứu đề tài này, trên cơ sở của việc kiểm tra sư phạm, đề tài tiến hành xây dựng hệ thống tiêu chuẩn đánh giá và sử dụng phương pháp này để kiểm tra trước và sau thực nghiệm theo từng nội dung cụ thể. Để làm cơ sở cho việc phân tích, rú, Sau khi phỏng vấn lựa chọn các bài tập bổ trợ, tôi tiến hành thực nghiệm sư phạm đối với 28 Nữ học sinh khối 10, trường PT DTNT Sa Thầy. Được tôi lựa chọn ngẫu nhiên và được chia thành hai nhóm:, Bảng 3.1: Thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ giảng dạy, tập luyện ở trường PT DTNT Sa Thầy., Chưa đúng kích thước., Quan sát các giờ học của 04 lớp khối 10 tôi nhận thấy kỹ thuật nhảy cao là một trong những kỹ thuật phức tạp có độ khó vì vậy đòi hỏi người tập phải phối hợp chặt chẽ các giai đoạn với nhau và bảo đảm tính chính xác. Trong quá trình học kỹ thuật nhả, Luật hình thành kỹ năng kỹ xảo. Đặc điểm của kỹ xảo là điều kiện tự động hóa đối với động tác kỹ năng là bước đầu hình thành động tác, kỹ năng kỹ xảo vận động đều là bước đầu hình thành động tác là kết quả của quá trình dạy học và rèn luyện cần thiết., Kỹ năng vận động thể hiện ở mức độ động tác cần phải tập trung chủ yếu mức độ cao và các thành phần động tác chưa ổn định nếu lặp đi lặp lại nhiều lần thì động tác mới trở nên thuần thục sự phối hợp vận động dẫn đến tự động hóa và từ đó kỹ năng trở thành , Biểu đồ 1: Biểu đồ biểu diễn thành tích chạy 30m xuất phát cao, bật cao tại chỗ và nhảy cao kiểu nằm nghiêng của hai nhóm trước thực nghiệm.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn